Untitled Document
Untitled Document

PILAR, Ivo:

Južnoslavensko pitanje i svjetski rat : pregledan prikaz cjelokupnoga problema : s tri zemljovida


#alt
Knjižnica: knjiga je slobodna za posudbu
Bibliobus: nije dostupno
Dodaj u košaricu

> prikaži košaricu


naslovJužnoslavensko pitanje i svjetski rat : pregledan prikaz cjelokupnoga problema : s tri zemljovida
autorIvo Pilar
drugi autoris njemačkoga preveo Dalibor Joler.
predmetniceHRVATSKA - POVIJEST - DO 1918.
JUŽNOSLAVENSKO PITANJE
BALKANSKI SLAVENI - NASTANAK
JUŽNI SLAVENI I AUSTRO - UGARSKA
KATOLIČANSTVO I PRAVOSLAVLJE
BOGUMILSTVO
BOSNA I HERCEGOVINA - POVIJEST - DO 1918.
HRVATI - NACIONALNO PITANJE - DO 1918.
SRBIJA - POVIJEST - DO 1918.
izdavačZagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar: Školska knjiga, 2021. -
izdanje
opsegX ; 654 str. : zemljop. karte ; 25 cm. -
napomenaPrijevod djela: Die Sudslawische frage und der Weltkrieg. ; Kazalo: str. 629-654.
biblioteka(Biblioteka Pilar ; knj. 2)
udk osnovni949.71 - Povijest Jugoslavije (do 1990)
udk94(497.1)
signatura949.71 PILAR juž
isbn978-953-0-60090-4
id broj71200
opisDr. Ivo Pilar (1874. – 1933.) bez ikakve dvojbe najlucidnije je pero hrvatske političke publicistike prve polovine dvadesetoga stoljeća. Pod pseudonimom L. v. Südland objavio je u Beču ratne 1918. godine djelo Die südslawische Frage und der Weltkrieg: Übersichtliche Darstellung des Gesamt-Problems/Južnoslavensko pitanje i svjetski rat: Pregledan prikaz cjelokupnoga problema. Knjiga je sintetski prikaz političke i vjersko-kulturne povijesti Hrvata, ali i drugih susjednih naroda – Grka/Bizantinaca, Vlaha, Romana/Talijana, Turaka, Mađara, Nijemaca i Srba – s naglaskom na geopolitičke, vjerske, sociološko-antropološke i etnopsihološke čimbenike koji presudno određuju hrvatsko-srpski spor i razgolićuju rusko-srpski imperijalizam u srednjoeuropskom i imaginarnom balkanskom prostoru. Iako je knjiga napisana još za postojanja Austro-Ugarske Monarhije njezine ideje daleko nadilaze monarhijski okvir dajući mu nov sadržaj i dublji smisao.

Pilarova je geopolitička vizija obuhvaćala zemlje i narode na uspravnici od Baltika i Jadrana do Crnoga mora s ciljem njihova organiziranja u „bedem protiv prodora ekspanzionistički pohlepnoga Orijenta“ („Treći Rim“). Zbog minucioznih političkih, etničkih, religijskih i nacionalnih raščlambi i geopolitičkih uvida koje je iznio u knjizi, Pilar je desetljećima prešućivan i neargumentirano napadan od političko-ideoloških protivnika koji su nastupali s pozicija „svesrpstva“ i jugoslavenstva. Unatoč svemu, činjenice su stale na njegovu stranu jer „imaju to neugodno svojstvo, da postoje i dalje bez obzira na to, da li ih se priznaje ili ne.“ (Pilar)PILAR, Ivo:

Južnoslavensko pitanje i svjetski rat : pregledan prikaz cjelokupnoga problema : s tri zemljovidanaslovJužnoslavensko pitanje i svjetski rat : pregledan prikaz cjelokupnoga problema : s tri zemljovida
autorIvo Pilar
drugi autoris njemačkoga preveo Dalibor Joler.
predmetniceHRVATSKA - POVIJEST - DO 1918.
JUŽNOSLAVENSKO PITANJE
BALKANSKI SLAVENI - NASTANAK
JUŽNI SLAVENI I AUSTRO - UGARSKA
KATOLIČANSTVO I PRAVOSLAVLJE
BOGUMILSTVO
BOSNA I HERCEGOVINA - POVIJEST - DO 1918.
HRVATI - NACIONALNO PITANJE - DO 1918.
SRBIJA - POVIJEST - DO 1918.
izdavačZagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar: Školska knjiga, 2021. -
izdanje
opsegX ; 654 str. : zemljop. karte ; 25 cm. -
napomenaPrijevod djela: Die Sudslawische frage und der Weltkrieg. ; Kazalo: str. 629-654.
biblioteka(Biblioteka Pilar ; knj. 2)
udk osnovni949.71 - Povijest Jugoslavije (do 1990)
udk94(497.1)
signatura949.71 PILAR juž
isbn978-953-0-60090-4
id broj71200
opisDr. Ivo Pilar (1874. – 1933.) bez ikakve dvojbe najlucidnije je pero hrvatske političke publicistike prve polovine dvadesetoga stoljeća. Pod pseudonimom L. v. Südland objavio je u Beču ratne 1918. godine djelo Die südslawische Frage und der Weltkrieg: Übersichtliche Darstellung des Gesamt-Problems/Južnoslavensko pitanje i svjetski rat: Pregledan prikaz cjelokupnoga problema. Knjiga je sintetski prikaz političke i vjersko-kulturne povijesti Hrvata, ali i drugih susjednih naroda – Grka/Bizantinaca, Vlaha, Romana/Talijana, Turaka, Mađara, Nijemaca i Srba – s naglaskom na geopolitičke, vjerske, sociološko-antropološke i etnopsihološke čimbenike koji presudno određuju hrvatsko-srpski spor i razgolićuju rusko-srpski imperijalizam u srednjoeuropskom i imaginarnom balkanskom prostoru. Iako je knjiga napisana još za postojanja Austro-Ugarske Monarhije njezine ideje daleko nadilaze monarhijski okvir dajući mu nov sadržaj i dublji smisao.

Pilarova je geopolitička vizija obuhvaćala zemlje i narode na uspravnici od Baltika i Jadrana do Crnoga mora s ciljem njihova organiziranja u „bedem protiv prodora ekspanzionistički pohlepnoga Orijenta“ („Treći Rim“). Zbog minucioznih političkih, etničkih, religijskih i nacionalnih raščlambi i geopolitičkih uvida koje je iznio u knjizi, Pilar je desetljećima prešućivan i neargumentirano napadan od političko-ideoloških protivnika koji su nastupali s pozicija „svesrpstva“ i jugoslavenstva. Unatoč svemu, činjenice su stale na njegovu stranu jer „imaju to neugodno svojstvo, da postoje i dalje bez obzira na to, da li ih se priznaje ili ne.“ (Pilar)#alt
Knjižnica: knjiga je slobodna za posudbu
Bibliobus: nije dostupno
Dodaj u košaricu

> prikaži košaricuUntitled Document

Prikaz