Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 6

Tražili ste: u predmetnici HRVATSKA - KNEZOVI; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 6

Tražili ste: u predmetnici HRVATSKA - KNEZOVI; grupirano po signaturi

ispis

8 - Znanost o jeziku i književnost

886.2 - Hrvatska književnost

1.

#alt

Ljubavi nebeske, ljubavi zemaljske : prilozi hrvatskoj nabožnoj književnosti 18. stoljeća

Zagreb: Disput, 2007. -

886.2-8 TATAR lju

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

1.

#alt

Ovom knjigom Milovan Tatarin daje važan doprinos našoj književnopovijesnoj znanosti jer se bavi slabo poznatim ili nepoznatim tekstovima hrvatske književnosti. Njegove su teme: Plač Gospin i muka Isukrstova u slavonskoj nabožnoj knjizi 18. stoljeća, Hagiografski spjev o svetoj Olivi Antuna Josipa Knezovića, Epilij Nikole Marčija o svetoj Mariji Egipćanki, Jedna latinična verzija legende o svetoj Mariji Egipćanki i njezin talijanski izvor, Metastazijev Giuseppe riconosciuto u Slavoniji, Dijarij Antuna Josipa Turkovića, osječkoga župnika, Sjećanje na Antuna Kanižlića u vrijeme hrvatskoga narodnog preporoda. Knjiga je strukturirana od uvodnih rasprava i transkripcija analiziranih tekstova, pri čemu u uvodnim raspravama autor pristupačnim znanstvenim stilom pomno raščlanjuje svaki tekst i sažeto obavještava o najvažnijim njegovim značajkama. Rasprave privlače zanimljivošću – posebno tekst o ˝zaboravljenoj˝ Olivi te propitivanje i tumačenje prožimanja autobiografskoga i historiografskoga diskurza u Dijariju A. J. Turkovića. Posebno treba naglasiti da Tatarin sve analizirane književne tekstove transkribira, što je preduvjet književnopovijesnoga istraživanja baštine koja nije objavljena. Na taj način naime pruža jezikoslovcima i povjesničarima hrvatskoga jezika bogatu građu za proučavanje štokavskoga književnoga jezika 18. stoljeća, koja se do sada u jezičnopovijesnim analizama nije uzimala u obzir. Amir Kapetanović

Ljubavi nebeske, ljubavi zemaljske: prilozi hrvatskoj nabožnoj književnosti 18. stoljeća / Milovan Tatarin. - - Zagreb: Disput, 2007. - 446 str. : ilustr.; 24 cm. - - 978-953-260-037-7

udk:821.163.42-8 ; ; ; id broj:38259

K:

HRVATSKA RELIGIOZNA KNJIŽEVNOST - 18. ST. ; KNEZOVIĆ, ANTUN JOSIP - SPJEV; MARČI, NIKOLA - EPILIJ; TURKOVIĆ, ANTUN JOSIP - OSJEČKI ŽUPNIK; KANIŽLIĆ, ANTUN; GIUSEPPE RICONOSCIUTO - SLAVONIJA; MARIJA EGIPĆANKA - KNJIŽEVNA TEMA; SVETA OLIVA - KNJIŽEVNA TEMA; PLAČ GOSPIN - KNJIŽEVNA TEMA; MUKA ISUKRSTOVA - KNJIŽEVNA TEMA

#trilogija

#ntl

9 - Povijest, zemljopis

94 - Povijest srednjeg i novog vijeka

2.

#alt

Vladari Hrvatske : od prvih knezova do današnjih dana

Zagreb: Mozaik knjiga, 2017. -

94 JUKIĆ vla

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

2.

#alt

Hrvatski se prostor uvelike mijenjao kroz stoljeća, kao i sam pojam Hrvatske, koji je u početku obuhvaćao znatno manje područje od današnjega teritorija. Granice su se prekrajale, a Hrvatska je ulazila i izlazila iz nekoliko većih državnih zajednica. Dakako, mijenjale su se i vladarske dinastije, ostavljajući za sobom neizbrisive tragove, nerijetko vidljive i danas.

Od prvih Trpimirovića, preko Arpadovića, Anžuvinaca, Jagelovića i Habsburgovaca do Karađorđevića te jugoslavenskih i hrvatskih predsjednika, knjiga Josipa Jukića, profesora povijesti i geografije iz Zagreba, prati sedamdesetak osoba koje su bile na čelu Hrvatske i time ponajviše utjecale na njezin razvoj. Osim samih careva, kraljeva i predsjednika, u ovoj su knjizi zastupljene i ostale važne ličnosti, poput knezova, banova i premijera, koje su imale ograničenu moć na pojedinom dijelu hrvatskih zemalja.

Bogato ilustrirano izdanje, prije svega zahvaljujući vrijednim fotografijama iz Hrvatskoga povijesnog muzeja i ostalih ustanova, dopunjeno je crtežima ornamenata i povijesnim kartama, koje su za ovu knjigu pripremili Vesna Lenardić i Ivan Živko.

Vladari Hrvatske: od prvih knezova do današnjih dana / Josip Jukić. - - Zagreb: Mozaik knjiga, 2017. - 320 str. : ilustr. u bojama; 30 cm. - - 978-953-14-2231-4

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:62291

K:

HRVATSKA - KNEZOVI; HRVATSKA - DINASTIJE; HRVATSKA - VLADARI; HRVATSKI VLADARI - RODOSLOVNA STABLA

#trilogija

#ntl

94(497.5) - Povijest Hrvatske

3.

#alt

Hrvatska : od 7. stoljeća do Vijeća Europe

Zagreb: Slovo, 2005. -

94(497.5) JURIŠ hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

3.

#alt #opis

Hrvatska: od 7. stoljeća do Vijeća Europe / Ivan Jurišić; ilustracije Nenad Janković. - - Zagreb: Slovo, 2005. - 118 str. : ilustr.; 31 cm - 953-6846-34-9

udk:94(497.5) ; 94(497.5)"06/20" ; ; id broj:29731

K:

HRVATSKA - POVIJEST; HRVATSKI KNEZOVI; KRALJEVINA SHS; HRVATSKA - KASNI SREDNJI VIJEK; VOJNA KRAJINA; APSOLUTIZAM; HRVATSKI NARODNI PREPOROD; HRVATSKA U 1. SVJETSKOM RATU; HRVATSKO PROLJEĆE 1971. ; DOMOVINSKI RAT; HRVATSKA OD 1995. DO 2000. ; HRVATSKO ISELJENIŠTVO

#trilogija

#ntl

4.

#alt

Povijest hrvatskoga naroda

Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1992. -

94(497.5) MACAN pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

4.

#alt #opis

Povijest hrvatskoga naroda / Trpimir Macan; likovni urednik Hrvoje Šercar. - - Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1992. - 504 str., (48) str. s tabl.; 24 cm (Hrvatske povjesnice.) - 86-401-0058-6

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:2133

K:

BOSNA; CRKVA BOSANSKA; DUBROVNIK; HRVATSKA - POVIJEST; HRVATSKA - KNEZOVI; HRVATSKA - KRALJEVI; HRVATSKI NARODNI PREPOROD; KRALJEVINA JUGOSLAVIJA; SABOR; VOJNA KRAJINA; ZRINSKO - FRANKOPANSKA UROTA; MLEČANI; USKOCI; BRIBIRSKI KNEZOVI; BANOVINA BOSNA; HABSBURGOVCI; SELJAČKI OTPORI; MARIJA TEREZIJA; FRANCUZI U HRVATSKOJ; HRVATSKO - UGARSKA NAGODBA; HRVATSKA - TURSKA

#trilogija

#ntl

5.

#alt

Povijest hrvatskog naroda

Zagreb: Školska knjiga, 1999. -

94(497.5) MACAN pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

5.

#alt #opis

Povijest hrvatskog naroda / Trpimir Macan; zemljovide sastavio Mladen Klemenčić. - 3. izm. i dop. izdanje. - - Zagreb: Školska knjiga, 1999. - 424 str. : ilustr.; 26 cm. - - 953-0-61362-8

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:9091

K:

BOSNA; CRKVA BOSANSKA; DUBROVNIK; HRVATSKA - POVIJEST; HRVATSKA - KNEZOVI; HRVATSKA - KRALJEVI; HRVATSKI NARODNI PREPOROD; KRALJEVINA JUGOSLAVIJA; SABOR; VOJNA KRAJINA; ZRINSKO - FRANKOPANSKA UROTA; MLEČANI; USKOCI; BRIBIRSKI KNEZOVI; BANOVINA BOSNA; HABSBURGOVCI; SELJAČKI OTPORI; MARIJA TEREZIJA; FRANCUZI U HRVATSKOJ; HRVATSKO - UGARSKA NAGODBA; HRVATSKA - TURSKA

#trilogija

#ntl

6.

#alt

Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara sa 280 slika i 3 karte u bojama : pretisak izdanja iz 1925

Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1990. -

94(497.5) ŠIŠIĆ pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

6.

#alt #opis

Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara sa 280 slika i 3 karte u bojama: pretisak izdanja iz 1925 / Ferdo Šišić. - - Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1990. - 749 str.; 23 cm (Biblioteka Hrvatske Povjesnice.) - 86-401-0080-2

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:389

K:

HRVATSKA - KNEZOVI; HRVATSKA - KRALJEVI; POLITIČKA POVIJEST HRVATA

#trilogija

#ntlUntitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz