Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Šumsko uzgojne karakteristike hrasta kitnjaka (Quercus petraea liebl.) na Kalniku = Silvicultural Characteristics of the Kalnik... : (Separatum) - Gradska knjižnica Križevci
Untitled Document
Untitled Document

ĐURIČIĆ, Ivan:

Šumsko uzgojne karakteristike hrasta kitnjaka (Quercus petraea liebl.) na Kalniku = Silvicultural Characteristics of the Kalnik... : (Separatum)


#alt
Knjižnica: knjiga se može koristiti u Knjižnici
Bibliobus: nije dostupno
Dodaj u košaricu

> prikaži košaricu


naslovŠumsko uzgojne karakteristike hrasta kitnjaka (Quercus petraea liebl.) na Kalniku = Silvicultural Characteristics of the Kalnik... : (Separatum)
autorIvan Đuričić.
drugi autori
predmetniceHRAST
KALNIK
ZZC
KRIŽEVCI
izdavačZagreb: Šumarski fakultet Sveučilišta, 1989. -
izdanje
opseg161-234 str. : graf. prikazi ; 24 cm. -
napomena;
biblioteka
udk osnovniZZC - Zavičajna zbirka "Crisiensia"
udk:630
signaturaZZC ĐURIČ šum
isbn
id broj5643
opis


ĐURIČIĆ, Ivan:

Šumsko uzgojne karakteristike hrasta kitnjaka (Quercus petraea liebl.) na Kalniku = Silvicultural Characteristics of the Kalnik... : (Separatum)naslovŠumsko uzgojne karakteristike hrasta kitnjaka (Quercus petraea liebl.) na Kalniku = Silvicultural Characteristics of the Kalnik... : (Separatum)
autorIvan Đuričić.
drugi autori
predmetniceHRAST
KALNIK
ZZC
KRIŽEVCI
izdavačZagreb: Šumarski fakultet Sveučilišta, 1989. -
izdanje
opseg161-234 str. : graf. prikazi ; 24 cm. -
napomena;
biblioteka
udk osnovniZZC - Zavičajna zbirka "Crisiensia"
udk:630
signaturaZZC ĐURIČ šum
isbn
id broj5643
opis


#alt
Knjižnica: knjiga se može koristiti u Knjižnici
Bibliobus: nije dostupno
Dodaj u košaricu

> prikaži košaricuUntitled Document

Prikaz