Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 5

Tražili ste: u predmetnici EPITAFI; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 5

Tražili ste: u predmetnici EPITAFI; grupirano po signaturi

ispis

8 - Znanost o jeziku i književnost

82(091) - Povijest književnosti

1.

#alt

Povijest hrvatske usmene književnosti

Zagreb: Školska knjiga, 2013. -

82(091) BOTIC pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

1.

#alt

Poštujući načela književne teorije i specifičnost usmene književnosti, Stipe Botica dao je u svojoj Povijesti cjelovit prikaz hrvatske usmene književnosti na osnovi zapisa koji su se pojavljivali od 12. stoljeća i bili ukomponirani u pisane književne, obredne, pravne i druge spise. Posebnu je pozornost obratio na zapise iz 16. stoljeća, iz doba renesanse, te iz 17., 18. i posebice 19. stoljeća - kada se formirao korpus usmene književnosti koji se i poslije uspješno producirao u inačicama. Sve je to autor doveo u smislenu svezu i naglasio da je kontinuitet usmene književnosti evidentna činjenica koja obilježuje i hrvatsku tradicijsku kulturu i kulturu općenito.

Hrvatske je zapise narodnoga blaga uspoređivao, kad je to bilo potrebno, s tekstovima drugih naroda, ponajprije slavenskih, ali se poslužio i usporedbom žanrovskih paradigmi na europskoj razini koncipirajući izgled cjelovita tijeka usmene književnosti kako se pojavljuje u usmenoknjiževnim žanrovima.

Povijest hrvatske usmene književnosti / Stipe Botica. - - Zagreb: Školska knjiga, 2013. - 549 str. : ilustr.; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis) - 978-953-0-30280-8

udk:82(091) ; 39 ; ; id broj:55416

K:

HRVATSKA USMENA KNJIŽEVNOST - POVIJEST; POVIJEST HRVATSKE USMENE KNJIŽEVNOSTI; HRVATSKE BUGARŠĆICE; EPSKA USMENA PJESMA; MODO EPICO; EPSKO PJESNIŠTVO; USMENE PROZNE VRSTE; PRIPOVIJEDANJE - TRADICIJSKA KULTURA; NARODNE PRIČE - TIPOLOGIJA; MIT(EM); BAJKA; PREDAJA; LEGENDA; BASNA; ANEGDOTA; PARABOLA; VIC; PRIČA(NJE) IZ ŽIVOTA; GOVORNIČKI OBLICI - TIPOLOGIJA; POSLOVICA; ZAGONETKA; RUBNI USMENOKNJIŽEVNI OBLICI; PRIČE IZ SVAKODNEVLJA; GRAFITI; EPITAFI

#trilogija

#ntl

2.

#alt

Od antičke književnosti do prosvjetiteljstva : (hrestomatija) : II

Sarajevo: Veselin Masleša, 1982. -

82(091) ODANT 2

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

2.

#alt

Od antičke književnosti do prosvjetiteljstva: (hrestomatija): II / Tvrtko Kulenović (et al.). - - Sarajevo: Veselin Masleša, 1982. - 266 str.; 21 cm -

udk:82(091) ; ; ; id broj:37811

K:

KATUL; TIBUL; PROPERCIJE; VERGILIJE; HOMER; SOFOKLO; KNJIŽEVNOST HUMANIZMA I RENESANSE; SREDNJOVJEKOVNA KNJIŽEVNOST - HRVATSKA; EPITAFI - BOSANSKI STEĆCI; ALHAMIJADO KNJIŽEVNOST; ARZUHALI (POSLANICE); POBOŽNE PJESME - ILAHIJA; LJUBAVNA LIRIKA

#trilogija

#ntl

886.2 - Hrvatska književnost

3.

#alt

Novi hrvatski epitafi

Zagreb: Školska knjiga, 2007. -

886.2-1 BOTIC nov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

3.

#alt

˝Za potrebe ove knjige odabrao sam one epitafe koji imaju prepoznatljivu literarnu strukturu i mogu predočiti ogledan izgled hrvatske epitafike te pridonijeti mogućoj tipologizaciji te književne vrste na hrvatskome području˝ - Stipe Botica.

Novi hrvatski epitafi / Stipe Botica. - - Zagreb: Školska knjiga, 2007. - 351 str.; 25 cm - 978-953-0-50894-1

udk:886.2-1:398 ; ; ; id broj:36116

K:

EPITAFI

#trilogija

#ntl

4.

#alt

Epitafi i poeme

Zagreb: Naklada Društva književnika Hrvatske, 1957. -

886.2-1 CETTI epi

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

4.

886.2-1 CETTI epi
#alt #opis

Epitafi i poeme / Ante Cettineo. - - Zagreb: Naklada Društva književnika Hrvatske, 1957. - (Suvremeni pisci.) -

udk:886.2-1 ; ; ; id broj:20720

K:

CETTINEO - ANTE (1898. - 1956.); EPITAFI

#trilogija

#ntl

5.

#alt

Hrvatski Olimp

Zagreb: Stvarnost, 1970. -

886.2-7 ZECZO hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

5.

886.2-7 ZECZO hrv
#alt #opis

Hrvatski Olimp / Zoran Zec. - - Zagreb: Stvarnost, 1970. - -

udk:886.2-7 ; ; ; id broj:23357

K:

HUMOR; EPITAFI

#trilogija

#ntlUntitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz