X
/ posjeta: 5062
Upute za pretraživanje Hemeroteke

Općenito

 • U polja za pretraživanje upisuje se jedna ili više riječi bez zareza
 • Pretraživač će tražiti zapise u kojima se podudaraju sve riječi koje ste upisali
 • U polja se mogu unositi velika ili mala slova
 • Na stranici s rezultatima prikazuje se 50 rezultata po stranici

Pretraživanje hemeroteke na stranici: "pretraži hemeroteku"

U donjoj tablici prikazana su polja u koje možete unositi riječi i pripadajuča polja koja se pretražuju u bazi:

polje za unos: polje u bazi koja se pretražuju:
Traži u tekstu: tekst članka
(slike pojedinih članaka hemeroteke tijekom obrade pretvaraju se u tekst putem OCR (Optical character recognition) programa i nakon toga se  unose u bazu.
* Treba imati u vidu da zbog nesavršenosti software tekst može sadržavati greške tj. može se razlokovati od originalnog teksta članka.)
Datum početni: Početni datum pretraživanja.
Datum završni: Završni datum pretraživanja.

Ako su početni i završni datum isti pretraživanje će se odnositi na taj datum.

Ako početni i završni datum ostanu prazni pretraživanje će se odnositi na cijekupnu bazu.

Ako odaberete samo početni ili završni datum pretraživanje će se odnositi na članke od početnog datuma na dalje odnosno na sve članke do završnog datuma.

 

 • Ako upišete riječi u dva ili više polja pretraživač će vratiti rezultate koji odgovaraju svim zadanim uvjetima
 • U polju "Traženi izraz predstavlja: " odaberite način pretraživanja:
traženi izraz predstavlja: primjer:
  izraz polje
bilo koji dio naziva (zadano) trib

Narodni tribun

Strib or Kikere

Goran Tribuson

početak bilo koje riječi trib

Narodni tribun

Goran Tribuson

cijelu riječ u nazivu tribuson Goran Tribuson
početak naziva poton

Potonula džunka

Potonulo groblje

cijeli naziv potonulo groblje Potonulo groblje
 • U polju sortiraj odaberite sortiranje rezultata (sortiranje po: datumu od starijeg prema novijem i od novijeg prema starijem)

Stranica sa rezultatima

 • U desnom meniju možete:
  • promjeniti način sortiranja
  • označiti ili odznačiti sve izlistane članke
 • Klikom na malu sliku članka otvarate stranicu sa prikazom slike članka u punoj veličini sa pripadajučim tekstom članka.

Stranica prikaza članka

 • Na ovoj stranici možete:

  - odabrati članak

  - pisati komentare vezane uz članak

  - isprintati članak

Odabir

 • pojedine članke možete staviti u odabir kako biste mogli nesmetano nastaviti sa pretraživanjem i kasnije se vratiti na odabrane članke
 • Odabir ostaje u memoriji sve dok se nalazite na stranicama knjižnice bez obzira na kojoj se stranici nalazite. Ako ste prijavljeni na stranice možete spremiti odabir u svoj korisnički profil; u tom slučju odabr ostaje u memoriji trajno ili dok ga ne izbrišete

Ispis

 • klikom na ikonicu otvarate stranicu s rezultatima prilagođenu za ispis na papir
 • opcije prikaza biti će iste kao opcije prikaza na stranici s rezulttima (ako npr. otkvačite kvčicu za prikaz opisa knjige onda opisi knjiga neče biti prikazani niti na stranici za ispis)
 • stranicu za ispis možete odabrati na stranici s rezultatima, stranici s prikazom odabira kao i na stranici prikaza pojedinog članka.

 
 

Digitalizirana građaTrg sv. Florijana 14. 48260 KRIŽEVCI
Tel: 048/682-646; 048/270-129;
E-mail: knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr, gkfm.ozo@gmail.com
Redovno radno vrijeme (1.9. - 30.6.): pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-16; sub: svaka 1. i 3. u mj. 9-13
Ljetno radno vrijeme (1.7. - 31.8.): pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-14; sub: u srpnju i kolovozu ne radi