Untitled Document
Untitled Document

BOŽIĆ, Mate:

Hrvatski grbovi : geneza simbolika povijest


#alt
Knjižnica: knjiga je slobodna za posudbu
Bibliobus: nije dostupno
Dodaj u košaricu

> prikaži košaricu


naslovHrvatski grbovi : geneza simbolika povijest
autorMate Božić, Stjepan Ćosić.
drugi autori
predmetniceHERALDIKA
GRBOVI - POVIJEST - HRVATSKA
izdavačZagreb: Hrvatska sveučilišna naklada: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, 2021. -
izdanje
opseg239 str. : ilustr. ; 27 cm. -
napomenaBilješka o autorima: str. 239. - Bibliografija: str. 217-223 ; bibliografske bilješke uz tekst. ; Summary ; Zusammenfassung. - Kazalo.
biblioteka
udk osnovni929.5/929.9 - Genealogija. Heraldika. Plemstvo. Titule. Zastave.Genealogija. Heraldika. Plemstvo. Titule. Zastave.
udk929
signatura929.5/929.9 BOŽIĆ hrv
isbn978-953-7964-92-4
id broj69635
opisRiječ je o znanstvenome djelu koje se u širokom vremenskom i tematskom rasponu bavi nastankom, uporabom i simbolikom niza hrvatskih zemaljskih grbova od 13. do početka 17. stoljeća. Obradba teme oslanja se i nadovezuje na recentna monografska djela o povijesti hrvatskog grbovlja, a znanstveni diskurs na metodološka dostignuća suvremene svjetske heraldike. Djelo stoga ima obilježja sinteze dosadašnjih spoznaja, ali – što je još važnije – uključuje i problematizira respektabilan broj do danas u nacionalnoj historiografiji nepoznatih starijih svjedočanstava o grbovima hrvatskih zemalja i njihovih vladara. U razjašnjavanju brojnih otvorenih pitanja vodilo se računa o razlikama u naravi pojedinih nositelja heraldičkog sadržaja, od kovanog novca i pečata, preko pomorskih karata, putopisa i portulana, crteža, grafika, zidnih oslika i kamenih spomenika, sve do usustavljenih korpusa grbova u specijaliziranom mediju – grbovnicima. Zamišljeni kako kompendij heraldičkog znanja, povijesni su grbovnici istodobno i prvorazredni dokumenti o „slici svijeta“ svojstvenoj njihovim tvorcima i ambijentima u kojima su nastajali. Temu ove knjige čine intrigantnom i aktualnom s jedne strane upravo trajnost davno nastalih heraldičkih motiva, a s druge strane činjenice da su im se značenje i simbolički sadržaj tijekom povijesti mijenjali. Osim na genezu, pozornost dvojice autora usmjerena je stoga i na evoluciju poimanja i „uporabe“ grbova hrvatskih zemalja kao znakova i kao simbola nacionalnog i državnog identiteta, od ranomodernog sve do suvremenog doba. Ukratko, u ovoj knjizi po prvi put se iznose cjelovita i relevantna historiografska i heradlička tumačenja geneze, uporabe i simbolike svih hrvatskih povijesnih grbova i njihovih heraldičkih likova.


BOŽIĆ, Mate:

Hrvatski grbovi : geneza simbolika povijestnaslovHrvatski grbovi : geneza simbolika povijest
autorMate Božić, Stjepan Ćosić.
drugi autori
predmetniceHERALDIKA
GRBOVI - POVIJEST - HRVATSKA
izdavačZagreb: Hrvatska sveučilišna naklada: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, 2021. -
izdanje
opseg239 str. : ilustr. ; 27 cm. -
napomenaBilješka o autorima: str. 239. - Bibliografija: str. 217-223 ; bibliografske bilješke uz tekst. ; Summary ; Zusammenfassung. - Kazalo.
biblioteka
udk osnovni929.5/929.9 - Genealogija. Heraldika. Plemstvo. Titule. Zastave.Genealogija. Heraldika. Plemstvo. Titule. Zastave.
udk929
signatura929.5/929.9 BOŽIĆ hrv
isbn978-953-7964-92-4
id broj69635
opisRiječ je o znanstvenome djelu koje se u širokom vremenskom i tematskom rasponu bavi nastankom, uporabom i simbolikom niza hrvatskih zemaljskih grbova od 13. do početka 17. stoljeća. Obradba teme oslanja se i nadovezuje na recentna monografska djela o povijesti hrvatskog grbovlja, a znanstveni diskurs na metodološka dostignuća suvremene svjetske heraldike. Djelo stoga ima obilježja sinteze dosadašnjih spoznaja, ali – što je još važnije – uključuje i problematizira respektabilan broj do danas u nacionalnoj historiografiji nepoznatih starijih svjedočanstava o grbovima hrvatskih zemalja i njihovih vladara. U razjašnjavanju brojnih otvorenih pitanja vodilo se računa o razlikama u naravi pojedinih nositelja heraldičkog sadržaja, od kovanog novca i pečata, preko pomorskih karata, putopisa i portulana, crteža, grafika, zidnih oslika i kamenih spomenika, sve do usustavljenih korpusa grbova u specijaliziranom mediju – grbovnicima. Zamišljeni kako kompendij heraldičkog znanja, povijesni su grbovnici istodobno i prvorazredni dokumenti o „slici svijeta“ svojstvenoj njihovim tvorcima i ambijentima u kojima su nastajali. Temu ove knjige čine intrigantnom i aktualnom s jedne strane upravo trajnost davno nastalih heraldičkih motiva, a s druge strane činjenice da su im se značenje i simbolički sadržaj tijekom povijesti mijenjali. Osim na genezu, pozornost dvojice autora usmjerena je stoga i na evoluciju poimanja i „uporabe“ grbova hrvatskih zemalja kao znakova i kao simbola nacionalnog i državnog identiteta, od ranomodernog sve do suvremenog doba. Ukratko, u ovoj knjizi po prvi put se iznose cjelovita i relevantna historiografska i heradlička tumačenja geneze, uporabe i simbolike svih hrvatskih povijesnih grbova i njihovih heraldičkih likova.


#alt
Knjižnica: knjiga je slobodna za posudbu
Bibliobus: nije dostupno
Dodaj u košaricu

> prikaži košaricuUntitled Document

Korisnici koji su čitali knjigu još su čitali:Prikaz