Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 13

Tražili ste: u autoru Stipe Botica.; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 13

Tražili ste: u autoru Stipe Botica.; grupirano po signaturi

ispis

3 - Društvene znanosti

323 - Unutrašnja politika

1.

#alt

Za slobodu i pravicu : Stjepan Sulimanac naš Štefina

Zagreb: HDZ, 1999. -

323 LEČEK zas

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

1.

#alt #opis

Za slobodu i pravicu: Stjepan Sulimanac naš Štefina / Suzana Leček, Stipe Botica. - - Zagreb: HDZ, 1999. - 264 str. : ilustr.; 24 cm. - - 953-97332-3-5

udk:323:929 ; ; ; id broj:9785

K:

SULIMANAC - STJEPAN (1915. - 1994.)

#trilogija

#ntl

8 - Znanost o jeziku i književnost

82(091) - Povijest književnosti

2.

#alt

Biblija i hrvatska tradicijska kultura

Zagreb: Školska knjiga, 2011. -

82(091) BOTIC bib

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

2.

#alt

Biblija je odavno udomaćena u hrvatskoj sredini. Hrvati su je primili od samih početaka života na ovim prostorima, a svoj život i običaje usuglasivali su s biblijskim svjetonazorom pa je ona kao sveta i literarna knjiga silno utjecala na hrvatsku tradicijsku kulturu. Iz sedamdeset dviju biblijskih knjiga, i Staroga i Novog zavjeta, autor izdvaja one dijelove koji se prepoznaju kao nosivi dijelovi hrvatske tradicijske kulture. Štoviše, autor Stipe Botica pokazuje da je hrvatska tradicijska kultura bezuvjetno ovisna o Bibliji – iz nje proizlazi i u njoj nalazi svoje prirodno uporište.

Gotovo je nevjerojatan broj biblijskih perikopa koje su se ostvarile u životu i običajima Hrvata, u hrvatskim tradicijskim pjesmama, predajama, pričama, narodnoj mudrosti, narodnim vjerovanjima, odnosu prema svijetu i životu, svjetonazoru i svemu onome što čini tradicijsko.

Dokumentacija kojom potvrđuje današnju biblijsku nazočnost u hrvatskome tradicijskome nastala je kao plod

Biblija i hrvatska tradicijska kultura / Stipe Botica. - - Zagreb: Školska knjiga, 2011. - 365 str.; 25 cm. - - 978-953-0-60699-9

udk:821.163.42(091) ; 398 ; ; id broj:51869

K:

HRVATSKA USMENA KNJIŽEVNOST - BIBLIJSKE TEME; HRVATSKA TRADICIJSKA KULTURA - BIBLIJA; HRVATSKA USMENA KNJIŽEVNOST - BIBLIJA

#trilogija

#ntl

3.

#alt

Povijest hrvatske usmene književnosti

Zagreb: Školska knjiga, 2013. -

82(091) BOTIC pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

3.

#alt

Poštujući načela književne teorije i specifičnost usmene književnosti, Stipe Botica dao je u svojoj Povijesti cjelovit prikaz hrvatske usmene književnosti na osnovi zapisa koji su se pojavljivali od 12. stoljeća i bili ukomponirani u pisane književne, obredne, pravne i druge spise. Posebnu je pozornost obratio na zapise iz 16. stoljeća, iz doba renesanse, te iz 17., 18. i posebice 19. stoljeća - kada se formirao korpus usmene književnosti koji se i poslije uspješno producirao u inačicama. Sve je to autor doveo u smislenu svezu i naglasio da je kontinuitet usmene književnosti evidentna činjenica koja obilježuje i hrvatsku tradicijsku kulturu i kulturu općenito.

Hrvatske je zapise narodnoga blaga uspoređivao, kad je to bilo potrebno, s tekstovima drugih naroda, ponajprije slavenskih, ali se poslužio i usporedbom žanrovskih paradigmi na europskoj razini koncipirajući izgled cjelovita tijeka usmene književnosti kako se pojavljuje u usmenoknjiževnim žanrovima.

Povijest hrvatske usmene književnosti / Stipe Botica. - - Zagreb: Školska knjiga, 2013. - 549 str. : ilustr.; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis) - 978-953-0-30280-8

udk:82(091) ; 39 ; ; id broj:55416

K:

HRVATSKA USMENA KNJIŽEVNOST - POVIJEST; POVIJEST HRVATSKE USMENE KNJIŽEVNOSTI; HRVATSKE BUGARŠĆICE; EPSKA USMENA PJESMA; MODO EPICO; EPSKO PJESNIŠTVO; USMENE PROZNE VRSTE; PRIPOVIJEDANJE - TRADICIJSKA KULTURA; NARODNE PRIČE - TIPOLOGIJA; MIT(EM); BAJKA; PREDAJA; LEGENDA; BASNA; ANEGDOTA; PARABOLA; VIC; PRIČA(NJE) IZ ŽIVOTA; GOVORNIČKI OBLICI - TIPOLOGIJA; POSLOVICA; ZAGONETKA; RUBNI USMENOKNJIŽEVNI OBLICI; PRIČE IZ SVAKODNEVLJA; GRAFITI; EPITAFI

#trilogija

#ntl

82-91 - Narodna književnost

4.

#alt

Biserno uresje : hrvatska usmena ljubavna poezija

Zagreb: Alfa, 1998. -

82-91 BISER

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

4.

#alt #opis

Biserno uresje: hrvatska usmena ljubavna poezija / priredio Stipe Botica. - 3. izmijenjeno (skraćeno) izd. - - Zagreb: Alfa, 1998. - 151 str.; 21 cm (Knjiga za mladež.) - 953-168-163-5

udk:82-91 ; ; ; id broj:8529

K:

LJUBAVNE PJESME; USMENA KNJIŽEVNOST

#trilogija

#ntl

5.

#alt

Biserno uresje : izbor hrvatske usmene ljubavne poezije

Zagreb: Školske novine, 1994. -

82-91 BISER

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

5.

#alt #opis

Biserno uresje: izbor hrvatske usmene ljubavne poezije / priredio Stipe Botica. - 2. izm. i dop. izd. - - Zagreb: Školske novine, 1994. - 215 str.; 20 cm. - - 953-160-012-0

udk:82-91 ; ; ; id broj:6177

K:

HRVATSKA USMENA LJUBAVNA POEZIJA

#trilogija

#ntl

6.

#alt

Kad ti kuća gori, a ti se ogrij : zbirka poslovica Bartula Matijace

Zagreb: Naklada Pavičić, 2007. -

82-91 KADTI

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

6.

#alt

Knjiga Kad ti kuća gori, a ti se ogrij skupljača i zapisivača Bartula Matijace dosad je najopsežnija objavljena zbirka hrvatskih poslovica, sa 14.926 primjera. Pronađena je u privatnom arhivu skupljačeva unuka prim. dr. Bartula Matijace ml. u Zagrebu, a za objavljivanje ju je stručno pripremio ekspert za hrvatsku usmenu književnost prof. dr. Stipe Botica.##Dio poslovica iz Matijačine impozantne zbirke poznat je i iz drugih izvora paremiološke građe, a dio se zapisanih poslovica javlja u varijantama. No, kad se i odbiju već poznati primjeri i inačice, ostaje oko 8.000 sažetih, duhovitih i slikovitih mudrosti koje se nigdje nisu mogle pročitati i koje će zainteresirati široko čitateljstvo, a današnjim istraživačima naše kulturne povijesti poslužiti kao dragocjen materijal.

Kad ti kuća gori, a ti se ogrij: zbirka poslovica Bartula Matijace / priredio i predgovor napisao Stipe Botica. - - Zagreb: Naklada Pavičić, 2007. - 520 str.; 24 cm (Znanstvena biblioteka) - 953-6308-69-9

udk:82-91 ; 39 ; ; id broj:34787

K:

NARODNE POSLOVICE

#trilogija

#ntl

7.

#alt

Usmene lirske pjesme

Zagreb: Matica hrvatska, 1996. -

82-91 USMEN

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

7.

#alt #opis

Usmene lirske pjesme / priredio Stipe Botica. - - Zagreb: Matica hrvatska, 1996. - 306 str. : ilustr.; 21 cm (Stoljeća hrvatske književnosti.) - 953-150-211-0

udk:82-91 ; ; ; id broj:5120

K:

LIRIKA

#trilogija

#ntl

82.01 - Teorija i estetika književnosti

8.

#alt

Lijepa naša baština : književno antropološke teme

Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 1998. -

82.01 BOTIC lij

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

8.

#alt #opis

Lijepa naša baština: književno antropološke teme / Stipe Botica. - - Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 1998. - 218 str.; 21 cm (Biblioteka Portreti.) - 953-169-021-9

udk:82.01:39 ; ; ; id broj:8609

K:

LIRIKA; POSLOVICE; PRIČE; USMENA KNJIŽEVNOST; ZAGONETKE; ZDRAVICE; EPSKO PJESNIŠTVO; GOVORNIČKI OBLICI; PUČKE PJESME; TRADICIJSKA KULTURA; ETNOLOŠKI ZAPISI

#trilogija

#ntl

82.09 - Književna kritika. Prikazi

9.

#alt

Andrija Kačić Miošić

Zagreb: Školska knjiga, 2003. -

82.09 BOTIC and

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

9.

#alt #opis

Andrija Kačić Miošić / Stipe Botica. - - Zagreb: Školska knjiga, 2003. - 330 str. : ilustr.; 25 cm. - - 953-0-61577-9

udk:821.163.42.09 ; ; ; id broj:23314

K:

KAČIĆ - MIOŠIĆ - ANDRIJA (1704. - 1760.)

#trilogija

#ntl

10.

#alt

Biblija i hrvatska kulturna tradicija

Zagreb: Vlastita naklada, 1995. -

82.09 BOTIC bib

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

10.

#alt #opis

Biblija i hrvatska kulturna tradicija / Stipe Botica. - - Zagreb: Vlastita naklada, 1995. - 138 str.; 21 cm. - - 953-96261-0-2

udk:82.09 ; 39 ; 821.163.42.09 ; id broj:4406

K:

BIBLIJA; HRVATSKA

#trilogija

#ntl

11.

#alt

Filip Grabovac

Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozof. fak. Sveučilišta, 1990. -

82.09 BOTIC fil

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

11.

82.09 BOTIC fil
#alt #opis

Filip Grabovac / Stipe Botica. - - Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozof. fak. Sveučilišta, 1990. - 106 str. : ilustr.; 19 cm (Enciklopedija hrvatske književnosti.) - 86-80279-20-X

udk:82.09:929 ; ; ; id broj:6139

K:

GRABOVAC - FILIP (1683. - 1749.)

#trilogija

#ntl

12.

#alt

Luka Botić

Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozof. fak. Sveučilišta, 1989. -

82.09 BOTIC luk

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

12.

82.09 BOTIC luk
#alt #opis

Luka Botić / Stipe Botica. - - Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozof. fak. Sveučilišta, 1989. - 127 str.; 19 cm (Enciklopedija hrvatske književnosti.) - 86-80279-12-9

udk:82.09:929 ; ; ; id broj:1062

K:

INTERPRETACIJA

#trilogija

#ntl

886.2 - Hrvatska književnost

13.

#alt

Novi hrvatski epitafi

Zagreb: Školska knjiga, 2007. -

886.2-1 BOTIC nov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

13.

#alt

˝Za potrebe ove knjige odabrao sam one epitafe koji imaju prepoznatljivu literarnu strukturu i mogu predočiti ogledan izgled hrvatske epitafike te pridonijeti mogućoj tipologizaciji te književne vrste na hrvatskome području˝ - Stipe Botica.

Novi hrvatski epitafi / Stipe Botica. - - Zagreb: Školska knjiga, 2007. - 351 str.; 25 cm - 978-953-0-50894-1

udk:886.2-1:398 ; ; ; id broj:36116

K:

EPITAFI

#trilogija

#ntlUntitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz