Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 364

Tražili ste: u predmetnici HRVATSKA - POVIJEST; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 364

Tražili ste: u predmetnici HRVATSKA - POVIJEST; grupirano po signaturi

ispis

str:

9 - Povijest, zemljopis

94(497.5) - Povijest Hrvatske

251.

#alt

Hrvatska povijest iz godine u godinu : sveobuhvatni vizualni vodič kroz događaje koji su oblikovali Hrvatsku

Zagreb: Mozaik knjiga, 2019. -

94(497.5) KEKEZ hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

251.

#alt

Hrvatska povijest iz godine u godinu odličan je izbor za sve one koji vole, a i one koji će tek zavoljeti povijest.U knjizi su kronološki poredani i razumljivim jezikom

objašnjeni svi važni događaji iz hrvatske povijesti od doseljenja hrvata do današnjih dana. Događaji opisani u knjizi bogato su ilustrirani zahvaljujući velikom broju kvalitetnih arhivskih i suvremenih fotografija,unjetničkih djela i starih razglednica.

Hrvatska povijest iz godine u godinu: sveobuhvatni vizualni vodič kroz događaje koji su oblikovali Hrvatsku / Hrvoje Kekez; [izrada karata Ivan Živko]. - - Zagreb: Mozaik knjiga, 2019. - 320 str. : ilustr. u bojama; 31 cm - 978-953-14-2596-4

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:74322

K:

HRVATSKA - POVIJEST

#trilogija

#ntl

252.

#alt

Hrvati i Hrvatska : ime Hrvat u povijesti slavenskih naroda

Zagreb: Matica hrvatska, 1991. -

94(497.5) KLAIĆ hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

252.

#alt #opis

Hrvati i Hrvatska: ime Hrvat u povijesti slavenskih naroda / Vjekoslav Klaić. - - Zagreb: Matica hrvatska, 1991. - 73 str.; 20 cm (Biblioteka Povijesnice ; 1.) -

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:1418

K:

HRVATSKA - POVIJEST

#trilogija

#ntl

253.

#alt

Izvori za hrvatsku povijest do 1526. godine

Zagreb: Fortuna, 2019. -

94(497.5) KLAIĆ izv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

253.

#alt

Od svojih znanstvenih početaka Nada Klaić najveću pozornost pridavala je arhivskome gradivu kao temelju za spoznaju prošlosti, povijesnim vrelima, njihovu minucioznom diplomatičkom tumačenju te sustavnoj i oštroj kritici. Njezin polustoljetni rad na izvorima urodio je egdotičkim rezultatima u vidu brojnih objavljenih i protumačenih dokumenata. U sklopu rada na objelodanjivanju i analizi vrela, knjiga Izvori za hrvatsku povijest do 1526. godine (Zagreb: Školska knjiga, 1972.), čiji pretisak držite u rukama, zasigurno je najpoznatiji, najkorišteniji, a vjerojatno i najvažniji prinos Nade Klaić. Primarno, riječ je o sveučilišnome udžbeniku namijenjenome studentima koji se počinju temeljitije upoznavati s hrvatskim srednjim vijekom ali i nastavnicima povijesti na svim razinama. U tom smislu, objavljivanje ovoga pretiska slijedi osnovni autoričin motiv – raspršenost i tešku dostupnost objavljenih izvora, ukjučujući i prvo izdanje ove knjige.

Izvori za hrvatsku povijest do 1526. godine / Nada Klaić. - - Zagreb: Fortuna, 2019. - XII, 386, IV str.; 24 cm. - - 978-953-7704-186

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:71215

K:

HRVATSKA - POVIJEST - DO 1526. - POVIJESNI IZVORI

#trilogija

#ntl

254.

#alt

Koprivnica u srednjem vijeku

Koprivnica: Muzej grada Koprivnice, 1987. -

94(497.5) KLAIĆ kop

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

254.

#alt #opis

Koprivnica u srednjem vijeku / Nada Klaić. - - Koprivnica: Muzej grada Koprivnice, 1987. - 137 str. : ilustr.; 24 cm. (Biblioteka "Podravskog zbornika" ; knjiga 19) -

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:911

K:

HRVATSKA; KOPRIVNICA - POVIJEST; SREDNJI VIJEK - KOPRIVNICA

#trilogija

#ntl

255.

#alt

Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku

Zagreb: Školska knjiga, 1976. -

94(497.5) KLAIĆ pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

255.

#alt #opis

Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku / Nada Klaić. - - Zagreb: Školska knjiga, 1976. - 711 str, : ilustr.; 25 cm. -

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:41527

K:

HRVATSKA - POVIJEST - RAZVIJENI SREDNJI VIJEK

#trilogija

#ntl

256.

#alt

Moji pogledi na fašizam, antifašizam, komunizam i Josipa Broza Tita

Čazma ; Bjelovar: Privatna naklada prijatelji po peru (PPP): Marigraf, 2008. -

94(497.5) KONJEV moj

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

256.

#alt #opis

Moji pogledi na fašizam, antifašizam, komunizam i Josipa Broza Tita / Stevan Konjević. - - Čazma; Bjelovar: Privatna naklada prijatelji po peru (PPP): Marigraf, 2008. - 111 str. : ilustr.; 24 cm. - (Biblioteka čazmanski Književni Krug ; knj. 4) - 978-953-95554-5-8

udk:94(497.5):32(497.5) ; ; ; id broj:40987

K:

HRVATSKA - POVIJEST - 20. ST. ; HRVATSKA - FAŠIZAM; HRVATSKA - ANTIFAŠITAM; LOGOR JASENOVAC; TITO, JOSIP BROZ

#trilogija

#ntl

257.

#alt

Car Franjo I. u Hrvatskoj 1818. : I i II

Hannover: Hrvatski zapisnik, 2002. -

94(497.5) KRMPO car

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

257.

#alt #opis

Car Franjo I. u Hrvatskoj 1818.: I i II / Ljudevit Krmpotić. - - Hannover: Hrvatski zapisnik, 2002. - 2 sv. (395; 396-811 str.) : ilustr.; 20 cm. - - 953-97139-7-8

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:17373

K:

HRVATSKA - POVIJEST

#trilogija

#ntl

258.

#alt

Kultura sjećanja : povijesni lomovi i svladavanje prošlosti

Zagreb: Disput, 2007. -

94(497.5) KULTU

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

258.

#alt

Interdisciplinarne studije sabrane u knjizi raščlanjuju različita tumačenja i vrednovanja 1918. godine u hrvatskoj, bošnjačkoj i srpskoj kulturi sjećanja, dakle godine povijesnog loma u kojoj je za Bošnjake, Hrvate i Srbe započelo njihovo jugoslavensko stoljeće, koje je ujedno bilo stoljeće diktatura i masovnih zločina. Radovi pokazuju kako se povijest tumači tako da bi se legitimirala određena politička pozicija u sadašnjosti te da je antidatiranje prošlosti bit kulture sjećanja. Riječju, zbornik pokazuje kako se proizvodi slika zajedničkog nasljeđa i pomoću ritualizacije povijesnih događaja oblikuje nacionalni identitet.

Kultura sjećanja: povijesni lomovi i svladavanje prošlosti / uredili Tihomir Cipek i Olivera Milosavljević. - - Zagreb: Disput, 2007. - 246 str. : ilustr.; 24 cm. - (Biblioteka Srednji put ; knj.8) - 978-953-260-049-0

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:38254

K:

HRVATSKA - POVIJEST - 1918.

#trilogija

#ntl

259.

#alt

Moj obračun s Poglavnikom : tajna biografija vojskovođe Slavka Kvaternika : uspon i pad Ante Pavelića

Zagreb: 24sata, 2020. -

94(497.5) KVATE moj

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

259.

#alt

U zatvoru Udbe, vojskovođa Slavko Kvaternik dovršava pisanje svoje životne ispovijedi koju je započeo pisati još 1942. u Slovačkoj, gdje ga je protjerao Ante Pavelić. Bivši austrougarski časnik, suradnik maršala Svetozara Borojevića, otkriva kako je u kaotičnim danima travnja 1941., procjenjujući težak položaj Hrvatske razapete između Talijana i Nijemaca, na svoju ruku proglasio Nezavisnu Državu Hrvatsku, nastojeći legitimističkim potezom oslonjenim na Mačeka i HSS preduhitriti sve njene protivnike, prije svih drugih Talijane. Pavelić i njegova svita u Italiji neugodno su iznenađeni Kvaternikovim potezom jer se kosi s tajnim dogovorima vođe ustaša s Mussolinijem. Kvaternik opisuje Poglavnika kao ključnog protagonista hrvatske tragedije, precizno opisujući sve što se iz tjedna u tjedan događalo u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, od Zagreba do Mostara, od Kulen Vakufa do Varaždina. Kvaternik umire očajan - njegov životni projekt raspao se pred njegovim očima, sin Dido priklonio se njegovu neprijatelju Paveliću a sud pred kojim se brani nije sklon podariti mu milosti. Zadnje zapisane riječi čovjeka koji je proglasio N.D.H. bile su - “smrt fašizmu - sloboda narodu”.

Moj obračun s Poglavnikom: tajna biografija vojskovođe Slavka Kvaternika: uspon i pad Ante Pavelića / [priredili Boris Rašeta i Goran Gavranović]. - - Zagreb: 24sata, 2020. - 266 str.; 21 cm - 978-953-323-687-2

udk:94(497.5) ; 32.05 ; ; id broj:67940

K:

NDH - POLITIČKA POVIJEST; NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA - POLITIČKA POVIJEST; USTAŠKI POKRET - 1929 - 1945. ; DRUGI SVJETSKI RAT - HRVATSKA

#trilogija

#ntl

260.

#alt

O kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske = Deregno Dalmatiae et Croatiae

Zagreb: VPA, 1986. -

94(497.5) LUČIĆ okr

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

260.

#alt #opis

O kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske = Deregno Dalmatiae et Croatiae / Ivan Lučić; priredila i prevela Bruna Kuntić Makvić. - - Zagreb: VPA, 1986. - 471 str., 5 listova s tablama; 20 cm. - (Biblioteka Latina et Graeca ; sv. 7) -

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:41501

K:

HRVATSKA - POVIJEST; DALMACIJA - POVIJEST

#trilogija

#ntl

261.

#alt

Hrvatska povijest : pregled

Zagreb: Matica hrvatska, 1995. -

94(497.5) MACAN hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

261.

#alt #opis

Hrvatska povijest: pregled / Trpimir Macan. - - Zagreb: Matica hrvatska, 1995. - 238 str. : ilustr.; 18 cm (Mala knjižnica, kolo 3. knj. 13.) - 953-150-030-4

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:5830

K:

HABSBURŠKA MONARHIJA (1809 - 1918.); HRVATSKA - POVIJEST; MLEČANI

#trilogija

#ntl

262.

#alt

Povijest hrvatskoga naroda

Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1992. -

94(497.5) MACAN pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

262.

#alt #opis

Povijest hrvatskoga naroda / Trpimir Macan; likovni urednik Hrvoje Šercar. - - Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1992. - 504 str., (48) str. s tabl.; 24 cm (Hrvatske povjesnice.) - 86-401-0058-6

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:2133

K:

BOSNA; CRKVA BOSANSKA; DUBROVNIK; HRVATSKA - POVIJEST; HRVATSKA - KNEZOVI; HRVATSKA - KRALJEVI; HRVATSKI NARODNI PREPOROD; KRALJEVINA JUGOSLAVIJA; SABOR; VOJNA KRAJINA; ZRINSKO - FRANKOPANSKA UROTA; MLEČANI; USKOCI; BRIBIRSKI KNEZOVI; BANOVINA BOSNA; HABSBURGOVCI; SELJAČKI OTPORI; MARIJA TEREZIJA; FRANCUZI U HRVATSKOJ; HRVATSKO - UGARSKA NAGODBA; HRVATSKA - TURSKA

#trilogija

#ntl

263.

#alt

Povijest hrvatskog naroda

Zagreb: Školska knjiga, 1999. -

94(497.5) MACAN pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

263.

#alt #opis

Povijest hrvatskog naroda / Trpimir Macan; zemljovide sastavio Mladen Klemenčić. - 3. izm. i dop. izdanje. - - Zagreb: Školska knjiga, 1999. - 424 str. : ilustr.; 26 cm. - - 953-0-61362-8

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:9091

K:

BOSNA; CRKVA BOSANSKA; DUBROVNIK; HRVATSKA - POVIJEST; HRVATSKA - KNEZOVI; HRVATSKA - KRALJEVI; HRVATSKI NARODNI PREPOROD; KRALJEVINA JUGOSLAVIJA; SABOR; VOJNA KRAJINA; ZRINSKO - FRANKOPANSKA UROTA; MLEČANI; USKOCI; BRIBIRSKI KNEZOVI; BANOVINA BOSNA; HABSBURGOVCI; SELJAČKI OTPORI; MARIJA TEREZIJA; FRANCUZI U HRVATSKOJ; HRVATSKO - UGARSKA NAGODBA; HRVATSKA - TURSKA

#trilogija

#ntl

264.

#alt

Rt Oštra u povijesti i politici

Zagreb: Matica hrvatska, 1998. -

94(497.5) MACAN rto

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

264.

#alt #opis

Rt Oštra u povijesti i politici / Trpimir Macan. - - Zagreb: Matica hrvatska, 1998. - 141 str.; 21 cm (Posebna izdanja.) - 953-150-168-8

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:8899

K:

HRVATSKA - POVIJEST; RT - OŠTRA - POLITIČKA POVIJEST; KONAVLE - POVIJEST

#trilogija

#ntl

265.

#alt

Iz ranije hrvatske povijesti : odabrane studije

Split: Književni krug, 1997. -

94(497.5) MARGE izr

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

265.

#alt #opis

Iz ranije hrvatske povijesti: odabrane studije / Lujo Margetić. - - Split: Književni krug, 1997. - 511 str.; 24 cm (Biblioteka Znanstvenih djela ; 91.) - 953-163-059-3

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:7515

K:

HRVATSKA - POVIJEST

#trilogija

#ntl

266.

#alt

Hrvatski politički pokret 1848. 1849. godine : ustanove, ideje, ciljevi, politička kultura

Zagreb: Dom i svijet, 2000. -

94(497.5) MARKU hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

266.

#alt #opis

Hrvatski politički pokret 1848. 1849. godine: ustanove, ideje, ciljevi, politička kultura / Tomislav Markus. - - Zagreb: Dom i svijet, 2000. - 449 str.; 21 cm (Biblioteka Povjesnica.) - 953-6491-48-6

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:12169

K:

HRVATSKA - POVIJEST - 1848. /1849. ; BANSKA HRVATSKA

#trilogija

#ntl

267.

#alt

Maršal Marmont memoari

Split: Logos, 1984. -

94(497.5) MARMO mar

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

267.

#alt #opis

Maršal Marmont memoari / prir. i prev. Frano Baras. - - Split: Logos, 1984. - 277 str. : ilustr.; 24 cm. - (Vrtlozi: biblioteka povijesnih djela; knj.1) -

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:40975

K:

AUGUSTE - FREDERIC - LOUIS VIESSE DE MARMONT - MEMOARI; BALKAN - POVIJEST - 1806. /1811. ; HRVATSKA - POVIJEST - 1806. /1811. ; MARMONT, AUGUSTE FREDERIC - LOUIS VIESSE DE

#trilogija

#ntl

268.

#alt

Iščezla Hrvatska : jednom (ne)davno u Lijepoj Našoj...

Zagreb: Mozaik knjiga, 2019. -

94(497.5) MATIĆ išč

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

268.

#alt

Sjećate li se popularnog Žućka – žutog tramvaja koji je vozio dubrovačkim ulicama? Jeste li zalazili u „Kulušić“ u vrijeme kad su ga posjećivali najpopularniji jugoslavenski bendovi? Jeste li ikad dobili dar za Dan dječje radosti? Jeste li čekali u redu za trajekt „Bodulka“? Kad ste zadnji put na izlet u Samobor putovali vlakom? Koju vam je ocjenu zaključila učiteljica „Domaćinstva“?...

Iščezla Hrvatska: jednom (ne)davno u Lijepoj Našoj... / Tomislav Matić. - - Zagreb: Mozaik knjiga, 2019. - 320 str. : ilustr. u bojama; 31 cm - 978-953-14-2546-9

udk:94(497.5) ; 930.85(497.5) ; ; id broj:65787

K:

DAN DJEČJE RADOSTI; OPATIJSKI FESTIVAL - POVIJEST; PIJARISTI - BJELOVAR; GOVEDO TUR; HRVATSKA - KULTURNA BAŠTINA; HALUDOVO - HOTELSKI KOMPLEKS - MALINSKA; LAMARR - HEDY; TVORNICA GLINICE - OBROVAC; VULKAN - ZAGORJE - KAMENI VRH; KARANFIL - OTOK JABUKA; SPUŽVARSTVO - KRAPANJ; TEMPLARI - VRANA; VELI JOŽE - PLOVEĆA DIZALICA; DOMAĆINSTVO - ŠKOLSKI PREDMET; HRVATSKA - POVIJEST; KULTURNA BAŠTINA; KULUŠIĆ; MASONSKA LOŽA - OSIJEK; SINAGOGA - ZAGREB; TRAMVAJ - DUBROVNIK; TUNOLOV - BAKARSKI ZALJEV; TVORNICA TANINA - ŽUPANJA; AERODROM - BORONGAJ; KORALJSTVO - ZLARIN; SULEJMANOV MOST NA DRAVI; TROLEJBUS - RIJEKA - SPLIT; ŽUMBERAČKI USKOCI; BLUDILIŠTA - ZAGREB; KRALJ ALEKSANDAR ĐORĐEVIĆ - KIP U VARAŽDINU; PAVLINI - GARIĆ; SVILARSTVO - SLAVONIJA; TISKARA - NEDELIŠĆE; VARAŽDIN - GLAVNI GRAD; KRUNA HRVATSKIH KRALJEVA; PUSTINJACI - BRAČ; SAMOBORČEK; SANATORIJ BRESTOVAC - MEDVEDNICA; SVETAC - OTOK

#trilogija

#ntl

269.

#alt

Između sna i jave : rasprave o hrvatskoj političkoj povijesti 20. stoljeća

Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 2016. -

94(497.5) MATIJ izm

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

269.

#alt

Knjiga ˝Između sna i jave - Rasprave o hrvatskoj političkoj povijesti 20. stoljeća˝ podijeljena je na četiri poglavlja kojima su priloženi dodatci: homo politicus, mnemonisti, magnum crimen, ex oriente lux.

˝Autor je svojim zaključcima nedvosmisleno dokazao nužnost stalnoga proučavanja, preispitivanja i vrednovanja prijašnjih historiografskih spoznaja te razbijanja stereotipa i priželjkivanih interpretacija važnih događaja iz nedavne stranačko-političke i crkveno-nacionalne povijesti hrvatskih zemalja.˝ Jure Krišto

Između sna i jave: rasprave o hrvatskoj političkoj povijesti 20. stoljeća / Zlatko Matijević. - - Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 2016. - 359 str.; 25 cm - 953-212-445-3

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:59717

K:

HRVATSKA - POLITIČKA POVIJEST - 1918. - 1941. ; HRVATSKA - POLITIČKA POVIJEST - 1914. - 1918. ; POLITIČKA POVIJEST - HRVATSKA

#trilogija

#ntl

270.

#alt

Povijest hrvatskih zemalja u antici do cara Dioklecijana

Zagreb: Lekyam international, 2009. -

94(497.5) MATIJ pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

270.

#alt #opis

Povijest hrvatskih zemalja u antici do cara Dioklecijana / Robert Matijašić. - - Zagreb: Lekyam international, 2009. - 390 str. : ilustr.; 25 cm. - (Biblioteka Hrvatska povijest) - 978-953-7534-31-8

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:43694

K:

HRVATSKA - POVIJEST - ANTIKA

#trilogija

#ntl

271.

#alt

Mala ilustrirana hrvatska povijest

Zagreb: Naklada Pavičić, 2001. -

94(497.5) MATKO mal

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

271.

#alt #opis

Mala ilustrirana hrvatska povijest / tekst Hrvoje Matković; crteži Drago Trumbetaš. - - Zagreb: Naklada Pavičić, 2001. - 366 str. : ilustr.; 21 cm (Biblioteka Hrvatske povijesti.) - 953-6308-16-9

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:13124

K:

HRVATSKA - POVIJEST

#trilogija

#ntl

272.

#alt

Na vrelima hrvatske povijesti

Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga, 2006. -

94(497.5) MATKO nav

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

272.

#alt

Knjiga donosi zbirku izvora o hrvatskoj povijesti od antike do najnovijeg doba. Upućuje čitatelje na ključne događaje i procese koji su se zbivali tijekom petnaest stoljeća.Koristiti će nastavnicima povijesti i drugih društveno-humanističkih predmeta kao i u znanstvenom radu.

Na vrelima hrvatske povijesti / Hrvoje Matković. - - Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga, 2006. - 576 str.; 24 cm - 953-212-261-3

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:32014

K:

HRVATSKA POVIJEST - POVIJESNI IZVORI

#trilogija

#ntl

273.

#alt

Suvremena politička povijest Hrvatske

Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 1999. -

94(497.5) MATKO suv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

273.

#alt

Knjiga sadržava prikaz političke povijesti Hrvatske u 20. st., tj. u razdoblju koje je prethodilo našem suvremenom trenutku, a obuhvaća posljednja desetljeća hrvatske povijesti.

Suvremena politička povijest Hrvatske / Hrvoje Matković. - 3. dopunjeno izd. - - Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 1999. - 274 str., [1] presavijen list sa zemljop. crtežom : ilustr.; 24 cm - 953-161-115-7

udk:94(497.5)"19" ; 329.75 ; 32 ; id broj:35020

K:

HRVATSKA - POLITIČKA POVIJEST

#trilogija

#ntl

274.

#alt

Ogled o Ilirskim provincijama i Crnoj Gori

Zagreb: Školska knjiga: Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, 2009. -

94(497.5) MATUT ogl

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

274.

#alt

U povodu 200. obljetnice Ilirskih provincija objavljen je hrvatski prijevod pariškog ogleda Luje Matutinovića iz 1811. godine. Učinjeno je to da se oda počast piscu i čovjeku Luji Matutinoviću te istodobno podupru nova istraživanja njegova opusa i doba, potaknu novi pristupi baštini Ilirskih provincija u hrvatskoj povijesti i povijesti ˝drugih˝ koji su također njezini nasljednici te da se unaprijede istraživanja francusko/hrvatskih/hrvatsko-francuskih kulturnih transfera krajem 18. i početkom 19 .stoljeća.

Ogled o Ilirskim provincijama i Crnoj Gori / Lujo Matutinović; s francuskog prevela Jagoda Milinković. - - Zagreb: Školska knjiga: Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, 2009. - 292 str. : ilustr.; 25 cm + CD (Biblioteka Starine ; sv. 6) - 978-953-0-60846-7

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:43691

K:

ALBANIJA - POVIJEST - 1806. - 1813. ; CRNA GORA - POVIJEST - 1806. - 1813. ; HRVATSKA - POVIJEST - 1806. - 1813. ; ILIRSKE PROVINCIJE

#trilogija

#ntl

275.

#alt

Bitka na Krbavskom polju 1493. godine

Zagreb: Školska knjiga, 2004. -

94(497.5) MIJAT bit

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

275.

#alt

Autor opisuje znamenitu bitku na Krbavskom polju. Detaljno su opisane turske i hrvatsko-mađarske snage, tijek bitke i njen značaj. U dodatku su i opisi bitke mnogih suvremenika kao i usmena književnost na tu temu.

Bitka na Krbavskom polju 1493. godine / Anđelko Mijatović; [zemljovidi Tomislav Kaniški ; prijevod sažetaka Ivan Miletić]. - - Zagreb: Školska knjiga, 2004. - 159 str. : ilustr. u bojama; 24 cm - 953-0-61429-2

udk:94(497.5)"1493" ; ; ; id broj:31119

K:

KRBAVSKO POLJE - BITKA 1493. ; TURSKI RATOVI - HRVATSKA - 15. ST. ; HRVATSKA - POVIJEST - 15. ST.

#trilogija

#ntl

276.

#alt

Nezavisna država Hrvatska 1941. 1945. : zbornik radova

Zagreb: Alinea, 2009. -

94(497.5) NEZAV

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

276.

#alt #opis

Nezavisna država Hrvatska 1941. 1945.: zbornik radova / urednica Sabrina P. Ramet. - - Zagreb: Alinea, 2009. - 248 str.; 23 cm. - (Biblioteka Povijest ; kolo 1, knj. 6) - 978-953-180-155-3

udk:94(497.5)˝1941/1945˝ ; ; ; id broj:41338

K:

NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA - POVIJEST - ZBORNIK

#trilogija

#ntl

277.

#alt

Hrvatska 1941. 1945.

Zagreb: Vlastito izdanje, (s.a.). -

94(497.5) OMRČA hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

277.

94(497.5) OMRČA hrv
#alt #opis

Hrvatska 1941. 1945. / Ivo Omrčanin. - - Zagreb: Vlastito izdanje, (s.a.). - 631 str.; 24 cm. - -

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:5904

K:

ŽIDOVI; DRUGI SVJETSKI RAT; HRVATSKA - POVIJEST; KOMUNIZAM; KRIŽEVCI; KRŠĆANSTVO; ARIJANSTVO; PRAVOSLAVCI; TURSKA OSVAJANJA; SEOBE

#trilogija

#ntl

278.

#alt

Hrvatska vojna i ratna poviest : I knjiga : prvi svjetski rat

Zagreb: Mato Lovrak, (s.a.). -

94(497.5) PAVIČ hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

278.

#alt #opis

Hrvatska vojna i ratna poviest: I knjiga: prvi svjetski rat / Slavko Pavičić. - - Zagreb: Mato Lovrak, (s.a.). - 764 str. : ilustr.; 23 cm. - -

udk:94(497.5) ; 355 ; ZZC ; id broj:8666

K:

HRVATSKA - RATNA POVIJEST; KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA; KRIŽEVCI; KRIŽEVAČKA PUKOVNIJA; HRVATSKA - VOJSKA - PRVI SVJETSKI RAT

#trilogija

#ntl

279.

#alt

Hrvatska vojna i ratna povijest i prvi svjetski rat

Split: Knjigotisak, 2009. -

94(497.5) PAVIČ hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

279.

#alt #opis

Hrvatska vojna i ratna povijest i prvi svjetski rat / Slavko Pavičić. - - Split: Knjigotisak, 2009. - 398 str. : ilustr.; 24 cm - 978-953-213-050-8

udk:94(497.5)˝06/19˝ ; 355 ; ; id broj:45455

K:

HRVATSKA - RATNA POVIJEST; HRVATSKA - VOJNA POVIJEST; PRVI SVJETSKI RAT

#trilogija

#ntl

280.

#alt

Hrvati i istočno pitanje : između ˝ostatka ostataka˝ i ˝oživljene Hrvatske˝

Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga [etc.], 2007. -

94(497.5) PAVLI hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

280.

#alt

Iznimno vrijedna i značajna knjiga za hrvatsku historiografiju nastala je na temelju obimne arhivske građe i analize čitavog niza hrvatskih izvora o prilogu Hrvata u rješavanju Istočnog pitanja. Autor dolazi do važnih spoznaja o ulozi Hrvata koji su dali ponajveće materijalne i ljudske žrtve u obrani od osmanlijske agresije.

Hrvati i istočno pitanje: između ˝ostatka ostataka˝ i ˝oživljene Hrvatske˝ / Dragutin Pavličević. - - Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga [etc.], 2007. - 596 str.; 24 cm - 978-953-212-275-6

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:34731

K:

HRVATSKA - POVIJEST - 16. - 20. ST. ; ISTOČNO PITANJE - STUDIJA; OSMANLIJSKO CARSTVO - POVIJEST

#trilogija

#ntl

281.

#alt

Povijest Hrvatske

Zagreb: Naklada Pavičić, 2007. -

94(497.5) PAVLI pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

281.

#alt

U knjizi je opisana povijest Hrvata i Hrvatske od seoba i naseljavanja hrvatskih zemalja do 2006. godine. Vrijedan dodatak je popis hrvatskih vladara i onih koji su vladali Hrvatskom.

Povijest Hrvatske / Dragutin Pavličević. - 4. dopunjeno izd. - - Zagreb: Naklada Pavičić, 2007. - 630 str., [32] str. s tablama u bojama sa zemljop. crtežima i ilustr.; 21 cm (Biblioteka hrvatske povijesti) - 978-953-6308-71-2

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:35710

K:

HRVATSKA - POVIJEST

#trilogija

#ntl

282.

#alt

Jedna sudbina i tisuće...

Slatina: Hrvatsko društvo političkih zatvorenika, 2001. -

94(497.5) PELIK jed

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

282.

#alt #opis

Jedna sudbina i tisuće... / Dragutin Pelikan. - - Slatina: Hrvatsko društvo političkih zatvorenika, 2001. - 122 str. : ilustr.; 25 cm. - - 953-97-760-1-5

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:13161

K:

POLITIČKI ZATVORI; HRVATSKA - POVIJEST

#trilogija

#ntl

283.

#alt

Povijest Hrvata

Zagreb: CTT, 1997. -

94(497.5) PERIĆ pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

283.

94(497.5) PERIĆ pov
#alt #opis

Povijest Hrvata / Ivo Perić. - - Zagreb: CTT, 1997. - V, 306 str. : ilustr.; 21 cm. - - 953-97317-0-0

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:7423

K:

KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA; KRIŽEVCI; HRVATSKA - POVIJEST; HRVATI - POVIJEST

#trilogija

#ntl

284.

#alt

Orao s Klisa

Zagreb: A3 data, 1997. -

94(497.5) PEROJ ora

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

284.

94(497.5) PEROJ ora
#alt #opis

Orao s Klisa / Marko Perojević; prilozi, fotografije Stjepan A. Szabo. - - Zagreb: A3 data, 1997. - 264, 8 str. : ilustr.; 21 cm (Književni krug Nebosklon i korablja. Isječak Croatia Aeterna ; 1.) - 953-6442-11-6

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:8454

K:

PRETISAK; SZABO - STJEPAN - A. ; HRVATSKA - TURCI - 16. ST. ; KLIS - POVIJEST

#trilogija

#ntl

285.

#alt

Kamenje i puške : društveni protest na hrvatskom selu krajem XIX. stoljeća

Zagreb: Srednja Europa, 2011. -

94(497.5) PETRU kam

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

285.

#alt #opis

Kamenje i puške: društveni protest na hrvatskom selu krajem XIX. stoljeća / Stefano Petrungaro; prevela Jasna Rešić. - - Zagreb: Srednja Europa, 2011. - 358 str. : ilustr.; 25 cm. - 978-953-6979-85-1

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:51925

K:

BANSKA HRVATSKA - NARODNE POBUNE - 1897. ; HABSBURŠKA MONARHIJA - HRVATSKA - 1867. ; HRVATSKA - DRUŠTVENI RAZVOJ - 19. ST. ; HRVATSKA - SELO - PROTESTI - 19. ST. ; HRVATSKO - UGARSKA NAGODBA - 1868. ; SELO - DRUŠTVENI RAZVOJ - HRVATSKA - 19. ST. ; SELO - HRVASKA - POVIJEST - SOCIJALNI PROTESTI - 19. ST. ; VOJNA KRAJINA - UKIDANJE - POSLJEDICE - 19. ST.

#trilogija

#ntl

286.

#alt

Pisati povijest iznova : hrvatski udžbenici povijesti 1918. 2004. godine

Zagreb: Srednja Europa, 2009. -

94(497.5) PETRU pis

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

286.

#alt #opis

Pisati povijest iznova: hrvatski udžbenici povijesti 1918. 2004. godine / Stefano Petrungaro; preveo Franko Dota. - - Zagreb: Srednja Europa, 2009. - 220 str. : ilustr.; 24 cm. - (Biblioteka Pitanja i kontroverze) - 978-953-6979-60-8

udk:94(497.5)"19" ; ; ; id broj:43198

K:

UDŽBENICI POVIJESTI; HRVATSKA - POVIJEST - 20. ST.

#trilogija

#ntl

287.

#alt

Rat i mir za Hrvatsku : zapisi 1991 1995.

Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 2002. -

94(497.5) PLEVN rat

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

287.

#alt #opis

Rat i mir za Hrvatsku: zapisi 1991 1995. / Danko Plevnik. - - Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 2002. - 357 str.; 20 cm (Biblioteka Astrolab ; knjiga 2.) - 953-185-064-X

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:14692

K:

HRVATSKA - POVIJEST; HRVATSKA - 1991. /1995. ; DOMOVINSKI RAT

#trilogija

#ntl

288.

#alt

Povijesne granice Hrvatskoga Kraljevstva = Historische Grenzen des Koenigreichs Kroatien 1606 1791 ; urednik Milan Kruhek ; prijevod Ivan Filipović.

Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2004. -

94(497.5) POVIJ

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

288.

#alt #opis

Povijesne granice Hrvatskoga Kraljevstva = Historische Grenzen des Koenigreichs Kroatien 1606 1791 ; urednik Milan Kruhek ; prijevod Ivan Filipović. - - Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2004. - 81 str. : ilustr.; 24 cm - 953-6324-46-6

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:30088

K:

RATNA MORNARICA - AUSTRO - UGARSKA - POVIJ; HRVATSKA - POVIJEST; HRVATSKA - DRŽAVNE GRANICE; KATALOG IZLOŽBE

#trilogija

#ntl

289.

#alt

Povijest hrvatskog naroda : g. 1860 1914.

Zagreb: Školska knjiga, 1968. -

94(497.5) POVIJ

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

289.

#alt #opis

Povijest hrvatskog naroda: g. 1860 1914. / Jaroslav Šidak ... [et al.]. - - Zagreb: Školska knjiga, 1968. - XI, 351 str. : ilustr.; 24 cm + 2 presavijena lista -

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:41658

K:

HRVATSKA - POVIJEST - 1860. /1914.

#trilogija

#ntl

290.

#alt

Nova zraka u europskom svjetlu : Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (oko 550 oko 1150)

Zagreb: Matica hrvatska, 2015. -

94(497.5) POVIJ

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

290.

#alt #opis

Nova zraka u europskom svjetlu: Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (oko 550 oko 1150) / urednica sveska Zrinka Nikolić Jakus. - - Zagreb: Matica hrvatska, 2015. - XXX, 655 str. : ilustr. (pretežno u bojama), zemljop. crteži u bojama, faks.; 29 cm. - (Biblioteka Povijest Hrvata ; sv. 1) - 9789531509428

udk:94(497.5) ; 930.85(497.5) ; ; id broj:60306

K:

HRVATI - POKRŠTAVANJE; HRVATSKA - POVIJEST - SREDNJI VIJEK; HRVATSKA - KULTURNA POVIJEST - SREDNJI VIJEK; HRVATSKA - CRKVENA POVIJEST - SREDNJI VIJEK; HRVATSKA - DRUŠTVENA POVIJEST - SREDNJI VIJEK

#trilogija

#ntl

291.

#alt

Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja : hrvatske zemlje u kasnom srednjem vijeku

Zagreb: Matica hrvatska, 2019. -

94(497.5) POVIJ

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

291.

#alt

Kasni srednji vijek period je obilježen suprotnostima i burnim događajima, istovremenim djelovanjem integracijskih i dezintegracijskih silnica. To je razdoblje u kojem dolazi do značajnih promjena na političkom planu, ali i u drugim aspektima života, razdoblje koje je bitno odredilo kasniji razvoj hrvatskog društva.

Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja: hrvatske zemlje u kasnom srednjem vijeku / urednica sveska Marija Karbić. - - Zagreb: Matica hrvatska, 2019. - XV, 637 str. : ilustr.; 29 cm. - (Biblioteka Povijest Hrvata ; sv. 3) - 978-953-341-144-6

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:65770

K:

HRVATSKA - GOSPODARSKA POVIJEST - SREDNJI VIJEK, KASNI; HRVATSKA - VOJNA POVIJEST - SREDNJI VIJEK, KASNI; HRVATSKA : OSMANSKO CARSTVO - 15/16. ST. ; HRVATSKA - POVIJEST - 1386. - 1527. ; HRVATSKA - DRUŠTVENA POVIJEST - SREDNJI VIJEK, KASNI; HRVATSKA - POVIJEST - SREDNJI VIJEK, KASNI; HRVATSKA - CRKVENA POVIJEST - SREDNJI VIJEK, KASNI; HRVATSKA - KULTURNA POVIJEST - SREDNJI VIJEK, KASNI

#trilogija

#ntl

292.

#alt

Prijelomna vremena : Hrvatske zemlje nakon 1918.

Zagreb: Matica hrvatska, 2022. -

94(497.5) POVIJ

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

292.

#alt

Prijelomna vremena: Hrvatske zemlje nakon 1918. sedmi je svezak velike sinteze hrvatske povijesti od ranoga srednjeg vijeka do najnovijeg razdoblja koju objavljuje Matica hrvatska. Novi svezak obrađuje hrvatsku povijest u razdoblju od završetka Prvoga svjetskoga rata do danas.

Knjiga se sastoji od tri dijela. U prvom dijelu donosi se pregled političkih zbivanja te obrađuju promjene u radu političkih ustanova, društvene strukture, razvoj gospodarstva, širenje dijaspore, povijest crkve i vjerskog života, intelektualni i kulturni razvoj te povijest svakodnevice. Drugi dio knjige bavi se poviješću pojedinih hrvatskih regija, a treći promatra hrvatska područja, a od 1991. i državu, u međunarodnom kontekstu.

Prijelomna vremena: Hrvatske zemlje nakon 1918. / urednica sveska Suzana Leček. - - Zagreb: Matica hrvatska, 2022. - XVI, 887 str. : ilustr. (pretežno u bojama), zemljop. crteži u bojama; 29 cm. - (Biblioteka Povijest Hrvata ; sv. 7) - 978-953-341-179-8

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:71847

K:

HRVATSKA - POVIJEST - 1918/2020. ; SVAKIDAŠNJI ŽIVOT - HRVATSKA - 1918/2020. ; HRVATSKO ISELJENIŠTVO - 1918/2020.

#trilogija

#ntl

293.

#alt

Povijest Hrvata : druga knjiga : od kraja 15. sto. do kraja Prvoga svjetskog rata

Zagreb: Školska knjiga, 2005. -

94(497.5) POVIJ 2

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

293.

#alt

Knjiga prati bitne događaje i strukturalne promjene u složenoj četiristogodišnjoj povijesti hrvatskoga naroda koja je bila ispunjena ratovima, političkom borbom i naporima na očuvanju nacionalnog identiteta, ali i iznimno kulturnim, znanstvenim i umjetničkim postignućima kojima je hrvatski narod obogatio europsku uljudbu toga vremena.

Prvi put su u jedinstvenu sintezu uključene povijesti Vojne krajina, Dalmacije, Istre, Katoličke crkve, gospodarstva, prometnog povezivanja i mnogih segmenata kulturne povijest, važnih čimbenika nacionalne integracije.

Povijest Hrvata: druga knjiga: od kraja 15. sto. do kraja Prvoga svjetskog rata / glavni urednici Mirko Valentić, Lovorka Ćoralić; zemljovide izradili Tomislav Kaniški, Ladislav Gmajnić. - - Zagreb: Školska knjiga, 2005. - 679 str. : ilustr.; 25 cm + zemljovidi - 953-0-60577-3

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:30771

K:

HRVATSKA - NOVI VIJEK; HRVATSKA - POVIJEST

#trilogija

#ntl

294.

#alt

Povijest Hrvata : treća knjiga : od 1918. do danas

Zagreb: Školska knjiga, 2007. -

94(497.5) POVIJ 3

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

294.

#alt #opis

Povijest Hrvata: treća knjiga: od 1918. do danas / glavni urednik Ivo Perić. - - Zagreb: Školska knjiga, 2007. - XVI,494 str. : ilustr.u bojama; 25 cm - 978-953-0-60589-3

udk:94(497.5)"19" ; ; ; id broj:37292

K:

HRVATSKA - POVIJEST - 20 ST. ; DRŽAVA SHS; PRIBIČEVIĆ, SVETOZAR; KRALJEVSTVO SHS; RAPALLSKI UGOVOR; HRVATSKI BLOK; FEDERALISTIČKI BLOK; MARKOV PROTOKOL; HRVATSKA SELJAČKA STRANKA; SELJAČKO - DEMOKRATSKA KOALICIJA; ATENTAT - NARODNA SKUPŠTINA; ATENTAT - KRALJ ALEKSANDAR; SPORAZUM CVETKOVIĆ - MAČEK; BANOVINA HRVATSKA; CRKVA U HRVATA 1918. - 1941. ; NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA; BLEIBURG; FEDERALNA DRŽAVA HRVATSKA; DRUGI SVJETSKI RAT - HRVATSKA; ZAVNOH; HRVATSKA - GRANICE - 20. ST. ; AGRARNA REFORMA; "HRVATSKO PROLJEĆE" - 1970. - 1971. ; CRKVA U HRVATA 1918. - 1997. ; DOMOVINSKI RAT

#trilogija

#ntl

295.

#alt

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 2009. -

94(497.5) RAČKI nut

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

295.

#alt

Središte čitavog rada na povijesti uopće u drugoj polovini 19. vijeka bilo je oko Franje Račkog. Franjo Rački, zagrebački kanonik i prvi predsjednik JAZU, bio je prije svega povjesničar narodne dinastije Trpimirovića i ranoga srednjega vijeka. Rasprave u ovoj knjizi nastale su na diplomatičkim izvorima koje je Rački neumorno istraživao u Vatikanskom tajnom arhivu.

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća / Franjo Rački; priredio Mladen Ančić. - - Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 2009. - XXXVIII, 416 str.; 25 cm - 978-953-212-197-1

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:42506

K:

HRVATSKA - POVIJEST; CRKVA I DRŽAVA - ODNOSI

#trilogija

#ntl

296.

#alt

Hrvatsko srednjovjekovlje : prostor, ljudi, ideje

Zagreb: Školska knjiga, 1997. -

94(497.5) RAUKA hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

296.

#alt #opis

Hrvatsko srednjovjekovlje: prostor, ljudi, ideje / Tomislav Raukar. - - Zagreb: Školska knjiga, 1997. - XVI, 640 str. : ilustr.; 24 cm (Clio Croatica.) - 953-0-30703-9

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:7691

K:

HRVATSKA - POVIJEST; HRVATSKA - SREDNJI VIJEK

#trilogija

#ntl

297.

#alt

Sporazum ili nesporazum? : srpsko pitanje u Banovini Hrvatskoj(1939. 1941.)

Zagreb: Naklada Breza, 2019. -

94(497.5) REGAN spo

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

297.

#alt

U pregovorima o budućem državnopravnom položaju Hrvatske u Kraljevini Jugoslaviji, odnosno u pregovorima o međusobnom razgraničenju hrvatskoga i srpskoga naroda, koji su vodili Vladko Maček u ime Seljačko demokratske koalicije i Dragiša Cvetković u ime Jugoslavenske radikalne zajednice, središnje vlade i vladarske kuće Karađorđevića tijekom 1939., jedan je od glavnih problema bilo pitanje veličine teritorija i političke autonomije nove političko-teritorijalne jedinice unutar Kraljevine Jugoslavije.

Sporazum ili nesporazum?: srpsko pitanje u Banovini Hrvatskoj(1939. 1941.) / Krešimir Regan. - - Zagreb: Naklada Breza, 2019. - 395 str.; 23 cm. - - 9789538139291

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:68528

K:

SRBI - POLITIKA I VLAST - HRVATSKA - 1918. - 1941. ; HRVATSKA - POLITIČKA POVIJEST - 1929. - 1941. ; JUGOSLAVIJA - POLITIČKA POVIJEST - 1929. - 1941. ; BANOVINA HRVATSKA

#trilogija

#ntl

298.

#alt

Čovjek i prostor, čovjek u okolišu :(ekohistorijski ogledi)

Samobor [etc.]: Meridijani [etc.], 2018. -

94(497.5) ROKSA čov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

298.

#alt

Knjiga sadrži izbor od dvadeset i četiri rada Drage Roksandića, redovitog profesora u trajnom zvanju na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ti su radovi bili objavljeni u Hrvatskoj ili u više drugih zemalja od 1990-ih godina do danas, a posvećeni su, u najširem smislu, problemima prostora i okoliša u povijesti.

U knjizi autor analizira pojam ekohistorije. Zatim u ekohistorijskim ogledima razmatra teme kao što su Dinarski Vlasi/Morlaci od 14. do 16. stoljeća, Dalmatinska zagora u ranome novom vijeku, ličko-krbavski Bunjevci u „dugom“ 18. stoljeću i druge. Tu su i radovi o konfliktnim strategijama u proizvodnji prostora Banske krajine u 18. stoljeću, o bunama 1755. godine, o tome kako čitati Luju Matutinovića i o Matasovićevim inovacijskim doprinosima vojnokrajiškoj historiografiji. Roksandić se bavi i sjećanjima i dokumentima o zagrebačkom Filozofskom fakultetu u poplavi 1964. godine, a slijedi poglavlje o kartografskim konstrukcijama prostora.

Čovjek i prostor, čovjek u okolišu:(ekohistorijski ogledi) / Drago Roksandić. - - Samobor [etc.]: Meridijani [etc.], 2018. - 431 str. : ilustr. (djelomice u bojama); 29 cm. - (Bibliotheca Historia Croatica ; knj. 84) - 978-953-175-725-6

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:68062

K:

EKOHISTORIJA - HRVATSKA; DRAVA - EKOHISTORIJA; MORLACI - DINARA; VLASI - DINARA; BUNJEVCI - LIKA; HRVATSKA - DRUŠTVENA POVIJEST - 16/20. ST

#trilogija

#ntl

299.

#alt

Triplex Confinium : ili o granicama i regijama hrvatske povijesti 1500 1800.

Zagreb: Barbat, 2003. -

94(497.5) ROKSA tri

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

299.

#alt #opis

Triplex Confinium: ili o granicama i regijama hrvatske povijesti 1500 1800. / Drago Roksandić. - - Zagreb: Barbat, 2003. - 259 str. : ilustr.; 24 cm (Homines, tempora, loci.) - 953-181-051-6

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:20125

K:

HRVATSKA - POVIJEST

#trilogija

#ntl

300.

#alt

Vojna Hrvatska: La Croatie Militaire : krajiško društvo u Francuskom Carstvu (1809 1813)

Zagreb: Školska knjiga [etc.], 1988. -

94(497.5) ROKSA voj

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

300.

#alt #opis

Vojna Hrvatska: La Croatie Militaire: krajiško društvo u Francuskom Carstvu (1809 1813) / Drago Roksandić. - - Zagreb: Školska knjiga [etc.], 1988. - 2. sv. (359; 281 str.) : ilustr.; 24 cm. - (Biblioteka Povijesna istraživanja) -

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:41660

K:

HRVATSKA - POVIJEST; VOJNA KRAJINA - POVIJEST; NAPOLEONSKI RATOVI - HRVATSKE POSTROJBE; HAJDUCI - HRVATSKA - 19. ST.

#trilogija

#ntl

str:Untitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz