X
/ posjeta: 10381
Projekt REKONSTRUKCIJE ZGRADE (bivšeg Doma HV-a, Trg sv. Florijana 14) ZA POTREBE GRADSKE KNJIŽNICE „FRANJO MARKOVIƓ KRIŽEVCI , 2010.-2014., voditelj projekta Marjana Janeš-Žulj

> Kratka prezentacija projekta

 

Voditelj projekta: Marjana Janeš-Žulj

Gradska knjižnica „Franjo Marković“ Križevci najstarija je kulturna institucija u gradu (potječe od Ilirske čitaonice iz 1838.) i svojom raznovrsnom djelatnošću uspješno obavlja knjižničnu, informativnu, obrazovnu i kulturnu funkciju. Knjižnica ima razvijene odjele: Odjel za odrasle, Studijski odjel sčitaonicom periodike, Zavičajni odjel, Službu nabave i obrade knjižnične građe i Dječji odjel s Igraonicom. Knjižnica ima bogat i vrlo vrijedan fond od oko 78.000 sv. knjiga. Postojeći prostor ne zadovoljava minimum standarda za smještaj knjižničnog fonda i organizaciju knjižničnih usluga i zbirki. Najveći problem je dislokacija pojedinih odjela i nedostatak prostora za smještaj knjiga u otvorenom i zatvorenom pristupu. Zbog prostornih problema već nekoliko godina planiramo i tražimo rješenje za smještaj Knjižnice na alternativnoj lokaciji.

Opis projekta:

Odlukom Gradskog vijeća Grada Križevaca ( 8.7.2010. ), Gradska knjižnica „Franjo Marković“ Križevci dobila je na korištenje zgradu bivšeg Doma HV-a Križevci. 2010. g. izrađen je PROJEKTNI ZADATAK te IDEJNI i GLAVNI PROJEKT rekonstrukcije i prenamjene bivšeg Doma HV-a u Križevcima. Izradu projektne dokumentacije i ishođenje dozvola izradio je Ured ovlaštene arhitektice Božene Tinodi, ing. građ., Križevci, Trg. J. J. Strossmayera 31. Tijekom 2010. sanirano je i krovište s ciljem sprečavanja daljnjeg uništavanja objekta. U 2011.  odlukom Grada Križevaca sklopljen je Okvirni sporazum s najpovoljnijim izvođačem i osigurana su sredstva za 1. fazu radova (Ministarstvo kulture RH i proračun Grada Križevaca). U narednom razdoblju planiramo nastaviti s građevinskim radovima u skladu sosiguranim sredstvima.

Ovim će projektom Gradska knjižnica dobiti kvalitetan i objedinjen knjižnični prostor od cca. 1800 m2 bruto i oko 1400 m2 neto korisnog prostora, multimedijsku dvoranu, garažu za bibliobus i dvorišni prostor za dodatne programe na otvorenom. Time će se u potpunosti ostvariti cilj projekta - preseljenje Knjižnice u suvremeno opremljen i kvadraturom odgovarajući prostor sukladno standardima za knjižničnu djelatnost.

Opis postojećeg objekta:

Bivši dom HV-a u Križevcima, ukupne zemljišne površine 5.611 m2, NGP= 1300 m2, BGP= 1821 m2, nalazi se u samom središtu Križevaca, u prvoj gradskoj zoni uz državnu i gradsku prometnicu, s time da je sjeverni dio parcele park. Funkcionira kao odvojena cjelina i otvorenog je tipa. Zgrada je građena 1963. za potrebe kulturnog doma tadašnje vojske i adaptirana je 1985. Građena je u stilu razvedene tlocrtne pravokutne površine, kao i mnogi slični objekti u Hrvatskoj, npr. zgrada u kojoj je smještena Gradska knjižnica Zadar.

Plan novog uređenja prostora

Prilikom izrade projekta s troškovnikom naglasak smo stavili na smještaj svih sadržaja Knjižnice i njezinog cjelokupnog knjižničnog fonda u jednoj zgradi, funkcionalno i pametno organiziranoj i povezanoj, s prednošću njezine izuzetne pozicije u središtu grada s parkirališnim prostorom, malim parkom i uz glavnu gradsku prometnicu. Gradska knjižnica će tako po svom sadržaju i smještaju postati gradski "dnevni boravak" namijenjen svim građanima, od beba do umirovljenika, ali i udrugama, skupinama i pojedincima, s ciljem ponude kvalitetnih knjižničnih, ali i obrazovnih, informacijskih, informatičkih i kulturnih usluga.

Nakon provedene rekonstrukcije zgrada će imati sljedeće karakteristike:

Bruto površina parcele: 5.611 m2 m2.

Bruto razvijena površina zgrade: 1.821 m2

Neto korisna površina: 1.400 m2

Glavna komunikacija u zgradi odvijala bi se prizemno putem glavnog ulaza (ulaz s rampom), čime bi riješili dostupnost osobama s invaliditetom. Druga komunikacija moguća je putem sporednog ulaza iz vanjskog dvorišnim ulazom.

Ciljevi koje želimo ostvariti ovim projektom:

  • Suvremen opremljen, kvalitetan, objedinjen prostor, multimedijska dvorana i dvorišni prostor za dodatne programe na otvorenom.
  • Komunikacijsko društveno središte zajednice, javni prostor koji simbolizira znanje, iskustvo, osobitost Križevaca (otvorenost, druželjubivost, tolerantnost, kulturno-povijesno naslijeđe i tradicija, multikulturalnost).
  • Logističko, infrastrukturno središte kulturnih djelatnosti i mreže školskih, narodnih, spomeničkih i specijalnih knjižnica u regiji. Novi prostor Gradske knjižnice za širu bi zajednicu značio višestruku korist kao njezino središte u informacijskom, obrazovnom, kulturnom, komunikacijskom i socijalnom aspektu.
  • Značajna KULTURNA TOČKA REGIJE, zbog blizine gradskih središta Zagreba, Bjelovara, Koprivnice, Varaždina, Vrbovca, Čakovca i dr. u razvoju kulturnog turizma.
  • Knjižnica će okupljati kulturne udruge i organizacije sa zajedničkim ciljem bolje kulturne ponude grada, afirmirati kulturne sadržaje i razvijati navike konzumiranja kulturnih sadržaja.
  • Knjižnica će razvijati prekograničnu suradnju s ciljem razvoja dvojezičnosti, kulturne ponude, učenja , druženja i razmjene iskustva.

UKRATKO:

Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci suočena je s nedostatkom prostora i nefunkcionalnim postojećim prostorom u Hrvatskom domu te je zbog nužnosti daljnjeg funkcioniranja i potreba koje ima sukladno standardima za narodne knjižnice, uz suglasnost osnivača i mjerodavnih službi, krenula u projekt REKONSTRUKCIJE I PRENAMJENE ZGRADE DOMA HV-a U KRIŽEVCIMA ZA POTREBE GRADSKE KNJIŽNICE „FRANJO MARKOVIĆ“ KRIŽEVCI.


Iz foto arhive
0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
 
 


Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIŽEVCI
Tel: 048/682-646; 048/270-129;
E-mail: knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr, gkfm.ozo@gmail.com
Redovno radno vrijeme (1.9. - 30.6.): pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-16; sub: svaka 1. i 3. u mj. 9-13
Ljetno radno vrijeme (1.7. - 31.8.): pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-14; sub: u srpnju i kolovozu ne radi