Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 364

Tražili ste: u predmetnici HRVATSKA - POVIJEST; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 364

Tražili ste: u predmetnici HRVATSKA - POVIJEST; grupirano po signaturi

ispis

str:

Z - Zavičajna zbirka Crisiensia

ZZC - Zavičajna zbirka "Crisiensia"

351.

#alt

Prilozi povijesti seljačkog pokreta u Podravini : (od početaka do 1945. godine)

Samobor: Meridijani, 2015. -

ZZC KOLAR pri

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

351.

#alt

Knjiga daje temeljnu analizu razvoja seljačkog pokreta od početaka do 19445. godine u kontekstu zbivanja u Podravini i okruženju.

Prilozi povijesti seljačkog pokreta u Podravini: (od početaka do 1945. godine) / Mira Kolar Dimitrijević i Hrvoje Petrić. - 1. izd. - - Samobor: Meridijani, 2015. - 327 str. : ilustr.; 24 cm. - (Biblioteka Historia Croatica ; knj. 69) - 978-953-239-190-9

udk:94(497.5) ; ZZC ; ; id broj:58606

K:

PODRAVINA - POLITIČKA POVIJEST - 1868. /1945. ; SELJAŠTVO - POLITIČKO DJELOVANJE - PODRAVINA; SELJACI - POLITIČKA AKTIVNOST; RADIĆ, ANTUN; RADIĆ, STJEPAN; ZZC; HRG, BRANKO; HRVATSKI SELJAČKI POKRET; HRVATSKA PUČKA SELJAČKA STRANKA; HSS

#trilogija

#ntl

352.

#alt

Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova XIV. : (Romantizam ilirizam preporod) sa znanstvenog skupa održanog od 29. do 30. rujna 2011. godine u Splitu

Split: Književni krug ; Zagreb: Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012. -

ZZC KOMPA

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

352.

#alt #opis

Komparativna povijest hrvatske književnosti: zbornik radova XIV.: (Romantizam ilirizam preporod) sa znanstvenog skupa održanog od 29. do 30. rujna 2011. godine u Splitu / uredile Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić Bužančić i Andrea Meyer - - Split: Književni krug; Zagreb: Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012. - 363 str. : ilustr.; 24 cm. - (Biblioteka Knjiga Mediterana ; 71) - 978-953-163-377-2 (K

udk:821.163.42.09 ; ; ; id broj:53978

K:

HRVATSKA KNJIŽEVNOST - KOMPARATIVNE STUDIJE - ZBORNIK; ROMANTIZAM - HRVATSKA KNJIŽEVNOST - ZBORNIK; HRVATSKA KNJIŽEVNOST - POVIJEST; ILIRIZAM - KNJIŽEVNOST - ZBORNIK; HRVATSKA KNJIŽEVNOST - PREPOROD; HRVATSKI KNJIŽEVNI PREPOROD - PROGRAMSKI TEKSTOVI; NEMČIĆ - ANTUN - PUTOSITNICE - STR. 244 - 253; VRAZ - STANKO; ILIRIZAM

#trilogija

#ntl

353.

#alt

Annuae ili historija : 1748 1767

Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1952. -

ZZC KRČEL ann

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

353.

#alt #opis

Annuae ili historija: 1748 1767 / Baltazar Adam Krčelić; [preveo i pogovor napisao Veljko Gortan]. - - Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1952. - 630 str. : ilustr.; 32 cm. - (Hrvatski latinisti ; knj. 3) -

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:63446

K:

SEVERINSKA BUNA; HRVATSKA POVIJEST - 18. ST. ; CRKVENA POVIJEST; ZZC; KRIŽEVCI; KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA - 18. ST. ; GUŠĆEROVEC; KRIŽEVAČKI GENERALAT

#trilogija

#ntl

354.

#alt

Kultura pavlina u Hrvatskoj [1244 1786. : slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, umjetnički obrt, književnost, glazba, prosvjeta, ljekarstvo, gospodarstvo : osnovni katalog]

Zagreb: Globus, Muzej za umjetnost i obrt, 1989. -

ZZC KULTU

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

354.

#alt #opis

Kultura pavlina u Hrvatskoj [1244 1786.: slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, umjetnički obrt, književnost, glazba, prosvjeta, ljekarstvo, gospodarstvo: osnovni katalog] / [urednici Đurđica Cvitanović, Vladimir Maleković, Jadranka Petričev - - Zagreb: Globus, Muzej za umjetnost i obrt, 1989. - 502 str. : ilustr. i u boji; 30 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Globus) - 86-7459-001-7

udk:930.85(497.5) ; 27 ; ; id broj:44865

K:

PAVLINI; UMJETNIČKI OBRT; ŠKOLSTVO - POVIJEST; GLAZBA; ARHIVSKA GRAĐA; POVIJEST UMJETNOSTI; HRVATSKA; 13 - 18. ST; KRIŽEVCI; SAMOSTAN SV. ANE; CRKVA SV. ANA; BENGER - NIKOLA; KLAVIKORDI; PAVLINSKA GIMNAZIJA - KRIŽEVCI; ZZC

#trilogija

#ntl

355.

#alt

Hrvatske povjesne gradjevine : mjestopisni i povjesni opisi gradova, kula, samostana, crkava i drugih povjesnih gradjevina domovine Hrvata

Zagreb: naklada autorova, 1902. -

ZZC LASZO hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

355.

#alt

Emilij Laszowski, hrvatski povjesničar, arhivist i kulturni djelatnik, na čiji su poticaj 1907. bili osnovani zagrebački arhiv (danas Državni arhiv u Zagrebu), knjižnica (danas Knjižnice grada Zagreba) i muzej (danas Muzej grada Zagreba), sudjelovao je u izdavanju više zbirki arhivske građe, a u znanstvenom se radio bavio poviješću gradova i gospodarskom poviješću Hrvatske. U publikaciji Hrvatske povijesne gradjevine u poglavlju o Greben-gradu spominje da je crkvica sv. Vida u Mađarevu spadala pod kalnički arhiđakonat.

Hrvatske povjesne gradjevine: mjestopisni i povjesni opisi gradova, kula, samostana, crkava i drugih povjesnih gradjevina domovine Hrvata / E. [Emilij] Laszowski. - - Zagreb: naklada autorova, 1902. - XIV, 245 str., [2] table : ilustr.; 31 cm. - -

udk:911 ; 911.37(497.5)(091) ; ; id broj:72424

K:

GRADOVI - POVIJEST - HRVATSKA; DVORCI - HRVATSKA; CRKVENA ARHITEKTURA - HRVATSKA; KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA - 17. ST. ; KALNIČKI ARHIĐAKONAT; ZZC

#trilogija

#ntl

356.

#alt

Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru : od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara

Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016. -

ZZC LJUDI

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

356.

#alt

Posebno pohvaljujemo objavu knjige “Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru” jer za hrvatsku historiografiju čini ono što su u stranim historiografijama uradila izdanja kao što su Der Mensch der Aufklärung (L’homme des lumieres), Der Mensch der Romantik (L’uomo romantico / Likovi romantizma), Der Mensch des 19.Jahrhunderts, Der Mensch des 20.Jahrhunderts.

Edicija o čovjeku i ljudima u pojedinim razdobljima i stoljećima objavljivana je na njemačkom, francuskom i talijanskom jeziku, a prevođena je i na srpski jezik.

“U knjizi se obrađuju pojedinačne i kolektivne biografije osoba i skupina ljudi vezanih uz 18. stoljeće. Knjiga je raščlanjena na više zasebnih cjelina, koje obuhvaćaju skupine poput seljaka, građana, plemića, vojnika, redovnika, duhovnih osoba, intelektualaca i umjetnika, kao i ostalih društvenih i profesionalnih skupina. Biografije koje su ovdje iznijete nastoje biti pregledan primjer za društvene i profesionalne kategorije kojima su pripadale.”

Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru: od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara / uredili Lovorka Čoralić ... [et al.]. - - Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016. - 772 str. : ilustr. (djelomice u bojama), zemljop. crteži u boji, faksimili; 24 cm. - (Biblioteka Hrvatska povjesnica. 3, Monografije i studije ; III/70) - 978-953-7840-50-1

udk:94(497.5)"1527/1918" ; ; ; id broj:62012

K:

KULTURNE PRILIKE - 18. STOLJEĆE; POLITIČKE PRILIKE - 18. STOLJEĆE; DRUŠTVENE PRILIKE - 18. STOLJEĆE; ZNAMENITE LIČNOSTI; GOSPODARSKE PRILIKE - 18. STOLJEĆE; HRVATSKA POVIJEST 18. STOLJEĆE; ZZC; KRIŽEVCI; BOŽIČKOVIĆ - BAZILIJE - KRIŽEVAČKI BISKUP; KRIŽEVAČKA GRKOKATOLIČKA BISKUPIJA

#trilogija

#ntl

357.

#alt

Predstavke županija i gradova Banske Hrvatske : 1861. 1867. : izabrani dokumenti

Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2002. -

ZZC MARKU pre

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

357.

#alt #opis

Predstavke županija i gradova Banske Hrvatske: 1861. 1867.: izabrani dokumenti / Tomislav Markus. - - Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2002. - 313 str.; 23 cm (biblioteka Hrvatska povjesnica. Monografije i studije III/21.) - 953-6491-84-2

udk:949.75 ; ; ; id broj:22100

K:

HRVATSKA - POVIJEST; BANSKA HRVATSKA; KRIŽEVCI; ZZC

#trilogija

#ntl

358.

#alt

Povijest hrvatskog školstva i pedagogije

Osijek [etc.]: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Filozofski fakultet [etc.], 2009. -

ZZC MUNJI pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

358.

#alt

Nakon godina sustavnog istraživanja autor je napisao pregledno i kvalitetno djelo o nacionalnoj pedagogiji.Udžbenik prati nastavni program Povijest hrvatskog školstva i pedagogije i stukturiran je u pet dijelova. U prvom informativno se prikazuje metodologija pedagogije, drugi je posvećen povijesti školstva, a u trećem dijelu prikazan je povijesni razvoj pedagogijskih ideja. Četvrti dio posvećen je pojedinim značajnim pedagozima, a peti dio sadrži literaturu, kazalo imena i pojmova.

Povijest hrvatskog školstva i pedagogije / Emerik Munjiza; [kazalo imena i pojmova Goran Livazović]. - - Osijek [etc.]: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Filozofski fakultet [etc.], 2009. - 289 str. : ilustr., zemljop. crteži; 25 cm. - - 978-953-6456-95-6

udk:371 ; ; ; id broj:69662

K:

ŠKOLSTVO - POVIJEST - HRVATSKA; PEDAGOGIJA - POVIJEST - HRVATSKA; ŠKOLSTVO - KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

359.

#alt

Središnja Hrvatska : turistički vodič 2009. : povijest : gastro : prirodne ljepote : dvorci : toplice : vinske ceste

Zagreb: Jutarnji list, 2009. -

ZZC SREDI

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

359.

#alt #opis

Središnja Hrvatska: turistički vodič 2009.: povijest: gastro: prirodne ljepote: dvorci: toplice: vinske ceste / urednice priloga Lana Mindoljević i Maja Šokčević. - - Zagreb: Jutarnji list, 2009. - 82 str. : ilustr. (u bojama); 20 cm -

udk:908(497.5):ZZC ; ; ; id broj:44090

K:

SREDIŠNJA HRVATSKA - TURISTIČKI VODIČ; TOPLICE; DVORCI; VINSKE CESTE; SREDIŠNJA HRVATSKA - GASTRO PONUDA; SREDIŠNJA HRVATSKA - POVIJEST; ZZC; KRIŽEVCI - ZNAMENITOSTI; KALNIK

#trilogija

#ntl

360.

#alt

Povijest knjižnica i knjižničarstva u Hrvatskoj od početaka do današnjih dana

Zagreb: Školska knjiga, 2015. -

ZZC STIPA pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

360.

#alt

Ova je povijest hrvatskih knjižnica i hrvatskoga knjižničarstva u prvom redu potpun (od prvih početaka pa sve do danas), cjelovit (sve vrste knjižnica: nacionalna, sveučilišne/visokoškolske, znanstvene, specijalne, stručne, osnovnoškolske i srednjoškolske, privatne) i u određenom smislu višestran (gotovo svi oblici njihova djelovanja) prikaz njihove povijesti, uključujući i bitne odrednice hrvatskoga knjižničarstva kao struke i kao djelatnosti. Posrijedi je svojevrstan povijesno-društveni pregledan mozaik hrvatskih knjižnica kojem su podloga dosadašnji pisani prilozi iz povijesti hrvatskih knjižnica i hrvatskoga knjižničarstva.

Povijest knjižnica i knjižničarstva u Hrvatskoj od početaka do današnjih dana / Josip Stipanov. - - Zagreb: Školska knjiga, 2015. - 352 str.; 25 cm. - - 953-0-61757-5

udk:02(091) ; ; ; id broj:58913

K:

KNJIŽNIČARSTVO - HRVATSKA - POVIJEST; KNJIŽNICE - HRVATSKA - POVIJEST; KRIŽEVCI - ILIRSKA ČITAONICA 1838.

#trilogija

#ntl

361.

#alt

110 [Sto deset] godina Hrvatske seljačke stranke : knjižica sažetaka : znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Križevci, 11. 12. travnja 2014.]

Križevci: Povijesno društvo Križevci, 2014. -

ZZC STODE

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

361.

#alt #opis

110 [Sto deset] godina Hrvatske seljačke stranke: knjižica sažetaka: znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Križevci, 11. 12. travnja 2014.] / [organizator Povijesno društvo Križevci; urednici Hrvoje Petrić i Đuro Škvorc]. - - Križevci: Povijesno društvo Križevci, 2014. - 84 str.; 21 cm. - - 978-953-58041-0-9

udk:329(497.5)(091) ; ; ; id broj:56073

K:

POLITIČKE STRANKE; HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - 110 GODINA; HSS - KRIŽEVCI - ZNANSTVENI SKUP; ŠKVORC - ĐURO; HRG - BRANKO; BOGDANOVIĆ - TOMISLAV; BASARIČEK - ĐURO; PEKLIĆ - IVAN; KRIŽEVCI - POVIJEST; MAČEK - VLATKO; ZZC

#trilogija

#ntl

362.

#alt

110 [Sto deset] godina Hrvatske seljačke stranke : zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Križevci, 11. 12. travnja 2014.]

Zagreb: Matica hrvatska, 2015. -

ZZC STODE

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

362.

#alt #opis

110 [Sto deset] godina Hrvatske seljačke stranke: zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Križevci, 11. 12. travnja 2014.] / glavna urednicia Romana Horvat]. - - Zagreb: Matica hrvatska, 2015. - 635 str.; 24 cm. - - 978-953-341-064-7

udk:329(497.5)(091) ; ; ; id broj:58901

K:

POLITIČKE STRANKE; HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - 110 GODINA; HSS - KRIŽEVCI - ZNANSTVENI SKUP; ŠKVORC - ĐURO; HRG - BRANKO; PEKLIĆ - IVAN; KRIŽEVCI - POVIJEST; MAČEK - VLATKO; ČATAJ - BORIS; PETRIĆ - HRVOJE; ŠADEK - VLADIMIR; MIROŠEVIĆ - FRANKO; ZVONAR - IVICA; LEČEK - SUZANA; CIPEK - TIHOMIR

#trilogija

#ntl

363.

#alt

100. obljetnica dolaska sestara Reda sv. Bazilija u Hrvatsku [1915. 2015.]

Zagreb: Sestre sv. Bazilija Velikoga, 2015. -

ZZC STOTA

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

363.

#alt #opis

100. obljetnica dolaska sestara Reda sv. Bazilija u Hrvatsku [1915. 2015.] / [urednice Zinovija Kolić, Željkica Hrlec]; stručna suradnica Renata Husinec. - - Zagreb: Sestre sv. Bazilija Velikoga, 2015. - 159 str. : ilustr. (pretežno u bojama); 25 cm. - - 978-953-98182-0-1

udk:27 ; ; ; id broj:61888

K:

KRIŽEVCI - KATEDRALA PRESVETOGA TROJSTVA; SESTRE REDA SVETOG BAZILIJA VELIKOG. - HRVATSKA VICEPROVINCIJA (KRIŽEVCI) - POVIJEST; S. ZINOVIJA KOLIĆ; HRLEC - ŽELJKICA; HUSINEC - RENATA; KRIŽEVCI; ZZC; RED SVETOG BAZILIJA; GRKO - KATOLIČKA BISKUPIJA

#trilogija

#ntl

364.

#alt

Škola škole : u povodu 80. obljetnice života prof. dr. sc. Valentina Puževskog

Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2011. -

ZZC ŠKOLA-1

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

364.

#alt #opis

Škola škole: u povodu 80. obljetnice života prof. dr. sc. Valentina Puževskog / uredio Vladimir Strugar. - - Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2011. - 359 str : ilustr.; 28 cm. (Knjižnica Monografije ; knj. 1) - 978-953-6134-73-1

udk:37 ; 929 ; ; id broj:51909

K:

ZZC; ŠKOLSTVO - KRIŽEVCI; PUŽEVSKI - VALENTIN; UČITELJSKA ŠKOLA - KRIŽEVCI; ŠKOLA - POVIJEST; OSNOVNA ŠKOLA - HRVATSKA - 1945. - 1990. ; PEDAGOGIJA - HRVATSKA; ŠKOLSTVO - HRVATSKA; OSNOVNO OBRAZOVANJE I ODGOJ; ŠKOLSTVO I ODGOJ; KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA - OSNOVNE ŠKOLE; HRVATSKA - UČITELJI; FILIPOVIĆ - IVAN; ŠPOLJAR - ZLATKO; KRIŽEVAČKI PEDAGOŠKI DANI - PORUKE; BUSIJA - JOSIP; BLAŽENČIĆ - ANTE; NOLA - DANICA; UČITELJSKA AKADEMIJA - ZAGREB; FILOZOFSKI FAKULTET - ZAGREB - PEDAGOGIJSKE ZNANOSTI; KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

str:Untitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz