Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 364

Tražili ste: u predmetnici HRVATSKA - POVIJEST; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 364

Tražili ste: u predmetnici HRVATSKA - POVIJEST; grupirano po signaturi

ispis

str:

9 - Povijest, zemljopis

94(497.5) - Povijest Hrvatske

301.

#alt

U obranu hrvatskih municipalnih prava i latinskoga jezika : govori na Hrvatskom saboru 1832. godine

Zagreb: Srednja Europa, 2006. -

94(497.5) SIKIR uob

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

301.

#alt

Studija sadrži latinske dokumente Hrvatskog sabora 1832. godine i njihove hrvatske prijevode. Predstavljena su dva manje poznata govora grofa Karla Sermagea i Franje Vojkffyja o dvjema temama: pitanju davanja građanskog prava protestantima te pitanju uvođenja mađarskog jezika u javne poslove umjesto latinskoga.

U obranu hrvatskih municipalnih prava i latinskoga jezika: govori na Hrvatskom saboru 1832. godine / Zvjezdana Sikirić Assouline. - - Zagreb: Srednja Europa, 2006. - 171 str.; 19 cm - 953-6979-33-0

udk:94(497.5):32(497.5):ZZC ; ; ; id broj:32510

K:

HRVATSKA - POVIJEST - 19. ST. ; HRVATSKA - SABOR - GOVORI - 19. ST. ; HRVATSKA : MAĐARSKA - 19. ST. ; HRVATSKA - POVIJEST - 19. ST. ; HRVATSKA - SABOR - GOVORI - 19. ST. ; HRVATSKA : MAĐARSKA - 19. ST. ; FODROCZY, SIGISMUND; SERMAGE - OBITELJ; HRVATSKA - MAĐARSKA - 19. ST.

#trilogija

#ntl

302.

#alt

Spomenica Josipa Adamčeka

Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest: FF Press, 2009. -

94(497.5) SPOME

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

302.

#alt #opis

Spomenica Josipa Adamčeka / uredili Drago Roksandić, Damir Agičić. - - Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest: FF Press, 2009. - 566 str. : ilustr.; 24 cm. - - 978-953-175-316-6

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:48329

K:

ADAMČEK - JOSIP - BIBLIOGRAFIJA; DOKTORATI - POVIJEST - HRVATSKA; DUBROVAČKA REPUBLIKA - REFORMACIJA; HRVATSKA - POVIJEST - ZBORNIK; KANDIJSKI RAT - 1645. - 1669. ; KOSTAJNICA - POVIJESNI RAZVOJ; MLETAČKA REPUBLIKA - POVIJEST; VLASI - DINARA - 14. - 16. ST. ; ZZC; KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA; KONJSKI - PLEMIĆKA OBITELJ; KRALJEVINA SLAVONIJA - SRBI - NASELJAVANJE

#trilogija

#ntl

303.

#alt

Hrvatska povijest u dvadeset pet karata

Zagreb: AGM, 1996. -

94(497.5) SRKULJ hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

303.

#alt #opis

Hrvatska povijest u dvadeset pet karata / Stjepan Srkulj, Josip Lučić. - proš. i dop. izd. - - Zagreb: AGM, 1996. - 115 str. : ilustr.; 24x30 cm (Posebno izdanje.) - 953-174-030-5

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:10184

K:

HRVATSKA - POVIJEST; KARTE

#trilogija

#ntl

304.

#alt

Između hrvatstva i jugoslavenstva : Bosna u hrvatskim nacionalno integracijskim ideologijama 1832 1878.

Zagreb: Srednja Europa, 2015. -

94(497.5) STEHL izm

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

304.

#alt

Knjiga češkog povjesničara, slaviste i balkanologa bavi se povijesnom perspektivom i komparativnom analizom onodobnih izvora kako bi se predočille promjene i konstante u shvaćanju povijesne, političke i nacionalne pripadnosti Bosne u ideologiji ilirizma, izvornog jugoslavizma i izvornog pravaštva.

Između hrvatstva i jugoslavenstva: Bosna u hrvatskim nacionalno integracijskim ideologijama 1832 1878. / Petr Stehlik. - - Zagreb: Srednja Europa, 2015. - XIII, 211 str.; 24 cm - 978-953-7963-34-7

udk:94(497.5) ; 94(497.5:497.6) ; 323.1 ; id broj:61438

K:

BOSNA I HERCEGOVINA - NARODNA PRIPADNOST; BOSNA - JUGOSLAVIZAM; HRVATSKI NARODNI PREPOROD - IDEOLOGIJA; HRVATSKA - POVIJEST - 19 ST. ; BOSNA - HRVATSKA POLITIKA; ILIRSKA IDEJA - BOSNA I HERCEGOVINA

#trilogija

#ntl

305.

#alt

Povijest Hrvatske od srednjeg vijeka do danas

Zagreb: Naklada Jesenski i Turk: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2006. -

94(497.5) STEIN pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

305.

#alt

Pregledna i podrobna povijest Hrvatske od srednjeg vijeka do događanja nakon 1991. godine, izložena u ovoj knjizi, za nekog će biti štivo za utvrđivanje gradiva, a za nekog izvor zanimljivog pristupa autora koji hrvatsku povijest promatra iz vizure stranog povjesničara i građanina. Pristupačan stil, brojne ilustracije, preglednost i izvornost uvida odlike su ovog rada koji će čitatelja provesti kroz povijesne epizode ali i, na neki način, epizode dugogodišnjega autorova prijateljstva s Hrvatskom. ##

Povijest Hrvatske od srednjeg vijeka do danas / Ludwig Steindorff; prijevod Renata Steindorff Andrun, Srećko Lipovčan. - - Zagreb: Naklada Jesenski i Turk: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2006. - 240 str. : ilustr.; 21 cm - 953-222-228-6 (Nakla

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:34566

K:

HRVATSKA - POVIJEST

#trilogija

#ntl

306.

#alt

Tragom duha kroz divljinu

Zagreb: Profil International, 2006. -

94(497.5) SUPEK tra

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

306.

#alt

Fizika, filozofija, književnost, historiografija, glazba...sve su to duhovni krajolici prikazani na uzbudljivim stranicama Supekova intelektualnog putovanja dvadesetim stoljećem.

Tragom duha kroz divljinu / Ivan Supek. - - Zagreb: Profil International, 2006. - 386 str.; 25 cm. - (Biblioteka Biografije i autobiografije) - 953-12-0335-0

udk:94(497.5):32 ; ; ; id broj:33775

K:

HRVATSKA - POVIJEST - 20. ST.

#trilogija

#ntl

307.

#alt

Ban Šokčević i njegovo doba

Vinkovci: Povijesno i sportsko društvo "Hrvatski sokol", 2011. -

94(497.5) SZABO ban

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

307.

#alt

Hrvatski ban Josip Šokčević rođen je u Vinkovcima 7. ožujka 1811. godine. Bansku je dužnost obavljao od 1861. do 1868. godine. Šokčević je zapamćen u hrvatskoj povijesti kao ban koji je osobito brinuo o gospodarskom razvoju. Organizirao je prvu Dalmatinsko–hrvatsko–slavonsku gospodarsku izložbu u Zagrebu 1864. godine, dao izgraditi željezničku prugu Vinkovci–Vukovar, podigao je spomenik banu Jelačiću u Zagrebu, potaknuo osnivanje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Arheološkog muzeja u Zagrebu, i što je najvažnije, uveo je hrvatski jezik u sve javne ustanove.

Ban Šokčević i njegovo doba / Agneza Szabo; [prijevodi Jelena i Berislav Božanović]. - - Vinkovci: Povijesno i sportsko društvo "Hrvatski sokol", 2011. - 333 str. : ilustr. (djelomice u bojama); 23 cm. - 978-953-55673-1-8

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:51008

K:

19. ST. - POLITIČKE PRILIKE; HRVATSKA - POVIJEST - 19. ST. ; ŠOKČEVIĆ - JOSIP - BAN - HRVATSKA POVIJEST; "DOMOBRAN" - POLITIČKE NOVINE; PRVA BANSKA KONFERENCIJA; DRUGA BANSKA KONFERENCIJA; PUČKO ŠKOLSTVO - RAZVOJ; SREDNJE ŠKOLSTVO - RAZVOJ

#trilogija

#ntl

308.

#alt

Molvarska Podravina : i druge teme: izbor studija i radova

Molve: Općina Molve, 2008. -

94(497.5) ŠADEK mol

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

308.

#alt

Na gotovo 300-ak stranica autor je obradio sedam tematskih cijelina nazvanih: « Politička situacija i izbori u općini Molve do 1. svjetskoga rata», «Crtice iz svakodnevnoga života u Molvama od 1895. do 1910.», «Okvir političkog života središnje Podravine do 1918.», «Iz političke povijesti molvarske Podravine u međuratnom razdoblju», «Prilozi za povijest Kotara Đurđevac od 1929. do 1934.», «Događanja u HSS-u prilikom unutarstranačkih izbora 2005.» te «Bibliobusna služba Koprivničko – križevačke županije». Sadržaj knjige u najvećoj je mjeri vezan uz općinu Molve, u kojoj je Vladimir Šadek i proveo najveći dio života.Svaka od studija u ovoj knjizi pisana je kao samostalan rad i u tom se kontekstu treba čitati.

Molvarska Podravina: i druge teme: izbor studija i radova / Vladimir Šadek; [imensko kazalo Jelica Leščić]. - - Molve: Općina Molve, 2008. - 289 str. : ilustr.; 25 cm. - (Bibliotheca scientiae Molvensis Društva za povjesnicu i starine Molve ; knj. 1) - 978-953-7383-03-9

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:40281

K:

MOLVE - POVIJEST; HRVATSKA SELJAČKA ISTINA - HRVATSKA; BIBLIOBUSNA SLUŽBA - KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

#trilogija

#ntl

309.

#alt

Studije iz hrvatske povijesti XIX stoljeća

Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Institut za hrvatsku povijest, 1973. -

94(497.5) ŠIDAK stu

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

309.

#alt #opis

Studije iz hrvatske povijesti XIX stoljeća / Jaroslav Šidak. - - Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Institut za hrvatsku povijest, 1973. - 404 str.; 24 cm. - (Rasprave i članci; 2) -

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:41651

K:

HRVATSKA - POVIJEST; HRVATSKA - POVIJEST - 19. ST. ; HRVATSKI NARODNI PREPOROD; DRAŠKOVIĆ - JANKO; KVATERNIK - EUGEN

#trilogija

#ntl

310.

#alt

Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara sa 280 slika i 3 karte u bojama : pretisak izdanja iz 1925

Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1990. -

94(497.5) ŠIŠIĆ pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

310.

#alt #opis

Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara sa 280 slika i 3 karte u bojama: pretisak izdanja iz 1925 / Ferdo Šišić. - - Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1990. - 749 str.; 23 cm (Biblioteka Hrvatske Povjesnice.) - 86-401-0080-2

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:389

K:

HRVATSKA - KNEZOVI; HRVATSKA - KRALJEVI; POLITIČKA POVIJEST HRVATA

#trilogija

#ntl

311.

#alt

Pregled povijesti hrvatskoga naroda

Zagreb: Matica hrvatska, 1962. -

94(497.5) ŠIŠIĆ pre

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

311.

#alt #opis

Pregled povijesti hrvatskoga naroda / Ferdo Šišić; predgovor Jaroslav Šidak. - - Zagreb: Matica hrvatska, 1962. - 550 str. : portr., zemljop. karte; 25 cm (Izvanredno izdanje / Matica hrvatska) -

udk:94(497.5)"06/19" ; ; ; id broj:31805

K:

HRVATSKA - POVIJEST

#trilogija

#ntl

312.

#alt

Heretik Njegova Veličanstva : povijest o Jurju IV. Zrinskom i njegovu rodu

Zagreb: Barbat, 2001. -

94(497.5) ŠTEFA her

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

312.

#alt #opis

Heretik Njegova Veličanstva: povijest o Jurju IV. Zrinskom i njegovu rodu / Nataša Štefanec; prijevod s latinskoga Zrinka Blažević. - - Zagreb: Barbat, 2001. - 316 str. : ilustr.; 24 cm (Homines, tempora, loci.) - 953-181-036-2

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:12083

K:

ZRINSKI - JURAJ IV. ; HRVATSKA - POVIJEST

#trilogija

#ntl

313.

#alt

Milijunski egzodus Hrvata u savez sa zapadnim saveznicima : I Bleiburg

Zagreb: Nova knjiga Rast, 2016. -

94(497.5) ŠUBAT mil

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

313.

#alt

U ovom djelu autor je trajno bio zaokupljen težnjom da upornim istraživanjem prošlosti prodre u najdublju i duboku povijesnu genezu Bleiburga kao jedinstvenog povijesnog sinonima najstrahovitijih događaja i uzastopnih događanja u dugom tijeku vremena, koji svojim jezovitim sadržajem i podužim trajanjem zauzimaju nepobitno prvo mjesto u prebogatoj hrvatskoj četrnaestostoljetnoj nacionalnoj povijesti.

Milijunski egzodus Hrvata u savez sa zapadnim saveznicima: I Bleiburg / Vladimir Šubat. - - Zagreb: Nova knjiga Rast, 2016. - 600 str.; 24 cm - 978-953-237-169-7

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:60672

K:

HRVATI - POVIJEST; BERLINSKI KONGRES - 1878. ; PAVELIĆ, ANTE; NDH - VLAST; USTAŠKI POKRET - DRUGI SVJETSKI RAT; SRPSKA HEGEMONIJA - 19. - 20. ST. ; BITKA NA KOSOVU POLJU - 1389. ; BOSNA I HERCEGOVINA - POLOŽAJ - 1918. ; ETNIČKE PODJELE - HRVATSKA - DRUGI SVJETSKI RAT

#trilogija

#ntl

314.

#alt

Hrvatska : država stvorena u ratu

Zagreb: Barbat, 1999. -

94(497.5) TANNE hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

314.

#alt #opis

Hrvatska: država stvorena u ratu / Marcus Tanner; s engleskoga prevela Daša Drndić. - - Zagreb: Barbat, 1999. - 365 str.; 22 cm (Biblioteka Svjedoci povijesti ; knj. 10.) - 953-169-043-X

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:19385

K:

HRVATSKA - POVIJEST; DOMOVINSKI RAT

#trilogija

#ntl

315.

#alt

Krapina i priče o Čehu, Lehu i Mehu

Krapina: Elektronika-Nakladnik, 2005. -

94(497.5) TENŠE kra

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

315.

#alt #opis

Krapina i priče o Čehu, Lehu i Mehu / Marijan Tenšek. - - Krapina: Elektronika-Nakladnik, 2005. - 304 str. : ilustr. u bojama; 24 cm - 953-95233-0-3

udk:94(497.5):821.163.42.09-34:398.2(497.5) ; ; ; id broj:30377

K:

KRAPINA - POVIJEST; HRVATSKA USMENA PREDAJA - KRAPINA

#trilogija

#ntl

316.

#alt

Kratki povijesni i kronološki pregled važnijih zbivanja koja su se dogodila Slavenima u Dalmaciji, Hrvatskoj i Bosni : 1514. 1769.

Split: Književni krug, 2010. -

94(497.5) VINJAL kra

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

316.

#alt

Knjiga obuhvaća razdoblje hrvatske ranonovovjekovne povijesti kojem je Gašpar Vinjalić kao suvremenik, redovnički brat i Kačićev suvremenik neposredno svjedočio. Knjiga (koja se bavi razdobljem od 1514. do 1769.) čini cjelinu s prva dva dijela objavljena za autorova života. Autor obrađuje političku povijest mletačko-turskih ratovanja u Dalmaciji, na Mediteranu i prijadranskom prostoru, u kojoj su naši ljudi temeljni subjekti povijesnog događanja.

Kratki povijesni i kronološki pregled važnijih zbivanja koja su se dogodila Slavenima u Dalmaciji, Hrvatskoj i Bosni: 1514. 1769. / Gašpar Vinjalić; preveo, dodao podnaslove i uputnice na vrela Bruno Pezo. - - Split: Književni krug, 2010. - 287 str. : ilustr., [12] listova s tablama; 24 cm. - (Biblioteka znanstvenih djela ; 166) - 978-953-163-338-3

udk:94(497.5)"1514/1769" ; ; ; id broj:48424

K:

HRVATSKA - POVIJEST - BORBE PROTIV TURAKA - 16. /18. ST. ; SLAVENI - POVIJEST - 1514. - 1769. ; VINJALIĆ - GAŠPAR - ŽIVOT I DJELO

#trilogija

#ntl

317.

#alt

Oživljena Hrvatska = Croatia rediviva

Zagreb: Latina et Graeca, 1997. -

94(497.5) VITEZ oži

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

317.

#alt #opis

Oživljena Hrvatska = Croatia rediviva / Pavao Ritter Vitezović. - - Zagreb: Latina et Graeca, 1997. - 173 str.; 20 cm (Biblioteka Latina et Graeca ; knj. 40.) - 953-6565-00-5

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:7019

K:

VITEZOVIĆ - RITTER - PAVAO (1652. - 1713.); HRVATSKA - POVIJEST

#trilogija

#ntl

318.

#alt

Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca od ujedinjenja do Vidovdanskog procesa

Beograd: Rad, 1956. -

94(497.5) VRČIN kra

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

318.

#alt #opis

Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca od ujedinjenja do Vidovdanskog procesa / Julijana Vrčinac. - - Beograd: Rad, 1956. - 115 str.; 22 cm -

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:41762

K:

KRALJEVINA SHS; SHS; HRVATSKA - POVIJEST

#trilogija

#ntl

319.

#alt

Dnevnik = Diarium : sv. 1 (1801 1809)

Zagreb: Kršćanska sadašnjost [etc.], 1987. -

94(497.5) VRHOV dne

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

319.

#alt #opis

Dnevnik = Diarium: sv. 1 (1801 1809) / Maksimilijan Vrhovac; latinski tekst priredili, na hrvatski preveli Metod Hrg i Josip Kolanović ; ur. Dragutin Pavličević. - - Zagreb: Kršćanska sadašnjost [etc.], 1987. - 1 sv.(XCV,752 str.); 24 cm. - (Croatica Christian-Fontes ; 5 / Kršćanska sadašnjost...) - 86-397-0012-5

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:41296

K:

VRHOVAC - MAKSIMILIJAN - ŽIVOT I DJELO; VRHOVAC - MAKSIMILIJAN - DNEVNIK; HRVATSKA - POLITIČKE PRILIKE - 1790/1827. ; HRVATSKA - POVIJEST - 1801/1809.

#trilogija

#ntl

320.

#alt

Drugačija povijest : (o Srbu, Jasenovcu, Glini ...)

Zagreb: Glas Koncila, 2012. -

94(497.5) VUKOV dru

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

320.

#alt

U knjizi su sabrani povijesni feljtoni objavljivani u Glasu Koncila, od kojih je jedanaest iz razdoblja od siječnja 2006. do listopada 2010. godine, a koje Tomislav Vuković uređuje i piše s jednim ciljem: traganje za istinom.

Sastoji se od jedanaest tematskih cjelina u kojima Vuković obrađuje kontroverzne teme hrvatske novije povijesti, kao što su npr. tekstovi nastali nakon govora predsjednika Ive Josipovića o kapi partizanki, zatim rasprave o broju žrtava, brojnim fotokrivotvorinama kao i drugim temama vezanim uz logor Jasenovac, o istinitosti ustaškog pokolja u pravoslavnoj crkvi u Glini, ali i drugim kontroverznim događajima iz partizanskog i komunističkog razdoblja.

Drugačija povijest: (o Srbu, Jasenovcu, Glini ...) / Tomislav Vuković. - - Zagreb: Glas Koncila, 2012. - 416 str. : ilustr. (u bojama); 24 cm. - (Biblioteka Hrvatska povjesnica ; knj. 8) - 978-953-241-340-3

udk:94(497.5) ; 94"1939/1945" ; ; id broj:67785

K:

SRB; HRVATSKA POVIJEST - DRUGI SVJETSKI RAT; GLINA; JASENOVAC - KONCENTRACIJSKI LOGOR - POLEMIKE; STARA GRADIŠKA

#trilogija

#ntl

321.

#alt

Gdje slovensko prestaje, a hrvatsko počinje : slovensko hrvatska granica u 19. i početkom 20. stoljeća

Zagreb: Srednja Europa, 2008. -

94(497.5) ZAJCM gdje

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

321.

#alt #opis

Gdje slovensko prestaje, a hrvatsko počinje: slovensko hrvatska granica u 19. i početkom 20. stoljeća / Marko Zajc; preveli Anita Peti Stantić, Sanja Slukan, Miroslav Gradečak. - - Zagreb: Srednja Europa, 2008. - 420 str.; 25 cm - 978-953-6979-53-0

udk:94(497.5) ; 94(497.4) ; ; id broj:39401

K:

SLOVENIJA - POVIJESNI ODNOSI; HRVATSKA - POVIJESNI ODNOSI; SLOVENIJA - DRŽAVNE GRANICE - POVIJEST; HRVATSKA - DRŽAVNE GRANICE - POVIJEST

#trilogija

#ntl

322.

#alt

Od Selimira do Zvonimira : nova slika Kraljevstva Hrvata

Zagreb: Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronima, 2004. -

94(497.5) ZAKAR ods

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

322.

#alt #opis

Od Selimira do Zvonimira: nova slika Kraljevstva Hrvata / Anton Zakarija. - - Zagreb: Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronima, 2004. - 246 str. : ilustr.; 23 cm. - (Biblioteka Prosjeci ; knj. 1) - 953-227-018-3

udk:94(497.5)"05/10" ; ; ; id broj:30401

K:

SLAVENI - PORIJEKLO; HRVATSKA - POVIJEST

#trilogija

#ntl

323.

#alt

Nadbiskup Stepinac i Srbi u Hrvatskoj : u kontekstu Drugoga svjetskoga rata i poraća = Archbishop Stepinac and the Serbs in Croatia : within the context of World War II and the post war period

Zagreb: Hrvatsko katoličko sveučilište: Zagrebačka nadbiskupija: Kršćanska sadašnjost, 2016. -

94(497.5) ZNANS

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

323.

#alt

Zbornik Nadbiskup Stepinac i Srbi u Hrvatskoj u kontekstu Drugoga svjetskog rata i poraća plod je susljednog rada međunarodnog znanstvenog skupa održanog 23. i 24. studenog 2015. Zbornik zaokružuje triptih istraživačkih pregnuća o blaženom kardinalu Alojziju Stepincu, nastavljajući se na djela Kardinal Stepinac – svjedok Istine, zbornik radova s međunarodnog simpozija i Kardinal Alojzije Stepinac. Svjedok vremena i vizionar za treće tisućljeće.

Nadbiskup Stepinac i Srbi u Hrvatskoj: u kontekstu Drugoga svjetskoga rata i poraća = Archbishop Stepinac and the Serbs in Croatia: within the context of World War II and the post war period / [urednici Ivan Majnarić, Mario Kevo, Tomislav - - Zagreb: Hrvatsko katoličko sveučilište: Zagrebačka nadbiskupija: Kršćanska sadašnjost, 2016. - CI, 488 str. : ilustr. u bojama; 26 cm. - - 9789531110051

udk:94(497.5)˝1941/1945˝ ; ; ; id broj:61451

K:

STEPINAC, ALOJZIJE, 1898 - 1960 - POLITIČKO DJELOVANJE; CRKVA I DRŽAVA; SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA - POVIJEST - 1941/1945. ; CRKVA I DRŽAVA - JUGOSLAVIJA; SRBI - HRVATSKA - 1941/1945. ; STEPINAC, ALOJZIJE, 1898 - 1960 - ŽIVOT I DJELO - ZBORNICI

#trilogija

#ntl

324.

#alt

Leksikon hrvatskoga srednjovjekovlja

Zagreb: Školska knjiga, 2017. -

94(497.5)(03) LEKSIK

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

324.

#alt

U Leksikonu hrvatskoga srednjovjekovlja, objavljenom u suradnji Školske knjige i HAZU-a, eminentni stručnjaci i poznavatelji kulturne baštine hrvatskoga srednjovjekovlja predstavljaju bogatstvo europske, svjetske i nacionalne kulturne baštine. U tekstualnom dijelu sadržano je gotovo sve što su Hrvati ostvarili na razini književnih, filozofskih, umjetničkih i drugih znanstvenih postignuća i tako pridonijeli europskoj i svjetskoj kulturnoj baštini.

Leksikon hrvatskoga srednjovjekovlja / priredili Franjo Šanjek, Branka Grbavac. - - Zagreb: Školska knjiga, 2017. - 891 str. : ilustr. u bojama; 26 cm - 978-953-0-61767-4

udk:94(497.5)(03) ; ; ; id broj:62811

K:

HRVATSKA POVIJEST - SREDNJI VIJEK; SREDNJI VIJEK - HRVATSKA; HRVATSKA - SREDNJI VIJEK

#trilogija

#ntl

325.

#alt

Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture

Zagreb: Školska knjiga, 1980. -

94(497.5)(031) ENCIKL

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

325.

#alt #opis

Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture / [glavni urrednik Igor Karaman; ilustrator Vjekoslav Brešić]. - - Zagreb: Školska knjiga, 1980. - 911 str. : ilustr.; 33 cm -

udk:94(497.5)(031) ; ; ; id broj:38883

K:

ENCIKLOPEDIJA - HRVATSKA POVIJEST; ENCIKLOPEDIJA - HRVATSKA KULTURA

#trilogija

#ntl

326.

#alt

Hrvatski povijesni zemljovidi

Zagreb: Kartografija-učila, 1994. -

94(497.5)(084.4) HRVAT

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

326.

#alt #opis

Hrvatski povijesni zemljovidi / autori Josip Lučić... et al.). - - Zagreb: Kartografija-učila, 1994. - 88 str. : ilustr.; 30 x 24 cm. - - 953-0-10877-X

udk:94(497.5)(084.4) ; ; ; id broj:21904

K:

HRVATSKA - POVIJEST; POVIJESNI ZEMLJOVIDI

#trilogija

#ntl

327.

#alt

Pravednik Stepinac <dokumentarni film>

Zagreb: Večernji list, 2009. -

94(497.5)(086.82) PRAVE

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

327.

#alt

Pravednik Stepinac jedini je film koji cjelovito govori o blaženiku Alojziju Stepincu, ali i o događajima ključnima za hrvatski narod u 20. stoljeću.

Pravednik Stepinac <dokumentarni film> / režija Jakov Sedlar; tekst Živko Kustić. - - Zagreb: Večernji list, 2009. - 1 optički disk -

udk:94(497.5)(086.82) ; ; ; id broj:41589

K:

STEPINAC - ALOJZIJE; HRVATSKA - POVIJEST - 20. ST.

#trilogija

#ntl

940.53/.54 - Drugi svjetski rat

328.

#alt

Rat i revolucija u Jugoslaviji : 1941 1945. : okupacija i kolaboracija

Zagreb: EPH: Novi liber, 2010. -

940.53/.54 TOMAŠ rat

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

328.

#alt #opis

Rat i revolucija u Jugoslaviji: 1941 1945.: okupacija i kolaboracija / Jozo Tomasevich; preveli s engleskoga Damir Biličić ... [et al.]. - - Zagreb: EPH: Novi liber, 2010. - XXI, 945 str. : zemljop. crteži; 24 cm. - - 978-953-6045-58-7 (N

udk:94(497.1)"1941/1945" ; ; ; id broj:46814

K:

DRUGI SVJETSKI RAT; NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA - POLITIČKA POVIJEST; JUGOSLAVIJA - POLITIČKA POVIJEST - 1941. - 1945.

#trilogija

#ntl

949.71 - Povijest Jugoslavije (do 1990)

329.

#alt

Sjaj i tragika hrvatskog oružja

Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1991. -

949.71 BAUER sja

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

329.

#alt #opis

Sjaj i tragika hrvatskog oružja / Ernest Bauer. - - Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1991. - 147 str. : ilustr.; 20 cm (Nakladni zavod MH. Izabrani spisi Ernesta Bauera.) - 86-401-0234-1

udk:949.71 ; ; ; id broj:3481

K:

HRVATSKA - RATNA POVIJEST

#trilogija

#ntl

330.

#alt

Kontroverze iz povijesti Jugoslavije: knjiga 3

Zagreb: Školska knjiga, 1990. -

949.71 BOBAN kon

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

330.

#alt #opis

Kontroverze iz povijesti Jugoslavije: knjiga 3 / Ljubo Boban. - - Zagreb: Školska knjiga, 1990. - 354 str; 24 cm (Biblioteka Povijesna istraživanja) - 86-03-00042-5

udk:94(497.1) ; ; ; id broj:477

K:

HRVATSKA PUČKA STRANKA 1919 - 1929. ; HRVATSKA SELJAČKA STRANKA 1935 - 1941. ; POVIJEST HRVATSKE

#trilogija

#ntl

331.

#alt

Sporazum Cvetković Maček

Zagreb: Naklada Ljevak, 2023. -

949.71 BOBAN spo

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

331.

#alt

jubo Boban otkrio je mnoge nove dokumente, široj javnosti dotad nepoznate i nekorištene u historiografiji. Jedan od ocjenjivača disertacije, Vaso Bogdanov, tražio je od Bobana da iz disertacije izbaci neke tvrdnje za koje je smatrao da su sporne, a Jaroslav Šidak i Mirjana Gross predložili su Bobanu neka revidira svoje tvrdnje o Mačekovu velikohrvatstvu i zamijeni to „drugim, ispravnijim pojmom”. Boban je poslušao savjet svojih profesora i izostavio tvrdnje o „velikohrvatskom karakteru” Mačekove politike u vrijeme donošenja sporazuma, pa je termine „velikohrvatske ambicije” ili „velikohrvatski program” zamijenio „teritorijalnim zahtjevima” odnosno „teritorijalnim programom”. Druga polemika dogodila se nakon što je 1965. na Filozofskom fakultetu u Zadru obranom disertacije Uzroci krize monarhističke Jugoslavije od ujedinjenja 1918. do sloma 1941. doktorirao Franjo Tuđman. Ljubo Boban u Telegramu je iznio ozbiljne optužbe da ga je Tuđman plagirao, osobito u dijelovima svoga rukopisa gdje objašnjava postanak Sporazuma Cvetković-Maček i Banovine Hrvatske. U polemiku se uključio i Tuđmanov mentor Vaso Bogdanov, koji je imao primjerak Bobanove još neobjavljene disertacije o Sporazumu Cvetković-Maček. Bilo je očito da je Tuđman neovlašteno došao do Bobanova rukopisa i da ga je prekomjerno koristio.

Sporazum Cvetković Maček / Ljubo Boban; [izrada kazala Srđan Grbić]. - - Zagreb: Naklada Ljevak, 2023. - 613 str. : ilustr.; 24 cm. - (Biblioteka Kultura i civilizacija) - 978-953-355-656-7

udk:94(497.1) ; 323(497.1) ; ; id broj:74031

K:

CVETKOVIĆ - DRAGIŠA; MAČEK - VLADKO; JUGOSLAVIJA - POVIJEST - SPORAZUM CVETKOVIĆ - MAČEK - 1939. ; SPORAZUM CVETKOVIĆ - MAČEK - 1939. ; HRVATSKA - POLITIČKA POVIJEST - 1918. - 1941.

#trilogija

#ntl

332.

#alt

Hrvatska državna i pravna povijest : s reprodukcijama najvažnijih dokumenata i slikama

Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1990. -

949.71 DABIN hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

332.

#alt #opis

Hrvatska državna i pravna povijest: s reprodukcijama najvažnijih dokumenata i slikama / Antun Dabinović. - - Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1990. - 569 str.; 23 cm (Hrvatske povjesnice.) - 86-401-0057-8

udk:949.71:34 ; ; ; id broj:581

K:

HRVATSKA DRŽAVNOST; HRVATSKA - PRAVNA POVIJEST

#trilogija

#ntl

333.

#alt

Jazovka

Zagreb: Vjesnik, 1990. -

949.71 JAZOV

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

333.

949.71 JAZOV
#alt #opis

Jazovka / urednici Želimir Žanko, Nikola Šolić. - - Zagreb: Vjesnik, 1990. - 143 str. : ilustr.; 24 cm (Biblioteka posebno izdanje) -

udk:949.71:323(497.1) ; ; ; id broj:480

K:

HRVATSKA - POVIJEST; JAZOVKA

#trilogija

#ntl

334.

#alt

Francuska i hrvatsko pitanje 1914. 1929.

Zagreb: Dom i svijet, 2005. -

949.71 KOVAČ fra

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

334.

#alt #opis

Francuska i hrvatsko pitanje 1914. 1929. / Miro Kovač. - - Zagreb: Dom i svijet, 2005. - 363 str.; 21 cm. - (Biblioteka Povjesnica) - 953-238-003-5

udk:94(497.1):32 ; ; ; id broj:32555

K:

HRVATSKA - POLITIČKE VEZE - FRANCUSKA; NACIONALNO PITANJE - HRVATI; KRALJEVINA SHS - POVIJEST 1918. - 1929. ; NACIONALNO PITANJE - HRVATI - HABSBURŠKA MONARHIJA

#trilogija

#ntl

335.

#alt

Povijest Jugoslavije (1918 1991) : hrvatski pogled

Zagreb: Naklada Pavičić, 1998. -

949.71 MATKO pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

335.

#alt #opis

Povijest Jugoslavije (1918 1991): hrvatski pogled / Hrvoje Matković. - - Zagreb: Naklada Pavičić, 1998. - 444 str. : ilustr.; 20 cm (Biblioteka hrvatske povijesti.) - 953-6308-12-6

udk:949.71 ; ; ; id broj:9053

K:

HRVATSKA - POVIJEST; JUGOSLAVIJA

#trilogija

#ntl

336.

#alt

Ban Jelačić

Zagreb: Mladost, 1990. -

949.71 MIJAT ban

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

336.

#alt #opis

Ban Jelačić / Anđelko Mijatović; fotografije Mitja Koman. - - Zagreb: Mladost, 1990. - 232 str. : ilustr.; 30 cm. - - 86-05-00528-9

udk:949.713:929 ; ; ; id broj:733

K:

BAN JELAČIĆ; HRVATSKA - POVIJEST 1848. ; KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

337.

#alt

Južnoslavensko pitanje i svjetski rat : pregledan prikaz cjelokupnoga problema : s tri zemljovida

Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar: Školska knjiga, 2021. -

949.71 PILAR juž

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

337.

#alt

Dr. Ivo Pilar (1874. – 1933.) bez ikakve dvojbe najlucidnije je pero hrvatske političke publicistike prve polovine dvadesetoga stoljeća. Pod pseudonimom L. v. Südland objavio je u Beču ratne 1918. godine djelo Die südslawische Frage und der Weltkrieg: Übersichtliche Darstellung des Gesamt-Problems/Južnoslavensko pitanje i svjetski rat: Pregledan prikaz cjelokupnoga problema. Knjiga je sintetski prikaz političke i vjersko-kulturne povijesti Hrvata, ali i drugih susjednih naroda – Grka/Bizantinaca, Vlaha, Romana/Talijana, Turaka, Mađara, Nijemaca i Srba – s naglaskom na geopolitičke, vjerske, sociološko-antropološke i etnopsihološke čimbenike koji presudno određuju hrvatsko-srpski spor i razgolićuju rusko-srpski imperijalizam u srednjoeuropskom i imaginarnom balkanskom prostoru. Iako je knjiga napisana još za postojanja Austro-Ugarske Monarhije njezine ideje daleko nadilaze monarhijski okvir dajući mu nov sadržaj i dublji smisao.

Pilarova je geopolitička vizija obuhvaćala zemlje i narode na uspravnici od Baltika i Jadrana do Crnoga mora s ciljem njihova organiziranja u „bedem protiv prodora ekspanzionistički pohlepnoga Orijenta“ („Treći Rim“). Zbog minucioznih političkih, etničkih, religijskih i nacionalnih raščlambi i geopolitičkih uvida koje je iznio u knjizi, Pilar je desetljećima prešućivan i neargumentirano napadan od političko-ideoloških protivnika koji su nastupali s pozicija „svesrpstva“ i jugoslavenstva. Unatoč svemu, činjenice su stale na njegovu stranu jer „imaju to neugodno svojstvo, da postoje i dalje bez obzira na to, da li ih se priznaje ili ne.“ (Pilar)

Južnoslavensko pitanje i svjetski rat: pregledan prikaz cjelokupnoga problema: s tri zemljovida / Ivo Pilar; s njemačkoga preveo Dalibor Joler. - - Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar: Školska knjiga, 2021. - X; 654 str. : zemljop. karte; 25 cm. - (Biblioteka Pilar ; knj. 2) - 978-953-0-60090-4

udk:94(497.1) ; 94(497.5) ; 327 ; id broj:71200

K:

HRVATSKA - POVIJEST - DO 1918. ; JUŽNOSLAVENSKO PITANJE; BALKANSKI SLAVENI - NASTANAK; JUŽNI SLAVENI I AUSTRO - UGARSKA; KATOLIČANSTVO I PRAVOSLAVLJE; BOGUMILSTVO; BOSNA I HERCEGOVINA - POVIJEST - DO 1918. ; HRVATI - NACIONALNO PITANJE - DO 1918. ; SRBIJA - POVIJEST - DO 1918.

#trilogija

#ntl

338.

#alt

Okupacija i revolucija : dvije rasprave

Zagreb, 1963. -

949.71 TUĐMA oku

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

338.

#alt

Dvije studije nastale autora Franje Tuđmana, prvog predsjednika Republike Hrvatske iz vremena kada je bio ravnatelj Instituta za historiju radničkog pokreta u Zagrebu.

Okupacija i revolucija: dvije rasprave / Franjo Tuđman. - - Zagreb, 1963. - 316 str.; v8*. - (Znanstvena biblioteka) -

udk:94(497.1) ; 321 ; ; id broj:58036

K:

NDH - VANJSKA POLITIKA; JUGOSLAVIJA - VANJSKA POLITIKA - 1918. - 1945. ; JUGOSLAVIJA - POLTIČKA POVIJEST - 1941. - 1945. ; NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA - VANJSKA POLITIKA; NOB - HRVATSKA

#trilogija

#ntl

S - Dječja struena literatura

S - Dječja stručna literatura

339.

#alt

Sjaj hrvatske domovine

Zagreb: Školska knjiga, 1997. -

S PILAŠ sja

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

339.

#alt #opis

Sjaj hrvatske domovine / Branko Pilaš. - - Zagreb: Školska knjiga, 1997. - 264 str. : ilustr.; 20 cm. - - 953-0-60118-2

udk:949.75 ; ; ; id broj:7147

K:

HRVATSKA; HRVATSKA - POVIJEST; HRVATSKI GRB; MARULIĆ - MARKO (1450. - 1524.); ZAGORKA - MARIJA JURIĆ (1873? - 1957.); ZLATNA BULA; HRVATSKI VELIKANI; KUČERA - OTON (1857. - 1931.); JURIĆ - MARIJA - ZAGORKA (1873. - 1957.)

#trilogija

#ntl

340.

#alt

Svi stari hrvatski vladari

Zagreb: Naklada Panda, 2002. -

S VERON svi

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

340.

#alt #opis

Svi stari hrvatski vladari / Saša Veronek Germadnik; ilustrirala Sanja Belanović. - - Zagreb: Naklada Panda, 2002. - 83 str. : ilustr.; 30 cm. - - 953-97294-3-2

udk::94(497.5) ; ; ; id broj:18859

K:

HRVATSKA - POVIJEST

#trilogija

#ntl

Z - Zavičajna zbirka Crisiensia

ZZC - Zavičajna zbirka "Crisiensia"

341.

#alt

Heraldička baština križevačko kalničkog područja

Zagreb: Meleagrina: Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo, 2019. -

ZZC AMBRU her

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

341.

#alt #opis

Heraldička baština križevačko kalničkog područja / Ana Marija Ambrušec. - - Zagreb: Meleagrina: Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo, 2019. - 150 str. : ilustr. u bojama; 25 cm. - - 9789535665960

udk:929.6 ; 929.9 ; ; id broj:67106

K:

ZZC; KRIŽEVCI; PLEMIĆKE OBITELJI - KRIŽEVCI; PLEMIĆKE OBITELJI - KALNIK; GRBOVI - POVIJEST - HRVATSKA; CRKVA SV. BRCKA - KALNIK; CRKVA SV. TROJSTVA - VISOKO; CRKVA UZNESENJA MARIJINA - GORNJA RIJEKA

#trilogija

#ntl

342.

#alt

Bune pučana i seljaka u Hrvatskoj

Zagreb: Matica hrvatska, 1956. -

ZZC ANTOLJ bun

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

342.

#alt #opis

Bune pučana i seljaka u Hrvatskoj / Stjepan Antoljak. - - Zagreb: Matica hrvatska, 1956. - 311 str.; 21 cm -

udk:ZZC ; 94(497.5) ; ; id broj:31606

K:

GLOGOVNIČKA BUNA; KALNIČKA "PRAVA PUNTA"; BUNE - HRVATSKA; HRVATSKA POVIJEST; SELJAČKE BUNE - HRVATSKA; KRIŽEVCI; ZZC

#trilogija

#ntl

343.

#alt

Prilozi k starijoj književnoj i kulturnoj povjesti hrvatskoj

Zagreb: U nakladi vlastite knjižare, 1904. -

ZZC BREYE pri

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

343.

#alt

Izdajem evo moje u raznim publikacijama objelodanjene priloge k starijoj književnoj i kulturnoj povjesti hrvatskoj, djelomice novim podatcima znatno dopunjene.

Pouzdano se nadam, da će ovdje u jednu knjigu sabrana gradja, — plod mnogogodišnjeg mog truda i mara —dobro

doći domaćoj nauci, kojoj u smjernosti posvećujem ovo izdanje.

Ako sam uz to uspio, da gdjegdje medju redke ovdje iznesenih davnih i ponajviše častnih kulturnih uspomena mukotrpnog našeg naroda,

presadim ma i slabi izraz velike i iskrene moje ljubavi za premilu rodnu grudu hrvatsku, tada su mi se izpunile želje i nade moje, u podpunoj mjeri.

U Zagrebu, na novu godinu 1904.

Mirko Breyer.

Prilozi k starijoj književnoj i kulturnoj povjesti hrvatskoj / Mirko Breyer. - - Zagreb: U nakladi vlastite knjižare, 1904. - 203 str. : ilustr.; 21 cm. - -

udk:821.163.42(091) ; ZZC ; ; id broj:54608

K:

AGATIJ GVIDACERIJ; DANTE; DOBRIĆ - DOBRUŠKO; DUBROVNIK - POŽAR - 1667. ; GUNDULIĆ - FRANJO; HERMAN DALMATINO; HRVATSKA KNJIŽEVNOST - POVIJEST; IVAN POLIKARP SEVERITAN ŠIBENČANIN; BUNIĆ - JAKOV; VOLTIĆ - JOSIP; KLOVIĆ - JULIJE; JURAJ DRAGIŠIĆ BOŠNJANIN; MARULIĆ - MARKO - JUDITA - TISKANA IZDANJA; MARKO MARULIĆ - OPORUKA; ANDRAŠEVIĆ - MATE; RITTER - VITEZOVIĆ - PAVAO - SIBILA; PROGLAS PAVLA RITTERA - VITEZOVIĆA 1969. GODINE; BOŠKOVIĆ - RUĐER; STARI HRVATSKI PISCI; ZANOVIĆ - STJEPAN; GRISOGON - ŠIMUN - PRVI PISAC O TRGOVINI; LISINSKI - VATROSLAV; DEŽELIĆ - VLADIMIR; FRANKOPAN - VUK; ZAGREBAČKI TISKOTVOR; ZZC; BREYER - MIRKO; KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

344.

#alt

Kulturna historija Hrvatske : ideje, ličnosti, djela

Zagreb: Epoha ; 1965. -

ZZC ČRNJA kul

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

344.

#alt

Monografija o hrvatskoj kulturi. Prvo izdanje objavljeno je na engleskom jeziku, Cultural History of Croatia, u Zagrebu, 1962. godine. Djelo je s vremenom obogaćivano i poboljšavano. Prvo je hrvatsko izdanje objavljeno pod nazivom Kulturna historija Hrvatske u Zagrebu 1965. godine, drugo naše izdanje je objavljeno u Opatiji 1978. godine u tri sveska pod nazivom Kulturna povijest Hrvatske, a treće pod istim naslovom, ali u dva sveska, objavljeno je također u Opatiji 1988. godine. Djelo je prevedeno i na ruski, francuski i talijanski jezik.

Kulturna historija Hrvatske: ideje, ličnosti, djela / Zvane Črnja. - - Zagreb: Epoha; 1965. - 744 str. : ilustr.; 25 cm. - -

udk:930,85 ; 930.85(497.5)˝.../1945˝ ; ; id broj:73666

K:

KULTURNA POVIJEST - HRVATSKA; ANTIKA; ILIRSKI POKRET; DOLAZAK JUŽNIH SLAVENA; HRVATSKA MODERNA; ROMANIKA - GOTIKA - RENESANSA; KRIŽEVCI; ZZC; BREZOVAČKI - TITUŠ (1757. - 1805.); VUKOTINOVIĆ, LJUDEVIT (1813. - 1893.); MARKOVIĆ - FRANJO (1845. - 1914.); KRIŽEVCI - ILIRSKA ČITAONICA 1838.

#trilogija

#ntl

345.

#alt

Danica ilirska : drugoletni tečaj 1836.

Zagreb: urednik i izdavatelj Ljudevit Gaj. - Štampano kod Franje Suppana, 1836. -

ZZC DANICA 1836.

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

345.

#alt #opis

Danica ilirska: drugoletni tečaj 1836. / urednik Ljudevit Gaj. - - Zagreb: urednik i izdavatelj Ljudevit Gaj. - Štampano kod Franje Suppana, 1836. - 211 str.; 27 cm -

udk:821.163.42(05) ; ; ; id broj:58508

K:

HRVATSKI JEZIK - POVIJEST; RADISLAV, SAVO; GAJ, LJUDEVIT; VUKOTINOVIĆ - LJUDEVIT; KRALJEVIĆ MARKO; ŠPIŠIĆ, BENJAMIN; PEČAT: KR. MALA REAL. GIM. U KRIŽEVCIMA - UČITELJSKA KNJIŽNICA; POPOVIĆ, PAR. ARS. ; DRAŠKOVIĆ, JANKO; GRAMATIKA - HRVATSKA; HASANAGINICA; KOLAR, IVAN; OBADOVIĆ, DOSITEJ; ŠAFARIK, P. J. ; TOPALOVIĆ, M. ; BABUKIĆ, VJEKOSLAV; SLEIĆ, IVAN; KRIŽEVCI; ZZC

#trilogija

#ntl

346.

#alt

Hrvatska i svijet od sredine XVIII. stoljeća do naših dana : udžbenik povijesti za drugi razred srednjih strukovnih škola

Zagreb: Profil International, 1998. -

ZZC ĐURIĆ hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

346.

#alt #opis

Hrvatska i svijet od sredine XVIII. stoljeća do naših dana: udžbenik povijesti za drugi razred srednjih strukovnih škola / Vesna Đurić, Ivan Peklić. - 1. izd. - - Zagreb: Profil International, 1998. - 168 str. : ilustr. u bojama; 27 cm. - - 953-200-068-2

udk:94(075) ; ; ; id broj:58122

K:

HRVATSKA - POVIJEST - 18. - 20. ST. ; POVIJEST - UDŽBENIK; DRUGI SVJETSKI RAT; PEKLIĆ, IVAN; ZZC; EUROPA - POVIJEST - 18. - 20. ST. ; SVIJET - POVIJEST - 18. - 20. ST.

#trilogija

#ntl

347.

#alt

˝Radnik˝ d.d. Križevci : 70 godina djelovanja (1948. 2018.) = Die »Radnik« AG Križevcizum 70 jährigen Bestehen (1948 2018)

Križevci ; Samobor: "Radnik": Meridijani, 2018. -

ZZC FELET rad

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

347.

#alt

Monografija o 70 godina djelovanja jedne od najvećih hrvatskih građevinskih tvrtki. Prikazani su najvažniji događaji, osobe i razvojni tokovi.

˝Radnik˝ d.d. Križevci: 70 godina djelovanja (1948. 2018.) = Die »Radnik« AG Križevcizum 70 jährigen Bestehen (1948 2018) / [autori tekstova Dragutin Feletar, Ivan Peklić; fotografije Petar Feletar...[et al.]. - - Križevci; Samobor: "Radnik": Meridijani, 2018. - 200 str. : ilustr. (pretežno u bojama); 28 cm. - (Bibliotheka Posebna izdanja / Meridijani ; knj. 23) - 978-953-239-226-5

udk:624:72 ; ; ; id broj:64671

K:

RADNIK (GRAĐEVINSKA TVRTKA) - POVIJEST; GRAĐEVINARSTVO - HRVATSKA; GRADITELJSTVO - KRIŽEVCI - 19. ST. ; ZZC; KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

348.

#alt

Prve pošte i poštari kontinentalne Hrvatske : postanak i djelatnost vojnokrajiškog poštanskog sustava na području između Kupe i Mure do 1606. godine

Varaždin: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad ; Zagreb: Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije ; Maribor: Univerza, 2016. -

ZZC HOZJA prv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

348.

#alt #opis

Prve pošte i poštari kontinentalne Hrvatske: postanak i djelatnost vojnokrajiškog poštanskog sustava na području između Kupe i Mure do 1606. godine / Andrej Hozjan. - - Varaždin: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad; Zagreb: Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije; Maribor: Univerza, 2016. - 231 str. : ilustr.; 29 cm. - (Posebna izdanja HAZU / Zavod za znanstveni rad, Varaždin ; knj. 26) - 978-953-347-149-5

udk:656(497.5)(091) ; ; ; id broj:62062

K:

POŠTA - POVIJEST - VOJNA KRAJINA; POŠTA - POVIJEST - HRVATSKA; POŠTANSKE SLUŽBE; VOJNA KRAJINA - POVIJEST - 16. ST. ; KRIŽEVCI; ZZC

#trilogija

#ntl

349.

#alt

Hrvatske marke 1918 1992

Križevci: Gradski muzej Križevci, 1992. -

ZZC HRVAT

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

349.

#alt

Katalog izložbe poštanskih maraka iz privatnih zbirki autora izložbe Borisa Januške i Veljka Buia.

Hrvatske marke 1918 1992 / autori izložbe Boris Januška i Veljko Bui; katalog uredili Zoran Homen i Nikola Žulj. - - Križevci: Gradski muzej Križevci, 1992. - 13 str : ilustr. u bojama; 24 cm. - -

udk:656 ; (083.824) ; ; id broj:70783

K:

KRIŽEVCI; ZZC; POŠTANSKI PROMET - HRVATSKA - POVIJEST; ŽULJ - NIKOLA; HOMEN - ZORAN

#trilogija

#ntl

350.

#alt

Izazovi čitanja : rasprave i ogledi iz novije hrvatske književnosti

Samobor: Meridijani, 2018. -

ZZC KOLAR iza

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

350.

#alt

U knjizi nalazimo rasprave i oglede o kanonskim književnicima (Antun Nemčić, Fran Galović, Dubravko Ivančan, Ivan Golub i dr.), ali i o proučavateljima književnosti (Milivoj Solar, Joža Skok, Mladen Kuzmanović i dr.). Pred nama se tako i nehotice otvara mali pregled suvremenog književno-kajkavskog konteksta hrvatske književnosti, koji posebno u proznom stvaralaštvu, kako među prvima primjećuje Kolar, doživljava svojevrstan preporod (Kristian Novak, Marko Gregur, Denis Peričić, Božica Brkan i dr.), utoliko potrebniji koliko je zapušten u našim institucionalnim kroatističkim istraživanjima.

Izazovi čitanja: rasprave i ogledi iz novije hrvatske književnosti / Mario Kolar. - - Samobor: Meridijani, 2018. - 207 str.; 20 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja ; knj. 20) - 9789532392180

udk:821.163.42.09 ; ; ; id broj:63433

K:

HRVATSKA KNJIŽEVNOST - POVIJEST I KRITIKA; GOLUB, IVAN; KNJIŽEVNI POVJESNIČARI; GALOVIĆ, FRAN; KAJKAVSKA KNJIŽEVNOST - POVIJEST I KRITIKA; ZZC; KRIŽEVCI; NEMČIĆ - ANTUN

#trilogija

#ntl

str:Untitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz