Odjeli / Multimedijska dvorana / Obrazac za rezervaciju dvorane
zadnji datum izmjene: 13.04.2016. ISPIS STRANICE

Obrazac za rezervaciju dvorane

Molimo Vas da za rezervaciju dvorane ispunite donji obrazac, stavite žig i potpis odgovorne osobe, skenirate i pošaljete na mail: gkfm.ozo@gmail.com, donesete u Knjižnicu ili pošaljete poštom na adresu Knjižnice.

Po slanju ove zamolbe Podnositelj zamolbe dužan je telefonski kontaktirati Knjižnicu u  svezi s provjerom slobodnih termina te tehničkih zahtjeva i potreba vezanih uz program. Podnositelj zamolbe se obvezuje obavijestiti Knjižnicu u slučaju odustajanja od korištenja dvorane najkasnije 48 sati prije termina korištenja.

Podnositelj zamolbe se obvezuje prostor ostaviti čist i u stanju u kakvom ga je zaprimio, čuvati opremu i prostor od oštećenja te namiriti sve eventualne štete nastale za vrijeme provođenja programa.

Sve eventualne primjedbe i pritužbe dostavite u pisanom obliku na adresu Knjižnice u roku od 48 sati po završetku korištenja Multimedijske dvorane.


Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci / Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIŽEVCI / Tel., fax: 048/682-646; 048/270-129 / knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr / gkfm.ozo@gmail.com