Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 30

Tražili ste: u predmetnici TISKARSTVO; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 30

Tražili ste: u predmetnici TISKARSTVO; grupirano po signaturi

ispis

0 - Općenito

0 - Općenito

1.

#alt

Pisanje i uređivanje stručnih i znanstvenih publikacija

Zagreb: Kiklos - krug knjige, 2013. -

001.8 JAKOB pis

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

1.

#alt #opis

Pisanje i uređivanje stručnih i znanstvenih publikacija / Zvonimir Jakobović; [crteži Milovan Kavšek]. - - Zagreb: Kiklos - krug knjige, 2013. - XVI, 275 str. : ilustr.; 24 cm. - (Biblioteka Elektrotehničkog društva Zagreb ; knj. 1) - 978-953-56937-9-6

udk:001.89 ; 81 ; ; id broj:57434

K:

ZNANSTVENO NAKLADNIŠTVO; STRUČNE PUBLIKACIJE - PISANJE I UREĐIVANJE; ZNANSTVENE PUBLIKACIJE - PISANJE I UREĐIVANJE; PREVOĐENJE; PISMA - ALFABETI; POSEBNI ZNAKOVI - PISANJE; BROJKE I BROJEVI - PISANJE; BRAILLEOVO PISMO; PRSTNA ABECEDA; MORSEOVI ZNAKOVI; STENOGRAFSKA PISMA; TISAK; TISKARSTVO

#trilogija

#ntl

2.

#alt

Slavenska inkunabulistika

Zagreb: Mladost, 1970. -

003 BOŠNJA sla

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

2.

#alt #opis

Slavenska inkunabulistika / Mladen Bošnjak. - Dop. i isprav. izd. - - Zagreb: Mladost, 1970. - 195 str. : ilustr.; 20 cm. - -

udk:003 ; ; ; id broj:143

K:

INKUNABULA; SLAVENI; TISKARSTVO

#trilogija

#ntl

3.

#alt

Hrvatska pisana kultura : izbor djela pisanih latinicom, glagoljicom i ćirilicom od VIII. do XXI. stoljeća

Križevci: VEDA, 2005. -

003 BRATU hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

3.

#alt

Knjiga prikazuje dugu i plodnu tradiciju hrvatske pisane baštine od prvih kamenih odlomaka prema našim danima. Prvi svezak obuhvaća građu od 8. do 17. st., drugi od 18. do 21. stoljeća, treći od 8. do 21. Iz recenzija: ( ... Knjiga je napisana s iznimno dobrim poznavanjem temeljne faktografije . Rezultat je čitko i zanimljivo djelo i pouzdan priručnik rezultat je nastojanja da se pregledno i na jednom mjestu predstave najznačajniji tragovi hrvatske pisane kulture u povijesnoj vertikali u rasponu od trinaest stoljeća . Namijenjena je raznolikoj publici: intelektualcima, studentima, akademskoj zajednici u najširem smislu riječi. ), prof. dr. sc. Marko Samardžija, prof. dr. sc. Krešimir Nemec, dr. sc. Milan Mihaljević.

Hrvatska pisana kultura: izbor djela pisanih latinicom, glagoljicom i ćirilicom od VIII. do XXI. stoljeća / Josip Bratulić i Stjepan Damjanović. - - Križevci: VEDA, 2005. - 3 sv. (359; 270; 285 str.) : ilustr.; 29 cm. - - 953-96657-3-7

udk:003 ; ZZC ; ; id broj:28590

K:

GLAGOLJICA; HRVATSKA PISMENOST; HRVATSKA - JEZIČNA POVIJEST; HRVATSKA JEZIKOSLOVNA KULTURNA BAŠTINA; GLAGOLJSKI RUKOPISI; GLAGOLJAŠI; GLAGOLJSKI SPOMENICI; HRVATSKI GLAGOLJSKI SPOMENICI; INKUNABULE; HRVATSKA PISANA KULTURA; RAZVOJ HRVATSKOG JEZIKA 16. - 17. STOLJEĆE; HRVATSKO TISKARSTVO; BAROKNI SLAVIZAM; HRVATSKA - SREDNJI VIJEK; HRVATSKA - HUMANIZAM I RENESANSA; HRVATSKA - BAROK; HRVATSKA - PISANA KULTURA; HRVATSKA KNJIŽEVNOST - POVIJEST; HRVATSKA KNJIŽEVNOST - RAZVOJ; PISANI SPOMENICI - HRVATSKA; ZZC

#trilogija

#ntl

4.

#alt

Put do knjige

Zagreb: Epoha, 1959. -

003 KULUN put

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

4.

#alt #opis

Put do knjige / Zvonimir Kulundžić. - - Zagreb: Epoha, 1959. - 419 str. : ilustr.; 18 cm (Naučno popularna biblioteka ; knjiga 6) -

udk:003 ; ; ; id broj:144

K:

POVIJEST KNJIGE; TISKARSTVO

#trilogija

#ntl

5.

#alt

Nevidljiva tipografija : [Božji pečat i kristogram u hrvatskoglagoljskoj inkunabuli]

Roč: Katedra Čakavskog sabora Roč, 2012. -

003 PAROF nev

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

5.

#alt #opis

Nevidljiva tipografija: [Božji pečat i kristogram u hrvatskoglagoljskoj inkunabuli] / Frane Paro. - - Roč: Katedra Čakavskog sabora Roč, 2012. - 328 str. : ilustr. (pretežno u bojama); 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis) - 978-953-56994-0-8

udk:003(497.5) ; 655(497.5) ; ; id broj:53052

K:

GLAGOLJAŠKA TIPOGRAFIJA; INKUNABULE; INKUNABULE - HRVATSKA; BAROMIĆ - BLAŽ - SENJ - TISKARA; TISKARSTVO - 15. STOLJEĆE; TISKARI - 15. STOLJEĆE

#trilogija

#ntl

6.

#alt

Typographia glagolitica

Zagreb: Matica hrvatska, 1997. -

003 PAROF typ

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

6.

#alt #opis

Typographia glagolitica / Frane Paro. - - Zagreb: Matica hrvatska, 1997. - 124 str.; 22 cm (Biblioteka Pleter.) - 953-150-099-1

udk:003:655(091) ; ; ; id broj:6281

K:

GLAGOLJICA; KNJIGE; TISKARSTVO

#trilogija

#ntl

7.

#alt

Hrvatskoglagoljski brevijari na razmeđu rukopisne i tiskane tradicije

Zagreb: Naklada Ljevak, 2014. -

003 TOMIĆ hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

7.

#alt

Spajajući svoju temeljnu knjižničarsku struku s poviješću knjige, paleografijom i suvremenim računalnim metodama, Marijana Tomić napisala je uzoran udžbenik, poticajno znanstveno djelo i intrigantno štivo za sve koje zanima hrvatska glagoljska baština, moć tehnologije i povijest pisane riječi.

Knjiga je podijeljena u četiri poglavlja. U prvome poglavlju autorica usmjeruje svoju pozornost na tehnološku revoluciju izazvanu izumom tiska. U drugome poglavlju autorica prikazuje povijesni okvir hrvatske glagoljske kulture u doba razmeđa između rukopisne i tiskane baštine, a u trećem poglavlju autorica je zaronila u samu bit problematike te predočila razlike na nekoliko razina. Posljednje poglavlje usmjeruje se na sve posebnosti koje izviru iz liturgijske uporabe knjige, bilo u župnoj ili redovničkoj zajednici na prijelazu srednjega u novi vijek.

Hrvatskoglagoljski brevijari na razmeđu rukopisne i tiskane tradicije / Marijana Tomić. - - Zagreb: Naklada Ljevak, 2014. - 371 str. : ilustr.; 24 cm. - (Bibliotheca Academica) - 978-953-303-749-3

udk:003 ; 655"04/14" ; ; id broj:57180

K:

BREVIJARI, HRVATSKOGLAGOLJSKI - POVIJESNI PREGLED; GLAGOLJICA - BREVIJARI - HRVATSKA TRADICIJA - RUKOPISI - TISKARSTVO; HRVATSKI BREVIJARI - GLAGOLJICA - RUKOPISNA I ISKANA TRADICIJA; TISKARSTVO - HRVATSKA; BAROMIĆ, BLAŽ; RUKOPISNI KODEKS; TISKANA KNJIGA; TISKARSKI POSTUPAK; KNJIŽNI BLOK - OBLIKOVANJE

#trilogija

#ntl

8.

#alt

Pregled bjelovarskog tiskarstva do 1940. : bibliografija

Zagreb - Bjelovar: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2016. -

01 RENIĆ pre

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

8.

#alt

˝Ovaj tekst ima značajke i obilježja tematskog leksikona, jer se u njemu govori o svim tiskarama i njihovim vlasnicima pojedinačno i, napose, o svim nakladnicima, periodicima, knjigama i njihovim autorima. Studija je značajan doprinos poznavanju ne samo kulturne povijesti Bjelovara nego i hrvatske kulturne povijesti uopće.˝ Dubravko Jelčić (iz recenzije)

Pregled bjelovarskog tiskarstva do 1940.: bibliografija / Zorka Renić, Tina Gatalica; [urednik Vladimir Strugar]. - - Zagreb - Bjelovar: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2016. - 254 str. : ilustr. u bojama; 28 cm. - (Posebna izdanja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru ; knj. 6) - 978-953-347-109-9

udk:01 ; 655(091) ; ; id broj:60979

K:

LIPŠIĆ, FILIP; BIBLIOGRAFIJA; TISKARSTVO - BJELOVAR - POVIJEST; WEISS, LAVOSLAV; KNJIŽARSTVO - BJELOVAR - POVIJEST; FLEISCHMANN, JACOB; KOLESAR, ADOLF; NAKLADNIŠTVO - BJELOVAR - POVIJEST; ŠKALEC, STJEPAN

#trilogija

#ntl

9.

#alt

Rijetkosti u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : katalog inkunabula i knjiga 16. stoljeća

Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2011. -

01 RUNJAK rij

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

9.

#alt

Monografiju je objavljena povodom obilježavanja 150 godina postojanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Knjiga otkriva dosad u literaturi neevidentirani primjerak prvotisaka i knjiga tiskanih u XVI. stoljeću.

Rijetkosti u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: katalog inkunabula i knjiga 16. stoljeća / sastavila i bilješkama popratila Tamara Runjak; [prijevod na engleski jezik Gorka Radočaj]. - - Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2011. - XXV, 645 str. : ilustr. u bojama; 25 cm. - (Izdanja Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ; sv. 10) - 978-953-154-954-7

udk:017.1(497.5) ; ; ; id broj:52274

K:

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI (ZAGREB) - KNJIŽNICA - GRAĐA; INKUNABULE - HRVATSKA; KNJIŽNIČNA GRAĐA - HRVATSKA - 16. ST. ; TISKARI - SREDNJI VIJEK; TISKARSTVO - SREDNJI VIJEK

#trilogija

#ntl

10.

#alt

Počeci tiskarstva u evropskih naroda

Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1984. -

02 BUDIŠ poč

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

10.

#alt #opis

Počeci tiskarstva u evropskih naroda / Dražen Budiša. - - Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1984. - 230 str. : ilustr.; 30 cm. - -

udk:02 ; ; ; id broj:1890

K:

TISKARSTVO

#trilogija

#ntl

11.

#alt

Povijest knjige : od antike do danas

Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1979. -

02 DAHLS pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

11.

#alt #opis

Povijest knjige: od antike do danas / Svend Dahl; [s francuskog 3. popravljenog i povećanog izd. prevela i pogovor napisala Branka Hergešić]. - - Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1979. - 203 str. : ilustr.; 24 cm. - (Izdanja Hrvatskoga bibliotekarskog društva ; knj. 17) -

udk:02 ; 002 ; ; id broj:47157

K:

POVIJEST KNJIGE; KNJIGE - POVIJEST; KNJIŽNICE - POVIJEST; PAPIR - IZUM; KNJIŽARSTVO - RAZVOJ; KNJIGE - UMJETNIČKI UVEZ; TISKARSTVO - POVIJEST

#trilogija

#ntl

12.

#alt

Povijest knjige

Zagreb: NZ Matice hrvatske, 1985. -

02 STIPČ pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

12.

#alt

Ovo izdanje osuvremenjeno je i osvježeno novim informacijama i slikovnim prilozima. Govori o povijesti knjige koja započinje u Sumeru, sredinom 4. tisućljeća pr. Krista, a traje sve do današnjih dana kada se knjiga seli u nove medije. Autor opisuje razvoj knjige, knjižarstva i knjižnica kroz minula stoljeća u svim područjima svijeta.

Povijest knjige / Aleksandar Stipčević. - - Zagreb: NZ Matice hrvatske, 1985. - 561 str. : ilustr.; 24 cm. - ("Prometej", knjižnica temeljnih djela o civilizaciji, kulturi i umjetnosti) -

udk:02 ; ; ; id broj:43473

K:

KNJIGE - POVIJEST; KNJIŽARSTVO - POVIJEST; PISANJE - POVIJEST; TISKARSTVO - POVIJEST

#trilogija

#ntl

13.

#alt

O pismu, knjižnicama i knjigama : s vodičem kroz zagrebačke knjižnice

Zagreb: Izdavačka kuća Meridijani, 2010. -

02(091) VOLEN opi

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

13.

#alt #opis

O pismu, knjižnicama i knjigama: s vodičem kroz zagrebačke knjižnice / Dubravka Volenec. - - Zagreb: Izdavačka kuća Meridijani, 2010. - 58 str. : ilustr.; 22 cm -

udk:02(091) ; ; ; id broj:57293

K:

KNJIGE - POVIJEST; KNJIGE - UNIŠTAVANJE; KNJIŽNICE - POVIJEST; KNJIŽNICE - ZAGREB; PISMO - PODRIJETLO; TISKARSTVO - OTKRIĆE; RAZVOJ PISMA; PISMO - RAZVOJ

#trilogija

#ntl

14.

#alt

Kostajničko tiskarstvo, izdavaštvo i novinarstvo

Hrvatska Kostajnica: Grad Hrvatska Kostajnica, 2002. -

07 SAFTI kos

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

14.

#alt #opis

Kostajničko tiskarstvo, izdavaštvo i novinarstvo / Damir Luka Saftić : [fotografije Zvonko Vugrin...[et al.]. - - Hrvatska Kostajnica: Grad Hrvatska Kostajnica, 2002. - 109 str. : ilustr.; 21 cm - 953-97443-1-8

udk:07 ; ; ; id broj:30136

K:

KOSTAJNICA; TISKARSTVO; NOVINARSTVO

#trilogija

#ntl

15.

#alt

Drei Schriften drei Sprachen : Kroatische Schriftdenkmaeler und Drucke durch Jahrhunderte, Stuttgart 22.4. 12.6.2004. i Karlsruhe 17.6. 15.7.2004

Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2004. -

09=30 DREIS

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

15.

#alt #opis

Drei Schriften drei Sprachen: Kroatische Schriftdenkmaeler und Drucke durch Jahrhunderte, Stuttgart 22.4. 12.6.2004. i Karlsruhe 17.6. 15.7.2004 / urednica Dagmar Hadžić... et al. - - Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2004. - 247 str. : ilustr.; 30 cm. - - 953-500-017-9

udk:09:930.85(497.5)=112.2 ; ; ; id broj:29071

K:

IZLOŽBA; KATALOG IZLOŽBE; KULTURNA POVIJEST; TISKARSTVO U HRVATSKOJ; GLAGOLJSKI RUKOPISI; GLAGOLJSKI SPOMENICI; HRVATSKA PISANA KULTURA

#trilogija

#ntl

3 - Društvene znanosti

316 - Sociologija

16.

#alt

Socijalna povijest medija : od Gutenberga do interneta

Zagreb: Naklada Pelago, 2011. -

316 BRIGG soc-1

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

16.

#alt

Knjiga pruža jedan od najboljih uvida u razvoj medija i njihov društveni kontekst, počevši od izuma tiskarstva u 15. stoljeću, pa do uspona medija i interneta. Karakterizira je interdisciplinarnost kojom se ističe kompleksnost vremena i međuprožimanje različitih medija.

Socijalna povijest medija: od Gutenberga do interneta / Asa Briggs, Peter Burke; [prijevod s engleskoga Marko Gregorić]. - - Zagreb: Naklada Pelago, 2011. - 424 str.; 24 cm - 978-953-7151-27-0

udk:316 ; ; ; id broj:52592

K:

CYBER SVIJET - POJAM; ČITANJE - POVIJEST; GLOBALNA EKONOMIJA - NASTANAK; GRAMAFONI - RAZVOJ; INFORMACIJSKO DRUŠTVO - POJAM; INFORMIRANJE - DRUŠTVO; INTERNET - DRUŠTVO; KABELSKA TELEVIZIJA - RAZVOJ; MASOVNI MEDIJI - POVIJEST; MEDIJI - POVIJESNI RAZVOJ; RAČUNALA - RAZVOJ; TELEFONI - RAZVOJ; TELEVIZIJA - RAZVOJ; TISAK - DIGITALNI SVIJET; TISKANI MEDIJI - RAZVOJ; TISKARSTVO - POVIJEST; VIDEOIGRE - RAZVOJ; VIZUALNA KOMUNIKACIJA - POJAM; ZABAVA - MEDIJI

#trilogija

#ntl

6 - Primjenjene znanosti

65 - Poslovanje i organizacija industrije, trgovine i prometa

17.

#alt

Svijet Aldusa Manutiusa : poduzetništvo i učenjaštvo u renesansnoj Veneciji

Zagreb: Izdanja Antibarbarus, 2004. -

65 LOWRY svi

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

17.

#alt

Autor u uvodu ovoj knjizi kaže: "Budući da nisam mogao Aldusov
život i karijeru tumačiti s empirijskih visova intelektualne i
estetske istine, mislio sam da bih mu se možda mogao približiti
kao začađeni i tintom zapackani svijet što ga je tako briljantno
prikazao jedan od njegovih prijatelja. Ova knjiga predstavlja
pokušaj da se Aldusa shvati na - drugi izraz ne nalazim -
'prizemnoj razini'...". Ovaj živi prikaz povijesti tiskarstva i
života jednog od najistaknutijih tiskara renesansne Venecije
polazi od sprege poduzetništva i učenjaštva koja je zacijelo
promijenila tijek povijesti europske civilizacije. Na kraju
knjige nalazimo tekst Aleksandra Stipčevića o vezi svijeta Alda
Manuzija i Hrvata koji su su to doba boravili ili prolazili kroz
Veneciju kao trgovci i moreplovci, radnici, svećenici,
intelektualci. (JM)

Svijet Aldusa Manutiusa: poduzetništvo i učenjaštvo u renesansnoj Veneciji / Martin Lowry; pogovor Aleksandar Stipčević ; prijevod Marko Gregorić. - - Zagreb: Izdanja Antibarbarus, 2004. - 296 str. : ilustr.; 24 cm (Biblioteka Historia) - 953-6160-94-3

udk:65:94 ; ; ; id broj:29307

K:

KNJIGA; POVIJEST PISMA; POVIJEST TISKARSTVA; TIPOGRAFIJA; MANUTIUS - ALDUS; TISKARSTVO RENESANSE; VENECIJANSKO TISKARSTVO

#trilogija

#ntl

18.

#alt

Knjiga, tranzicija, iluzija

Zagreb: Naklada Ljevak, 2009. -

65 TOMAŠ knji

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

18.

#alt #opis

Knjiga, tranzicija, iluzija / Nives Tomašević, Miha Kovač; [prijevod sa slovenskoga Sanja Slukan]. - - Zagreb: Naklada Ljevak, 2009. - 318 str. : ilustr.; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja) - 978-953-303-066-1

udk:655 ; ; ; id broj:42351

K:

AUTORSKA PRAVA; AUTORSTVO; BLOG - VIRTUALNI MEDIJ; BLOG; ELEKTRONSKA KNJIGA; ELEKTRONSKA KNJIGA; HONORARI - AUTORSKI - PREVODITELJSKI; HRVATSKA - IZDAVAŠTVO - ZAKONODAVSTVO; HRVATSKA - NAKLADNIČKA DJELATNOST; IZDAVAŠTVO - ENGLESKA - SLOVENIJA; IZDAVAŠTVO - UREDNIK - KNJIŽEVNA KRITIKA; KNJIGA - NAČIN PRODAJE; KNJIGA - PROIZVOD KULTURNE INDUSTRIJE; KNJIGA; KULTURA ČITANJA - UTJECAJ NA NAKLADNIŠTVO; KULTURNA INDUSTRIJA - KULTURNO DOBRO; MENADŽER U IZDAVAŠTVU; NAKLADNIČKA DJELATNOST RH; NAKLADNIŠTVO; TISKARSTVO - EUROPA; TISKARSTVO; ZAKONI U IZDAVAŠTVU RH

#trilogija

#ntl

19.

#alt

Povijest zadarskih tiskara

Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1979. -

655 GALIĆ pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

19.

#alt #opis

Povijest zadarskih tiskara / Pavao Galić. - - Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1979. - 93 str., [16] str. s tablama : ilustr.; 24 cm. - (Izdanja Hrvatskoga bibliotekarskog društva ; knj. 18) -

udk:655.1(091) ; ; ; id broj:45434

K:

TISKARSTVO - ZADAR - POVIJEST; ZADAR - TISKARE - POVIJEST

#trilogija

#ntl

20.

#alt

Povijest tiskarstva u Slavoniji

Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1978. -

655 MALBA pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

20.

#alt #opis

Povijest tiskarstva u Slavoniji / Marija Malbaša. - - Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1978. - 146 str. : faks.; 25 cm. - (Izdanja hrvatskoga bibliotekarskog društva ; knj. 16) -

udk:655(091) ; ; ; id broj:44698

K:

SLAVONIJA - TISKARSTVO - POVIJEST; SLAVONIJA - TISKARE

#trilogija

#ntl

66 - Kemijska i srodne industrije i zanati

21.

#alt

Zbornik radova : 7. znanstveno stručni simpozij hrvatskih grafičara "Blaž Baromić", Senj, 19. 21. lipnja 2003. ; <urednik Zdenka Bolanča>.

Zagreb: Grafički fakultet, 2003. -

66 ZBORN 7

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

21.

#alt

Publikacija donosi radove sa sedmog znanstvenog skupa hrvatskih
grafičara održanog u Senju od 19. do 21. lipnja 2003. godine, na
temu grafičke tehnologije i oblikovanja. Predstavljeno je
pedesetak radova s naglaskom na digitalni tisak. (JČ)

Zbornik radova: 7. znanstveno stručni simpozij hrvatskih grafičara "Blaž Baromić", Senj, 19. 21. lipnja 2003. ; <urednik Zdenka Bolanča>. - - Zagreb: Grafički fakultet, 2003. - 340 str. : ilustr.; 24 cm. - - 953-97037-3-5

udk:66 ; ; ; id broj:23939

K:

TISKARSTVO; GRAFIČKA TEHNOLOGIJA; GRAFIČKO OBLIKOVANJE; OFSETNI TISAK; TISKARSTVO U HRVATSKOJ; DIGITALNI TISAK

#trilogija

#ntl

7 - Umjetnost, glazba, sport

7 - Umjetnost, glazba, sport

22.

#alt

Skriveno blago Muzeja za umjetnost i obrt : izbor iz fundusa

Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt, 2005. -

7 SKRIV

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22.

#alt #opis

Skriveno blago Muzeja za umjetnost i obrt: izbor iz fundusa / katalog izložbe u povodu 125. obljetnice MUO, Zagreb, 27.11.2005. 28.2.2006.; glavna urednica Anđelka Galić. - - Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt, 2005. - 453 str. : ilustr.; 30 cm. - - 953-6084-87-2

udk:7:069(497.5) ; ; ; id broj:29668

K:

ARHITEKTURA; DIZAJN; GRAFIKA; KATALOG IZLOŽBE; KERAMIČKO OBLIKOVANJE; KNJIŽNICA; KNJIGA; SAKRALNA UMJETNOST; SKULPTURE; SLIKARSTVO; STAKLO; TISKARSTVO; METALI; TEKSTILNO RUKOTVORSTVO; SATOVI; POVIJEST FOTOGRAFIJE; NAMJEŠTAJ

#trilogija

#ntl

23.

#alt

Grafički dizajn tiskanog i digitalnog proizvoda

Osijek: Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera ; Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2022. -

7.0 SELTH gra

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

23.

#alt

U znanstvenoj monografiji „Grafički dizajn tiskanog i digitalnog proizvoda“ autorice dr. sc. Josipe Selthofer sadržaj je podijeljen u 13 poglavlja: Uvod; Grafičko oblikovanje; Komunikacija slikom i tekstom; Fotografija i grafičko oblikovanje; Ilustracija i grafičko oblikovanje; Animacija i grafičko oblikovanje; Osnovni elementi grafičkog oblikovanja u tiskanom i digitalnom okruženju; Estetika tiskanog i digitalnog izdanja; Grafičko oblikovanje tiskanog proizvoda; Grafičko oblikovanje u virtualnom okruženju; Sličnosti i različitosti oblikovanja u tiskanom i digitalnom okruženju; Vizualna pismenost i komunikacija i Vizualni identitet.

Autorica obrađuje teme iz područja grafičkog dizajna, povijesti tiskarstva, vizualnih komunikacija, vizualnog identiteta i razvoja grafičkih tehnika otiskivanja, osnovnih elemenata grafičkog oblikovanja te osnovnih estetskih načela oblikovanja i specifičnosti pojedinih tiskanih i digitalnih proizvoda. Knjiga je bogato opremljena domaćim i svjetskim primjerima iz literature te slikovnim prilozima koji ilustriraju i doprinose razumijevanju teksta i kulturno-umjetničkog bogatstva na hrvatskoj i svjetskoj razini. Knjiga je namijenjena sveučilišnom i stručnom obrazovanju iz područja grafičkog dizajna, ali i široj javnosti.

Grafički dizajn tiskanog i digitalnog proizvoda / Josipa Selthofer. - - Osijek: Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera; Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2022. - 266 str. : ilustr. u bojama; 24 cm - 978-953-314-155-8

udk:7.0 ; 7.05 ; 76 ; id broj:73785

K:

GRAFIČKO OBLIKOVANJE - MREŽNO OKRUŽENJE; GRAFIČKI DIZAJ - MODERNI HRVATSKI; E - KNJIGA - GRAFIČKO OBLIKOVANJE; GRAFIČKI DIZAJN - PRIRUČNICI; PLAKAT - PROPAGANDNI - PROMIDŽBA; VIZUALNA PISMENOST - VIZUALNA KOMUNIKACIJA; LOGOTIP; TISKARSTVO - POVIJEST; VIZUALNI IDENTITET; ČASOPIS - NOVINE; GRAFIČKO OBLIKOVANJE - TISKANICE - LETAK - BROŠURA; GRAFIČKO OBLIKOVANJE; TIPOGRAFIJA; SLIKOVNICA - ILUSTRIRANA KNJIGA; UMJETNIČKI PRAVCI - 20. ST. - GRAFIČKO OBLIKOVANJE

#trilogija

#ntl

M - Slikovnice

M - Slikovnice

24.

#alt

Guliver među Liliputancima

Zagreb: Mladinska knjiga, 1987. -

M SWIFT gul

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

24.

#alt #opis

Guliver među Liliputancima / Jonathan Swift; [ilustrirao Dušan Petričić ; skraćeno prepričao Dane Zajc ; sa slovenskog prevela Pavica Hromin]. - - Zagreb: Mladinska knjiga, 1987. - 46 str. : ilustr. u bojama; 27 cm (Velike slikovnice) -

udk:M ; ; ; id broj:42251

K:

BJELOVAR - TISKARSTVO; FLEISCHMANN, J. ; TISKARA J. FLEISCHMANNA - (BJELOVAR)

#trilogija

#ntl

Z - Zavičajna zbirka Crisiensia

ZZC - Zavičajna zbirka "Crisiensia"

25.

#alt

Senj kolijevka hrvatskog tiskarstva : (separat).

Zagreb: JAZU, 1940. -

ZZC BREYE senj

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

25.

#alt #opis

Senj kolijevka hrvatskog tiskarstva: (separat). - - Zagreb: JAZU, 1940. - bez pag.; 27 cm (Hrvatski kulturni spomenici; knjiga I. / urednik Artur Schneider) -

udk:ZZC ; 655 ; ; id broj:44849

K:

TISKARSTVO - HRVATSKA

#trilogija

#ntl

26.

#alt

Značenje Zavičajne zbirke "Crisiensia" Gradske knjižnice "Franjo Marković" u Križevcima : diplomski rad.

Zagreb: vlast. naklada, 2012. -

ZZC ĐIKIĆ zna

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

26.

#alt #opis

Značenje Zavičajne zbirke "Crisiensia" Gradske knjižnice "Franjo Marković" u Križevcima: diplomski rad. - - Zagreb: vlast. naklada, 2012. - 43 str. : ilustr. u bojama; 30 cm. -

udk:027.3(497.5) ; ; ; id broj:54176

K:

ĐIKIĆ - IVANA; ZZC; ZAVIČAJNA ZBIRKA CRISIENSIA - KRIŽEVCI; GRADSKA KNJIŽNICA KRIŽEVCI; DIPLOMSKI RAD; KRIŽEVCI - ZNAMENITE OSOBE; ZNAMENITI KRIŽEVČANI; TISKARSTVO - KRIŽEVCI; NAKLADNIŠTVO - KRIŽEVCI; HEMEROTEKA - GRADSKA KNJIŽNICA KRIŽEVCI; TISKARI - KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

27.

#alt

Značenje Zavičajne zbirke "Crisiensia" Gradske knjižnice "Franjo Marković" u Križevcima : diplomski rad [elektronička građa]

Zagreb: vlast. naklada, 2012. -

ZZC ĐIKIĆ zna

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

27.

#alt #opis

Značenje Zavičajne zbirke "Crisiensia" Gradske knjižnice "Franjo Marković" u Križevcima: diplomski rad [elektronička građa] / Ivana Đikić. - - Zagreb: vlast. naklada, 2012. - 1 optički disk. - -

udk:027.3(497.5)(0.034) ; ZZC ; ; id broj:55748

K:

ĐIKIĆ - IVANA; ZZC; ZAVIČAJNA ZBIRKA CRISIENSIA - KRIŽEVCI; GRADSKA KNJIŽNICA KRIŽEVCI; DIPLOMSKI RAD; KRIŽEVCI - ZNAMENITE OSOBE; ZNAMENITI KRIŽEVČANI; TISKARSTVO - KRIŽEVCI; NAKLADNIŠTVO - KRIŽEVCI; HEMEROTEKA - GRADSKA KNJIŽNICA KRIŽEVCI; TISKARI - KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

28.

#alt

Gazophylacium : časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku : god. VIII., br. 1. 2., str. 1. 128., Zagreb, 2003.

Zagreb: Pinta, 2003. -

ZZC GAZOP-1

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

28.

#alt

U časopisu nalazimo s dosta detalja opisan životni put istaknutog hrvatskog pisca i kritičara Milutina Cihlara Nehajeva. Prikazano je njegovo književno djelovanje i njegova disertacija iz kemije te njegov kemijski rad u Križevcima.

Gazophylacium: časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku: god. VIII., br. 1. 2., str. 1. 128., Zagreb, 2003. / urednici Željko Bajza i Mijo Korade. - - Zagreb: Pinta, 2003. - 127 str. : ilustr.; 23 cm - ISSN 1330-0504

udk:05 ; ZZC ; ; id broj:48679

K:

ZZC; KRIŽEVCI - BISKUPIJA; AUSTRIJA - GRADIŠĆANSKI HRVATI; HRVATSKA - TISKARSTVO - 18. ST. ; PRERADOVIĆ - PETAR; MARČANSKA BISKUPIJA

#trilogija

#ntl

29.

#alt

Matoš u Križevcima : projekt : Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci (2012.) [elektronička građa]

Križevci: vlast. naklada, 2012. -

ZZC MATOŠ

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

29.

#alt #opis

Matoš u Križevcima: projekt: Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci (2012.) [elektronička građa] / mentorica Marija Milas. - - Križevci: vlast. naklada, 2012. - 1 optički disk. - -

udk:929(497.5)(0.034) ; ZZC ; ; id broj:55749

K:

ZZC; KRIŽEVCI - ZNAMENITE OSOBE; ZNAMENITI KRIŽEVČANI; TISKARSTVO - KRIŽEVCI; MATOŠ - ANTUN - GUSTAV; MATOŠ - KRIŽEVCI; GIMNAZIJA KRIŽEVCI - UČENIČKI PROJEKT

#trilogija

#ntl

30.

#alt

Tiskarstvo u Križevcima krajem 19. i početkom 20. stoljeća : (izbor knjiga i razglednica iz Zavičajne zbirke Crisiensia) : katalog izložbe : Križevci, 11. 30. travnja 2011.

Križevci: Gradska knjižnica "Franjo Marković", 2011. -

ZZC TISKA

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

30.

#alt #opis

Tiskarstvo u Križevcima krajem 19. i početkom 20. stoljeća: (izbor knjiga i razglednica iz Zavičajne zbirke Crisiensia): katalog izložbe: Križevci, 11. 30. travnja 2011. / autorica izložbe i kataloga Martina Poturiček. - - Križevci: Gradska knjižnica "Franjo Marković", 2011. - 21 str. : ilustr. u bojama; 30 cm -

udk:ZZC ; 09(083.82) ; ; id broj:48931

K:

TISKARSTVO - KRIŽEVCI - 19. /20. ST. - KATALOG; ZZC; ZAVIČAJNA ZBIRKA CRISIENSIA; NEUBERG - GUSTAV; SCHWARTZ - VILKO; NEUGEBAUER - MILAN; GOLDBERGER - JOSIP; BREYER - JAKOB; KRIŽEVCI; POTURIČEK - MARTINA

#trilogija

#ntlUntitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz