X
/ posjeta: 7195
Financijski izvještaji

2015. - 2020.

1. Financijski izvještaj za 2015. g. (excel)

2. Biljeske_Izvještaj za 2015. g. (pdf)

3. Financijski izvještaj za 2016. g. (excel)

4. Bilješke uz financijski izvještaj za 2016. g. (pdf)

5. Financijski izvještaj za 2017. g. (excel)

6. Bilješke uz financijski izvještaj za 2017. g. (pdf)

7. Fnancijski izvještaj za 2018. g. (excel)

8. Bilješke uz financijski izvještaj za 2018. g. (pdf)

9. Fnancijski izvještaj za 2019. g. (excel)

10. Bilješke uz financijski izvještaj za 2019. g. (pdf)

11. Fnancijski izvještaj za 2020. g. (xls)

12. Bilješke uz financijski izvještaj za 2020. g. (pdf)

2021.

13. Financijsko izvješće za 2021. godinu (xls)

14. Bilješke uz financijsko izvješće za 2021. godinu (pdf)

2022.

15. Financijsko izvješće za 1. polovicu 2022. g. - prihodi (pdf)

16. Financijsko izvješće za 1. polovicu 2022. g. - rashodi (pdf)

17. Izvršenje financijskog plana za 1. polovicu 2022. g. (pdf)

18. Financijsko izvješće za 2022. godinu (xls)

19. Bilješke uz financijsko izvješće za 2022. godinu (pdf)

20. Referentna stranica (pdf)

2023.

21. Financijsko izvješće za 1. polovicu 2023. g. (pdf)

22. Odluka Upravnog vijeća o prihvaćanju financijskog izvješća za 1. polovicu 2023. g. (pdf)

23. Izvještaj o radu za prvo polugodište 2023. g. (pdf)

24. Fnancijski izvještaj za 2023. g. (xlsx)

25. Bilješke uz financijski izvještaj za 2023. g. (docx)

26. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2023. g. (pdf)

27. Informacije o trošenju sredstava iz proračuna, sukladno naputku Ministarstva financija NN 59/2023.: https://transparentnost.zio.hr/krizevci/Isplate

28. Odluka Upravnog vijeća o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Financijskog plana i programa rada za 2023. g. (pdf)

29. Naslovnica (docx)

30. Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja (xls)

31. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji (xls)

32. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja (xls)

33. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (xls)

34. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji (xls)

35. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja (xls)

36. Preneseni višak ili preneseni manjak (xls)

37. Izvještaj po programskoj klasifikaciji (xls)

38. Posebni dio financijskog plana - organizacijska klasifikacija (pdf)

39. Obrazloženje - opći dio (docx)

40. Obrazloženje - posebni dio (docx)

41. Posebni izvještaj - stanje potraživanja i obveza (docx)

42. Izvještaj o izvršenju programa rada za 2023.g. (docx)


 
 


Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIŽEVCI
Tel: 048/682-646; 048/270-129;
E-mail: knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr, gkfm.ozo@gmail.com
Redovno radno vrijeme (1.9. - 30.6.): pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-16; sub: svaka 1. i 3. u mj. 9-13
Ljetno radno vrijeme (1.7. - 31.8.): pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-14; sub: u srpnju i kolovozu ne radi