Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 28

Tražili ste: u predmetnici HISTORIOGRAFIJA; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 28

Tražili ste: u predmetnici HISTORIOGRAFIJA; grupirano po signaturi

ispis

0 - Općenito

0 - Općenito

1.

#alt

Pregled hrvatske znanstvene baštine

Zagreb: NZMH, 1978. -

001 BAZAL pre

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

1.

#alt #opis

Pregled hrvatske znanstvene baštine / Vladimir Bazala. - - Zagreb: NZMH, 1978. - 497 str.; 20 cm. - (Knjižnica studija i monografija o hrvatskoj kulturnoj baštini) -

udk:001(497.5)(091) ; ; ; id broj:36574

K:

POVIJEST KNJIŽEVNOSTI - HRVATSKA; ZNANOST - HRVATSKA; FILOZOFIJA - HRVATSKA; HISTORIOGRAFIJA - HRVATSKA

#trilogija

#ntl

3 - Društvene znanosti

314 - Demografija

2.

#alt

Zaraćeno poraće : konfliktni i konkurentski narativi o stradanju i iseljavanju Talijana Istre

Zagreb: Srednja Europa, 2010. -

314 DOTAF zar

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

2.

#alt #opis

Zaraćeno poraće: konfliktni i konkurentski narativi o stradanju i iseljavanju Talijana Istre / Franko Dota. - - Zagreb: Srednja Europa, 2010. - 148 str.; 24 cm. - - 978-953-6979-74-5

udk:323(497.5) ; 314.7(497.5) ; ; id broj:45164

K:

TALIJANI - POLITIČKI PROGONI - HISTORIOGRAFIJA; EGZODUS - TALIJANI - HISTORIOGRAFIJA; TALIJANI - STRADANJA; TALIJANI - ISELJAVANJE

#trilogija

#ntl

321.64 - Autoritativni režimi

3.

#alt

Jasenovac : tragika, mitomanija, istina

Zaprešić: Fraktura, 2016. -

321.64 GOLDS jas

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

3.

#alt

Jasenovac – tragika, mitomanija, istina Slavka Goldsteina s posebnim člankom prof. dr. Ive Goldsteina “O broju žrtava jasenovačkog logorskog kompleksa” argumentirano, točno i nadasve precizno raščlanjuje sve aspekte logora Jasenovac. Jasenovac i njegove žrtve ne mogu i ne smiju biti predmet današnjih političkih obračuna. Jasenovac jest, kako je i kardinal Stepinac rekao, “sramotna ljaga za NDH”, on je mjesto posebnog pijeteta, te se o njemu može i mora pisati bez mitomanskih ideja, s razumijevanjem tragičnih sudbina pojedinačnih žrtava i njihovih obitelji, uvijek i prije svega imajući u vidu cjelovitu istinu.

Jasenovac: tragika, mitomanija, istina / Slavko Goldstein; suautor Ivo Goldstein. - - Zaprešić: Fraktura, 2016. - 156 str. : ilustr.; 21 cm. - (Biblioteka Platforma ; knj. 54) - 953-266-709-7

udk:321.64 ; ; ; id broj:59624

K:

JASENOVAC (KONCENTRACIJSKI LOGOR) - HISTORIOGRAFIJA; DRUGI SVJETSKI RAT (1939. - 1945.) - KONCENTRACIJSKI LOGORI - HRVATSKA; GENOCID - HRVATSKA - 1941. - 1945. ; HOLOKAUST (1939. - 1945.)

#trilogija

#ntl

7 - Umjetnost, glazba, sport

74 - Crtanje. Oblikovanje. Dizajn.

4.

#alt

Komunizam u slici : društveni i politički život Jugoslavije u karikaturama Vjesnika i Borbe : (1945. – 1962.)

Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2017. -

74 BENCE kom

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

4.

#alt

Monografija Komunizam u slici istražuje ulogu tiska i karikature u komunističkoj Jugoslaviji na oblikovanje javnog mnijenja i kreiranje politika. Rad se temelji na analizi dvaju dnevnih listova – Vjesnika i Borbe. Istraživanje je obuhvatilo razdoblje komunističke Jugoslavije od osnutka države 1945. do 1962., kada je utemeljen novi informacijski sustav te iduće godine donesen novi Ustav. Za analizu su uzete beogradska Borba – kao glasilo nositelja vlasti nastalo u centru moći, te zagrebački Vjesnik – kao vodeći list jedne od republika.

Komunizam u slici: društveni i politički život Jugoslavije u karikaturama Vjesnika i Borbe: (1945. – 1962.) / Lidija Bencetić. - - Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2017. - 314 str. : ilustr.; 24 cm. - (Biblioteka Hrvatska povjesnica. Monografije i studije ; knj. III/77) - 9789537840655

udk:741.5 ; 070(497.1) ; ; id broj:63271

K:

BORBA (NOVINE); KARIKATURA - JUGOSLAVIJA - HISTORIOGRAFIJA; NOVINE - - JUGOSLAVIJA - 1945. - 1974. - KARIKATURE; KOMUNIZAM - JUGOSLAVIJA - KARIKATURE; VJESNIK (NOVINE)

#trilogija

#ntl

8 - Znanost o jeziku i književnost

801 - Opća lingvistika. Filologija

5.

#alt

Hrvatski bez kompleksa : Jubilarni zbornik posvećen Ernestu Bariću

Pečuh: Filozofski fakultet Sveučilišta u Pečuhu, katedra za kroatistiku: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2011.

801 HRVAT

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

5.

#alt #opis

Hrvatski bez kompleksa: Jubilarni zbornik posvećen Ernestu Bariću / [urednica Timea Bockovac]. - - Pečuh: Filozofski fakultet Sveučilišta u Pečuhu, katedra za kroatistiku: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2011. 277 str.; 25 cm. - 978-963-642-370-4

udk:811.163.42-051(082) ; ; ; id broj:56076

K:

BARIĆ, ERNEST - ZBORNIK; KROATISTIKA - ZBORNIK; MAĐARSKA - KROATISTIKA; HRVATSKO - MAĐARSKE JEZIČNE VJEŽBE; SUVREMENA MAĐARSKA NOVELA; MAĐARSKA HISTORIOGRAFIJA - 1895. - 1918. - HRVATSKA POVIJEST; DRŽIĆ - MARIN - DIJALEKTOLOŠKI ASPEKT; HRVATSKI JEZIK - NAGLASNE RAZLIČNICE; RAČUNALNI MORFOLOŠKI RJEČNIK - RODOVI IMENICA; BARIĆ, ERNEST - BIBLIOGRAFIJA RADOVA; ESTERHAZY, PETER - "ŽENA"

#trilogija

#ntl

82.09 - Književna kritika. Prikazi

6.

#alt

Čudan ti je animao čovjek : rasprave o Marinu Držiću

Zagreb ; Dubrovnik: HAZU: Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2011. -

82.09 TATAR čud

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

6.

#alt #opis

Čudan ti je animao čovjek: rasprave o Marinu Držiću / Milovan Tatarin; [prevoditelj sažetaka Marija Omazić]. - - Zagreb; Dubrovnik: HAZU: Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2011. - 310 str.; 24 cm. - (Posebna izdanja. Serija Monografije ; knj. 31) - 978-953-154-946-2

udk:821.163.42.09 ; ; ; id broj:52272

K:

DRŽIĆ - MARIN - BIOGRAFSKI PRILOZI; DRŽIĆ - MARIN - DRAME - KRONOLOGIJA; DRŽIĆ - MARIN - DUNDO MAROJE - OGLED; DRŽIĆ - MARIN - HISTORIOGRAFIJA; DRŽIĆ - JERONIM; DRŽIĆ - MARIN - GRIŽULA; DRŽIĆ - MARIN - TRIPČE DE UTOLČE

#trilogija

#ntl

9 - Povijest, zemljopis

930.1 - Povijest kao znanost

7.

#alt

Renesansa hrvatske historiografije : dosadašnje, sadašnje i buduće zadaće

Pazin: Naša sloga, 1996. -

930.1 ANTOLJ ren

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

7.

#alt #opis

Renesansa hrvatske historiografije: dosadašnje, sadašnje i buduće zadaće / Stjepan Antoljak. - - Pazin: Naša sloga, 1996. - 119 str. : ilustr.; 24 cm (Knjižnica povijesna djela ; 1.) - 953-96643-1-4

udk:930.1 ; ; ; id broj:7208

K:

GROSS - MIRJANA; HRVATSKA HISTORIOGRAFIJA; KVATERNIK - EUGEN (1825. - 1871.); SMIČIKLAS - TADE (1843. - 1914.); HISTORIOGRAFIJA; KUKULJEVIĆ - IVAN - SAKCINSKI (1815. - 1896.); LUCIUS - IVAN (1604. - 1679.); RITTER - VITEZOVIĆ - PAVAO (1652. - 1713.); KRČELIĆ - BALTAZAR - ADAM (1715. - 1778.); KLAIĆ - VJEKOSLAV (1849. - 1929.); ŠIŠIĆ - FERDO (1869. - 1940.)

#trilogija

#ntl

8.

#alt

Apologija historije ili zanat povjesničara

Zagreb: Srednja Europa, 2008. -

930.1 BLOCH apo

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

8.

#alt

Radi se o klasičnom djelu o historiografskom istraživanju i, ujedno, o knjizi u kojoj Marc Bloch, jedan od osnivača najpoznatije povjesničarske škole 20. stoljeća, škole Anala, razmišlja o prirodnom smislu povijesne znanosti. Autor je knjigu napisao tijekom Drugoga svjetskog rata (u kojem je kao Židov i pripadnik francuskog pokreta otpora i stradao), a u izvorniku je objavljena posmrtno, 1949. godine. Otada neprestano do danas ova knjiga ima utjecaja na historiografsku struku, ali i na širu društvenu i kulturnu zajednicu.

Apologija historije ili zanat povjesničara / Marc Bloch; s francuskog prevela Jagoda Milinković. - - Zagreb: Srednja Europa, 2008. - 183 str.; 21 cm - 978-953-6979-61-5

udk:930.1 ; ; ; id broj:41729

K:

HISTORIOGRAFIJA - STUDIJA; POVIJEST - LJUDI - VRIJEME; HISTORIJSKO PROMATRANJE; SVJEDOČANSTVA; POVIJEST - KRITIKA - LAŽ - POGREŠKE; HISTORIJSKA ANALIZA

#trilogija

#ntl

9.

#alt

Povijest povijesti : epovi, kronike, romanse i ispitivanja od Herodota i Tukidida do dvadesetog stoljeća

Zagreb: Algoritam, 2010. -

930.1 BURRO pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

9.

#alt

Povijest se obično klasificira kao humanistička znanost, no John Burrow dokazat će nam da je pisanje povijesti zapravo pravo umjetničko djelo. Umjetničko djelo čije sastavljanje zahtijeva uporabu rigorozne metode, discipline i posebno, analitičku sposobnost. Upravo takvo umijeće razlikuje zapise Herodota i Tukidida od mezopotamskih spisa, koje sam autor radije naziva čuvarima činjenica no povjesničarima. Dok Burrow istražuje povijesne zapise jednog Livyja, Bedea, McCaulayja i povjesničare 20. stoljeća poput Huizinge i Blocha, čitatelj ima priliku osvjedočiti se u fascinantnu evoluciju različitih historiografskih trendova. Neki vide povijest kao božanski plan na djelu. Ostali su svojevrsni militantni sekularisti s teorijom o neprestanom razvoju Čovjeka. Ono što, međutim, ujedinjuje sve velike povjesničare jest iskreni trud da pronađu sakriveno značenje iza određenih događaja koje nam može pomoći shvatiti kako pojedinci funkcioniraju kao društveni pokretači.

Povijest povijesti: epovi, kronike, romanse i ispitivanja od Herodota i Tukidida do dvadesetog stoljeća / John Burrow; [prijevod Maja Kućan]. - 1. izd. - - Zagreb: Algoritam, 2010. - 567 str.; 23 cm. - (Facta) - 978-953-220-995-2

udk:930.1 ; 94(100) ; ; id broj:47033

K:

ADAMS - HENRY; ALEKSANDAR VELIKI; AMIJAN MARCELIN; ANTIČKA HISTORIOGRAFIJA; APIJAN; BEDA - ENGLESKA CRKVA - ENGLESKI NAROD; BIBLIJA - POVIJEST; CARLYLE - THOMAS; DIAZ - BERNAL; DION - KASIJE; EUZEBIJE; FILOZOFSKA POVIJEST; GIBBON - E. ; GRGUR - BISKUP; HERODOT; HISTORIOGRAFIJA - POVIJEST; HUIZING - JOHAN; HUME - DAVID; HYDE - EDWARD - GROF OD CLARENDONA - POVIJEST USTANKA; KRIŽARSKA POVIJEST - VITEŠKA POVIJEST; KSENOFONT; LIVIJE - TIT - TITUS LIVIUS; MACAULAY - THOMAS BABINGTON; MICHELET - JULES; NJEMAČKI HISTORIZAM; PARKMAN - FRANCIS; PLUTARH; POLIBIJE - POVJESNIČAR; POVIJEST KAO UMJETNOST; POVIJEST KAO ZNANOST; PRESCOTT - WILLIAM HICKLING; RANKE - LEOPOLD; ROBERTSON - WILLIAM; SALUSTIJE - GAJ KRISP; STUBBS - WILLIAM; TACIT; TAWNEY - J. H. ; TUKIDID

#trilogija

#ntl

10.

#alt

Što je povijest?

Zagreb: Srednja Europa, 2004. -

930.1 CARRE što

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

10.

#alt #opis

Što je povijest? / Edward Hallett Carr; preveo Danijel Vojak. - - Zagreb: Srednja Europa, 2004. - 147 str.; 22 cm (Biblioteka Povijest i suvremenost) - 953-6979-14-4

udk:930.1 ; ; ; id broj:28300

K:

POVIJEST; HISTORIOGRAFIJA; POVIJESNA ZNANOST

#trilogija

#ntl

11.

#alt

Suvremena historiografija

Zagreb: Novi Liber, 1996. -

930.1 GROSS suv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

11.

#alt #opis

Suvremena historiografija / Mirjana Gross. - - Zagreb: Novi Liber, 1996. - 461 str.; 25 cm (Historiae ; knj. 2.) - 953-6045-05-2

udk:930.1 ; ; ; id broj:5758

K:

POSTMODERNA; HISTORIOGRAFIJA

#trilogija

#ntl

12.

#alt

Suvremena Historiografija : korijeni, postignuća, traganja

Zagreb: Novi Liber, 2001. -

930.1 GROSS suv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

12.

#alt #opis

Suvremena Historiografija: korijeni, postignuća, traganja / Mirjana Gross. - 2. nepromijenjeni izd. - - Zagreb: Novi Liber, 2001. - 485 str.; 24 cm (Historie ; knj. 2.) - 953-6045-18-4

udk:930.1 ; ; ; id broj:12778

K:

POSTMODERNA; HISTORIOGRAFIJA

#trilogija

#ntl

13.

#alt

Ivan Lučić Lucius : otac hrvatske historiografije

Zagreb: Školska knjiga, 1994. -

930.1 KUREL iva

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

13.

#alt #opis

Ivan Lučić Lucius: otac hrvatske historiografije / Miroslav Kurelac. - - Zagreb: Školska knjiga, 1994. - 165 str. : ilustr.; 24 cm. - - 953-0-61348-2

udk:930.1 ; 929 ; ; id broj:5756

K:

HRVATSKA HISTORIOGRAFIJA; LUČIĆ - IVAN LUCIUS

#trilogija

#ntl

14.

#alt

Treba li povijest zaista dijeliti na razdoblja?

Zagreb: TIM press, 2015. -

930.1 LEGOF tre

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

14.

#alt

Studija Treba li povijest zaista dijeliti na razdoblja? jest suvremen i značajan doprinos složenom problemu periodizacije u humanističkim znanostima uopće.

Pojam „periodizacija“ označuje civilizacijski pristup problemu vremena čije kruto dijeljenje na razdoblja često nije sukladno konceptima smisla i vrijednosti koje poznajemo. Kalendar, referentna os s koje promišljamo povijest, općenito određuje vrijeme kao cikličko i godišnje zbog čega ne ostaje primjeren za sagledavanje duljih razdoblja, poput srednjeg vijeka ili prosvjetiteljstva. Predstoji, stoga, ovladati dugom prošlošću, ali novim metodama povijesnog mišljenja. Opća mjesta europskog prosvjetiteljstva (čovjek, vrijeme, prostor, pamćenje, znanje, kritičko mišljenje,

izumi, rad, stvaralaštvo itd.) Le Goff raščlanjuje na akademski besprijekoran, ali i svjež te sjajno stiliziran način pa se ova knjiga može čitati i kao vrhunska beletristika.

Treba li povijest zaista dijeliti na razdoblja? / Jacques Le Goff; s francuskoga prevela Gordana V. Popović ; stručna redakcija Hrvoje Gračanin. - - Zagreb: TIM press, 2015. - 121 str.; 20 cm. - (Biblioteka Naslijeđe) - 978-953-8075-05-6

udk:930.1 ; ; ; id broj:60874

K:

HISTORIOGRAFIJA; PERIODIZACIJA - POVIJEST - GLOBALIZACIJA; RENESANSA - ROĐENJE; POVIJEST - PERIODIZACIJA; SREDNJI VIJEK - POJAVA

#trilogija

#ntl

930.85 - Kulturna povijest. Povijest civilizacije

15.

#alt

Antička povijest i antikvar

Zagreb: Matica hrvatska, 2012. -

930.85 MOMIG ant

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

15.

#alt #opis

Antička povijest i antikvar / Arnaldo Momigliano; s engleskoga preveo i priredio Marko Špikić. - - Zagreb: Matica hrvatska, 2012. - 115 str; 17 cm. - (Biblioteka Parnas. Niz Likovna umjetnost) - 978-953-150-979-4

udk:930.85 ; ; ; id broj:54080

K:

ANTIKA - RECEPCIJA - NOVI VIJEK; HISTORIOGRAFIJA - POVIJEST; MOMIGLIANO, ARNALDO, 1908 - 1987 - BIOBIBLIOGRAFSKI PODACI; POVIJEST - PROUČAVANJE

#trilogija

#ntl

94 - Povijest srednjeg i novog vijeka

16.

#alt

Vlasi i vojna krajina u Hrvatskoj

Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2022. -

94 ČEBOT vla

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

16.

#alt

Vrijednost ove knjige leži u njezinoj sintetskoj naravi kojom je na adekvatan način obrađeno još uvijek nedovoljno obrađeno pitanje - pitanje Vlaha. Pokojni autor Čebotarev donosi u ovoj knjizi brojne važne i koncepcijski dobro strukturirane informacije o definiciji vlaškog imena i identiteu Vlaha, dosadašnje preglede istraživanja i probleme vezane uz njih te ponešto o njihovom jeziku. Drugi dio knjige koncentrira se na pitanje Vlaha na Balkanu, u Srednjoj Europi i u Osmanskom Carstvu, dok na kraju autor predstavlja pitanje Vlaha u Hrvatskoj. Vrijedan je ovo doprinos za poznavanje povijesti ranoga novog vijeka, ali i za hrvatsku historiografiju općenito.

Vlasi i vojna krajina u Hrvatskoj / Andrej Čebotarev; [bibliografiju izradili Ružica Bešlić Grbešić, Berislav Čović]. - - Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2022. - 319 str.; 24 cm - 978-953-169-481-0

udk:94(4/9) ; ; ; id broj:74723

K:

VLASI - POVIJEST - BALKAN - 15/19. ST. ; ROMANSKI JEZICI - POVIJEST - BALKAN; VLASI - ETNOGENEZA; VLASI - POVIJEST - VOJNA KRAJINA; VLASI - HISTORIOGRAFIJA; KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

17.

#alt

Vlasi u historiografiji

Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2004. -

94 MIRDI vla

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

17.

#alt #opis

Vlasi u historiografiji / Zef Mirdita. - - Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2004. - 562 str.; 23 cm. - (Biblioteka Hrvatska povjesnica. Monografije i studije ; knj. 27) - 953-6324-43-1

udk:94 ; ; ; id broj:30097

K:

VLASI - HISTORIOGRAFIJA; KRIŽEVCI - VLASI

#trilogija

#ntl

18.

#alt

Uzroci Prvog svjetskog rata : kontroverze i konsenzus

Zagreb: Naklada Ljevak, 2014. -

94(100) MOMBA uzr

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

18.

#alt

Danas nas od Prvog svjetskog rata dijeli nekoliko naraštaja i ta vremenska distanca sasvim sigurno utječe na naš odnos prema temi, no čak i ako stogodišnjica predstavlja prekretnicu na kojoj Prvi svjetski rat uistinu postaje poviješću, pitanja i dalje ostaju ista. Zašto izbjegavanje sukoba nije uspjelo 1914. kao što je to bio slučaj u prijašnjim krizama? Kakve su uloge igrali određeni donositelji odluka? Je li slavno tumačenje Davida Lloyda Georgea po kojemu je Europa „kliznula“ u rat – to ‘veliko izjednačavanje, odnosno relativizacija’ kojim se krivnja za rat ne pripisuje nikome – uistinu jednako valjano kao ono koje razmatra sve dostupne dokaze i zaključuje da su neki pojedinci željeli rat više od drugih?

Uzroci Prvog svjetskog rata: kontroverze i konsenzus / Annika Mombauer; s engleskoga prevela Karmela Cindrić. - - Zagreb: Naklada Ljevak, 2014. - 295 str.; 24 cm. - (Biblioteka Kultura i civilizacija) - 978-953-303-726-4

udk:94(100)˝1914/1918˝ ; ; ; id broj:56694

K:

PRVI SVJETSKI RAT - HISTORIOGRAFIJA; PRVI SVJETSKI RAT - UZROCI

#trilogija

#ntl

19.

#alt

Bečki kongres 1814./1815. : historiografske refleksije o 200. obljetnici = The Congress of Vienna 1814./1815. : historiographical reflections on the occasion of its 200th Anniversary

Zagreb [etc.]: Leykam international [etc.], 2016. -

94(4) BEČKI

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

19.

#alt

Knjiga je izdana povodom 200. obljetnice održavanja i zaključenja Bečkog kongresa. Daj svojevrsnu refleksiju, uobličenu u nekolicinu radova raznovrsnih tema i naglasaka koji se vrte oko iste nosive i nadahnjujuće osi - Bečkoga kongrersa.

Bečki kongres 1814./1815.: historiografske refleksije o 200. obljetnici = The Congress of Vienna 1814./1815.: historiographical reflections on the occasion of its 200th Anniversary / priredili Marko Trogrlić, Edi Miloš. - - Zagreb [etc.]: Leykam international [etc.], 2016. - 227 str. : ilustr.; 22 cm - 978-953-340-036-5

udk:94(4) ; 327 ; 341 ; id broj:60878

K:

LJUBLJANSKI KONGRES - ODLUKE; METTERNICH, CLEMENS; EUROPA - GRAĐANSKO DRUŠVO; BEČKI KONGRES - HISTORIOGRAFIJA; SVETA ALIJANSA - 19. ST. ; DUBROVAČKA REPUBLIKA - BEČKI KONGRES

#trilogija

#ntl

20.

#alt

Bosanska kvadratura kruga

Sarajevo : Dobra knjiga. -

94(497.6) LOVRE bos

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

20.

#alt #opis

Bosanska kvadratura kruga / Dubravko Lovrenović. - - Sarajevo : Dobra knjiga. - 496 str. : ilustr. ; 24 cm. - - 978-9958-27-052-9 (S

udk:94(497.6) ; ; ; id broj:54201

K:

HISTORIOGRAFIJA; PAVLOVIĆI; KOTROMANIĆ - TVRTKO I. ; BOSANSKO SREDNJOVJEKOVLJE; KRŠĆANSTVO - BOSANSKO AUTOKEFALNO

#trilogija

#ntl

94(497.5) - Povijest Hrvatske

21.

#alt

Hrvatska historiografija

Zagreb: Matica hrvatska, 2004. -

94(497.5) ANTOLJ hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

21.

#alt #opis

Hrvatska historiografija / Stjepan Antoljak. - 2. dopunjeno izd. - - Zagreb: Matica hrvatska, 2004. - 906 str.; 23 cm (Biblioteka Posebna izdanja) - 953-150-140-8

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:26945

K:

POVIJEST HRVATA; POVIJEST HRVATSKE; HISTORIOGRAFIJA

#trilogija

#ntl

22.

#alt

Hrvatska historiografija do 1918 : knjiga prva : knjiga druga

Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1992. -

94(497.5) ANTOLJ hrv 1, 2

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22.

#alt #opis

Hrvatska historiografija do 1918: knjiga prva: knjiga druga / Stjepan Antoljak. - - Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1992. - 2 sv.(457; 544 str.); 24 cm. (Hrvatske povjesnice.) - 86-401-0122-1

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:2078

K:

HRVATSKA HISTORIOGRAFIJA; HRVATSKA HISTORIOGRAFIJA

#trilogija

#ntl

23.

#alt

Seljačka buna Matije Gupca : nova povijest 1573. : činjenice protiv mitova, 440. godina poslije

Zagreb: Večernji list, 2013. -

94(497.5) DESPO selj

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

23.

#alt

Matija Gubec jedan je od najpoznatijih hrvatskih povijesnih likova, simbol borbe protiv izrabljivanja i potlačenosti. Građa o razdoblju njegova života dosta je oskudna pa su tako autori ove knjige sučelili neke postojeće relevantne radove, izveli zaključke i razbistrili povijesne činjenice od legendi i mitova.

Seljačka buna Matije Gupca: nova povijest 1573.: činjenice protiv mitova, 440. godina poslije / Zvonimir Despot, Danijel Tatić. - - Zagreb: Večernji list, 2013. - 248 str. : ilustr. u bojama; 23 cm. - (Biblioteka Večernji edicija) - 978-953-280-181-1

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:69725

K:

SELJAČKA BUNA (1573.) - HISTORIOGRAFIJA; GUBEC, MATIJA - RECEPCIJA

#trilogija

#ntl

24.

#alt

Historijski zbornik Saveza povijesnih društava Hrvatske.

Zagreb: Savez povijesnih društava Hrvatske, 1988. -

94(497.5) HISTO

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

24.

#alt

Historijski zbornik Saveza povijesnih društava Hrvatske. - - Zagreb: Savez povijesnih društava Hrvatske, 1988. - 468 str.; 23 cm (Historijski zbornik god. XL.) -

udk:94(497.5) ; (05) ; ; id broj:39

K:

BIBLIOGRAFIJA SREDNJEG VIJEKA I 19. ST. ; HRVATSKA HISTORIOGRAFIJA

#trilogija

#ntl

25.

#alt

Razgovor neugodni : o tragediji hrvatske historiografije

Zagreb: Nezavisno autorsko izdanje, 1970. -

94(497.5) KULUN raz

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

25.

#alt #opis

Razgovor neugodni: o tragediji hrvatske historiografije / Zvonimir Kulundžić. - - Zagreb: Nezavisno autorsko izdanje, 1970. - 526 str. : ilustr.; 20 cm. - -

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:3334

K:

HRVATSKA HISTORIOGRAFIJA

#trilogija

#ntl

26.

#alt

Tragedija hrvatske historiografije : o falsifikatorima, birokratima, negatorima itd...

Zagreb: Vlastita naklada, 1970. -

94(497.5) KULUN tra

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

26.

#alt #opis

Tragedija hrvatske historiografije: o falsifikatorima, birokratima, negatorima itd... / Zvonimir Kulundžić. - - Zagreb: Vlastita naklada, 1970. - 408 str.; 20 cm. - -

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:3333

K:

HRVATSKA HISTORIOGRAFIJA

#trilogija

#ntl

27.

#alt

Vojna krajina u suvremenoj historiografiji : znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem

Zagreb: FF press [i. e.] Filozofski fakultet: Centar za komparativnohistorijske i interkulturalne studije Filozofskog fakulteta, 2021. -

94(497.5) VOJNA

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

27.

#alt

Zbornik uključuje radove povjesničara iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Mađarske, a bibliografija ima preko sto stranica. Propituju se različiti aspekti vojnog i civilnog djelovanja u Vojnoj krajini.

Vojna krajina u suvremenoj historiografiji: znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem / uredili Drago Roksandić, Vedran Muić. - - Zagreb: FF press [i. e.] Filozofski fakultet: Centar za komparativnohistorijske i interkulturalne studije Filozofskog fakulteta, 2021. - 438 str. : ilustr.; 24 cm. - (Biblioteka Desničini susreti ; sv. 12) - 978-953-175-559-7

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:71619

K:

JOZEFINSKA REFORMA - VOJNA KRAJINA - 1787. ; VOJNA KRAJINA - SUVREMENA HISTORIOGRAFIJA; JELAČIĆ, JOSIP - LIKOVNA DJELA; KARLOVAČKI GENERALAT - REFORME - 1737. - 1749. ; VOJNA KRAJINA - MALO LEDENO DOBA; KARLOVAC - POVIJEST - 1848. ; HABSBURŠKA MONARHIJA - ODBRANA - TURCI - 16. ST; KRAJIŠKE PUKOVNIJE - POVIJEST; ZZC; KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

940.53/.54 - Drugi svjetski rat

28.

#alt

Jasenovac

Zaprešić: Fraktura, 2018. -

940.53/.54 GOLDS jas

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

28.

940.53/.54 GOLDS jas
#alt

Monografija ˝Jasenovac˝ Ive Goldsteina nastala je u vremenu u kojem je povijesni revizionizam u punom zamahu. Nacionalisti, ovisno o provenijenciji, ustraju u tvrdnji da Jasenovac nije bio logor smrti, štoviše, posežu za izmišljotinom da je tek 1945. postao stratište, dok se, s druge strane, broj jasenovačkih žrtava morbidno uvećava preko svake mjere. Mnogi će stoga knjigu Jasenovac Ive Goldsteina doživjeti kao polemiku s revizionističkim ispadima. Ona to nije iz dva osnovna razloga. Prvo, revizionizam - neovisno o tome pokušava li negirati zločinačku narav ustaškog režima ili čitav jedan narod pokušava stigmatizirati kao zločinački - polemike nije dostojan. Drugo, i važnije, ovo je prva prava znanstvena monografija o jednom od najstrašnijih mučilišta i gubilišta Drugog svjetskog rata. Utemeljena je na obilju arhivske građe i pisana akribično, odgovorno, bez ideoloških predrasuda, zadnjih namjera i politikantskih motiva.

Jasenovac / Ivo Goldstein. - - Zaprešić: Fraktura, 2018. - 958 str., [32] str. s tablama : ilustr.; 24 cm. - (Biblioteka Platforma ; knj. 69) - 978-953-266-987-9

udk:94(497.5) ; 94˝1939/1945˝ ; ; id broj:64562

K:

ŽIDOVI - HOLOKAUST - NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA; JASENOVAC (KONCENTRACIJSKI LOGOR) - HISTORIOGRAFIJA; ROMI - GENOCID - 1939. - 1945.

#trilogija

#ntlUntitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz