Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 14

Tražili ste: u predmetnici PREDAJA; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 14

Tražili ste: u predmetnici PREDAJA; grupirano po signaturi

ispis

3 - Društvene znanosti

39 - Etnologija. Etnografija. Narodni običaji. Folklor

1.

#alt

Sjeverozapadni vjetar : o vilenjacima i elementarnim bićima sjeverozapadnog dijela Medvednice pa do Samoborskoga gorja

Zagreb: Planetopija, 2011. -

39 BAŠIĆ sje

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

1.

#alt #opis

Sjeverozapadni vjetar: o vilenjacima i elementarnim bićima sjeverozapadnog dijela Medvednice pa do Samoborskoga gorja / Zdenko Bašić. - - Zagreb: Planetopija, 2011. - 88 str. : ilustr. u bojama; 31 cm. - (Biblioteka Dodo) - 978-953-257-210-0

udk:39 ; 821.163.42-32 ; ; id broj:51908

K:

VILENJACI - HRVATSKA - LEGENDE; HRVATSKO ZAGORJE - LEGENDE; HRVATSKA - USMENA PREDAJA

#trilogija

#ntl

2.

#alt

Štorice od štrig i štriguni

Zagreb [etc.]: Naklada Zoro [etc.], 2008. -

39 ŠTORI

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

2.

#alt

Za istarsku su usmenu pučku baštinu štrige i štriguni, krsnici, more, urečljivci, macvalići, vrazi, zmajevi i ostala bića iz ove knjige baš poput izvanzemaljaca u popularnoj kuturi dvadesetog i dvadeset prvog stoljeća: nitko ne priznaje da u njih vjeruje, ali mnogi će reći da nečega tu ipak ima. Poznati istarski pjesnik, pisac, novinar, satiričar, umjetnik, nakladnik i gastronom, Drago Orlić prije tridesetak je godina prikupio širom Istre priče o nadnaravnim bićima i praznovjericama, i to baš u pravo vrijeme, kada su već mnoge počele tonuti u zaboravu. ##Uz toliko bogatu baštinu drevnih usmenih predaja, pa i uz još poneku suvremenu neobjašnjivu pojavu, Istra se i danas pričinjava kao zemlja tajanstvenih bića koja ljude radoznala duha više mame nego plaše.

Štorice od štrig i štriguni / sakupio i priredio Drago Orlić; ilustracije Đanino Božić. - 2. dopunjeno i prošireno izd. - - Zagreb [etc.]: Naklada Zoro [etc.], 2008. - 271 str. : ilustr.; 20 cm. - (Biblioteka Mrak ; knj. 2) - 978-953-298-011-0

udk:39(497.5) ; ; ; id broj:42511

K:

HRVATSKA USMENA PREDAJA; ŠTRIGE - ŠTRIGUNI; NARODNA VJEROVANJA - ISTRA; MITOLOŠKA BIĆA - ISTRA

#trilogija

#ntl

8 - Znanost o jeziku i književnost

82(091) - Povijest književnosti

3.

#alt

Povijest hrvatske usmene književnosti

Zagreb: Školska knjiga, 2013. -

82(091) BOTIC pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

3.

#alt

Poštujući načela književne teorije i specifičnost usmene književnosti, Stipe Botica dao je u svojoj Povijesti cjelovit prikaz hrvatske usmene književnosti na osnovi zapisa koji su se pojavljivali od 12. stoljeća i bili ukomponirani u pisane književne, obredne, pravne i druge spise. Posebnu je pozornost obratio na zapise iz 16. stoljeća, iz doba renesanse, te iz 17., 18. i posebice 19. stoljeća - kada se formirao korpus usmene književnosti koji se i poslije uspješno producirao u inačicama. Sve je to autor doveo u smislenu svezu i naglasio da je kontinuitet usmene književnosti evidentna činjenica koja obilježuje i hrvatsku tradicijsku kulturu i kulturu općenito.

Hrvatske je zapise narodnoga blaga uspoređivao, kad je to bilo potrebno, s tekstovima drugih naroda, ponajprije slavenskih, ali se poslužio i usporedbom žanrovskih paradigmi na europskoj razini koncipirajući izgled cjelovita tijeka usmene književnosti kako se pojavljuje u usmenoknjiževnim žanrovima.

Povijest hrvatske usmene književnosti / Stipe Botica. - - Zagreb: Školska knjiga, 2013. - 549 str. : ilustr.; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis) - 978-953-0-30280-8

udk:82(091) ; 39 ; ; id broj:55416

K:

HRVATSKA USMENA KNJIŽEVNOST - POVIJEST; POVIJEST HRVATSKE USMENE KNJIŽEVNOSTI; HRVATSKE BUGARŠĆICE; EPSKA USMENA PJESMA; MODO EPICO; EPSKO PJESNIŠTVO; USMENE PROZNE VRSTE; PRIPOVIJEDANJE - TRADICIJSKA KULTURA; NARODNE PRIČE - TIPOLOGIJA; MIT(EM); BAJKA; PREDAJA; LEGENDA; BASNA; ANEGDOTA; PARABOLA; VIC; PRIČA(NJE) IZ ŽIVOTA; GOVORNIČKI OBLICI - TIPOLOGIJA; POSLOVICA; ZAGONETKA; RUBNI USMENOKNJIŽEVNI OBLICI; PRIČE IZ SVAKODNEVLJA; GRAFITI; EPITAFI

#trilogija

#ntl

4.

#alt

Božanski boj : tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine

Zagreb: Ibis grafika: Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Mošćenička Draga: Katedra čakavskog sabora, 2008. -

82(091) KATIČ bož

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

4.

#alt #opis

Božanski boj: tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine / Radoslav Katičić. - - Zagreb: Ibis grafika: Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju; Mošćenička Draga: Katedra čakavskog sabora, 2008. - VIII, 378 str.; 25 cm - 978-953-6927-41-8 (I

udk:821.16(091):29 ; ; ; id broj:39721

K:

PRASLAVENSKI JEZIK - REKONSTRUKCIJA; PRASLAVENSKO PJESNIŠTVO - ESEJI I STUDIJE; SLAVENSKA MITOLOGIJA - ESEJI I STUDIJE; SLAVENSKA USMENA PREDAJA - ESEJI I STUDIJE

#trilogija

#ntl

5.

#alt

Gazdarica na vratima : tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine

Zagreb: Ibis grafika: Matica hrvatska ; Mošćenička Draga: Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga, 2011. -

82(091) KATIČ gaz

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

5.

#alt #opis

Gazdarica na vratima: tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine / Radoslav Katičić. - - Zagreb: Ibis grafika: Matica hrvatska; Mošćenička Draga: Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga, 2011. - IX, 283 str.; 25 cm. - 978-953-6927-59-3

udk:821.163.42(091):29 ; ; ; id broj:50976

K:

PRASLAVENSKI JEZIK - REKONSTRUKCIJA; PRASLAVENSKO PJESNIŠTVO - ESEJI I STUDIJE; SLAVENSKA MITOLOGIJA - ESEJI I STUDIJE; SLAVENSKA USMENA PREDAJA - ESEJI I STUDIJE

#trilogija

#ntl

6.

#alt

Zeleni lug : tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine

Zagreb ; Mošćenička Draga: Ibis grafika: Matica hrvatska, 2010. -

82(091) KATIČ zel

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

6.

#alt

Istraživanja praslavenskih obrednih pjesama sačuvanih u usmenoj književnosti metodologijom slijede prethodno objavljeni ˝Božanski boj˝, a potaknuta su uočenim podudarnostima između turopoljskih jurjaških pjesama i tekstova usmene književnosti drugih slavenskih naroda. Predmet autorova bavljenja jest rekonstrukcija praslavenskog sakralnog pjesništva uz pomoć etimologije, utvrđivanja srodnosti po postanju i prvotnoga značenja. Uspoređuju se riječi spletene u relevantne mitske i obredne tekstove i kontekste, gdje prenose žive vrijednosti kulturne baštine tradirane zajedno sa slavenskim jezikom. Iako autor jasno odriče rekonstrukciju slavenskih mitova kao predmet svoga istraživanja, i o tome se ovdje dosta doznaje, jer sami obredni tekstovi koje analizira kazuju mitska zbivanja i izražavaju mitske odnose, pa su slavenske i indoeuropske paralele gusto zbijene, unatoč neizbježnoj fragmentarnosti samog materijala.

Zeleni lug: tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine / Radoslav Katičić. - - Zagreb; Mošćenička Draga: Ibis grafika: Matica hrvatska, 2010. - VII, 491 str.; 25 cm - 978-953-6927-49-4

udk:82(091) ; ; ; id broj:48327

K:

PRASLAVENSKI JEZIK - REKONSTRUKCIJA; SLAVENSKA MITOLOGIJA; SLAVENSKA NARODNA PREDAJA; PRASLAVENSKO SAKRALNO PJESNIŠTVO

#trilogija

#ntl

82-91 - Narodna književnost

7.

#alt

Daina : svijet latvijskoga usmenog pjesništva

Zagreb: Ibis grafika, 2019. -

82-91 DAINA

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

7.

#alt

Izbor iz najvećeg korpusa usmenog pjesništva u Europi.

Daina: svijet latvijskoga usmenog pjesništva / odabrao, preveo, uvodom i gramatikom popratio Pavao Krmpotić. - - Zagreb: Ibis grafika, 2019. - VIII, 364 str. : ilustr.; 24 cm - 978-953-799-758-8

udk:821-91 ; 821.174-1:39 ; 81'36 ; id broj:65359

K:

LATVIJA - PJESNIŠTVO - USMENA PREDAJA; LATVIJSKI JEZIK - GRAMATIKA

#trilogija

#ntl

8.

#alt

Usmene pripovijetke i predaje

Zagreb: Matica hrvatska, 1997. -

82-91 USMEN

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

8.

#alt #opis

Usmene pripovijetke i predaje / priredila Maja Bošković Stulli. - - Zagreb: Matica hrvatska, 1997. - 502 str.; 20 cm (Stoljeća hrvatske književnosti.) - 953-150-229-3

udk:82-91 ; ; ; id broj:6908

K:

LEGENDE; BOŠKOVIĆ - STULLI - MAJA; USMENA PREDAJA

#trilogija

#ntl

82.01 - Teorija i estetika književnosti

9.

#alt

Predaja: temelji žanra

Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2018. -

82.01 PREDA pre

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

9.

#alt

Knjiga Predaja: temelji žanra zbornik je radova koji temom i izborom tekstova ispunjava određenu prazninu u hrvatskoj folkloristici, znanosti o književnosti i kulturnoj antropologiji. Brojni kanonski tekstovi inozemnih autora (Propp, Ranke, Von Sydow, Sirovatka, Čistov, Bausinger, Luthi, Honko, Degh, Rorich...) uvelike su utjecali na istraživanje predaja i poimanja književnosti, usmenosti i kulture uopće. Dosad nisu prevedeni na hrvatski, a često se prizivaju i navode iz sekundarnih, pa i tercijarnih izvora. Izbor tekstova u knjizi nudi svojevrstan kronološki pregled, ali uspostavlja i intepretativna čvorišta organizirana oko određene teme. Iz tekstova hrvatskih autora vidljivo je kako se taj najvitalniji žanr udomaćivao u hrvatskoj znanstvenoj misli i, u sretnim slučajevima, uspostavljao nove analitičke mogućnosti na primjerima domaćih primarnih tekstova.

Cjelokupna interdisciplinarnost folkloristike zrcali se u istraživanjima predaja: u narativnim zakonitostima kojima se onostrano, imaginarno, mitsko i povijesno artikulira u odnosu prema ostalim žanrovima (bajci, legendi, šaljivoj priči, vicu, traču, glasinama, osobnim pričama, biografiji, autobiografiji, pripovjednim pjesmama), u nužnosti povezivanja arhivskih i terenskih istraživanja, u bujanju urbanih predaja posredovanih medijima. Unatoč tehnološkomu napretku, ili baš zbog njega, svjedoci smo naizgled paradoksalnomu povratku usmene komunikacije u suvremenu kulturu i životnu svakodnevicu, zbog čega je povratak temeljnim tekstovima iznimno važan.

Predaja: temelji žanra / uredile Ljiljana Marks i Evelina Rudan. - - Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2018. - 478 str.; 23 cm. - - 9789536020713

udk:82.0 ; 39 ; ; id broj:64909

K:

KNJIŽEVNOST - FOLKLORISTIKA; NARODNA PREDAJA; NJEMAČKA PRIČA - NARODNA PREDAJA; USMENA PREDAJA; BAJKA; FOLKLORNI ŽANROVI

#trilogija

#ntl

82.09 - Književna kritika. Prikazi

10.

#alt

Vile s Učke : žanr, kontekst i nadnaravna bića predaja

Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada ; Pula: Povijesni i pomorski muzej Istre, 2016. -

82.09 RUDAN vil

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

10.

#alt

Folkloristička, filološka, antropološka i kulturnopovijesna studija o usmenim predajama danas. Autorica argumentirano i metodološki čisto, donosi utemeljenu folklorističku interpretaciju kojom usustavljuje odrednice kojima gradi usmenu predaju kao usmenoknjiževni žanr. Temelji se na istraživanjima na području Istre.

Vile s Učke: žanr, kontekst i nadnaravna bića predaja / Evelina Rudan. - - Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada; Pula: Povijesni i pomorski muzej Istre, 2016. - 599 str.; 25 cm - 9789537695064

udk:82.09 ; 821.163.42.09:39 ; ; id broj:61441

K:

FANTASTIKA U KNJIŽEVNOSTI; FANTASTIČNA BIĆA - PUČKA VJEROVANJA - ISTRA; HRVATSKE USMENE PRIPOVIJETKE - ISTRA; FOLKLOR - ISTRA; USMENA PREDAJA

#trilogija

#ntl

886.2 - Hrvatska književnost

11.

#alt

Povijest paučine

Zagreb: Naklada Ljevak, 2018. -

886.2-3 PERIĆ pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

11.

886.2-3 PERIĆ pov
#alt

Roman Povijest paučine zamišljen je kao svojevrsni nastavak romana Vampir, premda ne u klasičnom smislu, kao nastavak radnje, već kao nova obrada njegova središnjeg motiva, legende o istarskom vampiru Juri Grandu. Radnja romana Povijest paučine započinje nizom mahom socijalno konotiranih egzistencijalnih epizoda iz neposrednog okruženja glavnog lika (pripovjedača), među kojima posebno mjesto zauzima samoubojstvo osiromašena profesora, koji je, kako će se postupno otkrivati, za boljih dana nakanio istražiti i rasvijetliti upravo fenomen Uskočkog rata u Istri, u čemu ga je, međutim, spriječila neimaština, nastupila po odlasku u mirovinu.

Povijest paučine / Boris Perić. - - Zagreb: Naklada Ljevak, 2018. - 173 str.; 21 cm. - (Biblioteka Cicero) - 9789533552040

udk:821.163.42-31 ; ; ; id broj:64059

K:

ISTARSKA PREDAJA; GRANDO - JURE

#trilogija

#ntl

9 - Povijest, zemljopis

94(497.5) - Povijest Hrvatske

12.

#alt

Krapina i priče o Čehu, Lehu i Mehu

Krapina: Elektronika-Nakladnik, 2005. -

94(497.5) TENŠE kra

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

12.

#alt #opis

Krapina i priče o Čehu, Lehu i Mehu / Marijan Tenšek. - - Krapina: Elektronika-Nakladnik, 2005. - 304 str. : ilustr. u bojama; 24 cm - 953-95233-0-3

udk:94(497.5):821.163.42.09-34:398.2(497.5) ; ; ; id broj:30377

K:

KRAPINA - POVIJEST; HRVATSKA USMENA PREDAJA - KRAPINA

#trilogija

#ntl

D - Dječja književnost

D - Dječja književnost

13.

#alt

Petrica Kerempuh

Zagreb: Hena Com, 1998. -

D MIHAL pet

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

13.

#alt #opis

Petrica Kerempuh / Slavko Mihalić; ilustrirao Ninoslav Kunc. - - Zagreb: Hena Com, 1998. - 136 str. : ilustr.; 22 cm. - - 953-6510-28-6

udk::886.2-3 ; ; ; id broj:8717 4. OŠ

K:

HUMORISTIČKI ROMAN; LEGENDE; KUNC - NINOSLAV; NARODNA PREDAJA

#trilogija

#ntl

Z - Zavičajna zbirka Crisiensia

ZZC - Zavičajna zbirka "Crisiensia"

14.

#alt

Pregršt snova : antologija južnoslavenskih legendi i predaja

Zagreb: Vlastito izdanje, 1989. -

ZZC PREGR

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

14.

#alt #opis

Pregršt snova: antologija južnoslavenskih legendi i predaja / priredili Bernard Gospodinović i Dražen Kovačević. - - Zagreb: Vlastito izdanje, 1989. - 172 str. : ilustr.; 20 cm (Biblioteka Akademeia ; knjiga prva.) -

udk:886-8 ; 29 ; ; id broj:818

K:

KALNIK; KRIŽEVCI; PREDAJA; ZZC

#trilogija

#ntlUntitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz