Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 26

Tražili ste: u predmetnici POVIJEST HRVATSKE; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 26

Tražili ste: u predmetnici POVIJEST HRVATSKE; grupirano po signaturi

ispis

0 - Općenito

0 - Općenito

1.

#alt

Egzaktne znanosti u Hrvatskoj u ozračju politike i ideologije : (1900 1960)

Zagreb: Izvori, 2010. -

001 DADIĆ egz

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

1.

#alt

Autor, nagrađivani matematičar i povjesničar znanosti te sveučilišni profesor, u ovoj se knjizi bavi razvitkom znanosti u Hrvatskoj respektirajući ujedno kulturne i političke prilike te ideološke i filozofske poglede toga doba koji su imali utjecaja na znanost. Događaji vezani za Sveučilište u Zagrebu, popularizatorska uloga Matice hrvatske početkom 20. st., utemeljenje Zvjezdarnice Hrvatskog prirodoslovnog društva, položaj znanosti u NDH, utemeljenje HAZU, obnova JAZU, utemeljenje instituta Ruđer Bošković, kao i djelovanje zaslužnih znanstvenika kao što su A. i S. Mohorovičić, V. Varićak, J. Majcen, B. Truhelka i drugi, neke su od tema ove opsežne i detaljne publikacije.

Egzaktne znanosti u Hrvatskoj u ozračju politike i ideologije: (1900 1960) / Žarko Dadić. - - Zagreb: Izvori, 2010. - 552 str.; 25 cm - 978-953-203-353-3

udk:001 ; 5(497.5)˝1900/1960˝ ; ; id broj:48433

K:

EGZAKTNE ZNANOSTI - POVIJEST - HRVATSKA - 1900. - 1960. ; FRAN BUBANOVIĆ; HRVATSKE KULTURNE PRILIKE - KRALJEVINA SHS; PLANCK - MAX; POLITIKA - ZNANOST - HRVATSKA - 1900. - 1960. ; PRIRODNE ZNANOSTI - NDH; STJEPAN MOHOROVIČIĆ; SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - POČETAK 20. ST. ; ZAGREBAČKO SVEUČILIŠTE - DRUGI SVJETSKI RAT; ZNANSTVENO NAZIVLJE; HRVATSKI TEHNIČKI IZUMI

#trilogija

#ntl

2.

#alt

Socijalna povijest knjige u Hrvata : knjiga 2. : od glagoljskog prvotiska (1483) do hrvatskoga narodnog preporoda (1835)

Zagreb: Školska knjiga, 2005. -

02 STIPČ soc

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

2.

#alt

Tiskanje glagoljskog prvotiska Misala po zakonu rimskoga dvora dovršeno je 22. veljače 1483. godine. Tom knjigom započinje novo razdoblje u povijesti hrvatske knjige i hrvatske kulture općenito. Upravo tom knjigom započinje drugi dio Socijalne povijesti knjige u Hrvata.

Glagoljski prvotisak važan je za hrvatsku kulturu iz više razloga: prvo, tiskan je samo 28 godina nakon što je Gutenberg u Mainzu dovršio tiskanje svoje Biblije; objelodanjen je samo 14 godina nakon što je proradila prva tiskara u Mlecima. Osim toga, naš je Misal, prvi u katoličkoj crkvi, tiskan na narodnom, a ne na latinskom jeziku - glagoljskim slovima kojima se u to vrijeme za pisanje svojih knjiga, povelja i natpisa na kamenim spomenicima služe jedino Hrvati.

Socijalna povijest knjige u Hrvata: knjiga 2.: od glagoljskog prvotiska (1483) do hrvatskoga narodnog preporoda (1835) / Aleksandar Stipčević. - - Zagreb: Školska knjiga, 2005. - 545 str.25 cm. - (biblioteka Lucius ; knjiga 1/2) - 953-0-61587-6

udk:02(497.5) ; ; ; id broj:32004

K:

POVIJEST HRVATSKE KNJIGE

#trilogija

#ntl

3.

#alt

Hrvatski ex libris : prilog povijesti hrvatskih knjižnica

Zagreb: Ex Libris, 2007. -

02(091) BRATU hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

3.

#alt #opis

Hrvatski ex libris: prilog povijesti hrvatskih knjižnica / Josip Bratulić. - - Zagreb: Ex Libris, 2007. - 394 str. : ilustr. u bojama; 21 cm. - (Likovna knjižnica : građa za povijest hrvatskog ex librisa) - 978-953-6310-67-8

udk:02(091) ; ; ; id broj:44764

K:

EX LIBRIS; EX LIBRISI - AUTORI; EX LIBRISI - VLASNICI; EX LIBRISTI - KONGRESI; HRVATSKE KNJIŽNICE - POVIJEST; ZBIRKA BIŠKUPIĆ - EX LIBRIS; ZBIRKA BRATULIĆ - EX LIBRIS; ZBIRKE EX LIBRISA - VLASNICI

#trilogija

#ntl

4.

#alt

Znameniti i zaslužni Hrvati te pomena vrijedna lica u hrvatskoj povijesti od 925 1925

Zagreb: August Cesarec, 1990. -

09 ZNAME

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

4.

#alt #opis

Znameniti i zaslužni Hrvati te pomena vrijedna lica u hrvatskoj povijesti od 925 1925 / pretisak izdanja iz 1925.godine. - - Zagreb: August Cesarec, 1990. - 297 str; 36 cm (Posebna izdanja) - 86-393-0176-X

udk:09:929:949.71 ; ; ; id broj:475

K:

BIOGRAFIJE; POVIJEST HRVATSKE

#trilogija

#ntl

3 - Društvene znanosti

329 - Političke partije i pokreti

5.

#alt

Hrvatska i ljevica : prilog socijaldemokratskom gledištu

Zagreb: Naklada Ljevak, 2014. -

329(497.5) VUJIĆ hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

5.

#alt

Autor je napisao važnu i vrijednu studiju o hrvatskoj socijaldemokraciji. U uvodnim poglavljima općenito je riječ o socijaldemokraciji, a potom slijede tekstovi o stvaranju i povijesti socijaldemokracije u Hrvatskoj.

Hrvatska i ljevica: prilog socijaldemokratskom gledištu / Antun Vujić. - - Zagreb: Naklada Ljevak, 2014. - 429 str. : ilustr.; 24 cm. - - 978-953-303-765-3

udk:329(497.5) ; ; ; id broj:57179

K:

HRVATSKA - POLITIČKE STRANKE - SDP; POLITIČKE STRANKE - HRVATSKA - SDP; SDP HRVATSKE - ZAGREB - POVIJEST; SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (ZAGREB) - POVIJEST; POLITIČKA LJEVICA; JUGOSLAVIJA - KRIZA KOMUNISTA - 1920. - IH; HRVATSKO PROLJEĆE; DEKLARACIJA O JEZIKU

#trilogija

#ntl

34 - Pravo

6.

#alt

Directio methodica processus iudicarii iuris consuetudinarii, inclyti Regni Hungariae = Sudbeni postupak... Ugarskog Kraljevstva

Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta, 2004. -

34 KITON dir

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

6.

#alt #opis

Directio methodica processus iudicarii iuris consuetudinarii, inclyti Regni Hungariae = Sudbeni postupak... Ugarskog Kraljevstva / per m. Joannem Kitonich de Koztanicza; prijevod Neven Jovanović. - - Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta, 2004. - 764 str., <3> presavijena lista sa zemljop. kartama; 19 cm. - - 953-6714-63-9

udk:34 ; ; ; id broj:26614

K:

UGARSKA; PARNIČNI POSTUPAK; KAZNENI POSTUPAK; PRAVNA POVIJEST HRVATSKE; SUDSKI POSTUPAK; PRAVNA POVIJEST MADŽARSKE; PRAVNA POVIJEST MAĐARSKE

#trilogija

#ntl

7.

#alt

Hrvatske pravice

Split: P. Požar, 1990. -

34 POŽAR hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

7.

#alt #opis

Hrvatske pravice / sastavio Petar Požar; predgovor napisao Franjo Tuđman. - - Split: P. Požar, 1990. - 251 str.; 17 cm. - -

udk:342(497.13):949.713 ; ; ; id broj:760

K:

DRŽAVNOPRAVNA POVIJEST HRVATSKE; HRVATSKA DRŽAVNOST; HRVATSKI DRŽAVNOPRAVNI AKTI

#trilogija

#ntl

6 - Primjenjene znanosti

620 - Elektrane. Energetika. Energetska privreda

8.

#alt

140 godina organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj

Zagreb: Hrvatske vode, 2016. -

620 STOČE

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

8.

#alt #opis

140 godina organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj / [uređivački odbor Fani Bojanić, Dinko Polić...[et al.]. - - Zagreb: Hrvatske vode, 2016. - 63 str. : ilustr. u bojama; 25 cm - 978-953-7672-15-7

udk:620 ; 628 ; ; id broj:62509

K:

ZAŠTITA VODA - HRVATSKA; VODNO - KOMUNALNA STRUKTURA - RAZVOJ; POPLAVE - OBRANA; VODE - UPRAVLJANJE - HRVATSKA; VODNO GOSPODARSTVO - POVIJEST - HRVATSKA; HRVATSKE VODE - POVIJEST; NAVODNJAVANJE - PROJEKTI

#trilogija

#ntl

629 - Tehnika prometnih sredstava

9.

#alt

Hrvatske povijesne ceste : Karolina Jozefina i Lujzijana : prometno geografska studija o povezivanju Kontinentalne i Jadranske Hrvatske

Samobor: Meridijani, 2016. -

629 FELET hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

9.

#alt

Dr. sc. Petar Feletar je na sustavan, sveobuhvatan način uočio prometno značenje hrvatskoga prometnog praga te razjasnio njegovu ulogu i značenje od antike do danas u kontekstu društvenih, gospodarskih i političkih aktivnosti. Posebno je znakovito i poučno što autor naglašava njihovu ulogu u povezivanju pomorskog, kopnenog i riječnog prometa. Niz je povijesnih dokumenata, slika, crteža i podataka koji ilustriraju razvoj prometnica preko hrvatskoga praga.

Hrvatske povijesne ceste: Karolina Jozefina i Lujzijana: prometno geografska studija o povezivanju Kontinentalne i Jadranske Hrvatske / Petar Feletar; [fotografije, stare karte i ilustracije Petar Feletar ... [et al.] ; kartogrami i graf - - Samobor: Meridijani, 2016. - 344 str. : ilustr.u bojama; 31 cm. - (Bibliotheca Geographia Croatica ; knj. 49) - 978-953-239-194-7

udk:629 ; 625(497.5)(091) ; ; id broj:60080

K:

CESTOVNE PROMETNICE - HRVATSKA - POVIJEST; HRVATSKE - CESTE - POVIJEST

#trilogija

#ntl

8 - Znanost o jeziku i književnost

82(091) - Povijest književnosti

10.

#alt

Povijest hrvatske usmene književnosti

Zagreb: Školska knjiga, 2013. -

82(091) BOTIC pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

10.

#alt

Poštujući načela književne teorije i specifičnost usmene književnosti, Stipe Botica dao je u svojoj Povijesti cjelovit prikaz hrvatske usmene književnosti na osnovi zapisa koji su se pojavljivali od 12. stoljeća i bili ukomponirani u pisane književne, obredne, pravne i druge spise. Posebnu je pozornost obratio na zapise iz 16. stoljeća, iz doba renesanse, te iz 17., 18. i posebice 19. stoljeća - kada se formirao korpus usmene književnosti koji se i poslije uspješno producirao u inačicama. Sve je to autor doveo u smislenu svezu i naglasio da je kontinuitet usmene književnosti evidentna činjenica koja obilježuje i hrvatsku tradicijsku kulturu i kulturu općenito.

Hrvatske je zapise narodnoga blaga uspoređivao, kad je to bilo potrebno, s tekstovima drugih naroda, ponajprije slavenskih, ali se poslužio i usporedbom žanrovskih paradigmi na europskoj razini koncipirajući izgled cjelovita tijeka usmene književnosti kako se pojavljuje u usmenoknjiževnim žanrovima.

Povijest hrvatske usmene književnosti / Stipe Botica. - - Zagreb: Školska knjiga, 2013. - 549 str. : ilustr.; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis) - 978-953-0-30280-8

udk:82(091) ; 39 ; ; id broj:55416

K:

HRVATSKA USMENA KNJIŽEVNOST - POVIJEST; POVIJEST HRVATSKE USMENE KNJIŽEVNOSTI; HRVATSKE BUGARŠĆICE; EPSKA USMENA PJESMA; MODO EPICO; EPSKO PJESNIŠTVO; USMENE PROZNE VRSTE; PRIPOVIJEDANJE - TRADICIJSKA KULTURA; NARODNE PRIČE - TIPOLOGIJA; MIT(EM); BAJKA; PREDAJA; LEGENDA; BASNA; ANEGDOTA; PARABOLA; VIC; PRIČA(NJE) IZ ŽIVOTA; GOVORNIČKI OBLICI - TIPOLOGIJA; POSLOVICA; ZAGONETKA; RUBNI USMENOKNJIŽEVNI OBLICI; PRIČE IZ SVAKODNEVLJA; GRAFITI; EPITAFI

#trilogija

#ntl

11.

#alt

Na ishodištu : književnost u hrvatskim zemljama od 7. do 12. stoljeća

Zagreb: Matica hrvatska, 1994. -

82(091) KATIČ nai

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

11.

#alt #opis

Na ishodištu: književnost u hrvatskim zemljama od 7. do 12. stoljeća / Radoslav Katičić. - - Zagreb: Matica hrvatska, 1994. - 134 str. : ilustr.; 18 cm (Mala knjižnica, kolo 2 ; sv. 7.) - 953-150-014-2

udk:82(091) ; ; ; id broj:4417

K:

HRVATSKA - KNJIŽEVNOST; POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI

#trilogija

#ntl

12.

#alt

Povijest hrvatske književnosti : od početka do Krbavske bitke : knjiga I.

Zagreb: Izdanja Antibarbarus, 1996. -

82(091) NOVAK pov 1

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

12.

#alt #opis

Povijest hrvatske književnosti: od početka do Krbavske bitke: knjiga I. / Slobodan Prosperov Novak. - - Zagreb: Izdanja Antibarbarus, 1996. - 332 str.; 24 cm (Biblioteka Antibarbarus.) - 953-6160-45-5

udk:82(091) ; ; ; id broj:5728

K:

MARULIĆ - MARKO (1450. - 1524.); NATURALIZAM; POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI

#trilogija

#ntl

13.

#alt

"Začinjavci", štioci i pregaoci : vlastite snage i njemačke pobude u hrvatskoj književnosti

Zagreb: NZ MH, 1977. -

82(091) PEDER zač

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

13.

#alt #opis

"Začinjavci", štioci i pregaoci: vlastite snage i njemačke pobude u hrvatskoj književnosti / Ivan Pederin. - - Zagreb: NZ MH, 1977. - 383 str.; 20 cm. - (Knjižnica studija i monografija o hrvatskoj kulturnoj baštini) -

udk:821.163.42(091) ; ; ; id broj:44231

K:

"ZAČINJAVCI" - HRVATSKA KNJIŽEVNOST; POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI; FRANJO TRENK - KNJIŽEVNI MIT; BREIER - EDUARD - POVIJESNI ROMAN; KRANJČEVIĆ - SILVIJE STRAHIMIR

#trilogija

#ntl

82.09 - Književna kritika. Prikazi

14.

#alt

Dani Hvarskoga kazališta : Prvi svjetski rat u kulturnom pamćenju

Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Split: Književni krug, 2015. -

82.09 DANIH

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

14.

#alt #opis

Dani Hvarskoga kazališta: Prvi svjetski rat u kulturnom pamćenju / [uredništvo knjige Boris Senker i Vinka Glunčić Bužančić]. - - Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Split: Književni krug, 2015. - 478 str. : ilustr.; 20 cm. - - 978-953-347-026-9

udk:82.09 ; 821.163.42-4 ; 792 ; id broj:57953

K:

KULTURA HRVATSKE U PRVOM SVJETSKOM RATU; KULTURNA POVIJEST HRVATSKE; POVIJEST HRVATSKOG KAZALIŠTA; POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI; KRLEŽA - MIROSLAV; TRESIĆ - PAVIČIĆ - ANTE; BAKARIĆ - TOMISLAV

#trilogija

#ntl

15.

#alt

Dječji hrvatski klasici

Zagreb: Školska knjiga, 2004. -

82.09 HRANJE dje

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

15.

#alt #opis

Dječji hrvatski klasici / Stjepan Hranjec. - - Zagreb: Školska knjiga, 2004. - 397 str.; 20 cm. - - 953-0-50715-0

udk:82.09:82(091) ; ; ; id broj:26954

K:

DJEČJA KNJIŽEVNOST; POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI; BRLIĆ - MAŽURANIĆ - IVANA (1874. - 1938.); VITEZ - GRIGOR (1911. - 1966.); ŠKRINJARIĆ - SUNČANA (1931. - 2004.); BALOG - ZVONIMIR (1932.); LOVRAK - MATO (1899. - 1974.); IVELJIĆ - NADA (1931.); KRILIĆ - ZLATKO; MATOŠEC - MILIVOJ; STAHULJAK - VIŠNJA (1926.); KUŠAN - IVAN (1933.); PALJETAK - LUKO (1943.); TRUHELKA - JAGODA (1864. - 1957.); KANIŽAJ - PAJO (1939.); HITREC - HRVOJE; BILOPAVLOVIĆ - TITO; HORVAT - JOŽA (1915.); PULIĆ - NIKOLA (1926.); MILČEC - ZVONIMIR (1938.); GARDAŠ - ANTO (1938. - 2004.)

#trilogija

#ntl

886.2 - Hrvatska književnost

16.

#alt

Tisućuosamstočetrdesetiosma (1848.) : I i II dio

Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1973. -

886.2-3 HORVA tis 1,2

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

16.

#alt #opis

Tisućuosamstočetrdesetiosma (1848.): I i II dio / Josip Horvat. - - Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1973. - 2 sv. (258, 362 str.); 20 cm (Hrvatska povijest u popularnom obliku.) -

udk:886.2-3 ; ; ; id broj:21075

K:

HORVAT - JOSIP; POVIJEST HRVATSKE; ROMANSIRANA POVIJEST

#trilogija

#ntl

9 - Povijest, zemljopis

94(497.5) - Povijest Hrvatske

17.

#alt

Hrvatska historiografija

Zagreb: Matica hrvatska, 2004. -

94(497.5) ANTOLJ hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

17.

#alt #opis

Hrvatska historiografija / Stjepan Antoljak. - 2. dopunjeno izd. - - Zagreb: Matica hrvatska, 2004. - 906 str.; 23 cm (Biblioteka Posebna izdanja) - 953-150-140-8

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:26945

K:

POVIJEST HRVATA; POVIJEST HRVATSKE; HISTORIOGRAFIJA

#trilogija

#ntl

18.

#alt

Studije iz povijesti Bjelovara : (1848. 1991.)

Bjelovar: Čvor, 2011. -

94(497.5) KARAU stu

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

18.

#alt

U knjizi se nalazi devetnaest radova u kojima autor istražuje povijest Bjelovara i okolice od 1848. do 1991. godine. Petnaest radova tiskano je ranije u znanstvenim časopisima, a četiri su do sada neobjavljena teksta.

Studije iz povijesti Bjelovara: (1848. 1991.) / Željko Karaula. - - Bjelovar: Čvor, 2011. - 255 str. : ilustr.; 25 cm - 953-310-012-5

udk:94(497.5)"1848/1991" ; ; ; id broj:48541

K:

BJELOVAR - POVIJEST; BJELOVAR - VOJNI KOMUNITET; BJELOVARSKA AFERA - 1888. ; DOMOBRANI - BJELOVAR; DOMOVINSKI RAT; GLAS BJELOVARA (TJEDNIK); GUDOVAC - 1941. ; HRVATSKA SELJAČKA STRANKA; KOMUNISTIČKA PARTIJA HRVATSKE - BJELOVAR; LOKALNI IZBORI - OPĆINA BJELOVAR - 1990. ; MATICA HRVATSKA - OGRANAK BJELOVAR; NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA - BJELOVAR - 1944. ; NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA; NOVINE - BJELOVAR; PRAVOSLAVNO STANOVNIŠTVO; PRERADOVIĆ - PETAR - KORESPONDENCIJA; RATNE ŽRTVE; TRNSKI - IVAN; VARAŽDINSKA KRAJINA; VOJNA KRAJINA; VOJNI KOMUNITETI; ZDRAVSTVO - BJELOVAR - POVIJEST; ŽIDOVI - BJELOVAR; ŽIDOVI - HOLOKAUST

#trilogija

#ntl

19.

#alt

Istočno pitanje i Hrvati

Zagreb: Dom i svijet, 1997. -

94(497.5) KVATE ist

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

19.

#alt #opis

Istočno pitanje i Hrvati / Eugen Kvaternik. - - Zagreb: Dom i svijet, 1997. - 390 str.; 20 cm. - - 953-6491-11-7

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:6990

K:

HRVATI; KVATERNIK - EUGEN (1825. - 1871.); POVIJEST HRVATSKE; STRANKA PRAVA; ISTOČNO PITANJE

#trilogija

#ntl

20.

#alt

Hrvatska povijest : pregled

Zagreb: Matica hrvatska, 2004. -

94(497.5) MACAN hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

20.

#alt #opis

Hrvatska povijest: pregled / Trpimir Macan; izrada zemljovida Nada Ivanković... (et al.). - 2. prošireno izd. - - Zagreb: Matica hrvatska, 2004. - 294 str. : ilustr.; 18 cm (Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz ; kolo 10, knj. 60) - 953-150-702-3

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:28059

K:

POVIJEST HRVATSKE; KRONOLOGIJA HRVATSKE POVIJESTI; HRVATSKA POVIJEST

#trilogija

#ntl

21.

#alt

Povijest Hrvata : srednji vijek

Zagreb: Školska knjiga, 2003. -

94(497.5) POVIJ 1

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

21.

#alt #opis

Povijest Hrvata: srednji vijek / glavni urednik Franjo Šanjek; zemljovide izradio Ladislav Gmajnić. - - Zagreb: Školska knjiga, 2003. - 525 str. : ilustr.; 25 cm. - - 953-0-60573-0

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:24716

K:

HRVATSKA KULTURA; ILIRI; HRVATSKO DRUŠTVO; HRVATSKO SREDNJOVJEKOVLJE; ANŽUVINCI; GLAZBENA KULTURA; SREDNJOVJEKOVNA HRVATSKA KNJIŽEVNOST; GOSPODARSKA POVIJEST HRVATSKE; SREDNJOVJEKOVNA POVIJEST HRVATSKE; ANTIKA NA HRVATSKOM PROSTORU; KULTURA RANOG SREDNJEG VIJEKA U HRVATSKO

#trilogija

#ntl

22.

#alt

Vojna Hrvatska: La Croatie Militaire : krajiško društvo u Francuskom Carstvu (1809 1813)

Zagreb: Školska knjiga [etc.], 1988. -

94(497.5) ROKSA voj

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22.

#alt #opis

Vojna Hrvatska: La Croatie Militaire: krajiško društvo u Francuskom Carstvu (1809 1813) / Drago Roksandić. - - Zagreb: Školska knjiga [etc.], 1988. - 2. sv. (359; 281 str.) : ilustr.; 24 cm. - (Biblioteka Povijesna istraživanja) -

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:41660

K:

HRVATSKA - POVIJEST; VOJNA KRAJINA - POVIJEST; NAPOLEONSKI RATOVI - HRVATSKE POSTROJBE; HAJDUCI - HRVATSKA - 19. ST.

#trilogija

#ntl

949.71 - Povijest Jugoslavije (do 1990)

23.

#alt

Kontroverze iz povijesti Jugoslavije: knjiga 3

Zagreb: Školska knjiga, 1990. -

949.71 BOBAN kon

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

23.

#alt #opis

Kontroverze iz povijesti Jugoslavije: knjiga 3 / Ljubo Boban. - - Zagreb: Školska knjiga, 1990. - 354 str; 24 cm (Biblioteka Povijesna istraživanja) - 86-03-00042-5

udk:94(497.1) ; ; ; id broj:477

K:

HRVATSKA PUČKA STRANKA 1919 - 1929. ; HRVATSKA SELJAČKA STRANKA 1935 - 1941. ; POVIJEST HRVATSKE

#trilogija

#ntl

24.

#alt

Zbivanja i svjedočenja

Zagreb: Globus, 1985. -

949.71 DRAGO zbi

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

24.

#alt #opis

Zbivanja i svjedočenja / Dušan Dragosavac; razgovore vodio Stevo Ostojić. - - Zagreb: Globus, 1985. - 312 str. : ilustr.; 25 cm. - (Plava biblioteka) -

udk:94(497.1) ; ; ; id broj:41512

K:

JUGOSLAVIJA - POVIJEST; SAVEZ KOMUNISTA HRVATSKE; SAVEZ KOMUNISTA JUGOSLAVIJE; TITO - JOSIP BROZ - POLITIČKO DJELOVANJE

#trilogija

#ntl

Z - Zavičajna zbirka Crisiensia

ZZC - Zavičajna zbirka "Crisiensia"

25.

#alt

Barokni pakao : rasprave iz hrvatske književnosti

Zagreb: Naklada Pavičić, 2003. -

ZZC PAVLI bar

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

25.

#alt #opis

Barokni pakao: rasprave iz hrvatske književnosti / Pavao Pavličić. - - Zagreb: Naklada Pavičić, 2003. - 392 str.; 21 cm (Znanstvena biblioteka.) - 953-6308-29-0

udk::82.09 ; ; ; id broj:19540

K:

GUNDULIĆ - IVAN (1589 - 1638.); MARKOVIĆ - FRANJO (1845. - 1914.); POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI; RANJINA - DINKO (1536. - 1607.); KOVAČIĆ - IVAN - GORAN (1913. - 1943.); BEGOVIĆ - MILAN (1876. - 1948.); NAZOR - VLADIMIR (1876. - 1949.); MAŽURANIĆ - IVAN (1814. - 1890.); BRLIĆ - IGNJAT - ALOJZIJE (1795. - 1855.); RELJKOVIĆ - MATIJA - ANTUN (1732. - 1798.); KAZNAČIĆ - ANTUN; MAGDALENIĆ - MATIJAŠ; KARNAUTIĆ - BRNE (oko 1515 - 1573); KOVAČIĆ - ANTE (1854. - 1889.); BENEŠIĆ - JULIJE (1883. - 1957.)

#trilogija

#ntl

26.

#alt

Poviest hrvatska : dio drugi : od godine 1526. 1848.

Zagreb: Naklada Matice hrvatske, 1879. -

ZZC SMIČI pov 2

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

26.

#alt #opis

Poviest hrvatska: dio drugi: od godine 1526. 1848. / po vrelih napisao Tade Smičiklas. - - Zagreb: Naklada Matice hrvatske, 1879. - 496 str.; 22 cm (Poučna knjižnica Matice hrvatske; knjiga V.) -

udk:949.71 ; ; ; id broj:20261

K:

POVIJEST HRVATSKE; SMIČIKLAS - TADE (1843. - 1914.); ZZC; KRIŽEVCI

#trilogija

#ntlUntitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz