Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 8

Tražili ste: u predmetnici BJELOVAR - POVIJEST; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 8

Tražili ste: u predmetnici BJELOVAR - POVIJEST; grupirano po signaturi

ispis

0 - Općenito

0 - Općenito

1.

#alt

Pregled bjelovarskog tiskarstva do 1940. : bibliografija

Zagreb - Bjelovar: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2016. -

01 RENIĆ pre

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

1.

#alt

˝Ovaj tekst ima značajke i obilježja tematskog leksikona, jer se u njemu govori o svim tiskarama i njihovim vlasnicima pojedinačno i, napose, o svim nakladnicima, periodicima, knjigama i njihovim autorima. Studija je značajan doprinos poznavanju ne samo kulturne povijesti Bjelovara nego i hrvatske kulturne povijesti uopće.˝ Dubravko Jelčić (iz recenzije)

Pregled bjelovarskog tiskarstva do 1940.: bibliografija / Zorka Renić, Tina Gatalica; [urednik Vladimir Strugar]. - - Zagreb - Bjelovar: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2016. - 254 str. : ilustr. u bojama; 28 cm. - (Posebna izdanja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru ; knj. 6) - 978-953-347-109-9

udk:01 ; 655(091) ; ; id broj:60979

K:

LIPŠIĆ, FILIP; BIBLIOGRAFIJA; TISKARSTVO - BJELOVAR - POVIJEST; WEISS, LAVOSLAV; KNJIŽARSTVO - BJELOVAR - POVIJEST; FLEISCHMANN, JACOB; KOLESAR, ADOLF; NAKLADNIŠTVO - BJELOVAR - POVIJEST; ŠKALEC, STJEPAN

#trilogija

#ntl

2.

#alt

Priča o knjizi na kotačima : povijest Bibliobusne službe Narodne knjižnice ˝Petar Preradović˝ Bjelovar (1972. 2012.)

Bjelovar: Narodna knjižnica "Petar Preradović", 2012. -

02 PEJIĆ pri

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

2.

#alt

Sažetak

U mreži knjižnica, odnosno hrvatskom knjižničnom sustavu, pokretne knjižnice imaju važno mjesto, prvenstveno poradi dostupnosti informacija, knjiga i ostale neknjižne građe stanovnicima manjih mjesta u bližoj ili daljoj okolici pojedinih gradova kao i u udaljenim gradskim naseljima samih gradova gdje ne postoje stacionirane narodne (javne) knjižnice.

Pružanje knjižničnih usluga stanovnicima, koji gravitiraju gradu Bjelovaru, a koji nisu bili obuhvaćeni mrežom knjižnica, Narodnoj knjižnici „Petar Preradović˝kao regionalnoj, središnjoj, matičnoj knjižnici bio je prvotni cilj pri osnivanju Pokretne knjižnice 1972.

Bio je to značajan iskorak u suvremeno knjižničarstvo u kojem su poštivana temeljna IFLA-ina i UNESCO-ova načela opće dostupnosti informacija svim stanovnicima bez ikakvih razlika.

Nakon uvodnih napomena rad prati četrdesetogodišnje djelovanje Pokretne knjižnice, a poradi preglednosti prijeđeni put je podijeljen u tri cjeline:

- Nabava prvog vozila (bibliokombija): rad 1972. -1980.;

- Nabava drugog vozila (biblio-busa): rad 1980. - 1991. i

- Novo doba ili Bibliobusna služba danas: rad 1991. - 2012.

Zaključkom, kratkim osvrtom na prijeđeni put, ističu se postignuća u radu Pokretne knjižnice od njezinih početaka do danas.

...

Priča o knjizi na kotačima: povijest Bibliobusne službe Narodne knjižnice ˝Petar Preradović˝ Bjelovar (1972. 2012.) / Ilija Pejić, Željko Prohaska. - - Bjelovar: Narodna knjižnica "Petar Preradović", 2012. - 55 str. : ilustr. u bojama; 21 cm. - - 978-953-99736-4-1

udk:021(497.5) ; ; ; id broj:52849

K:

BIBLIOBUSNA SLUŽBA - NARODNA KNJIŽNICA PETAR PRERADOVIĆ BJELOVAR; KNJIŽNICE - POVIJEST - BJELOVAR; KNJIŽNIČARSTVO; BJELOVAR - BIBLIOBUS

#trilogija

#ntl

3.

#alt

Bjelovarski zbornik 1989.

Bjelovar: Gradski muzej Bjelovar, 1989. -

08 BJELO

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

3.

#alt #opis

Bjelovarski zbornik 1989. - - Bjelovar: Gradski muzej Bjelovar, 1989. - 186 str. : ilustr.; 23 cm. - -

udk:(08) ; ; ; id broj:42

K:

BJELOVAR - ZBORNIK 1989. ; POVIJEST BJELOVARA; SJEVEROZAPADNA HRVATSKA

#trilogija

#ntl

6 - Primjenjene znanosti

614 - Javno zdravstvo. Zaštita od nesreća

4.

#alt

Iz povijesti zdravstva Bjelovara

Zagreb, Bjelovar: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad, 2015. -

614(091) HABEK izp

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

4.

#alt

U knjizi je autor dao širi opis stanja zdravstva i zdravstvene regulative u Habsburškoj Monarhiji, o metodama liječenja u 18. i 19. stoljeću i demografskim i socijalnim zbivanjima u Varaždinskom generalatu te potom, što je središnji dio knjige, opisuje povijest zdravstva u Bjelovaru. Opširno i dokumentirano prikazuje utemeljenje prve bjelovarske bolnice i zdravstveno osoblje, podatke o bolničkom pobolu i pomoru, bjelovarskim ljekarnicima i ljekarništvu, bjelovarskim primaljama i primaljstvu, bjelovarskom zubarstvu, djelovanju časnih sestara milosrdnica od 1884. godine, ustrojstvu zdravstvene službe Varaždinske (bjelovarske) 16. pukovnije i vojno zdravstvena zbivanja u Bjelovaru tijekom I. svjetskog rata kao i djelovanju Županijske bolnice u Bjelovaru u tome vremenu.

Iz povijesti zdravstva Bjelovara / Dubravko Habek; [prijevod [sažetka] na engleski jezik Gorka Radočaj]. - - Zagreb, Bjelovar: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad, 2015. - 404 str. : ilustr. u bojama; 28 cm. - (Posebna izdanja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru ; knj. 5) - 953-154-221-0

udk:614(497.5)(091) ; ZZC ; ; id broj:58902

K:

ZDRAVSTVO - BJELOVAR - POVIJESNI PREGLED; ZZC KRIŽEVCI; KRIŽEVAČKA PUKOVNIJA; VOJNE BOLNICE - POVIJEST; BOLNICE - HABSBURŠKA MONARHIJA

#trilogija

#ntl

9 - Povijest, zemljopis

94(497.5) - Povijest Hrvatske

5.

#alt

Vrijeme zločina : novi prilozi za povijest koprivničke Podravine 1941. 1948.

Zagreb ; Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest, 2007. -

94(497.5) DESPO

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

5.

#alt

Despot se bavi dosad malo poznatim (ili uglavnom iz ideoloških razloga prešućivanim) činjenicama iz doba Drugoga svjetskog rata i poraća. Knjiga obiluje izvornom dokumentarnom (dobrim dijelom dosad neobjavljenom) građom o zločinima u Podravini od 1941. do 1948. godine, za vrijeme vladavine NDH i u prvim godinama komunističke vlasti.

Vrijeme zločina: novi prilozi za povijest koprivničke Podravine 1941. 1948. / Zvonimir Despot. - - Zagreb; Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest, 2007. - 479 str. : ilustr.; 24 cm. - (Biblioteka Hrvatska povjesnica. Monografije i studije III ; knj. 33) - 978-953-6324-57-6

udk:94(497.5)˝1941/1948˝ ; ; ; id broj:43040

K:

BJELOVAR - DRUGI SVJETSKI RAT - RATNE ŽRTVE; KOPRIVNICA I OKOLICA - POLITIČKA ZBIVANJA - 1941/1948; KOPRIVNICA I OKOLICA - POVIJEST - 1941/1948; RATNE ŽRTVE - BJELOVAR; RATNE ŽRTVE - DRUGI SVJETSKI RAT - KOPRIVNICA I OKOLICA; PODRAVINA - RATNE ŽRTVE; ŽIDOVI - PODRAVINA

#trilogija

#ntl

6.

#alt

Moderna povijest Bjelovara : 1871. 2010. : od razvojačenja Varaždinske krajine do suvremenog Bjelovara

Bjelovar: Tiskara Horvat ; Zagreb: Naklada Breza, 2012. -

94(497.5) KARAU mod

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

6.

#alt

Moderna povijest Bjelovara na gotovo 800 stranica iz pera bjelovarskog povjesničara Željka Karaule dio je projekta Povijest grada Bjelovara od njegovih početaka do kraja Domovinskog rata koji su pokrenuli Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Bjelovaru i Grad Bjelovar. Projekt je trajao od 2009. do 2012., a na njemu su radili dr. sc. Hrvoje Petrić, dr. sc. Željko Holjevac i autor ove knjige. U njoj Karaula piše o povijesti Bjelovara, dotičući se svih segmenata - političkih, gospodarskih, kulturnih, sportskih, prosvjetnih i vjerskih. Monografija je pisana na temelju obimnih arhivskih dokumenata i literature, a njena je važnost i u tome što se po prvi put valorizira suvremena povijest Bjelovara, posebno ona nakon Drugog svjetskog rata i Domovinskog rata.

Moderna povijest Bjelovara: 1871. 2010.: od razvojačenja Varaždinske krajine do suvremenog Bjelovara / Željko Karaula. - - Bjelovar: Tiskara Horvat; Zagreb: Naklada Breza, 2012. - 790 str., [16] str. s tablama (pretežno u bojama) : ilustr., faks.; 25 cm + Errata corrige ([1]) list) - 978-953-7928-00-1

udk:94(497.5) ; ; ; id broj:54822

K:

BJELOVAR - POVIJEST; DRUŠTVA - BJELOVAR - POVIJEST; GOSPODARSTVO - BJELOVAR - POVIJEST; HRVATSKA PUČKA SELJAČKA STRANKA - BJELOVAR; INDUSTRIJA - BJELOVAR - POVIJEST; IZDAVAŠTVO - BJELOVAR - POVIJEST; KNJIŽNICE - BJELOVAR - POVIJEST; KULTURNI ŽIVOT - BJELOVAR - POVIJEST; POLITIČKI ŽIVOT - BJELOVAR - POVIJEST; SPORT - BJELOVAR - POVIJEST; STANOVNIŠTVO - BJELOVAR; ŠKOLSTVO - BJELOVAR - POVIJEST; VJERSKI ŽIVOT - BJELOVAR - POVIJEST; VOJNA KRAJINA - RAZVOJAČENJE

#trilogija

#ntl

7.

#alt

Studije iz povijesti Bjelovara : (1848. 1991.)

Bjelovar: Čvor, 2011. -

94(497.5) KARAU stu

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

7.

#alt

U knjizi se nalazi devetnaest radova u kojima autor istražuje povijest Bjelovara i okolice od 1848. do 1991. godine. Petnaest radova tiskano je ranije u znanstvenim časopisima, a četiri su do sada neobjavljena teksta.

Studije iz povijesti Bjelovara: (1848. 1991.) / Željko Karaula. - - Bjelovar: Čvor, 2011. - 255 str. : ilustr.; 25 cm - 953-310-012-5

udk:94(497.5)"1848/1991" ; ; ; id broj:48541

K:

BJELOVAR - POVIJEST; BJELOVAR - VOJNI KOMUNITET; BJELOVARSKA AFERA - 1888. ; DOMOBRANI - BJELOVAR; DOMOVINSKI RAT; GLAS BJELOVARA (TJEDNIK); GUDOVAC - 1941. ; HRVATSKA SELJAČKA STRANKA; KOMUNISTIČKA PARTIJA HRVATSKE - BJELOVAR; LOKALNI IZBORI - OPĆINA BJELOVAR - 1990. ; MATICA HRVATSKA - OGRANAK BJELOVAR; NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA - BJELOVAR - 1944. ; NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA; NOVINE - BJELOVAR; PRAVOSLAVNO STANOVNIŠTVO; PRERADOVIĆ - PETAR - KORESPONDENCIJA; RATNE ŽRTVE; TRNSKI - IVAN; VARAŽDINSKA KRAJINA; VOJNA KRAJINA; VOJNI KOMUNITETI; ZDRAVSTVO - BJELOVAR - POVIJEST; ŽIDOVI - BJELOVAR; ŽIDOVI - HOLOKAUST

#trilogija

#ntl

8.

#alt

Iščezla Hrvatska : jednom (ne)davno u Lijepoj Našoj...

Zagreb: Mozaik knjiga, 2019. -

94(497.5) MATIĆ išč

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

8.

#alt

Sjećate li se popularnog Žućka – žutog tramvaja koji je vozio dubrovačkim ulicama? Jeste li zalazili u „Kulušić“ u vrijeme kad su ga posjećivali najpopularniji jugoslavenski bendovi? Jeste li ikad dobili dar za Dan dječje radosti? Jeste li čekali u redu za trajekt „Bodulka“? Kad ste zadnji put na izlet u Samobor putovali vlakom? Koju vam je ocjenu zaključila učiteljica „Domaćinstva“?...

Iščezla Hrvatska: jednom (ne)davno u Lijepoj Našoj... / Tomislav Matić. - - Zagreb: Mozaik knjiga, 2019. - 320 str. : ilustr. u bojama; 31 cm - 978-953-14-2546-9

udk:94(497.5) ; 930.85(497.5) ; ; id broj:65787

K:

DAN DJEČJE RADOSTI; OPATIJSKI FESTIVAL - POVIJEST; PIJARISTI - BJELOVAR; GOVEDO TUR; HRVATSKA - KULTURNA BAŠTINA; HALUDOVO - HOTELSKI KOMPLEKS - MALINSKA; LAMARR - HEDY; TVORNICA GLINICE - OBROVAC; VULKAN - ZAGORJE - KAMENI VRH; KARANFIL - OTOK JABUKA; SPUŽVARSTVO - KRAPANJ; TEMPLARI - VRANA; VELI JOŽE - PLOVEĆA DIZALICA; DOMAĆINSTVO - ŠKOLSKI PREDMET; HRVATSKA - POVIJEST; KULTURNA BAŠTINA; KULUŠIĆ; MASONSKA LOŽA - OSIJEK; SINAGOGA - ZAGREB; TRAMVAJ - DUBROVNIK; TUNOLOV - BAKARSKI ZALJEV; TVORNICA TANINA - ŽUPANJA; AERODROM - BORONGAJ; KORALJSTVO - ZLARIN; SULEJMANOV MOST NA DRAVI; TROLEJBUS - RIJEKA - SPLIT; ŽUMBERAČKI USKOCI; BLUDILIŠTA - ZAGREB; KRALJ ALEKSANDAR ĐORĐEVIĆ - KIP U VARAŽDINU; PAVLINI - GARIĆ; SVILARSTVO - SLAVONIJA; TISKARA - NEDELIŠĆE; VARAŽDIN - GLAVNI GRAD; KRUNA HRVATSKIH KRALJEVA; PUSTINJACI - BRAČ; SAMOBORČEK; SANATORIJ BRESTOVAC - MEDVEDNICA; SVETAC - OTOK

#trilogija

#ntlUntitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz