Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 14

Tražili ste: u autoru BOTICA, Stipe; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 14

Tražili ste: u autoru BOTICA, Stipe; grupirano po signaturi

ispis

3 - Društvene znanosti

323 - Unutrašnja politika

1.

#alt

Za slobodu i pravicu : Stjepan Sulimanac naš Štefina

Zagreb: HDZ, 1999. -

323 LEČEK zas

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

1.

#alt #opis

Za slobodu i pravicu: Stjepan Sulimanac naš Štefina / Suzana Leček, Stipe Botica. - - Zagreb: HDZ, 1999. - 264 str. : ilustr.; 24 cm. - - 953-97332-3-5

udk:323:929 ; ; ; id broj:9785

K:

SULIMANAC - STJEPAN (1915. - 1994.)

#trilogija

#ntl

8 - Znanost o jeziku i književnost

82(091) - Povijest književnosti

2.

#alt

Biblija i hrvatska tradicijska kultura

Zagreb: Školska knjiga, 2011. -

82(091) BOTIC bib

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

2.

#alt

Biblija je odavno udomaćena u hrvatskoj sredini. Hrvati su je primili od samih početaka života na ovim prostorima, a svoj život i običaje usuglasivali su s biblijskim svjetonazorom pa je ona kao sveta i literarna knjiga silno utjecala na hrvatsku tradicijsku kulturu. Iz sedamdeset dviju biblijskih knjiga, i Staroga i Novog zavjeta, autor izdvaja one dijelove koji se prepoznaju kao nosivi dijelovi hrvatske tradicijske kulture. Štoviše, autor Stipe Botica pokazuje da je hrvatska tradicijska kultura bezuvjetno ovisna o Bibliji – iz nje proizlazi i u njoj nalazi svoje prirodno uporište.

Gotovo je nevjerojatan broj biblijskih perikopa koje su se ostvarile u životu i običajima Hrvata, u hrvatskim tradicijskim pjesmama, predajama, pričama, narodnoj mudrosti, narodnim vjerovanjima, odnosu prema svijetu i životu, svjetonazoru i svemu onome što čini tradicijsko.

Dokumentacija kojom potvrđuje današnju biblijsku nazočnost u hrvatskome tradicijskome nastala je kao plod

Biblija i hrvatska tradicijska kultura / Stipe Botica. - - Zagreb: Školska knjiga, 2011. - 365 str.; 25 cm. - - 978-953-0-60699-9

udk:821.163.42(091) ; 398 ; ; id broj:51869

K:

HRVATSKA USMENA KNJIŽEVNOST - BIBLIJSKE TEME; HRVATSKA TRADICIJSKA KULTURA - BIBLIJA; HRVATSKA USMENA KNJIŽEVNOST - BIBLIJA

#trilogija

#ntl

3.

#alt

Povijest hrvatske usmene književnosti

Zagreb: Školska knjiga, 2013. -

82(091) BOTIC pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

3.

#alt

Poštujući načela književne teorije i specifičnost usmene književnosti, Stipe Botica dao je u svojoj Povijesti cjelovit prikaz hrvatske usmene književnosti na osnovi zapisa koji su se pojavljivali od 12. stoljeća i bili ukomponirani u pisane književne, obredne, pravne i druge spise. Posebnu je pozornost obratio na zapise iz 16. stoljeća, iz doba renesanse, te iz 17., 18. i posebice 19. stoljeća - kada se formirao korpus usmene književnosti koji se i poslije uspješno producirao u inačicama. Sve je to autor doveo u smislenu svezu i naglasio da je kontinuitet usmene književnosti evidentna činjenica koja obilježuje i hrvatsku tradicijsku kulturu i kulturu općenito.

Hrvatske je zapise narodnoga blaga uspoređivao, kad je to bilo potrebno, s tekstovima drugih naroda, ponajprije slavenskih, ali se poslužio i usporedbom žanrovskih paradigmi na europskoj razini koncipirajući izgled cjelovita tijeka usmene književnosti kako se pojavljuje u usmenoknjiževnim žanrovima.

Povijest hrvatske usmene književnosti / Stipe Botica. - - Zagreb: Školska knjiga, 2013. - 549 str. : ilustr.; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis) - 978-953-0-30280-8

udk:82(091) ; 39 ; ; id broj:55416

K:

HRVATSKA USMENA KNJIŽEVNOST - POVIJEST; POVIJEST HRVATSKE USMENE KNJIŽEVNOSTI; HRVATSKE BUGARŠĆICE; EPSKA USMENA PJESMA; MODO EPICO; EPSKO PJESNIŠTVO; USMENE PROZNE VRSTE; PRIPOVIJEDANJE - TRADICIJSKA KULTURA; NARODNE PRIČE - TIPOLOGIJA; MIT(EM); BAJKA; PREDAJA; LEGENDA; BASNA; ANEGDOTA; PARABOLA; VIC; PRIČA(NJE) IZ ŽIVOTA; GOVORNIČKI OBLICI - TIPOLOGIJA; POSLOVICA; ZAGONETKA; RUBNI USMENOKNJIŽEVNI OBLICI; PRIČE IZ SVAKODNEVLJA; GRAFITI; EPITAFI

#trilogija

#ntl

82-91 - Narodna književnost

4.

#alt

Biserno uresje : izbor hrvatske usmene ljubavne poezije

Zagreb: Školske novine, 1994. -

82-91 BISER

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

4.

#alt #opis

Biserno uresje: izbor hrvatske usmene ljubavne poezije / priredio Stipe Botica. - 2. izm. i dop. izd. - - Zagreb: Školske novine, 1994. - 215 str.; 20 cm. - - 953-160-012-0

udk:82-91 ; ; ; id broj:6177

K:

HRVATSKA USMENA LJUBAVNA POEZIJA

#trilogija

#ntl

5.

#alt

Biserno uresje : hrvatska usmena ljubavna poezija

Zagreb: Alfa, 1998. -

82-91 BISER

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

5.

#alt #opis

Biserno uresje: hrvatska usmena ljubavna poezija / priredio Stipe Botica. - 3. izmijenjeno (skraćeno) izd. - - Zagreb: Alfa, 1998. - 151 str.; 21 cm (Knjiga za mladež.) - 953-168-163-5

udk:82-91 ; ; ; id broj:8529

K:

LJUBAVNE PJESME; USMENA KNJIŽEVNOST

#trilogija

#ntl

6.

#alt

Kad ti kuća gori, a ti se ogrij : zbirka poslovica Bartula Matijace

Zagreb: Naklada Pavičić, 2007. -

82-91 KADTI

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

6.

#alt

Knjiga Kad ti kuća gori, a ti se ogrij skupljača i zapisivača Bartula Matijace dosad je najopsežnija objavljena zbirka hrvatskih poslovica, sa 14.926 primjera. Pronađena je u privatnom arhivu skupljačeva unuka prim. dr. Bartula Matijace ml. u Zagrebu, a za objavljivanje ju je stručno pripremio ekspert za hrvatsku usmenu književnost prof. dr. Stipe Botica.##Dio poslovica iz Matijačine impozantne zbirke poznat je i iz drugih izvora paremiološke građe, a dio se zapisanih poslovica javlja u varijantama. No, kad se i odbiju već poznati primjeri i inačice, ostaje oko 8.000 sažetih, duhovitih i slikovitih mudrosti koje se nigdje nisu mogle pročitati i koje će zainteresirati široko čitateljstvo, a današnjim istraživačima naše kulturne povijesti poslužiti kao dragocjen materijal.

Kad ti kuća gori, a ti se ogrij: zbirka poslovica Bartula Matijace / priredio i predgovor napisao Stipe Botica. - - Zagreb: Naklada Pavičić, 2007. - 520 str.; 24 cm (Znanstvena biblioteka) - 953-6308-69-9

udk:82-91 ; 39 ; ; id broj:34787

K:

NARODNE POSLOVICE

#trilogija

#ntl

7.

#alt

Usmene lirske pjesme

Zagreb: Matica hrvatska, 1996. -

82-91 USMEN

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

7.

#alt #opis

Usmene lirske pjesme / priredio Stipe Botica. - - Zagreb: Matica hrvatska, 1996. - 306 str. : ilustr.; 21 cm (Stoljeća hrvatske književnosti.) - 953-150-211-0

udk:82-91 ; ; ; id broj:5120

K:

LIRIKA

#trilogija

#ntl

82.01 - Teorija i estetika književnosti

8.

#alt

Lijepa naša baština : književno antropološke teme

Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 1998. -

82.01 BOTIC lij

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

8.

#alt #opis

Lijepa naša baština: književno antropološke teme / Stipe Botica. - - Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 1998. - 218 str.; 21 cm (Biblioteka Portreti.) - 953-169-021-9

udk:82.01:39 ; ; ; id broj:8609

K:

LIRIKA; POSLOVICE; PRIČE; USMENA KNJIŽEVNOST; ZAGONETKE; ZDRAVICE; EPSKO PJESNIŠTVO; GOVORNIČKI OBLICI; PUČKE PJESME; TRADICIJSKA KULTURA; ETNOLOŠKI ZAPISI

#trilogija

#ntl

82.09 - Književna kritika. Prikazi

9.

#alt

Andrija Kačić Miošić

Zagreb: Školska knjiga, 2003. -

82.09 BOTIC and

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

9.

#alt #opis

Andrija Kačić Miošić / Stipe Botica. - - Zagreb: Školska knjiga, 2003. - 330 str. : ilustr.; 25 cm. - - 953-0-61577-9

udk:821.163.42.09 ; ; ; id broj:23314

K:

KAČIĆ - MIOŠIĆ - ANDRIJA (1704. - 1760.)

#trilogija

#ntl

10.

#alt

Biblija i hrvatska kulturna tradicija

Zagreb: Vlastita naklada, 1995. -

82.09 BOTIC bib

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

10.

#alt #opis

Biblija i hrvatska kulturna tradicija / Stipe Botica. - - Zagreb: Vlastita naklada, 1995. - 138 str.; 21 cm. - - 953-96261-0-2

udk:82.09 ; 39 ; 821.163.42.09 ; id broj:4406

K:

BIBLIJA; HRVATSKA

#trilogija

#ntl

11.

#alt

Filip Grabovac

Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozof. fak. Sveučilišta, 1990. -

82.09 BOTIC fil

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

11.

82.09 BOTIC fil
#alt #opis

Filip Grabovac / Stipe Botica. - - Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozof. fak. Sveučilišta, 1990. - 106 str. : ilustr.; 19 cm (Enciklopedija hrvatske književnosti.) - 86-80279-20-X

udk:82.09:929 ; ; ; id broj:6139

K:

GRABOVAC - FILIP (1683. - 1749.)

#trilogija

#ntl

12.

#alt

Luka Botić

Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozof. fak. Sveučilišta, 1989. -

82.09 BOTIC luk

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

12.

82.09 BOTIC luk
#alt #opis

Luka Botić / Stipe Botica. - - Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozof. fak. Sveučilišta, 1989. - 127 str.; 19 cm (Enciklopedija hrvatske književnosti.) - 86-80279-12-9

udk:82.09:929 ; ; ; id broj:1062

K:

INTERPRETACIJA

#trilogija

#ntl

886.2 - Hrvatska književnost

13.

#alt

Novi hrvatski epitafi

Zagreb: Školska knjiga, 2007. -

886.2-1 BOTIC nov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

13.

#alt

˝Za potrebe ove knjige odabrao sam one epitafe koji imaju prepoznatljivu literarnu strukturu i mogu predočiti ogledan izgled hrvatske epitafike te pridonijeti mogućoj tipologizaciji te književne vrste na hrvatskome području˝ - Stipe Botica.

Novi hrvatski epitafi / Stipe Botica. - - Zagreb: Školska knjiga, 2007. - 351 str.; 25 cm - 978-953-0-50894-1

udk:886.2-1:398 ; ; ; id broj:36116

K:

EPITAFI

#trilogija

#ntl

14.

#alt

Suvremeni hrvatski grafiti : od 1992. do 2009.

Zagreb: Naklada Pavičić, 2010. -

886.2-84 SUVRE

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

14.

#alt

Grafiti su prepisivani sa zidova u Zagrebu (najviše), Osijeku, Slavonskom Brodu, Vukovaru, Varaždinu, Splitu, Dubrovniku i drugim hrvatskim gradovima te u Bosni i Hercegovini, u vremenskom periodu od 1992. do 2009.

U prvom ih je izdanju 2000. bilo 813, a u ovom ih je 1.338. Stari i novi grafiti u mnogo se čemu razlikuju, ali sve ih povezuje sklonost prelaženju svih granica dopuštenog društvenog ponašanja. Zbirka je okrenuta širokoj publici, ali je priređena prema svim znanstvenim pravilima. Popisani su svi zapisivači, registrirana su mjesta gdje su grafiti nađeni i kada su zapisani.

Suvremeni hrvatski grafiti: od 1992. do 2009. / Stipe Botica i studenti. - 2. dopunjeno izd. - - Zagreb: Naklada Pavičić, 2010. - 400 str. : ilustr.; 15 cm. - (Kerempuhova biblioteka) - 978-953-6308-83-5

udk:821.163.42-84 ; ; ; id broj:47250

K:

GRAFITI - HRVATSKA - 1992. /2009.

#trilogija

#ntlUntitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz