Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 18

Tražili ste: u autoru REM, Goran; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 18

Tražili ste: u autoru REM, Goran; grupirano po signaturi

ispis

3 - Društvene znanosti

39 - Etnologija. Etnografija. Narodni običaji. Folklor

1.

#alt

Šokci u povijesti, kulturi i književnosti

Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, 2008. -

39 REMGO šok

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

1.

#alt #opis

Šokci u povijesti, kulturi i književnosti / Goran Rem i Vladimir Rem; [prijevod na engleski Ljerka Radoš]. - - Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, 2008. - 204 str. : ilustr.; 24 cm. - - 978-953-6456-92-5

udk:39(497.5):980.35 ; ; ; id broj:43840

K:

HRVATSKA KNJIŽEVNOST - ŠOKCI; HRVATSKI KNJIŽEVNICI - ŠOKCI; ŠOKCI - KULTURNA POVIJEST; ŠOKCI - PITANJE IDENTITETA

#trilogija

#ntl

8 - Znanost o jeziku i književnost

82(091) - Povijest književnosti

2.

#alt

Puut nebeski : đakovačka čitanka

Đakovo: Gradsko poglavarstvo, 2000. -

82(091) PUUTN

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

2.

#alt #opis

Puut nebeski: đakovačka čitanka / Helena Sablić Tomić, Goran Rem. - - Đakovo: Gradsko poglavarstvo, 2000. - 272 str.; 23 cm. - - 953-96195-4-8

udk:82(091) ; ; ; id broj:12783

K:

ĐAKOVO; HRVATSKA KNJIŽEVNOST - RATNO PISMO

#trilogija

#ntl

82.09 - Književna kritika. Prikazi

3.

#alt

Os lamnigu : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Modernitet druge polovice dvadesetog stoljeća, Ivan Slamnig Boro Pavlović, postmodernitet : Dani Ivana Slamniga

Osijek: Pedagoški fakultet, 2003. -

82.09 OSLAM

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

3.

#alt

Ovo je zbornik izabranih radova međunarodnoga znanstvenog skupa
Modernitet druge polovice dvadesetog stoljeća, Ivan Slamnig -
Boro Pavlović, postmodernitet (1998., 2000., 2001.). Donosi
tekstove posvećene autorskom opusu modernističkog književnika i
književnog znanstvenika Ivana Slamniga (Metković 1930. - Zagreb
2001.). Zbornik je uredio Goran Rem. Na kraju zbornika su dva
bibliografska priloga: Skupna literatura zbornika Slamnigovih
dana i Bibliografija Skupa. (GG)

Os lamnigu: zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Modernitet druge polovice dvadesetog stoljeća, Ivan Slamnig Boro Pavlović, postmodernitet: Dani Ivana Slamniga / Goran Rem>. - - Osijek: Pedagoški fakultet, 2003. - 476 str. : ilustr.; 23 cm. - - 953-6456-40-0

udk:82.09 ; ; ; id broj:25229

K:

SLAMNIG - IVAN; "BOLJA POLOVICA HRABROSTI"

#trilogija

#ntl

4.

#alt

Povratak, Cesariću : zbornik : radovi s kolokvija, Požega 2003./2004.

Osijek: Društvo hrvatskih književnika, Ogranak ; Požega: Grad Požega, 2006. -

82.09 POVRA

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

4.

#alt #opis

Povratak, Cesariću: zbornik: radovi s kolokvija, Požega 2003./2004. / urednik Goran Rem. - - Osijek: Društvo hrvatskih književnika, Ogranak; Požega: Grad Požega, 2006. - 198 str. : ilustr.; 17 cm. - (Knjižnica Pannonius) - 953-6810-62-X

udk:82.09 ; ; ; id broj:34595

K:

CESARIĆ, DOBRIŠA - ZBORNIK RADOVA

#trilogija

#ntl

5.

#alt

Vinkovačka književna povjesnica

Vinkovci: Ogranak Matice hrvatske u Vinkovcima, 2009. -

82.09 PŠIHI vin

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

5.

#alt

Riječ je o svojevrsnom književno-povijesnom vodiču kroz djela autora koji su rođeni u Vinkovcima i okolici, i to od 18. stoljeća do današnjih dana.

Vinkovačka književna povjesnica / Ružica Pšihistal, Goran Rem. - - Vinkovci: Ogranak Matice hrvatske u Vinkovcima, 2009. - 255 str.; 24 cm. - (Knjižnica Posebna izdanja) - 978-953-6015-65-8

udk:821.163.42.09 ; ; ; id broj:48613

K:

VINKOVCI - KNJIŽEVNOST; VINKOVCI - KNJIŽEVNICI; RELKOVIĆ - MATIJA ANTUN; KOZARAC - JOSIP; KOZARAC - IVAN; KOVAČIĆ - VLADIMIR; IVAKIĆ - JOZA; RADAUŠ - VANJA; MAĐER - MIROSLAV - SLAVKO; TOMIČIĆ - ZLATKO; ČORKALO - JEMRIĆ - KATICA; BOGNER - JOSIP; BOGNER - IVO; ZOKO - BOŽICA; MARKASOVIĆ - VLASTA; RADMILOVIĆ - MARIJANA

#trilogija

#ntl

6.

#alt

Koreografija teksta : pjesništvo iskustva intermedijalnosti : prvi dio

Zagreb: Meandar, 2003. -

82.09 REMGO kor 1

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

6.

#alt #opis

Koreografija teksta: pjesništvo iskustva intermedijalnosti: prvi dio / Goran Rem. - - Zagreb: Meandar, 2003. - 210 str.; 20 cm (Biblioteka Intermedia ; knj. 9.) - 953-206-098-7

udk:82.09 ; ; ; id broj:19581

K:

HRVATSKO PJESNIŠTVO; HRVATSKO PJESNIŠTVO; HRVATSKO PJESNIŠTVO

#trilogija

#ntl

7.

#alt

Poetika brisanih navodnika aspekti metajezičnosti u suvremenom hrvatskom pjesništvu

Zagreb: Cekade, 1988. -

82.09 REMGO poe

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

7.

#alt #opis

Poetika brisanih navodnika aspekti metajezičnosti u suvremenom hrvatskom pjesništvu / Goran Rem. - - Zagreb: Cekade, 1988. - 147 str.; 18 cm. - (Znaci : mala edicija) -

udk:82.09 ; ; ; id broj:41677

K:

METAJEZIČNOST

#trilogija

#ntl

8.

#alt

Pogo i tekst : [priredio i uvodni tekst] Goran Rem.

Zagreb: Meandarmedia, 2011. -

82.09 REMGO pog

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

8.

#alt

Ova povijesna i teorijska studija medijski interaktivnih pjesničkih tekstova, nastalih kao podkorpus post/modernitetnog hrvatskog pjesništva na potezu od četrdesetih do 1991., precizno i strategijski jasno izlaže energiju istovremeno melankolijskih i beskompromisnih okršaja autorskih poetika sa svim vrstama poetskih i izvanpoetskih ideologija.

Pogo i tekst: [priredio i uvodni tekst] Goran Rem. - - Zagreb: Meandarmedia, 2011. - 767 str. : ilustr.; 20 cm. - (Biblioteka Intermedia ; knj. 32) - 978-953-7355-86-9

udk:821.163.42.09 ; ; ; id broj:50239

K:

HRVATSKA POEZIJA - 1950/2000. ; HRVATSKA POEZIJA - INTERMEDIJALNOST; VIZUALNOST - HRVATSKA KNJIŽEVNOST - 20. ST.

#trilogija

#ntl

9.

#alt

Retorika kritike : književna i medijska kritika

Osijek: Matica hrvatska, Ogranak Osijek, 2010. -

82.09 REMGO ret

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

9.

#alt

Nakon ˝Zadovoljštine u tekstu˝ iz 1989., ovo je druga Remova knjiga kritike. Dok je prva knjiga obuhvatila najuže recepcijsko polje sredine i kraja osamdesetih, ˝Retorika kritike˝ je ˝dokumentarij˝ sveukupnog Remova kritičkoga djelovanja u proteklih 30 godina (doslovnije, prvi je tekst datiran 1980., a posljednji 2010.) koji daje na uvid tzv. ˝redateljske verzije˝ tekstova, naime njihov izvorni i prvotni autorski rukopisni integrum, a ne objelodanjene varijante na koje je često svašta utjecalo. U ovu knjigu nije uvršten kritički materijal iz ˝Zadovoljštine u tekstu˝.

Uz žanrovske razlike samih tekstova, proizašle iz predmetnih zahtjeva (poezija, proza, drama, teatar, rock koncert, likovnost, multimedija...), ali još i više iz medija za koje su pisane (dnevne novine, tjednik, podlistak za kulturu, omladinski tisak, književne novine, književni časopisi, medijski časopisi, predgovori, pogovori, uvodnici, uredničke recenzije...), knjigom je komponirana i najjednostavnija podjela na ˝jedannajedan˝ kritičke tekstove i na ˝panoramske˝ oblike esejističko-preglednoga pisma.

Removo je pismo posljedica pozornoga recepcijskog dina-mizma, problemski je ekstraktno, žanrovski i medijski interretoricizirano, evaluacijski zaokupljeno i implementirano teorijski osvježenim uvidom te, zbog svega toga, paradigmatski strategijski model diskursne (unutar- i medu) pokretljivosti postmoderne kritike.

Retorika kritike: književna i medijska kritika / Goran Rem. - - Osijek: Matica hrvatska, Ogranak Osijek, 2010. - 471 str.; 17 cm. - (Knjižnica Neotradicija) - 978-953-242-068-5

udk:82.09 ; ; ; id broj:47055

K:

KRITIKA

#trilogija

#ntl

10.

#alt

Tijelo i tekst : od Jurja Tordinca do The Bambi Molesters

Osijek: Matica hrvatska, Ogranak, 2009. -

82.09 REMGO tij

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

10.

#alt #opis

Tijelo i tekst: od Jurja Tordinca do The Bambi Molesters / Goran Rem. - - Osijek: Matica hrvatska, Ogranak, 2009. - 265 str.; 17 cm. - (Knjižnica Neotradicija) - 978-953-2420-54-8

udk:821.163.42.09 ; ; ; id broj:43815

K:

TORDINAC - JURAJ; THE BAMBI MOLESTERS

#trilogija

#ntl

11.

#alt

Slavonski tekst hrvatske književnosti

Zagreb: Matica hrvatska, 2003. -

82.09 SABLI sla

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

11.

#alt #opis

Slavonski tekst hrvatske književnosti / Helena Sablić Tomić Goran Rem. - - Zagreb: Matica hrvatska, 2003. - 643 str. : ilustr.; 24 cm (Biblioteka Posebna izdanja.) - 953-150-687-6

udk:82.09 ; ; ; id broj:21647

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

886.2 - Hrvatska književnost

12.

#alt

Koreografija teksta : pristup korpusu hrvatskog pjesništva iskustva intermedijalnosti : (1940 1991) : drugi dio

Zagreb: Meandar, 2003. -

886.2(082) REMGO kor 2

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

12.

#alt #opis

Koreografija teksta: pristup korpusu hrvatskog pjesništva iskustva intermedijalnosti: (1940 1991): drugi dio / Goran Rem. - - Zagreb: Meandar, 2003. - 472 str. : ilustr.; 20 cm (Biblioteka Intermedia ; knj. 9.) - 953-206-099-5

udk:821.163.42-1(082):82.09 ; ; ; id broj:19582

K:

HRVATSKO PJESNIŠTVO; DETONI - DUBRAVKO - STR. 86; DETONI - DUBRAVKO - STR. 86; HRVATSKO PJESNIŠTVO

#trilogija

#ntl

13.

#alt

Dobre oči tvoje : pjesme 1985 1990

Zagreb: Meandar, 1996. -

886.2-1 REMGO dob

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

13.

#alt #opis

Dobre oči tvoje: pjesme 1985 1990 / Goran Rem. - - Zagreb: Meandar, 1996. - 115 str.; 20 cm (Edicija Meandar ; knj. 11.) - 953-6181-35-5

udk:886.2-1 ; ; ; id broj:9262

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

14.

#alt

Film

Zagreb: Društvo hrvatskih književnika, 2005. -

886.2-1 REMGO fil

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

14.

886.2-1 REMGO fil
#alt #opis

Film / Goran Rem. - - Zagreb: Društvo hrvatskih književnika, 2005. - 94 str.; 17 cm. - (Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika ; knj. 29) - 953-6810-49-2

udk:821.163.42-1 ; ; ; id broj:30229

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

15.

#alt

Intima

Osijek: Matica hrvatska, Ogranak: Grafika, 2005. -

886.2-1 REMGO int

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

15.

886.2-1 REMGO int
#alt

Goran Rem autor poetskih tekstova i eseja. Objavio je desetak stručnih i književnoznanstvenih knjiga. Ovo mu je šesta objavljena zbirka poezije.

Intima / Goran Rem; predgovor Igor Gajin. - - Osijek: Matica hrvatska, Ogranak: Grafika, 2005. - 69 str., [1] presavijeni list s ilustr.; 21 cm. - (Biblioteka Subjekt) - 953-242-007-x

udk:821.163.42-1 ; ; ; id broj:32546

K:

POEZIJA

#trilogija

#ntl

16.

#alt

Poetika buke : antologija slavonskog ratnog pisma

Vinkovci: Slavonska naklada ˝Privlačica˝, 2010.-

886.2-6(082) POETI

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

16.

#alt

U nizanju stotinjak autora, uz telegramske, removski osmišljene životopisne natuknice o njima, jasno se i energično zahtijeva od čitatelje nužnost uočavanja veze između dva oblika akumuliranja kulturne ratne energije: one sofisticirane ratne dokumentaristike koja je objavljivana neposredno kada se rat događao i one druge koja je pisana i mišljena kada je rat završio. Pri tome antologija "Poetika buke" postavlja okvir za sve oblike čitanja i tumačenja uloga jednih i drugih medijskih ratnika.

Poetika buke: antologija slavonskog ratnog pisma / [priredio] Goran Rem. - - Vinkovci: Slavonska naklada ˝Privlačica˝, 2010.- 479 str. : ilustr.; 21 cm.- (Biblioteka Dukat ; knj. 46) - 978-953-156-318-5

udk:821.163.42-6(082) ; ; ; id broj:50252

K:

RAT - KNJIŽEVNA TEMA; DOMOVINSKI RAT - KORESPONDENCIJA

#trilogija

#ntl

17.

#alt

Šokačka čitanka

Osijek: Matica hrvatska, Ogranak: Šokačka grana, 2006. -

886.2-8 ŠOKAČ

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

17.

#alt #opis

Šokačka čitanka / priredili Helena Sablić Tomić i Goran Rem; ilustracijske studije Monika Vladisavljević. - - Osijek: Matica hrvatska, Ogranak: Šokačka grana, 2006. - 479 str. : ilustr.; 21x21 cm. - (Biblioteka Šokačka grana ; knj. 2) - 953-242-032-0

udk:821.163.42-8 ; ; ; id broj:34786

K:

KNJIŽEVNOST - ŠOKCI; ŠOKCI - KNJIŽEVNOST; KNJIŽEVNOST - SLAVONIJA

#trilogija

#ntl

886.2-9 - Hrvatski memoari, književni putopisi i dnevnici

18.

#alt

Slavonsko ratno pismo : monografija

Osijek: Matica hrvatska, 1997. -

886.2-9 REMGO sla

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

18.

#alt #opis

Slavonsko ratno pismo: monografija / Goran Rem. - - Osijek: Matica hrvatska, 1997. - 228 str. : ilustr.; 23 cm (Knjižnica Neotradicija ; knj. 2.) - 953-6137-22-4

udk:886.2-9 ; ; ; id broj:6572

K:

BARANJA; DOMOVINSKI RAT; GRADOVI; KULTURA; SLAVONIJA; UMJETNOST

#trilogija

#ntlUntitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz