Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 6

Tražili ste: u predmetnici KULTURNA POLITIKA - HRVATSKA; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 6

Tražili ste: u predmetnici KULTURNA POLITIKA - HRVATSKA; grupirano po signaturi

ispis

0 - Općenito

0 - Općenito

1.

#alt

Hrvatska nacija kulture

Zagreb: Leykam international, 2013. -

008 HRAST hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

1.

#alt

Naglasak je stavljen na promišljanje prepoznatljivosti nacije na temelju segmenta njezine glazbene kulture te redefiniranju hrvatskog kulturnog identiteta s pozicije glazbe. Propitivala se primjenjivost uspješnog austrijskog modela „nacije kulture“ koji se potiče kao važna komponenta austrijskog imidža na Hrvatsku. Prikazan je glazbeni segment u isticanju specifičnosti tijekom formiranja kulturnog identiteta nacije, a teorija o neapsolutnosti identiteta koji se konstituiraju novom uspostavom mjerila i granica, koristila se u prikazu mogućnosti redefiniranja hrvatskog kulturnog identiteta na primjerima festivalske politike.

Hrvatska nacija kulture / Iva Hraste Sočo. - - Zagreb: Leykam international, 2013. - 375 str.; 24 cm. - - 978-953-340-004-4

udk:008 ; 321 ; ; id broj:54871

K:

AUSTRIJA - - KULTURNA POLITIKA - - 21. ST. ; GLAZBA I POLITIKA - - HRVATSKA; HRVATSKA - - KULTURNA POLITIKA - - 21. ST. ; KULTURNA POLITIKA - - AUSTRIJA - - 21. ST. ; KULTURNA POLITIKA - - HRVATSKA - - 21. ST. ; KULTURNA POLITIKA - - MENADŽMENT; KULTURNI IDENTITET - - HRVATSKA; NACIONALNI IDENTITET - - HRVATSKA; UMJETNIČKI FESTIVALI - - AUSTRIJA; UMJETNIČKI FESTIVALI - - HRVATSKA

#trilogija

#ntl

3 - Društvene znanosti

316 - Sociologija

2.

#alt

Lica kulture

Zagreb: Izdanja Antibarbarus, 2007. -

316 KATUN lic

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

2.

#alt

Oslanjajući se na definiciju kulturne politike kao sredstva ukupne državne politike u kulturi, te na tipologiju njezinih razvojnih promjena od kraja Drugog svjetskog rata do danas, Katunarić opisuje institucionalne i simboličke kulturne obrasce odnosno kulturnu politiku u državnom socijalizmu i u suvremenoj Hrvatskoj.

U državnom socijalizmu kulturna politika prošla je nekoliko stupnjeva, od kojih je najsloženiji bio model samoupravljanja koji je zaoštrio dualizam između “mekih” i “tvrdih” resursa moći. Ciljevi se razlikuju od prijašnje kulturne politike, prvi put se spominju politički pluralizam, privatizacija vlasništva, autonomija kulturnog stvaralaštva.

Lica kulture / Vjeran Katunarić. - - Zagreb: Izdanja Antibarbarus, 2007. - 473 str. : graf. prikazi; 24 cm. - (Biblioteka Antibarbarus) - 978-953-249-045-9

udk:316.7:008 ; ; ; id broj:38024

K:

KULTURA - ZNAČENJE; KULTURNA POLITIKA - EUROPA; SUKOBI - KULTURA - BIVŠA JUGOSLAVIJA; KULTURA - HRVATSKA; JAVNA KULTURA - POJAM

#trilogija

#ntl

3.

#alt

Rajska zajednica i društveni pakao sociološka razmatranja : (izbor znanstvenih ogleda 1982 2011)

Zagreb: Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske: Disput, 2013. -

316 KATUN raj

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

3.

#alt

Knjiga Vjerana Katunarića Rajska zajednica i društveni pakao – sociološka razmatranja sadrži autorove tekstove objavljivane od 1982. do 2011. godine, pokazujući koliko su dva različita razdoblja (post)jugoslavenskog društva, osobito s obzirom na prijelomna zbivanja u Hrvatskoj, ostavila traga u njegovoj interpretaciji ključnih društvenih procesa, kao i moralnog stava spram ondašnje i današnje političke vlasti.

Pored bavljenja temama iz bliske prošlosti i sadašnjosti, među kojima središnje mjesto zauzimaju međunacionalni odnosi, knjiga sadrži autorove teorijske rasprave o društvu i društvenim promjenama. Prvi dio knjige posvećen je teorijskim razmatranjima i donosi oprečna poimanja o strukturi društva i osnovnim oblicima udruživanja. Drugi i treći dio knjige obuhvaća razmišljanja o učvršćivanju društvenih granica te ekonomskim procesima koji ih nadilaze.

Rajska zajednica i društveni pakao sociološka razmatranja: (izbor znanstvenih ogleda 1982 2011) / Vjeran Katunarić. - - Zagreb: Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske: Disput, 2013. - 370 str.; 20 cm. - (Biblioteka Luča ; knj. 6) - 953-7239-46-6

udk:316 ; ; ; id broj:55726

K:

DRUŠTVENA STRUKTURA - HRVATSKA; EUROPA - ETNIČKI ODNOSI; HRVATSKA - ETNIČKI ODNOSI - POSLIJE 1995. ; HRVATSKA - KULTURNA POLITIKA - 1990/2010. ; HRVATSKA - OSAMOSTALJENJE - SOCIOLOŠKO GLEDIŠTE; HRVATSKA - POSTJUGOSLAVENSKO DRUŠTVO; INFORMACIJSKO DRUŠTVO - KRITIKE; MEĐUNACIONALNI ODNOSI - HRVATSKA - ZEMLJE BIVŠE JUGOSLAVIJE; MULTIKULTURALIZAM - EUROPA; NACIONALNA ZAJEDNICA CRNOGORACA - HRVATSKA; VIŠENACIONALNA DRŽAVA - SOCIOLOŠKO GLEDIŠTE

#trilogija

#ntl

4.

#alt

Mediji, kultura i civilno društvo

Zagreb: Naklada Jesenski i Turk [etc.], 2008. -

316.3:17 MEDIJ

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

4.

#alt #opis

Mediji, kultura i civilno društvo / uredila Zrinjka Peruško. - - Zagreb: Naklada Jesenski i Turk [etc.], 2008. - 232 str. : ilustr.; 21 cm. - (Sociološka biblioteka) - 978-953-222-295-1

udk:316.3 ; 17 ; ; id broj:39394

K:

CIVILNO DRUŠTVO - ZBORNIK; KOMUNIKOLOGIJA - ZBORNIK; KULTURNA POLITIKA - ZBORNIK; MEDIJI - CIVILNO DRUŠTVO; MEDIJSKA PISMENOST - POJAM; NOVINARSKA ETIKA - MEDIJSKA PISMENOST; KOMUNIKACIJA - CIVILNO DRUŠTVO; KULTURNI TURIZAM - HRVATSKA

#trilogija

#ntl

32 - Politika

5.

#alt

Bijeda malenih : odgovornost hrvatskih inteligenata za ratove 1991. 1995. na tlu bivše Jugoslavije i za ovo što imamo danas

Zagreb: Euroknjiga, 2007. -

32(497.5) MIHALJ bij

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

5.

#alt

Tematika koja se u ovoj knjizi obrađuje je i zanimljiva i društveno veoma relevantna. Posrijedi je sklop ideja i stavova koje su javno iznosili i razrađivali pretežno književnici, književni kritičari i književni povjesničari ,a koji su time na neki način načelni ugled, i intelektualni i moralni dignitet književnosti, književne kritike i književne povijesti izravno upregli u kola ideološke kampanje i providne političke propagande. Time su u osnovi doprinijeli i doprinosili nastojanjima da se političkoj dominaciji hrvatskog nacionalizma u njegovoj suvremenoj autoritarnoj i autokratskoj te nasilničkoj tuđmanovskoj varijanti pribavi ne samo stanoviti kulturni i intelektualni legitimitet, nego i da se u desetljeću koje je za nama osigura i svojevrsna kulturna hegemonija, i ponajprije tako da se intelektualno i kulturno delegitimira svaki oblik nenacionalističkog javnog diskursa i, dapače, da se postigne totalna marginalizacija i potpuno ušutkavanje svakog nenacionalističkog javnog govora, pa u krajnjoj analizi da se tuđmanizam predoči kao nacionalni pokret koji javno nema i ne može imati nikakve alternative.

Bijeda malenih: odgovornost hrvatskih inteligenata za ratove 1991. 1995. na tlu bivše Jugoslavije i za ovo što imamo danas / Nikica Mihaljević. - - Zagreb: Euroknjiga, 2007. - 231 str.; 23 cm. - (Biblioteka Svjedoci vremena) - 953-7099-24-5

udk:32(497.5) ; ; ; id broj:45139

K:

DOMOVINSKI RAT - POLITIČKI ASPEKT; KULTURNA POLITIKA - HRVATSKA

#trilogija

#ntl

7 - Umjetnost, glazba, sport

792 - Kazalište

6.

#alt

Kazalište, kultura, tranzicija : eseji

Zagreb: Hrvatski centar ITI, 2011. -

792 LUKIĆ kaz

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

6.

#alt #opis

Kazalište, kultura, tranzicija: eseji / Darko Lukić. - - Zagreb: Hrvatski centar ITI, 2011. - 179 str.; 20 cm. - (Biblioteka Mansioni ; knj. 49) - 978-953-6343-58-4

udk:008 ; ; ; id broj:50128

K:

HRVATSKA - KULTURNA POLITIKA - 2000. - 2010. ; HRVATSKO KAZALIŠTE - 2000. - 2010. ; RAT - KAZALIŠNE TEME I MOTIVI

#trilogija

#ntlUntitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz