X
/ posjeta: 3567
SunŔani krov na äZelenoj knji×niciô u Kri×evcima

Zahvaljujem Gradu Kri×evcima i Zelenoj energetskoj zadruzi- ZEZinvest platformi (www.zezinvest.community), a posebno svim ulagaŔima što su prepoznali moguŠnost nastavka projekta sunŔanih krovova upravo na izgradnji fotonaponske elektrane na krovu Gradske knji×nice „Franjo MarkoviŠ“ Kri×evci.  

Gradska knji×nica „Franjo MarkoviŠ“ Kri×evci  još je 2013.g. me­u prvim knji×nicama u Hrvatskoj ušla u projekt „Zelenih knji×nica energetske efikasnosti“, u  suradnji s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP Hrvatska) i  „Energetskog ureda“ Grada Kri×evaca, sa svrhom formiranja zbirke struŔnih visoko tehnoloških priruŔnika namijenjenih svim zainteresiranim korisnicima. ZajedniŔki je cilj Knji×nice i Energetskog ureda Grada Kri×evaca promicanje uporabe obnovljivih izvora energije, pribli×avanje gra­anima ideje energetske odr×ivosti, nu×nosti niskoenergetske i zelene gradnje, racionalnog korištenja energije u neposrednoj potrošnji, odr×ivi razvoj “Zelenoga grada” i u konaŔnici uštedu u potrošnji energije u privredi i u kuŠanstvima. Knji×nici je Ekonomski fakultet u Osijeku 2017.g. dodijelio priznanje za sudjelovanje u projektu „Zelena knji×nica“.

Preseljenjem knji×nice u obnovljeni prostor na Trgu sv. Florijana 14, od 1.400 m²  i  krova površine 110 m², stvorili su se uvjeti nastavka priŔe „zelene knji×nice“ , te se knji×nici ugradnjom fotonaponske elektrane snage 30 kW dugoroŔno omoguŠava samoodr×ivost u energetskom pogledu,  optimizacija lokalnih energetskih sustava i ušteda te racionalizacija sredstava. Elektrana omoguŠuje uštedu 31,5 t/god. CO2 i  time knji×nica postaje dio samoodr×ivog kvarta buduŠnosti. Vlastitom proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora dugoroŔno Še se smanjiti raŔuni za struju, a više prihoda ostati Še raspolo×ivo za ulaganje u nabavu knji×ne gra­e i razvoj knji×nice.

Drago nam je da Gradska knji×nica „F. MarkoviŠ“ postaje dio saoodr×ivog energetskog kvarta buduŠnosti:  Kri×evaŔkih sunŔanih krovova i  hvala svima koji su to omoguŠili.

Knji×nica Še i dalje putem literature, radionica, tribina, filmskih projekcija, izlo×bi i drugih programa te vlastitim primjerom promicati uporabu obnovljivih izvora energije,  energetske odr×ivosti, nu×nosti niskoenergetske i zelene gradnje, racionalnog korištenja energije u neposrednoj potrošnji te odr×ivog razvoja “Zelenoga grada“.

 

Marjana Janeš-Äulj, ravnateljica, voditelj projekta za Gradsku knji×nicu „Franjo MarkoviŠ“ Kri×evci 

 

Linkovi:

Kri×evaŔki sunŔani krovovi 

prigorski.hr 

krizevci.info 

zezinvest.community


Iz foto arhive
0 1 2 3 4
 
 


Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIŽEVCI
Tel: 048/682-646; 048/270-129;
E-mail: knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr, gkfm.ozo@gmail.com
Redovno radno vrijeme (1.9. - 30.6.): pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-16; sub: svaka 1. i 3. u mj. 9-13
Ljetno radno vrijeme (1.7. - 31.8.): pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-14; sub: u srpnju i kolovozu ne radi