Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 29

Tražili ste: u predmetnici HRVATSKA - POVIJEST - 19 ST.; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 29

Tražili ste: u predmetnici HRVATSKA - POVIJEST - 19 ST.; grupirano po signaturi

ispis

0 - Općenito

0 - Općenito

1.

#alt

Egzaktne znanosti u Hrvatskoj u ozračju politike i ideologije : (1900 1960)

Zagreb: Izvori, 2010. -

001 DADIĆ egz

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

1.

#alt

Autor, nagrađivani matematičar i povjesničar znanosti te sveučilišni profesor, u ovoj se knjizi bavi razvitkom znanosti u Hrvatskoj respektirajući ujedno kulturne i političke prilike te ideološke i filozofske poglede toga doba koji su imali utjecaja na znanost. Događaji vezani za Sveučilište u Zagrebu, popularizatorska uloga Matice hrvatske početkom 20. st., utemeljenje Zvjezdarnice Hrvatskog prirodoslovnog društva, položaj znanosti u NDH, utemeljenje HAZU, obnova JAZU, utemeljenje instituta Ruđer Bošković, kao i djelovanje zaslužnih znanstvenika kao što su A. i S. Mohorovičić, V. Varićak, J. Majcen, B. Truhelka i drugi, neke su od tema ove opsežne i detaljne publikacije.

Egzaktne znanosti u Hrvatskoj u ozračju politike i ideologije: (1900 1960) / Žarko Dadić. - - Zagreb: Izvori, 2010. - 552 str.; 25 cm - 978-953-203-353-3

udk:001 ; 5(497.5)˝1900/1960˝ ; ; id broj:48433

K:

EGZAKTNE ZNANOSTI - POVIJEST - HRVATSKA - 1900. - 1960. ; FRAN BUBANOVIĆ; HRVATSKE KULTURNE PRILIKE - KRALJEVINA SHS; PLANCK - MAX; POLITIKA - ZNANOST - HRVATSKA - 1900. - 1960. ; PRIRODNE ZNANOSTI - NDH; STJEPAN MOHOROVIČIĆ; SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - POČETAK 20. ST. ; ZAGREBAČKO SVEUČILIŠTE - DRUGI SVJETSKI RAT; ZNANSTVENO NAZIVLJE; HRVATSKI TEHNIČKI IZUMI

#trilogija

#ntl

2.

#alt

Na tragu Barčeva mota da je povijest Matice hrvatske ujedno i povijest hrvatske kulture, pokrenut je prije par godina projekt četverosveščane Enciklopedije Matice hrvatske, jedinstvenog enciklopedističkog i leksikografskog djela koje obrađuje sva područja kulturnog, političkog, društvenog, znanstvenog i stvaralačkog života u »kojima se zbivalo i zbiva sve što je u nekoj vezi s Maticom: od nakladništva do jezične politike, od filozofije do odgojne i obrazovne prakse, od hrvatske književnosti do prijevodne literature - umjetničke i znanstvene« (I. Zidić).

Enciklopedija Matice hrvatske: iz književne, kulturne, društvene i političke povijesti Hrvatske: 1842 2014.: sv. 1. A G/ [glavni urednik Igor Zidić] ; [izvršna urednica Jelena Hekman] ; [urednik Ivica Matičević] ; [stručni suradnik Josi - - Zagreb: Matica hrvatska, 2015. 815 str.: ilustr.; 27 cm - 953-341-014-2

udk:03 ; ; ; id broj:58926

K:

HRVATSKA - POVIJEST - 19/20. ST. - ENCIKLOPEDIJE; MATICA HRVATSKA (ZAGREB) - ENCIKLOPEDIJE; HRVATSKA - KULTURNA POVIJEST - 19/20. ST. - ENCIKLOPEDIJE

#trilogija

#ntl

3.

#alt

Hrvatski preporod I. : od godine 1790. do 1836 ; Hrvatski preporod II. : od godine 1836. do 1843.

Strmec Samoborski: Fortuna, 2011. -

09 ŠURMI hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

3.

#alt #opis

Hrvatski preporod I.: od godine 1790. do 1836 ; Hrvatski preporod II.: od godine 1836. do 1843. / napisao Đuro Šurmin. - Pretisak 1. izd. - - Strmec Samoborski: Fortuna, 2011. - 2 sv. u jednom (223, 44) (287, 40, [4] str) : ilustr., faks.; 23 cm. - (Biblioteka Hrvatska rara) - 978-953-7704-06-3

udk:09 ; 94(497.5)"1790/1836" ; ; id broj:51725

K:

HRVATSKA - KULTURNA POVIJEST - 19. ST. ; HRVATSKA - POVIJEST - 1790. - 1868. ; HRVATSKI NARODNI PREPOROD - PRAVNO - POLITIČKE IDEJE; ZZC; VRHOVAC - MAKSIMILIJAN (1752. - 1827. ); MIHANOVIĆ - ANTUN; "DANICA"; GAJ - LJUDEVIT; VRAZ - STANKO; MIKLOUŠIĆ - TOMA; JANDRIĆ - MATIJA; BREZOVAČKI - TITO; LOVRENČIĆ - JAKOB; KRISTIJANOVIĆ - IGNJAT

#trilogija

#ntl

3 - Društvene znanosti

323 - Unutrašnja politika

4.

#alt

Hrvatska : sadašnjost, prošlost, budućnost

Zagreb: Naklada Pavičić, 2006. -

323 FRANK hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

4.

#alt #opis

Hrvatska: sadašnjost, prošlost, budućnost / Nikola Frankopan. - - Zagreb: Naklada Pavičić, 2006. - 148 str. : ilustr.; 20 cm. - (Biblioteka Obračun s njima) - 953-6308-62-2

udk:323:316 ; ; ; id broj:34650

K:

HRVATSKA - DRUŠTVENI RAZVOJ - 1995. - 2005. ; HRVATSKA - POLITIČKA POVIJEST - 20. ST.

#trilogija

#ntl

329 - Političke partije i pokreti

5.

#alt

Pravaški pokret 1878. 1887.

Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2009. -

329 TURKA pra

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

5.

#alt

Iz predgovora:


Tema je ove knjige pravaški pokret, odnosno povratak Stranke prava na političku scenu Banske Hrvatske 1878. godine i njezino prerastanje u vodeću snagu hrvatskoga nacionalnoga pokreta. U hrvatskoj historiografiji velika je pažnja do sada pridavana istraživanju složenoga sustava pravaške ideologije, odnosno nastanka i razvoja ideologije Ante Starčevića i Eugena Kvaternika, istraživanju značenja pravaškoga pokreta koji je izrastao na Starčevićevu učenju, a kojem je on tijekom 1880-ih bio neupitan autoritet i simbol. S druge strane, ako se izuzme uže stranačko vodstvo, mnogo je manje razjašnjavana društvena struktura širega kruga članova i sljedbenika Stranke prava te pravaškog izbornoga tijela. Stoga je u ovoj knjizi najveći dio istraživanja usmjeren upravo na otkrivanje, a potom na analizu raznih struktura da bi se sa što većom sigurnošću utvrdila i prikazala utemeljenost pravaškoga pokreta u društvenim i interesnim grupama, njegova obilježja, popularnost i razvoj u pojedinim regijama Banske Hrvatske i Vojne krajine nakon reintegracije 1881. godine.

Pravaški pokret 1878. 1887. / Jasna Turkalj; [prijevod sažetka na engleski Joseph Kadezabek]. - - Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2009. - 634 str. : graf. prikazi; 25 cm. - (Biblioteka Hrvatska povjesnica. Monografije i studije ; III/45) - 978-953-6324-78-1

udk:329(091) ; 94(497.5) ; ; id broj:48659

K:

HRVATSKA - POLITIČKA POVIJEST - 1878/1887. ; HRVATSKA - POLITIČKA POVIJEST - 19. ST. ; PRAVAŠKI POKRET - STUDIJA; PRAVAŠTVO - HRVATSKA - 19. ST. ; STRANKA PRAVA - DJELOVANJE - 1878/1887. ; MARKOVIĆ - FRANJO; ZZC; HRVATSKI SABOR - 1878.

#trilogija

#ntl

338 - Privredna politika. Proizvodnja.

6.

#alt

Hrvatsko gospodarstvo polovicom XIX. stoljeća : izvještaji carsko kraljevskom ministarstvu u Beču

Zagreb: Dom i svijet [etc.], 2004. -

338 IGNJAT hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

6.

#alt

Knjiga donosi pregled i stanje gospodarstva u Hrvatskoj polovicom 19. stoljeća a bazira se na izvještajima tadašnjem carsko-kraljevskom ministarstvu u Beču.

Hrvatsko gospodarstvo polovicom XIX. stoljeća: izvještaji carsko kraljevskom ministarstvu u Beču / Imbro Ignjatijević Tkalac. - - Zagreb: Dom i svijet [etc.], 2004. - 168 str. : ilustr.; 23 cm. - (Biblioteka Hrvatska ekonomska misao) - 953-6491-75-3

udk:338:94 ; ; ; id broj:30110

K:

GOSPODARSKA POVIJEST - HRVATSKA - 19. ST. ; IGNJATIJEVIĆ TKALAC, IMBRO

#trilogija

#ntl

7 - Umjetnost, glazba, sport

7.0 - Umjetnost općenito

7.

#alt

Umjetnost naša svagdašnja ili Design & Art : prilozi povijesti hrvatske likovne kritike, 1978. 2018.

Zagreb: ULUPUH - Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, 2019. -

7.0 HLEVN umj

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

7.

#alt

Knjiga sadrži tekstove, odnosno izabrane kritike, osvrte te eseje likovne kritičarke i znanstvene istraživačice Branke Hlevnjak koji su nastajali u razdoblju od 1978. do 2018. godine. Tekstovi se odnose uglavnom na autore, djela, manifestacije i pojave koje su vezane uz dizajn te primijenjenu umjetnost. Objavljeni su na radiju, u novinama te u časopisima poput Poleta, Oka, Vjesnika, Peristila, Života umjetnosti te mnogih drugih. Knjiga je kronološki organizirana i raspodijeljena na teme, u njoj se nalazi i velik broj fotografija koje su popratile tekstove u novinama i časopisima. Teme u knjizi su različitog karaktera, od ilustracija, karikatura, vrtne arhitekture, nakita, grafičkog dizajna, javnih spomenika te ostalih.

Umjetnost naša svagdašnja ili Design & Art: prilozi povijesti hrvatske likovne kritike, 1978. 2018. / Branka Hlevnjak. - - Zagreb: ULUPUH - Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, 2019. - 208 str. : ilustr. u bojama; 21 cm - 978-953-327-171-2

udk:7.05 ; ; ; id broj:69164

K:

BEDŽEVI; LIKOVNI UMJETNICI - HRVATSKA - 20/21. ST. ; SUBKULTURA MLADIH - GRAFITI; FOTOGRAFIJA; PLAKATI; HRVATSKA LIKOVNA KRITIKA - POVIJEST - 1978. - 2018. ; GRAFIČKI DIZAJN; MLADI - NOVINE - GRAFIČKO OBLIKOVANJE; STRIP; GALERIJE IZLOZI - DEMOKRATIZACIJA UMJETNOSTI; ILUSTRACIJA; LIKOVNA KRITIKA - POVIJEST - HRVATSKA - 20/21. ST. ; DELIMAR, VLASTA; UMJETNOST TEKSTILA

#trilogija

#ntl

72 - Arhitektura

8.

#alt

Iso Kršnjavi kao graditelj : izgradnja i obnova obrazovnih, kulturnih i umjetničkih objekata u Hrvatskoj

Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2009. -

72 MARUŠ iso

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

8.

#alt #opis

Iso Kršnjavi kao graditelj: izgradnja i obnova obrazovnih, kulturnih i umjetničkih objekata u Hrvatskoj / Olga Maruševski; [prijevod sažetka Marina Gessner]. - 2. nadopunjeno izd. - - Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2009. - 411 str. : ilustr.; 25 cm. - (Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti ; knj. 32) - 978-953-6160-73-8

udk:72 ; ZZC ; ; id broj:44846

K:

GRADITELJSKA BAŠTINA - OBNOVA; HRVATSKA ARHITEKTURA - 19. ST. ; HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST; KRŠNJAVI, ISIDOR - ŽIVOT I DJELO; KRŠNJAVI, ISO; OPATIČKA ULICA 10; GRKOKATOLIČKA KATEDRALA SV. TROJSTVA - KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

792 - Kazalište

9.

#alt

Kazalište na Kaptolu : anonimne kajkavske dramske adaptacije s kraja 18. i početka 19. stoljeća

Zagreb: Leykam international, 2022. -

792 JUGKR kaz

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

9.

#alt

Knjiga Kazalište na Kaptolu po prvi put sistematizira poetičke odlike anonimnih kajkavskih dramskih adaptacija, ali i otvara brojna nova problemska polja, kao što je pitanje ženskih likova u tim dramama. No, uz to što rekonstruira korpus drama i dinamiku njihova izvođenje, prikazuje njihova zajednička i distinktivna obilježja te ih analizira i interpretira, autorica u svojoj knjizi jasno ukazuje na književnopovijesnu i teatrološku, ali i kulturološku važnost tog korpusa, koji je u vremenima snažne germanizacije i mađarizacije održavao kontinuitet kazališnoga djelovanja na „narodnom jeziku“, odgajajući time i publiku u narodnom duhu. „Ova knjiga usustavljuje i proširuje dosadašnje spoznaje o korpusu anonimnih kajkavskih dramskih adaptacija i to s književnoga, književnopovijesnoga, teatrološkoga i jezičnoga aspekta i tako popunjava prazninu koja postoji u dramskom segmentu starije hrvatske književnosti. No ujedno otvara i nove spoznaje o građanskom hrvatskom kazalištu koje je temelj suvremenoga kazališta a do sada nije bilo sustavno obrađivano.“ Alojz Jembrih

Kazalište na Kaptolu: anonimne kajkavske dramske adaptacije s kraja 18. i početka 19. stoljeća / Kristina Jug. - - Zagreb: Leykam international, 2022. - 365 str. : faks.; 22 cm - 978-953-340-147-8

udk:792 ; 792(497.5) ; ; id broj:72957

K:

ŠKOLSKO KAZALIŠTE - HRVATSKA - POVIJEST; KAJKAVSKA DRAMA - KAZALIŠTE - 18. - 19. ST. ; ISUSOVAČKO KAZALIŠTE - ZAGREB; ŠKOLSKO SJEMENIŠNO KAPTOLSKO KAZALIŠTE; KAJKAVSKA DRAMA - KOMPARATIVNE STUDIJE

#trilogija

#ntl

8 - Znanost o jeziku i književnost

808.62 - Hrvatski jezik općenito

10.

#alt

Hrvatske jezične i pravopisne dvojbe

Zagreb: Pergamena, 2005. -

808.62 STOJK hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

10.

#alt

Reizdanje knjige hrvatskog filologa prve polovine 20. stoljeća, Marijana Stojkovića, u kojoj se nalaze raznorodni tekstovi vezani uz povijest hrvatskog jezika, ali uz tadašnje aktualne probleme koji su se pojavljivali u samom korištenju jezika. U prvom dijelu knjige nalaze se tekstovi koji se bave poviješću hrvatskog jezika, točnije hrvatskim jezikoslovcem Bartolom Kašićem, dok središnji dio knjige obuhvaća jezične dvojbe, savjete i slučajeve iz prakse. U završnom dijelu knjige nalaze se portreti istaknutih hrvatskih političara i prosvjetitelja iz 19. stoljeća.

Hrvatske jezične i pravopisne dvojbe / Marijan Stojković; pripremio i pogovor napisao Marko Samardžija. - - Zagreb: Pergamena, 2005. - 327 str.; 25 cm. - (Biblioteka Croaticum ; knj. 11) - 953-6576-19-8

udk:811.163.42 ; ; ; id broj:32653

K:

FILOLOGIJA - HRVATSKA - 19/20 ST. ; HRVATSKI JEZIK - POVIJEST; KAŠIĆ, BARTOL - ŽIVOT I DJELO; LOVRIĆ, IVAN, KNJIŽEVNIK - ŽIVOT I DJELO; PRAVOPIS, KORIJENSKI; PAVLINOVIĆ, MIHOVIL - ŽIVOT I DJELO

#trilogija

#ntl

808.62(091) - Povijest hrvatskog jezika

11.

#alt

Povijest hrvatskoga jezika : Književne prakse sedamdesetih : zbornik radova 38. seminara Zagrebačke slavističke škole.

Zagreb: Filozofski fakultet: Zagrebačka slavistička škola, 2010. -

808.62(091) POVIJ-1

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

11.

#alt #opis

Povijest hrvatskoga jezika: Književne prakse sedamdesetih: zbornik radova 38. seminara Zagrebačke slavističke škole. - - Zagreb: Filozofski fakultet: Zagrebačka slavistička škola, 2010. - 294 str.; 24 cm. - - 978-953-175-360-9

udk:811.163.42(091) ; ; ; id broj:47703

K:

HRVATSKA DRAMA; HRVATSKA KNJIŽEVNOST; HRVATSKA PROZA; HRVATSKI JEZIK - 17. I 18. ST. ; HRVATSKI JEZIK - POVIJEST; HRVATSKI JEZIK - 19. ST. ; HRVATSKA KNJIŽEVNOST - SEDAMDESETE GODINE - 20. ST.

#trilogija

#ntl

82(091) - Povijest književnosti

12.

#alt

Pričalice : o povijesti djetinjstva i bajke

Zagreb: Algoritam, 2011. -

82(091) HAMER pri

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

12.

#alt

Knjiga istražuje odnose književnog žanra bajke i predodžbi o djetinjstvu, podrobno izvještavajući o počecima žanra u okrilju hrvatske dječje književnosti. Povijest bajke u nacionalnim književnostima nikada nije samo povijest književnosti ili književna povijest, nego povijest oblikovanja i proizvodnje značenja povezanih s djetetom, djetinjstvom i dječjim čitanjem ili slušanjem. Određujući funkcije koje su se bajkama nametale (i koje im se i danas nameću) prilikom upućivanja dječjoj čitateljskoj publici, Marijana Hameršak jasno i argumentirano opisuje procese i pretpostavke udomljavanja bajke u hrvatskoj dječjoj književnosti te odnose i interferencije usmene, prijevodne, prerađene i autorske bajke.


Pričalice: o povijesti djetinjstva i bajke / Marijana Hameršak. - 1. izd. - - Zagreb: Algoritam, 2011. - 211 str.; 23 cm. - (Facta) - 978-953-316-468-7

udk:82(091) ; ; ; id broj:51882

K:

BAJKE - POVIJEST; BAJKE - TEORIJA; DJECA - KNJIGE I ČITANJE; DJETINJSTVO U KNJIŽEVNOSTI; HRVATSKA DJEČJA KNJIŽEVNOST; BAJKA; DJECA - ČITATELJSKE PRAKSE - 19. ST.

#trilogija

#ntl

13.

#alt

Hrvatska drama XIX. stoljeća : Zagreb 1929.

Zagreb: Ex libris, 2019. -

82(091) ŠKAVI hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

13.

#alt #opis

Hrvatska drama XIX. stoljeća: Zagreb 1929. / Josip J. Škavić. - - Zagreb: Ex libris, 2019. - 493 str.; 20 cm. - (Biblioteka Ex libris) - 978-953-284-153-4

udk:821.163.42(091) ; ; ; id broj:65395

K:

DRAMA - HRVATSKA - ROMANTIZAM; ZAGREBAČKO KAZALIŠTE - POVIJEST; DRAMA - HRVATSKA - 19. ST.

#trilogija

#ntl

9 - Povijest, zemljopis

929 - Biografije

14.

#alt

Povijest hrvatskoga grba : hrvatski grb u mijenama hrvatske povijesti od 14. do početka 21. stoljeća

Zagreb: Školska knjiga, 2011. -

929.6 PEIĆČ pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

14.

#alt #opis

Povijest hrvatskoga grba: hrvatski grb u mijenama hrvatske povijesti od 14. do početka 21. stoljeća / Dubravka Peić Čaldarović, Nikša Stančić. - - Zagreb: Školska knjiga, 2011. - 315 str. : ilustr. u bojama; 29 cm. - - 978-953-0-61285-3

udk:929.6(497.5)(091) ; ; ; id broj:51410

K:

GRBOVI - POVIJEST; HRVATSKA - DRŽAVNI SIMBOLI - POVIJEST; HRVATSKA DRŽAVNA HERALDIKA - 20. ST. ; HRVATSKI GRB; PEČATNJAK - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA - 19. ST. ; ZZC

#trilogija

#ntl

930.85 - Kulturna povijest. Povijest civilizacije

15.

#alt

Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost: svezak IV.: Moderna hrvatska kultura od preporoda do moderne (XIX. stoljeće)

Zagreb:Školska knjiga, 2009. -

930.85 HRVAT

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

15.

#alt #opis

Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost: svezak IV.: Moderna hrvatska kultura od preporoda do moderne (XIX. stoljeće) / urednici Josip Bratulić ... [et al.]. - - Zagreb:Školska knjiga, 2009. - 874 str. : ilustr., zemljop. crteži, faks. (pretežno u bojama), note. - - 978-953-0-61299-0 (Š

udk:930.85 ; ; ; id broj:44953

K:

HRVATSKA - KULTURNA POVIJEST - 19. ST. - ZBORNIK

#trilogija

#ntl

94(497.5) - Povijest Hrvatske

16.

#alt

Slom politike Narodne stranke : (1865 1880)

Zagreb: Matica hrvatska, 1970. -

94(497.5) CILIG slo

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

16.

#alt #opis

Slom politike Narodne stranke: (1865 1880) / Vera Ciliga. - - Zagreb: Matica hrvatska, 1970. - 313 str.; 22 cm (Matica hrvatska.) -

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:41427

K:

NARODNA STRANKA - XIX ST. ; HRVATSKA - POVIJEST - 19 ST.

#trilogija

#ntl

17.

#alt

Ljudevit Gaj i ilirski pokret

Zagreb: Srednja Europa, 2016. -

94(497.5) DESPA ljud

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

17.

#alt

Ovo je studija o Ljudevitu Gaju, hrvatskom narodnom preporodu i hrvatskoj povijesti početkom devetnaestog stoljeća. Autorica, američka povjesničarka Elinor Murray Despalatović, kroz analizu života i djela Ljudevita Gaja i Ilirskog pokreta, govori o buđenju nacionalizma u Banskoj Hrvatskoj i afirmaciji hrvatske nacionalne ideje, stavljajući sve u kontekst sociološko-političkih prilika prve polovice devetnaestog stoljeća. Studija se temelji na bogatoj izvornoj građi i historiografiji, a izvorno je objavljena na engleskom jeziku 1975. godine.

Ljudevit Gaj i ilirski pokret / Elinor Murray Despalatović; [prevela Nada Kralj Šercar]. - - Zagreb: Srednja Europa, 2016. - VIII, 235 str.; 24 cm. - - 978-953-7963-38-5

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:60077

K:

HRVATSKA - POVIJEST - 19. ST. ; ILIRSKI POKRET - HRVATSKA; GAJ, LJUDEVIT, 1809 - 1872 - BIOGRAFIJE; HRVATSKA - KULTURNA POVIJEST - 19. ST. ; HRVATSKI NARODNI PREPOROD (1835. - 1845. )

#trilogija

#ntl

18.

#alt

Ilirska pisma

Hannover: Hrvatski zapisnik, 2001. -

94(497.5) EVANS ili

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

18.

94(497.5) EVANS ili
#alt #opis

Ilirska pisma / Arthur John Evans; prijevod s engleskoga, pogovor i kritička obrada Ljudevit Krmpotić. - - Hannover: Hrvatski zapisnik, 2001. - 295 str. : ilustr.; 20 cm. - - 953-97139-6-X

udk:94(497) ; 910.4(497) ; ; id broj:12715

K:

KRMPOTIĆ - LJUDEVIT; HRVATSKA - POVIJEST - 19 ST. ; BOSNA - POVIJEST - 19 ST. ; CRNA GORA - POVIJEST - 19 ST.

#trilogija

#ntl

19.

#alt

Počeci moderne Hrvatske : neoapsolutizam u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji 1850 1860.

Zagreb: Globus [etc.], 1985. -

94(497.5) GROSS poč

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

19.

#alt #opis

Počeci moderne Hrvatske: neoapsolutizam u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji 1850 1860. / Mirjana Gross. - - Zagreb: Globus [etc.], 1985. - 521 str., [32] str. s tablama : ilustr.; 24 cm. - (Plava biblioteka) - 86-343-0059-5

udk:94(497.5)"19" ; ; ; id broj:41496

K:

HRVATSKA - POVIJEST - 1850. - 1860. ; HRVATSKA - SLAVONIJA - NEOAPSOLUTIZAM - 19 ST.

#trilogija

#ntl

20.

#alt

Povijest i kultura Hrvata kroz 1000 godina : gospodarski i društveni razvitak u 18. i 19. stoljeću

Split: Knjigotisak, 2009. -

94(497.5) HORVA pov-1

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

20.

#alt #opis

Povijest i kultura Hrvata kroz 1000 godina: gospodarski i društveni razvitak u 18. i 19. stoljeću / Josip Horvat. - - Split: Knjigotisak, 2009. - 398 str. : ilustr.; 24 cm - 978-963-213-049-2

udk:94(497.5)˝17/18˝ ; 930.85(497.5)"17/18" ; ; id broj:45437

K:

HRVATSKA - KULTURNA POVIJEST; HRVATSKA - GOSPODARSKI RAZVITAK - 18. I 19. ST. ; HRVATSKI - DRUŠTVENI RAZVITAK - 18. I 19. ST. ; HRVATI - POVIJEST; HRVATI - KULTURA; HRVATI - NARODNI PREPOROD

#trilogija

#ntl

21.

#alt

Kamenje i puške : društveni protest na hrvatskom selu krajem XIX. stoljeća

Zagreb: Srednja Europa, 2011. -

94(497.5) PETRU kam

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

21.

#alt #opis

Kamenje i puške: društveni protest na hrvatskom selu krajem XIX. stoljeća / Stefano Petrungaro; prevela Jasna Rešić. - - Zagreb: Srednja Europa, 2011. - 358 str. : ilustr.; 25 cm. - 978-953-6979-85-1

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:51925

K:

BANSKA HRVATSKA - NARODNE POBUNE - 1897. ; HABSBURŠKA MONARHIJA - HRVATSKA - 1867. ; HRVATSKA - DRUŠTVENI RAZVOJ - 19. ST. ; HRVATSKA - SELO - PROTESTI - 19. ST. ; HRVATSKO - UGARSKA NAGODBA - 1868. ; SELO - DRUŠTVENI RAZVOJ - HRVATSKA - 19. ST. ; SELO - HRVASKA - POVIJEST - SOCIJALNI PROTESTI - 19. ST. ; VOJNA KRAJINA - UKIDANJE - POSLJEDICE - 19. ST.

#trilogija

#ntl

22.

#alt

Povijest Hrvata : treća knjiga : od 1918. do danas

Zagreb: Školska knjiga, 2007. -

94(497.5) POVIJ 3

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22.

#alt #opis

Povijest Hrvata: treća knjiga: od 1918. do danas / glavni urednik Ivo Perić. - - Zagreb: Školska knjiga, 2007. - XVI,494 str. : ilustr.u bojama; 25 cm - 978-953-0-60589-3

udk:94(497.5)"19" ; ; ; id broj:37292

K:

HRVATSKA - POVIJEST - 20 ST. ; DRŽAVA SHS; PRIBIČEVIĆ, SVETOZAR; KRALJEVSTVO SHS; RAPALLSKI UGOVOR; HRVATSKI BLOK; FEDERALISTIČKI BLOK; MARKOV PROTOKOL; HRVATSKA SELJAČKA STRANKA; SELJAČKO - DEMOKRATSKA KOALICIJA; ATENTAT - NARODNA SKUPŠTINA; ATENTAT - KRALJ ALEKSANDAR; SPORAZUM CVETKOVIĆ - MAČEK; BANOVINA HRVATSKA; CRKVA U HRVATA 1918. - 1941. ; NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA; BLEIBURG; FEDERALNA DRŽAVA HRVATSKA; DRUGI SVJETSKI RAT - HRVATSKA; ZAVNOH; HRVATSKA - GRANICE - 20. ST. ; AGRARNA REFORMA; "HRVATSKO PROLJEĆE" - 1970. - 1971. ; CRKVA U HRVATA 1918. - 1997. ; DOMOVINSKI RAT

#trilogija

#ntl

23.

#alt

Vojna Hrvatska: La Croatie Militaire : krajiško društvo u Francuskom Carstvu (1809 1813)

Zagreb: Školska knjiga [etc.], 1988. -

94(497.5) ROKSA voj

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

23.

#alt #opis

Vojna Hrvatska: La Croatie Militaire: krajiško društvo u Francuskom Carstvu (1809 1813) / Drago Roksandić. - - Zagreb: Školska knjiga [etc.], 1988. - 2. sv. (359; 281 str.) : ilustr.; 24 cm. - (Biblioteka Povijesna istraživanja) -

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:41660

K:

HRVATSKA - POVIJEST; VOJNA KRAJINA - POVIJEST; NAPOLEONSKI RATOVI - HRVATSKE POSTROJBE; HAJDUCI - HRVATSKA - 19. ST.

#trilogija

#ntl

24.

#alt

U obranu hrvatskih municipalnih prava i latinskoga jezika : govori na Hrvatskom saboru 1832. godine

Zagreb: Srednja Europa, 2006. -

94(497.5) SIKIR uob

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

24.

#alt

Studija sadrži latinske dokumente Hrvatskog sabora 1832. godine i njihove hrvatske prijevode. Predstavljena su dva manje poznata govora grofa Karla Sermagea i Franje Vojkffyja o dvjema temama: pitanju davanja građanskog prava protestantima te pitanju uvođenja mađarskog jezika u javne poslove umjesto latinskoga.

U obranu hrvatskih municipalnih prava i latinskoga jezika: govori na Hrvatskom saboru 1832. godine / Zvjezdana Sikirić Assouline. - - Zagreb: Srednja Europa, 2006. - 171 str.; 19 cm - 953-6979-33-0

udk:94(497.5):32(497.5):ZZC ; ; ; id broj:32510

K:

HRVATSKA - POVIJEST - 19. ST. ; HRVATSKA - SABOR - GOVORI - 19. ST. ; HRVATSKA : MAĐARSKA - 19. ST. ; HRVATSKA - POVIJEST - 19. ST. ; HRVATSKA - SABOR - GOVORI - 19. ST. ; HRVATSKA : MAĐARSKA - 19. ST. ; FODROCZY, SIGISMUND; SERMAGE - OBITELJ; HRVATSKA - MAĐARSKA - 19. ST.

#trilogija

#ntl

25.

#alt

Između hrvatstva i jugoslavenstva : Bosna u hrvatskim nacionalno integracijskim ideologijama 1832 1878.

Zagreb: Srednja Europa, 2015. -

94(497.5) STEHL izm

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

25.

#alt

Knjiga češkog povjesničara, slaviste i balkanologa bavi se povijesnom perspektivom i komparativnom analizom onodobnih izvora kako bi se predočille promjene i konstante u shvaćanju povijesne, političke i nacionalne pripadnosti Bosne u ideologiji ilirizma, izvornog jugoslavizma i izvornog pravaštva.

Između hrvatstva i jugoslavenstva: Bosna u hrvatskim nacionalno integracijskim ideologijama 1832 1878. / Petr Stehlik. - - Zagreb: Srednja Europa, 2015. - XIII, 211 str.; 24 cm - 978-953-7963-34-7

udk:94(497.5) ; 94(497.5:497.6) ; 323.1 ; id broj:61438

K:

BOSNA I HERCEGOVINA - NARODNA PRIPADNOST; BOSNA - JUGOSLAVIZAM; HRVATSKI NARODNI PREPOROD - IDEOLOGIJA; HRVATSKA - POVIJEST - 19 ST. ; BOSNA - HRVATSKA POLITIKA; ILIRSKA IDEJA - BOSNA I HERCEGOVINA

#trilogija

#ntl

26.

#alt

Ban Šokčević i njegovo doba

Vinkovci: Povijesno i sportsko društvo "Hrvatski sokol", 2011. -

94(497.5) SZABO ban

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

26.

#alt

Hrvatski ban Josip Šokčević rođen je u Vinkovcima 7. ožujka 1811. godine. Bansku je dužnost obavljao od 1861. do 1868. godine. Šokčević je zapamćen u hrvatskoj povijesti kao ban koji je osobito brinuo o gospodarskom razvoju. Organizirao je prvu Dalmatinsko–hrvatsko–slavonsku gospodarsku izložbu u Zagrebu 1864. godine, dao izgraditi željezničku prugu Vinkovci–Vukovar, podigao je spomenik banu Jelačiću u Zagrebu, potaknuo osnivanje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Arheološkog muzeja u Zagrebu, i što je najvažnije, uveo je hrvatski jezik u sve javne ustanove.

Ban Šokčević i njegovo doba / Agneza Szabo; [prijevodi Jelena i Berislav Božanović]. - - Vinkovci: Povijesno i sportsko društvo "Hrvatski sokol", 2011. - 333 str. : ilustr. (djelomice u bojama); 23 cm. - 978-953-55673-1-8

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:51008

K:

19. ST. - POLITIČKE PRILIKE; HRVATSKA - POVIJEST - 19. ST. ; ŠOKČEVIĆ - JOSIP - BAN - HRVATSKA POVIJEST; "DOMOBRAN" - POLITIČKE NOVINE; PRVA BANSKA KONFERENCIJA; DRUGA BANSKA KONFERENCIJA; PUČKO ŠKOLSTVO - RAZVOJ; SREDNJE ŠKOLSTVO - RAZVOJ

#trilogija

#ntl

27.

#alt

Studije iz hrvatske povijesti XIX stoljeća

Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Institut za hrvatsku povijest, 1973. -

94(497.5) ŠIDAK stu

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

27.

#alt #opis

Studije iz hrvatske povijesti XIX stoljeća / Jaroslav Šidak. - - Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Institut za hrvatsku povijest, 1973. - 404 str.; 24 cm. - (Rasprave i članci; 2) -

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:41651

K:

HRVATSKA - POVIJEST; HRVATSKA - POVIJEST - 19. ST. ; HRVATSKI NARODNI PREPOROD; DRAŠKOVIĆ - JANKO; KVATERNIK - EUGEN

#trilogija

#ntl

28.

#alt

Milijunski egzodus Hrvata u savez sa zapadnim saveznicima : I Bleiburg

Zagreb: Nova knjiga Rast, 2016. -

94(497.5) ŠUBAT mil

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

28.

#alt

U ovom djelu autor je trajno bio zaokupljen težnjom da upornim istraživanjem prošlosti prodre u najdublju i duboku povijesnu genezu Bleiburga kao jedinstvenog povijesnog sinonima najstrahovitijih događaja i uzastopnih događanja u dugom tijeku vremena, koji svojim jezovitim sadržajem i podužim trajanjem zauzimaju nepobitno prvo mjesto u prebogatoj hrvatskoj četrnaestostoljetnoj nacionalnoj povijesti.

Milijunski egzodus Hrvata u savez sa zapadnim saveznicima: I Bleiburg / Vladimir Šubat. - - Zagreb: Nova knjiga Rast, 2016. - 600 str.; 24 cm - 978-953-237-169-7

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:60672

K:

HRVATI - POVIJEST; BERLINSKI KONGRES - 1878. ; PAVELIĆ, ANTE; NDH - VLAST; USTAŠKI POKRET - DRUGI SVJETSKI RAT; SRPSKA HEGEMONIJA - 19. - 20. ST. ; BITKA NA KOSOVU POLJU - 1389. ; BOSNA I HERCEGOVINA - POLOŽAJ - 1918. ; ETNIČKE PODJELE - HRVATSKA - DRUGI SVJETSKI RAT

#trilogija

#ntl

Z - Zavičajna zbirka Crisiensia

ZZC - Zavičajna zbirka "Crisiensia"

29.

#alt

˝Radnik˝ d.d. Križevci : 70 godina djelovanja (1948. 2018.) = Die »Radnik« AG Križevcizum 70 jährigen Bestehen (1948 2018)

Križevci ; Samobor: "Radnik": Meridijani, 2018. -

ZZC FELET rad

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

29.

#alt

Monografija o 70 godina djelovanja jedne od najvećih hrvatskih građevinskih tvrtki. Prikazani su najvažniji događaji, osobe i razvojni tokovi.

˝Radnik˝ d.d. Križevci: 70 godina djelovanja (1948. 2018.) = Die »Radnik« AG Križevcizum 70 jährigen Bestehen (1948 2018) / [autori tekstova Dragutin Feletar, Ivan Peklić; fotografije Petar Feletar...[et al.]. - - Križevci; Samobor: "Radnik": Meridijani, 2018. - 200 str. : ilustr. (pretežno u bojama); 28 cm. - (Bibliotheka Posebna izdanja / Meridijani ; knj. 23) - 978-953-239-226-5

udk:624:72 ; ; ; id broj:64671

K:

RADNIK (GRAĐEVINSKA TVRTKA) - POVIJEST; GRAĐEVINARSTVO - HRVATSKA; GRADITELJSTVO - KRIŽEVCI - 19. ST. ; ZZC; KRIŽEVCI

#trilogija

#ntlUntitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz