Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 24

Tražili ste: u predmetnici GAJ - LJUDEVIT; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 24

Tražili ste: u predmetnici GAJ - LJUDEVIT; grupirano po signaturi

ispis

0 - Općenito

0 - Općenito

1.

#alt

HND : prvo stoljeće : Hrvatsko novinarsko društvo : 1910. 2010.

Zagreb: PRESS DATA, 2010. -

070 HRVAT

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

1.

#alt #opis

HND: prvo stoljeće: Hrvatsko novinarsko društvo: 1910. 2010. / [urednik Mario Bošnjak; fotografije i ilustracije Ognjen Alujević... et al.] - - Zagreb: PRESS DATA, 2010. - 551 str. : ilustr. u bojama; 30 cm - 978-953-6699-15-5

udk:070(497.5)"1910/2010 ; ; ; id broj:48066

K:

HRVATSKO NOVINARSKO DRUŠTVO - ZAGREB; HND - ZAGREB; DRUŠTVO NOVINARA - HRVATSKA; NOVINARSKI DOM - ZAGREB; SUPILO - FRANO; GAJ - LJUDEVIT; KERŠOVANI - OTOKAR; HRVATSKO NOVINARSTVO; GLAVAŠEVIĆ - SINIŠA; LEDERER - GORAN

#trilogija

#ntl

2.

#alt

Hrvatski preporod I. : od godine 1790. do 1836 ; Hrvatski preporod II. : od godine 1836. do 1843.

Strmec Samoborski: Fortuna, 2011. -

09 ŠURMI hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

2.

#alt #opis

Hrvatski preporod I.: od godine 1790. do 1836 ; Hrvatski preporod II.: od godine 1836. do 1843. / napisao Đuro Šurmin. - Pretisak 1. izd. - - Strmec Samoborski: Fortuna, 2011. - 2 sv. u jednom (223, 44) (287, 40, [4] str) : ilustr., faks.; 23 cm. - (Biblioteka Hrvatska rara) - 978-953-7704-06-3

udk:09 ; 94(497.5)"1790/1836" ; ; id broj:51725

K:

HRVATSKA - KULTURNA POVIJEST - 19. ST. ; HRVATSKA - POVIJEST - 1790. - 1868. ; HRVATSKI NARODNI PREPOROD - PRAVNO - POLITIČKE IDEJE; ZZC; VRHOVAC - MAKSIMILIJAN (1752. - 1827. ); MIHANOVIĆ - ANTUN; "DANICA"; GAJ - LJUDEVIT; VRAZ - STANKO; MIKLOUŠIĆ - TOMA; JANDRIĆ - MATIJA; BREZOVAČKI - TITO; LOVRENČIĆ - JAKOB; KRISTIJANOVIĆ - IGNJAT

#trilogija

#ntl

3 - Društvene znanosti

323 - Unutrašnja politika

3.

#alt

Oblikovanje nacije u građanskoj Hrvatskoj (1835 1918.)

Zagreb: Naprijed, 1999. -

323 SUPPA obl

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

3.

#alt #opis

Oblikovanje nacije u građanskoj Hrvatskoj (1835 1918.) / Arnold Suppan; prijevod Josip Brkić. - - Zagreb: Naprijed, 1999. - 371 str.; 21 cm (Povijest & historija.) - 953-178-0030-7

udk:323 ; ; ; id broj:9658

K:

AUSTRO - UGARSKA MONARHIJA; HABSBURŠKA MONARHIJA (1809 - 1918. ); GAJ - LJUDEVIT (1809. - 1872. )

#trilogija

#ntl

8 - Znanost o jeziku i književnost

801.3 - Leksikologija. Rječnici

4.

#alt

Hrvatski prezimenik : pučanstvo Republike Hrvatske na početku 21. stoljeća

Zagreb: Golden marketing, 2008. -

81(038) HRVAT

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

4.

#alt

˝Hrvatski prezimenik˝, enciklopedijskog formata, s podnaslovom ˝Pučanstvo Republike Hrvatske na početku 21. stoljeća˝ (2099 str.) u prva dva sveska sadržava 114.643 prezimenske natuknice te u trećem svesku 6654 naselja s prezimenima u njima. Uz svako prezime naveden je broj nositelja dotičnog prezimena i broj obitelji istoga prezimena u naselju. Izdanje čini posebno vrijednim opsežna uvodna studija, monografski prikaz prezimenske problematike vodećega hrvatskog onomastičara akademika Petra Šimunovića ˝Hrvatska u prezimenima˝ u kojoj objašnjava nastanak i povijest hrvatskih prezimena, nasilna preimenovanja i sudbinu prezimena u dijaspori te poticajan tekst na početku trećeg sveska ˝Imena hrvatskih naselja - neispričana priča˝.

Hrvatski prezimenik: pučanstvo Republike Hrvatske na početku 21. stoljeća / priredili Petar Šimunović, Franjo Maletić. - - Zagreb: Golden marketing, 2008. - 3 sv. (742, 639, 718 str.); 30 cm - 953-212-346-3

udk:81(038) ; ; ; id broj:38102

K:

HRVATSKI JEZIK - ANTROPONIMI - PREZIMENA; HRVATSKI JEZIK - RJEČNIK; BAŠČANSKA PLOČA; POVALJSKA LISTINA; VINODOLSKI ZAKON; ŠIBENSKA MOLITVA; VRANČIĆ, FAUST; KAŠIĆ, BARTOL; MIHANOVIĆ, ANTUN; GAJ, LJUDEVIT; DRAŠKOVIĆ, JANKO; KUKULJEVIĆ SAKCINSKI, IVAN; BEČ - KNJIŽEVNI DOGOVOR; LISTOPADSKA DIPLOMA; HRVATSKO - UGARSKA NAGODBA

#trilogija

#ntl

808.62 - Hrvatski jezik općenito

5.

#alt

Hrvatski s naglaskom : standard i jezični varijeteti

Zagreb: Disput, 2006. -

808.62 MIĆAN hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

5.

#alt

" Ne postoji sličan opsežan i sintetičan rad na hrvatskom jeziku, koji bi zahvatio ovako široko u međunarodnu literaturu o standardizaciji jezika, i tako solidan izvor iz kojega bi ne samo studenti kroatistike, slavistike, lingvistike i sociologije, mogli crpsti znanstvenu orijentaciju o pojmovima kao što su jezik, standardni jezik, korektnost u jezičnoj uporabi, odnos standardnoga jezika prema dijalektima." Damir Kalogjerad

Hrvatski s naglaskom: standard i jezični varijeteti / Krešimir Mićanović. - - Zagreb: Disput, 2006. - 172 str.; 20 cm. - (Biblioteka Palimpsest ; knj. 7) - 953-260-007-8

udk:81'26 ; ; ; id broj:34668

K:

JEZIK - STANDARDIZACIJA; JEZIK - VARIJETETI; HRVATSKI JEZIK - STANDARDIZACIJA; HRVATSKI JEZIK - VARIJETETI; HRVATSKI JEZIK; STANDARDNI JEZIK; JEZIK - STANDARDIZACIJA; JEZIK - VARIJETETI; HRVATSK JEZIK - STANDARDIZACIJA; HRVATSKI JEZIK - VARIJETETI; DE SAUSSURE - FERDINAND; CHOMSKY, NOAH; GAJ - LJUDEVIT; JONKE - LJUDEVIT; SAMARDŽIJA - MARKO; PRANJKOVIĆ - IVO

#trilogija

#ntl

82(091) - Povijest književnosti

6.

#alt

Englesko hrvatske književne veze

Zagreb: Liber, 1972. -

82(091) FILIP eng

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

6.

#alt #opis

Englesko hrvatske književne veze / Rudolf Filipović. - - Zagreb: Liber, 1972. - XI, 445 str. : ilustr.; 20 cm. - (Izdanja Instituta za znanost o književnosti) -

udk:82(091) ; ; ; id broj:41450

K:

SHAKESPEARE - ILIRIJA; PREDILIRSKO DOBA; ILIRSKO DOBA; VRAZ - STANKO; GAJ - LJUDEVIT; SHAKESPEARE - HRVATSKA; ANGLISTIKA - HRVATSKA

#trilogija

#ntl

7.

#alt

Hrvatski narodni preporod : knjiga I i II : Ilirska knjiga ; priredio Jakša Ravlić.

Zagreb: Matica hrvatska, 1965. -

82(091) HRVAT-2

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

7.

#alt #opis

Hrvatski narodni preporod: knjiga I i II: Ilirska knjiga ; priredio Jakša Ravlić. - - Zagreb: Matica hrvatska, 1965. - 2 sv.(377; 458 str.); 20 cm (Pet stoljeća hrvatske književnosti ; knjiga 28 i 29.) -

udk:82(091) ; ; ; id broj:13362

K:

BABUKIĆ - VJEKOSLAV (1812. - 1875. ); JUKIĆ - IVAN - FRANJO; MIHANOVIĆ - ANTUN (1796. - 1861. ); STARČEVIĆ - ANTE (1823. - 1896. ); VUKOTINOVIĆ - LJUDEVIT (1813. - 1893. ); KUKULJEVIĆ - IVAN - SAKCINSKI (1815. - 1896. ); GAJ - LJUDEVIT (1809. - 1872. ); ŠPORER - JURAJ - MATIJA; ŠULEK - BOGOSLAV (1816. - 1895. ); DESPOT - IVAN; KURELAC - FRAN (1811. - 1874. ); VEBER - TKALČEVIĆ - ADOLFO (1825. - 1889. ); ŠTOOS - PAVAO (1806. - 1862. ); VIDOVIĆ - ANA (1799. - 1879. ); KUNDEK - JOSIP (1809. - 1857. ); TRNSKI - IVAN (1819. - 1910. ); JARNEVIĆ - DRAGOJLA (1812. - 1875. ); STOJANOVIĆ - ANTUN (1822. - 1896. ); VRHOVAC - MAKSIMILIJAN (1752. - 1827. ); BRLIĆ - IGNJAT - ALOJZIJE (1795. - 1855. ); MARTIĆ - GRGO; BLAŽEK - TOMO (1807. - 1846. ); TOPALOVIĆ - MATO (1812. - 1862. ); UTJEŠENOVIĆ - OSTROŽINSKI - OGNJESLAV (1817. ; RAKOVAC - DRAGUTIN; BAŠTIJAN - MATKO; ILIJAŠEVIĆ - STJEPAN; TORKVAT - BRLIĆ - ANDRIJA; VEŽIĆ - VLADISLAV; TOMBOR - JANKO; FILIPOVIĆ - IVAN; ZORČIĆ - ANTE; ROČIĆ - ANTUN; AUGUSTINOVIĆ - JURE; TORDINAC - JURAJ; NEDIĆ - MARTIN; DERKOS - IVAN; KUZMANIĆ - ANTE; MAŽURANIĆ - ANTUN; MARJANOVIĆ - STJEPAN; IVIĆEVIĆ - STJEPAN; BUNIĆ - LUKOVIĆ - PJERKO; KAZNAČIĆ - ANTUN; DRAŠKOVIĆ - JANKO (1770. - 1856. ); STARČEVIĆ - ŠIME (1784. - 1859. )

#trilogija

#ntl

82.09 - Književna kritika. Prikazi

8.

#alt

Raspršena vrela književnih djela

Zagreb: Školska knjiga, 2004. -

82.09 PILAŠ ras

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

8.

#alt #opis

Raspršena vrela književnih djela / Branko Pilaš. - - Zagreb: Školska knjiga, 2004. - 226 str. : ilustr.; 20 cm. - - 953-0-60187-5

udk:82.09: ; ; ; id broj:27697

K:

CESARIĆ - DOBRIŠA (1902. - 1980. ); HRVATSKI DJEČJI PISCI; KOLAR - SLAVKO (1891. - 1963. ); TWAIN - MARK (1835. - 1910. ); BRLIĆ - MAŽURANIĆ - IVANA (1874. - 1938. ); HORVAT - VUKELJA - ŽELJKA; ŠKRINJARIĆ - SUNČANA (1931. - 2004. ); BALOG - ZVONIMIR (1932. ); LOVRAK - MATO (1899. - 1974. ); IVELJIĆ - NADA (1931. ); STAHULJAK - VIŠNJA (1926. ); KUŠAN - IVAN (1933. ); DEFOE - DANIEL (1660. - 1731. ); GAJ - LJUDEVIT (1809. - 1872. ); HORVATIĆ - DUBRAVKO (1939. ); TADIJANOVIĆ - DRAGUTIN (1905. ); TEŽAK - STJEPKO; ŠENOA - AUGUST (1838. - 1880. ); HEKTOROVIĆ - PETAR (1487. - 1572. ); NAZOR - VLADIMIR (1876. - 1949. ); TRUHELKA - JAGODA (1864. - 1957. ); MAŽURANIĆ - IVAN (1814. - 1890. ); CAR - MATUTINOVIĆ - LJERKA; PILIĆ - SANJA (1954. ); KANIŽAJ - PAJO (1939. ); FEMENIĆ - STANISLAV; BILOPAVLOVIĆ - TITO; HERCIGONJA - ŽELIMIR; KNJIŽEVNO STVARALAŠTVO; ZIDAR - PAVLE; GARDAŠ - ANTO (1938. - 2004. ); LOFTING - HUGH (1886. - 1947. ); PROSENJAK - BOŽIDAR (1948. ); VERNE - JULES (1828. - 1905. )

#trilogija

#ntl

9.

#alt

Pisci i kritičari : studije i eseji hrvatske književnosti

Zagreb: Naklada Ljevak, 2003. -

82.09 ŠICEL pis

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

9.

#alt #opis

Pisci i kritičari: studije i eseji hrvatske književnosti / Miroslav Šicel. - - Zagreb: Naklada Ljevak, 2003. - 391 str.; 24 cm (Biblioteka Razotkrivanja.) - 953-178-558-9

udk:82.09 ; ; ; id broj:19700

K:

ESEJI; GAJ - LJUDEVIT; MIHANOVIĆ - ANTUN; TOMIĆ - JOSIP - EUGEN; MATOŠ - A. G. ; STARČEVIĆ - ANTE; ŠENOA - AUGUST; KUMIČIĆ - EUGEN; KOVAČIĆ - ANTE; GJALSKI - KSAVER - ŠANDOR; LESKOVAR - JANKO; SUDETA - ĐURO; DOMJANIĆ - DRAGUTIN; PERKOVIĆ - LUKA; KRLEŽA - MIROSLAV; MAŽURANIĆ - MATIJA; HRVATSKA KNJIŽEVNOST - REALIZAM; HRVATSKA KNJIŽEVNOST - NATURALIZAM; KUKULJEVIĆ - IVAN - SAKCINSKI (1815. - 1896. ); TKALČEVIĆ - ADOLFO - VEBER; MILČETIĆ - IVAN; VODNIK - BRANKO; PROHASKA - DRAGUTIN; JEŽIĆ - SLAVKO; BARAC - ANTUN

#trilogija

#ntl

886.2 - Hrvatska književnost

10.

#alt

Gaj : dramska kronika hrvatskog preporoda u šest slika s epilogom

Krapina: Matica hrvatska, 2003. -

886.2-2 STROZ gaj

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

10.

#alt #opis

Gaj: dramska kronika hrvatskog preporoda u šest slika s epilogom / Tito Strozzi; pogovor Ana Lederer. - - Krapina: Matica hrvatska, 2003. - 128 str.; 21 cm. - - 953-99452-0-8

udk:821.163.42-2 ; ; ; id broj:22437

K:

GAJ - LJUDEVIT (1809. - 1872. )

#trilogija

#ntl

11.

#alt

Programski spisi hrvatskog narodnog preporoda

Zagreb: Matica hrvatska, 1997. -

886.2-8 PROGR

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

11.

#alt #opis

Programski spisi hrvatskog narodnog preporoda / priredio Miroslav Šicel. - - Zagreb: Matica hrvatska, 1997. - 378 str. : ilustr.; 20 cm (Stoljeća hrvatske književnosti.) - 953-150-227-7

udk:886.2-8 ; ; ; id broj:6913

K:

BOGOVIĆ - MIRKO (1916. - 1995. ); HRVATSKI NARODNI PREPOROD; ILIRIZAM; MIHANOVIĆ - ANTUN (1796. - 1861. ); VUKOTINOVIĆ - LJUDEVIT (1813. - 1893. ); KUKULJEVIĆ - IVAN - SAKCINSKI (1815. - 1896. ); GAJ - LJUDEVIT (1809. - 1872. ); ŠPORER - JURAJ - MATIJA; DRAŠKOVIĆ - JANKO; VRAZ - STANKO (1810. - 1851. ); ŠULEK - BOGOSLAV (1816. - 1895. ); KRIŽEVCI; ZZC

#trilogija

#ntl

886.2-4 - Hrvatski esej

12.

#alt

Razgovori i pogovori : o pjesnicima, slikarima i odlascima

Zagreb: Znanje, 1985. -

886.2-4 MATKO raz

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

12.

#alt #opis

Razgovori i pogovori: o pjesnicima, slikarima i odlascima / Marijan Matković. - - Zagreb: Znanje, 1985. - 332 str.; 20 cm. - (Biblioteka itd ; knj. 116) -

udk:821.163.42-4 ; ; ; id broj:41600

K:

HRVATSKA KNJIŽEVNOST; KNJIŽEVNOST; ESEJ; KNJIŽEVNI ESEJI; KRLEŽA - MIROSLAV - BARAKA 5B; KRLEŽA - MIROSLAV - BALADE PETRICE KEREMPUHA; GAVELLA - BRANKO; HEGEDUŠIĆ - KRSTO; FOTEZ - MARKO; CANKAR - IVAN; SHAKESPEARE - WILLIAM; SHAW - GEORGE BERNARD - KAZALIŠTE; GERVAIS - DRAGO; BENEŠIĆ - JULIJE; GAJ - LJUDEVIT; BATUŠIĆ - NIKOLA; TADIJANOVIĆ - DRAGUTIN - LUTANJE; ŠIMIĆ - ANTUN BRANKO - LIRIKA; MATOŠ - ANTUN GUSTAV - LIRIKA; BOŽIĆ - MIRKO - KURLANI; KRLEŽA - MIROSLAV - PIJANA NOĆ; ŠEGEDIN - PETAR - NA PUTU; KRLEŽA - MIROSLAV - DAVNI DANI; MATOŠ - ANTUN GUSTAV - PUTOPISI; MAŽURANIĆ - IVAN - SMRT SMAIL - AGE ČENGIĆA; MURTIĆ - EDO; MODERNA GALERIJA - ZAGREB

#trilogija

#ntl

9 - Povijest, zemljopis

929 - Biografije

13.

#alt

Ljudevit Gaj : njegov život, njegovo doba

Zagreb [etc.]: SNL [etc.], 1975. -

929 HORVA ljud

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

13.

#alt #opis

Ljudevit Gaj: njegov život, njegovo doba / Josip Horvat. - - Zagreb [etc.]: SNL [etc.], 1975. - VII, 399 str.; 24 cm. - (Monografije - Biografije ; 4) -

udk:929:ZZC ; ; ; id broj:39510

K:

ILIRIZAM; GAJ - LJUDEVIT - ŽIVOT I DJELO; ZZC

#trilogija

#ntl

94(497.5) - Povijest Hrvatske

14.

#alt

Ljudevit Gaj i ilirski pokret

Zagreb: Srednja Europa, 2016. -

94(497.5) DESPA ljud

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

14.

#alt

Ovo je studija o Ljudevitu Gaju, hrvatskom narodnom preporodu i hrvatskoj povijesti početkom devetnaestog stoljeća. Autorica, američka povjesničarka Elinor Murray Despalatović, kroz analizu života i djela Ljudevita Gaja i Ilirskog pokreta, govori o buđenju nacionalizma u Banskoj Hrvatskoj i afirmaciji hrvatske nacionalne ideje, stavljajući sve u kontekst sociološko-političkih prilika prve polovice devetnaestog stoljeća. Studija se temelji na bogatoj izvornoj građi i historiografiji, a izvorno je objavljena na engleskom jeziku 1975. godine.

Ljudevit Gaj i ilirski pokret / Elinor Murray Despalatović; [prevela Nada Kralj Šercar]. - - Zagreb: Srednja Europa, 2016. - VIII, 235 str.; 24 cm. - - 978-953-7963-38-5

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:60077

K:

HRVATSKA - POVIJEST - 19. ST. ; ILIRSKI POKRET - HRVATSKA; GAJ, LJUDEVIT, 1809 - 1872 - BIOGRAFIJE; HRVATSKA - KULTURNA POVIJEST - 19. ST. ; HRVATSKI NARODNI PREPOROD (1835. - 1845. )

#trilogija

#ntl

Z - Zavičajna zbirka Crisiensia

ZZC - Zavičajna zbirka "Crisiensia"

15.

#alt

Danica ilirska : pervoletni tečaj : Slogi ilirskoj narod bez narodnosti jest tielo bez kosti

Zagreb: Štampano kod Franje Suppana, 1835.

ZZC DANICA

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

15.

#alt #opis

Danica ilirska: pervoletni tečaj: Slogi ilirskoj narod bez narodnosti jest tielo bez kosti / redaktor i vandatelj Ljudevit Gaj. - - Zagreb: Štampano kod Franje Suppana, 1835. Broj. 1-50. : razl. pag.; 26 cm -

udk:821.163.42(05) ; ; ; id broj:58507

K:

VUKOTINOVIĆ - LJUDEVIT; ŠTOOS - PAVAO; KRIŽEVCI; ZZC; DANICA ILIRSKA; GAJ - LJUDEVIT

#trilogija

#ntl

16.

#alt

Danica ilirska : drugoletni tečaj 1836.

Zagreb: urednik i izdavatelj Ljudevit Gaj. - Štampano kod Franje Suppana, 1836. -

ZZC DANICA 1836.

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

16.

#alt #opis

Danica ilirska: drugoletni tečaj 1836. / urednik Ljudevit Gaj. - - Zagreb: urednik i izdavatelj Ljudevit Gaj. - Štampano kod Franje Suppana, 1836. - 211 str.; 27 cm -

udk:821.163.42(05) ; ; ; id broj:58508

K:

HRVATSKI JEZIK - POVIJEST; RADISLAV, SAVO; GAJ, LJUDEVIT; VUKOTINOVIĆ - LJUDEVIT; KRALJEVIĆ MARKO; ŠPIŠIĆ, BENJAMIN; PEČAT: KR. MALA REAL. GIM. U KRIŽEVCIMA - UČITELJSKA KNJIŽNICA; POPOVIĆ, PAR. ARS. ; DRAŠKOVIĆ, JANKO; GRAMATIKA - HRVATSKA; HASANAGINICA; KOLAR, IVAN; OBADOVIĆ, DOSITEJ; ŠAFARIK, P. J. ; TOPALOVIĆ, M. ; BABUKIĆ, VJEKOSLAV; SLEIĆ, IVAN; KRIŽEVCI; ZZC

#trilogija

#ntl

17.

#alt

Građa za povijest književnosti Hrvatske : knjiga 26 : Pisma Ljudevitu Gaju

Zagreb: JAZU, 1956. -

ZZC GRAĐA knj. 26

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

17.

#alt #opis

Građa za povijest književnosti Hrvatske: knjiga 26: Pisma Ljudevitu Gaju / Josip Horvat, Jakša Ravlić; uredio Stjepan Musulin. - - Zagreb: JAZU, 1956. - 533 str.; 24 cm. - -

udk:821.163.42-6 ; ZZC ; ; id broj:55735

K:

BOGOVIĆ - MIRKO; ZZC; GAJ - LJUDEVIT - KORESPONDENCIJA; GAJ - LJUDEVIT - PISMA; VUKOTINOVIĆ - LJUDEVIT - KORESPONDENCIJA; VUKOTINOVIĆ - JOZEFINA

#trilogija

#ntl

18.

#alt

Hrvatska poezija od Preporoda do Kranjčevića

Zagreb: Školska knjiga, 1957. -

ZZC HRVAT

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

18.

#alt #opis

Hrvatska poezija od Preporoda do Kranjčevića / priredio Bogdan Svilokos. - - Zagreb: Školska knjiga, 1957. - 220 str.; 20 cm (Moja biblioteka.) -

udk::886.2-1 ; ; ; id broj:11439

K:

BOGOVIĆ - MIRKO (1916. - 1995. ); MARKOVIĆ - FRANJO (1845. - 1914. ); MIHANOVIĆ - ANTUN (1796. - 1861. ); NEMČIĆ - ANTUN (1813. - 1849. ); VUKOTINOVIĆ - LJUDEVIT (1813. - 1893. ); KUKULJEVIĆ - IVAN - SAKCINSKI (1815. - 1896. ); JORGOVANIĆ - RIKARD - FLIEDER (1853. - 1880. ); GAJ - LJUDEVIT (1809. - 1872. ); VRAZ - STANKO (1810. - 1851. ); DEMETER - DIMITRIJE (1811. - 1872. ); ŠENOA - AUGUST (1838. - 1880. ); HARAMBAŠIĆ - AUGUST (1861. - 1911. ); ŠTOOS - PAVAO (1806. - 1862. ); BOTIĆ - LUKA (1830. - 1863. ); TRNSKI - IVAN (1819. - 1910. ); MAŽURANIĆ - IVAN (1814. - 1890. ); PRERADOVIĆ - PETAR (1818. - 1872. ); BLAŽEK - TOMO (1807. - 1846. ); PALMOVIĆ - ANDRIJA; RAKOVAC - DRAGUTIN

#trilogija

#ntl

19.

#alt

Ilirska antologija : književni dokumenti Hrvatskog preporoda

Zagreb: Minerva, 1934. -

ZZC ILIRS

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

19.

#alt #opis

Ilirska antologija: književni dokumenti Hrvatskog preporoda / sastavio i uvod napisao Slavko Ježić. - - Zagreb: Minerva, 1934. - 287 str.; 22 cm (Noviji hrvatski pisci. Sto godina hrv. književnosti:1830-1930 ; 1.) -

udk:ZZC:949.75 ; ; ; id broj:10315

K:

BOGOVIĆ - MIRKO (1916. - 1995. ); MIHANOVIĆ - ANTUN (1796. - 1861. ); NEMČIĆ - ANTUN (1813. - 1849. ); VUKOTINOVIĆ - LJUDEVIT (1813. - 1893. ); KUKULJEVIĆ - IVAN - SAKCINSKI (1815. - 1896. ); GAJ - LJUDEVIT (1809. - 1872. ); DRAŠKOVIĆ - JANKO; VRAZ - STANKO (1810. - 1851. ); DEMETER - DIMITRIJE (1811. - 1872. ); ILIRSKI PREPOROD; TRNSKI - IVAN (1819. - 1910. ); MAŽURANIĆ - IVAN (1814. - 1890. ); PRERADOVIĆ - PETAR (1818. - 1872. ); JEŽIĆ - SLAVKO; BLAŽEK - TOMO (1807. - 1846. ); MAŽURANIĆ - MATIJA (1817. - 1881. ); TOPALOVIĆ - MATO (1812. - 1862. ); UTJEŠENOVIĆ - OSTROŽINSKI - OGNJESLAV (1817. ; ILIRIZAM - LITERATURA; BIBLIOGRAFIJA - ILIRIZAM

#trilogija

#ntl

20.

#alt

Magnum tempus : ilirizam i katoličko sveštenstvo : ideje i ličnosti 1830. 1849.

Beograd: Nova knjiga, 1987. -

ZZC NOVAK mag

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

20.

#alt #opis

Magnum tempus: ilirizam i katoličko sveštenstvo: ideje i ličnosti 1830. 1849. / Viktor Novak. - - Beograd: Nova knjiga, 1987. - 660 str.; 27 cm -

udk:94/98 ; 322 ; ; id broj:20272

K:

ILIRIZAM; MARKOVIĆ - FRANJO (1845. - 1914. ); NEMČIĆ - ANTUN (1813. - 1849. ); STROSSMAYER - JOSIP - JURAJ (1815. - 1905. ); GAJ - LJUDEVIT (1809. - 1872. ); GIMNAZIJA - KRIŽEVCI; SMIČIKLAS - GABRIJEL (1783. - 1856. ); BEDEKOVIĆ - LJUDEVIT (1784. - 1854. ); BOGOVIĆ - MIRKO (1816. - 1893. ); MLINARIĆ - STJEPAN; SMODEK - MATIJA (1808. - 1881. ); KRIŽEVCI; ZZC

#trilogija

#ntl

21.

#alt #opis

Dr Ljudevit Gaj, prvi hrvatski bibliofil.: (obljetnica k tridesetoj godišnjici njegove smrti.): predavanje držano dne 25. travnja 1902., prigodom proslave tridesete godišnjice smrti Ljudevita Gaja... / govorio Stjepan Ortner. - - Zagreb: Tisak F. Bogovića, 1902. - 28 str. : ilustr.; 20 cm. - -

udk:09 ; ZZC ; ; id broj:48275

K:

GAJ - LJUDEVIT; ORTNER - STJEPAN; KRIŽEVAČKI PEČATI

#trilogija

#ntl

22.

#alt

Gajeva "Još Horvatska ni propala" iz 1832 33. : Ideologija LJudevita Gaja u pripremnom razdoblju hrvatskog narodnog preporoda

Zagreb: Globus, 1989. -

ZZC STANČ gaj

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22.

#alt #opis

Gajeva "Još Horvatska ni propala" iz 1832 33.: Ideologija LJudevita Gaja u pripremnom razdoblju hrvatskog narodnog preporoda / Nikša Stančić. - - Zagreb: Globus, 1989. - 177, XLVIII str., (16) s tablama; 25 cm (Biblioteka Posebna izdanja.) - 86-343-0386-1

udk:94(497.5) ; 929 ; ; id broj:19797

K:

RUBIDO - ERDOEDY - SIDONIJA (1819 - 1884); VUKOTINOVIĆ - LJUDEVIT (1813. - 1893. ); GAJ - LJUDEVIT (1809. - 1872. ); KRIŽEVCI; ZZC

#trilogija

#ntl

23.

#alt

Velebit : zabavnik hrvatske omladine.

Zagreb: Djačko družtvo "Velebit", 1874. -

ZZC VELEB

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

23.

#alt #opis

Velebit: zabavnik hrvatske omladine. - - Zagreb: Djačko družtvo "Velebit", 1874. - 373 str.; 20 cm. - -

udk:886.2-8 ; ; ; id broj:6207

K:

GRLOVIĆ - MILAN (1852. - 1915. ); DRUŠTVO "VELEBIT"; GAJ - LJUDEVIT (1809. - 1872. ); KRIŽEVCI; ZZC

#trilogija

#ntl

24.

#alt

Tijelo bez kosti : kako se zamišljao nacionalni identitet u tekstovima hrvatskih preporoditelja

Zagreb: Meandarmedia, 2015. -

ZZC ŽUŽUL tij

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

24.

#alt

Autorica analizira procese uspostave hrvatskog nacionalnog identiteta interpretirajući ulogu književnih, publicističkih i programatskih tekstova hrvatskog narodnog preporoda, te sagledavajući ˝proces oblikovanja nacije (...) u toj stalnoj rizičnoj igri dopisivanja, preispisivanja, reinterpretiranja i transformiranja kulturnog prostora koji nastaje između prošlosti i sadašnjosti˝.

Tijelo bez kosti: kako se zamišljao nacionalni identitet u tekstovima hrvatskih preporoditelja / Ivana Žužul. - - Zagreb: Meandarmedia, 2015. - 322 str.; 20 cm. - (Biblioteka Intermedia ; knj. 42) - 978-953-334-044-9

udk:ZZC ; 82.09 ; ; id broj:59117

K:

"DANICA"; NEMČIĆ - ANTUN; HRVATSKI PREPOROD; BABUKIĆ - VJEKOSLAV; GAJ - LJUDEVIT; JARNEVIĆ - DRAGOJLA; VUKOTINOVIĆ - LJUDEVIT; VRAZ - STANKO; ŠULEK - BOGOSLAV; RAKOVAC - DRAGUTIN; TRNSKI - IVAN; MAŽURANIĆ - IVAN; KUKULJEVIĆ - IVAN - SAKCINSKI (1815. - 1896. )

#trilogija

#ntlUntitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz