Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 1754

Tražili ste: u predmetnici ZZC; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 1754

Tražili ste: u predmetnici ZZC; grupirano po signaturi

ispis

1 - Humanistićke znanosti

111.852 - Estetika

51.

#alt

Ljepota kao sjaj istine

Zagreb: Demetra, 2003.

111.852 GALOV ljep

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

51.

#alt #opis

Ljepota kao sjaj istine / Milan Galović. - Zagreb: Demetra, 2003. - 333 str.; 25 cm (Filosofska biblioteka Dimitrija Savića ; sv. 77.) - 953-225-031-X

udk:111.852; ZZC; id broj:21917

K:

ESTETIKA; MARKOVIĆ - FRANJO (1845. - 1914.); ZZC; KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

159.9 - Psihologija

52.

#alt

Ponašaj se kao dama, misli kao muškarac: Što muškarci doista misle o ljubavi, intimnosti, vezama i obvezama

Zagreb: Profil, 2009.

159.9 HARVE pon

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

52.

#alt #opis

Ponašaj se kao dama, misli kao muškarac: Što muškarci doista misle o ljubavi, intimnosti, vezama i obvezama / Steve Harvey i Denene Millner; s engleskoga prevela Jelena Pepelnik. - Zagreb: Profil, 2009.- 184 str.; 21 cm.- 978-953-7701-32-1

udk:159.9; id broj:43267

K:

PSIHOLOGIJA SPOLOVA; PEPELNIK - JELENA; ZZC

#trilogija

#ntl

53.

#alt

Umjetnici tamnog sjaja

Zagreb: Euroknjiga, 2005.

159.9 NEIMA umj

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

53.

#alt

Dražen Neimarević (Križevci,1927.-Zagreb, 1998.), eminentni hrvatski psihijatar, još kao student odlazio je u Duševnu bolnicu Vrapče i proučavao kreativnost duševnih bolesnika. Uz mnoštvo stranih slikara, pisaca,kompozitora, književnika i ostalih umjetnika, oživljava sudbine Slave Raškaj, Vjekoslava Karasa, Ante Kovačića, Josipa Račića, Branka Deškovića, Augusta Harambašića, Vladimira Vidrića, Branka Gažija i Marije Novaković - analize njihovih ličnosti osebujni su i originalni prilozi psihopatologiji umjetničkog izričaja i sudbina.

Umjetnici tamnog sjaja / Dražen Neimarević. - Zagreb: Euroknjiga, 2005. - 331 str. : ilustr.; 22 cm - 953-7099-13-X

udk:159.9; 159.9:821.09:7.071:ZZC; id broj:29771

K:

PSIHIČKE BOLESTI; KRIŽEVCI; ZZC

#trilogija

#ntl

2 - Religija

27 - Kršćanstvo

54.

#alt

Isusovci u Hrvata : Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija "Isusovci na vjerskom, znanstvenom i kulturnom području u Hrvata".

Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove ; Beč: Hrvatski povijesni institut, 1992.

27 ISUSO

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

54.

#alt #opis

Isusovci u Hrvata: Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija "Isusovci na vjerskom, znanstvenom i kulturnom području u Hrvata". - Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove; Beč: Hrvatski povijesni institut, 1992. - 482+28 str.; 24 cm (Biblioteka Vrela i prinosi za povijest isusovačkog reda u hrvatskom narodu ; knj. 3)

udk:2; ZZC; id broj:2505

K:

DRUŽBA ISUSOVA; ISUSOVCI; LOYOLA - IGNACIJE (1491. - 1556.); MOHOROVIČIĆ, ANDRE; ŠKVORC, MIJO; ZZC; KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

3 - Društvene znanosti

316 - Sociologija

55.

#alt

Preživjeti seksualno nasilje

Zagreb: KruZak [etc.], 2008.

316 KELLY pre

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

55.

#alt

˝Preživjeti seksualno nasilje˝ šokantna je i snažna knjiga koja ima što za reći svakoj ženi te se očekuje da je pročita svatko čija aktivnost uključuje nošenje sa seksualnim nasiljem i njegovim posljedicama. Autorica se vješto probija kroz bogatu literaturu, što čini njezinu knjigu važnim izvorom spoznaja za studente i istraživače u području sociologije, kriminologije, seksualnih politika i ženskih studija.

Preživjeti seksualno nasilje / Liz Kelly; prevele Anita Boljevac i Kristina Grgić. - Zagreb: KruZak [etc.], 2008. - XIII, 273 str.; 21 cm - 978-953-6463-74-9

udk:316:ZZC; id broj:39412

K:

SEKSUALNO NASILJE - PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI; SILOVANJE - PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI; ŽENE - ŽRTVE NASILJA - PSIHOSOCIJALNO GLEDIŠTE; ZZC

#trilogija

#ntl

32 - Politika

56.

#alt

Rim, a ne Beograd : promjena doba i mirna ofenziva Katoličke Crkve u Hrvatskoj u Titovoj SFR Jugoslaviji (1975.–1984.)

Zagreb: Alfa, 2017.

32 HUDEL rim

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

56.

#alt #opis

Rim, a ne Beograd: promjena doba i mirna ofenziva Katoličke Crkve u Hrvatskoj u Titovoj SFR Jugoslaviji (1975.–1984.) / Darko Hudelist; [kazalo imena Jasna Bašić]. - Zagreb: Alfa, 2017. - XVIII, 808 str., [1] presavijeni list s tablom : ilustr. (djelomice u bojama); 25 cm. - (Biblioteka Anima Croatorum ; knj. 9) - 978-953-297-850-6

udk:322(497.5); 272(497.5)(091); ZZC; id broj:62358

K:

KATALOČKA CRKVA - JUGOSLAVIJA - 1975. - 1984. ; RELIGIJA - POLITIKA - ODNOSI; CRKVA I DRŽAVA - JUGOSLAVIJA; CRKVA I DRŽAVA - HRVATSKA; ŠKVORC - MIJO; ZZC; KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

329 - Političke partije i pokreti

57.

#alt

Pravaški pokret 1878. 1887.

Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2009.

329 TURKA pra

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

57.

#alt

Iz predgovora:

Tema je ove knjige pravaški pokret, odnosno povratak Stranke prava na političku scenu Banske Hrvatske 1878. godine i njezino prerastanje u vodeću snagu hrvatskoga nacionalnoga pokreta. U hrvatskoj historiografiji velika je pažnja do sada pridavana istraživanju složenoga sustava pravaške ideologije, odnosno nastanka i razvoja ideologije Ante Starčevića i Eugena Kvaternika, istraživanju značenja pravaškoga pokreta koji je izrastao na Starčevićevu učenju, a kojem je on tijekom 1880-ih bio neupitan autoritet i simbol. S druge strane, ako se izuzme uže stranačko vodstvo, mnogo je manje razjašnjavana društvena struktura širega kruga članova i sljedbenika Stranke prava te pravaškog izbornoga tijela. Stoga je u ovoj knjizi najveći dio istraživanja usmjeren upravo na otkrivanje, a potom na analizu raznih struktura da bi se sa što većom sigurnošću utvrdila i prikazala utemeljenost pravaškoga pokreta u društvenim i interesnim grupama, njegova obilježja, popularnost i razvoj u pojedinim regijama Banske Hrvatske i Vojne krajine nakon reintegracije 1881. godine.

Pravaški pokret 1878. 1887. / Jasna Turkalj; [prijevod sažetka na engleski Joseph Kadezabek]. - Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2009. - 634 str. : graf. prikazi; 25 cm. - (Biblioteka Hrvatska povjesnica. Monografije i studije ; III/45) - 978-953-6324-78-1

udk:329(091); 94(497.5); id broj:48659

K:

HRVATSKA - POLITIČKA POVIJEST - 1878/1887. ; HRVATSKA - POLITIČKA POVIJEST - 19. ST. ; PRAVAŠKI POKRET - STUDIJA; PRAVAŠTVO - HRVATSKA - 19. ST. ; STRANKA PRAVA - DJELOVANJE - 1878/1887. ; MARKOVIĆ - FRANJO; ZZC; HRVATSKI SABOR - 1878.

#trilogija

#ntl

37 - Odgoj i obrazovanje

58.

#alt

Filozofija odgoja : izbor i tekstova hrvatskih pisaca

Zagreb: Školska knjiga, 1997.

37 FILOZ

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

58.

#alt #opis

Filozofija odgoja: izbor i tekstova hrvatskih pisaca / priredio Ivan Čehok. - Zagreb: Školska knjiga, 1997. - XVI, 214 str.; 24 cm. - 953-0-50601-5

udk:37:ZZC; id broj:6869

K:

MARKOVIĆ - FRANJO (1845. - 1914.); MARULIĆ - MARKO (1450. - 1524.); VERGERIJE - PETAR - PAVAO (1370. - 1444/5.); GUČETIĆ - NIKOLA (1549. - 1610.); RAČKI - FRANJO (1828. - 1894.); BASARIČEK - STJEPAN (1848. - 1894.); BAZALA - ALBERT (1877. - 1947.); VUK - PAVLOVIĆ - PAVAO (1894. - 1976.); PATAKI - STJEPAN (1905. - 1953.); MATIČEVIĆ - STJEPAN (1880. - 1940.); ZIMMERMAN - STJEPAN (1884. - 1963.); FILIPOVIĆ - VLADIMIR (1906. - 1984.); ZZC; KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

59.

#alt

Učim i surađujem : didaktički materijali za poticanje moralnog razvoja učenika u dobi od 10 do 13 godina

Zagreb: Naklada Ljevak, 2017.

37 RELJA uči

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

59.

#alt

Priručnik Učim i surađujemsluži poticanju dječjega moralnog razvoja učenika u dobi od 10 do 13 godina. Proces moralnog razvoja djeteta obuhvaća formiranje moralne svijesti, moralnih uvjerenja i stavova, moralnog ponašanja i djelovanja. Pedagog prenosi svojom osobnosti moralne vrijednosti i odgaja učenike svojim vlastitim primjerom. Osim osobnosti i odgoja vlastitim primjerom, postoji i potreba posjedovanja ugleda, autoriteta i pedagoške ljubavi. Ljubav je pretpostavka moralnog odgoja. Ljubav prema učeniku u odgoju vrijedi više od mnogih napisanih i izrečenih riječi ili pedagoških postupaka i metoda.

Razvoj moralnih osobina u učenika pridonosi boljoj usklađenosti pojedinca s razrednim odjelom, boljoj međusobnoj komunikaciji te boljem funkcioniranju razrednog odjela u školi i škole u zajednici. Vrijednost je ovog priručnika što na jednome mjestu ujedinjuje zadatke vezane uz moralne osobine učenika od 4. do 8. razreda. Učenici navedene dobi već imaju razvijene moralne vrijednosti, koje se primjenom ovoga priručnika mogu produbiti.

mr. sc. Nataša Možgon Kauzlarić, prof. pedagogije

Priručnik je važan alat u razvoju građanskih kompetencija koje se odnose na solidarnost, prijateljstvo, poštivanje različitosti. Svakako će pridonijeti tomu da učenici uspješnije ostvaruju društvene veze koje se temelje na uzajamnom poštivanju i dostojanstvu. Iako primarno namijenjen stručnim suradnicima pedagozima, stručnjacima drugih profila te razrednicima u razrednoj i predmetnoj nastavi, priručnik treba preporučiti roditeljima i drugima koji se brinu o odgoju i obrazovanju djece kako bi se pridonijelo stvaranju moralnijih zajednica.

Marina Trbus, univ. spec. prava djece, prof. psih.

Učim i surađujem: didaktički materijali za poticanje moralnog razvoja učenika u dobi od 10 do 13 godina / Jasna Relja; ilustracije Mirna Radić. - Zagreb: Naklada Ljevak, 2017. - 92 str. : ilustr. u bojama; 21 cm. - 978-953-355-015-2

udk:37.015; 37.091.31(035); id broj:61636

K:

MORALNI RAZVOJ - PRIRUČNICI; TRBUS - MARINA; KRIŽEVCI; ZZC

#trilogija

#ntl

60.

#alt

Potpuno upravljanje kvalitetom u obrazovanju

Zagreb: Kigen, 2008.

371 FUNDA pot

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

60.

#alt

Uključivanje svih članova organizacije približava nas potpunomu upravljanju kvalitetom (Total Quality Management, TQM). TQM je sustav upravljanja usmjeren na stalno unapređivanje proizvoda i/ili usluga radi izgradnje visoke razine zadovoljstva korisnika i njihove odanosti organizaciji.

Potpuno upravljanje kvalitetom je poslovna filozofija kojoj je u žarištu usavršavanje kvalitete cijeloga poslovnog sustava. Sustav se promatra kao proces kojemu je trajna namjera stalno poboljšavanje načina njegove organizacije, što dovodi do sve veće kvalitete proizvoda/usluga.

Kad je riječ o obrazovanju, TQM-pristup kvaliteti podrazumijeva ne samo ostvarenje vrhunske kvalitete u odgojno-obrazovnom radu već djelovanje na sve čimbenike odgojno-obrazovnog procesa: organizaciju, rukovođenje, međuljudske odnose, materijalne i ljudske resurse i dr. Na taj način kvaliteta poprima obilježje potpunosti (totalnosti, cjelovitosti).

Potpuno upravljanje kvalitetom u obrazovanju / Dragutin Funda. - Zagreb: Kigen, 2008. - 246 str. : ilustr.; 24 cm - 978-953-6970-47-6

udk:371:ZZC; id broj:44076

K:

OBRAZOVANJE - POTPUNO UPRAVLJANJE KVALITETOM; TQM - TOTAL QUALITY MANAGEMENT; ZZC; OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA - KRIŽEVCI; HRVATSKA - OBRAZOVANJE - ISTRAŽIVANJE

#trilogija

#ntl

61.

#alt

Iskustva u ostvarenju HNOS a u OŠ Kalnik šk. god. 2006/07. : primjeri iz prakse

Varaždinske Toplice: Tonimir, 2008.

371 ISKUS

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

61.

#alt

U knjizi su prezentirana iskustva u provođenju nastave po HNOS-u u osnovnoj školi Kalnik. Poučavanje se odvijalo u prostorima škole i okoliša, a u odnosu na dotadašmji rad i nema nekih jako bitnih promjena.

Iskustva u ostvarenju HNOS a u OŠ Kalnik šk. god. 2006/07.: primjeri iz prakse / Danica Crnčić i suradnici. - Varaždinske Toplice: Tonimir, 2008. - 252 str. : ilustr.; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja) - 978-953-7069-99-5

udk:371:ZZC; id broj:41680

K:

OSNOVNA ŠKOLA KALNIK - HNOS - 2006/2007. ; NASTAVA - OSNOVNA ŠKOLA KALNIK - HNOS; IZVANUČIONIČKA NASTAVA - PRIMJERI; ZZC

#trilogija

#ntl

39 - Etnologija. Etnografija. Narodni običaji. Folklor

62.

#alt

Ženski ručni rad u školama kontinentalne Hrvatske

Zagreb: Hrvatski školski muzej, 2003.

39 RAPOV žen

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

62.

#alt

Katalog izložbe održane u zagrebačkom Hrvatskom školskom muzeju 2003. godine. Izloženi su bili predmeti iz zbirke ženskoga rada, a za tu je prigodu iz muzejskih spremišta izvučeno, očišćeno i restaurirano više od tri stotine ručnih radova nastalih u razdoblju od 1776. godine, od vremena vladavine Marije Terezije do Drugoga svjetskog rata.

Ženski ručni rad u školama kontinentalne Hrvatske / [autorica izložbe i kataloga] Vesna Rapo; [prijevod sažetaka Jagoda Večerina Tomaić ; fotografije Fredy Fijačko]. - Zagreb: Hrvatski školski muzej, 2003. - 159 str. : ilustr. (pretežno u bojama); 30 cm. - (Katalozi izložaba Hrvatskoga školskog muzeja) - 9539847850

udk:39; 746; 069; id broj:64842

K:

RUČNI RAD; KATALOG IZLOŽBE; ZZC; PUČKA ŠKOLA SVETI IVAN ŽABNO

#trilogija

#ntl

5 - Prirodne znanosti

502 - Ekologija

63.

#alt

Hrvatska prirodna bogatstva i kulturna dobra : zaštita i odgovorni razvoj

Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016.

502 HRVAT

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

63.

#alt

Hrvatska prvi put na jednom mjestu ima popis svih prirodnih bogatstava zemlje, dosad nedovoljno iskorištenih u razvoju države. Riječ je o sveobuhvatnoj “inventuri” nacionalnog blaga s prijedlozima za zaštitu hrvatskih prirodnih bogatstava, ali i njihovo racionalno iskorištavanje. U izradi studije “Hrvatska prirodna bogatstva”, za čije je vođenje bio zadužen akademik Zelić, sudjelovalo je 46 vrhunskih znanstvenika i stručnjaka.

Hrvatska prirodna bogatstva i kulturna dobra: zaštita i odgovorni razvoj / [glavni urednik Velimir Neidhardt]. - Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016. - XV, 310 str.: ilustr., zemljop. karte, graf. prikazi; 31 cm - 978-953-347-090-0

udk:502.21(497.5); 620.91(497.5); ZZC; id broj:61299

K:

PRIRODNA BOGATSTVA - HRVATSKA; OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - HRVATSKA; KULTURNA DOBRA - HRVATSKA; PRIRODNI RESURSI - HRVATSKA; ENERGIJA; GOSPODARENJE OTPADOM; METALI - SIROVINE; ŠUME - HRVATSKA; POLJOPRIVREDA - HRVATSKA; BAŠIĆ - FERDO; KRIŽEVCI; ZZC

#trilogija

#ntl

55 - Geologija. Metereologija. Hidrologija

64.

#alt

[Sto šezdeset godina] 160 godina meteoroloških motrenja i njihova primjena u Hrvatskoj = 160 years of meteorological observations and their application in Croatia

Zagreb: Državni hidrometeorološki zavod, 2014.

55 STOŠE

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64.

#alt #opis

[Sto šezdeset godina] 160 godina meteoroloških motrenja i njihova primjena u Hrvatskoj = 160 years of meteorological observations and their application in Croatia / [glavni urednik Krešo Pandžić, Zvonko Žibrat; odgovorni urednik Ivan čačić - Zagreb: Državni hidrometeorološki zavod, 2014. - 241 str. : ilustr., graf. prikazi (djelomice u bojama); 28 cm - 9789537526047

udk:551.5; id broj:69291

K:

METEOROLOŠKA MOTRENJA ZZC

#trilogija

#ntl

58 - Botanika

65.

#alt

Botanički važna područja Hrvatske

Zagreb: Školska knjiga: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010.

58 BOTAN

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

65.

#alt

Botanički važna područja (engl. IPA) izložena u ovoj iznimnoj knjizi, zapravo su nastavak nastojanja hrvatske botaničke zajednice da pruži konkretan, stručno-znanstveno utemeljen prilog zaštiti bioraznolikosti u nas. Botanički važna područja Hrvatske prema definiciji - ˝... prirodni ili polu-prirodni lokalitet koji pokazuje izvanredno botaničko bogatstvo i/ili sadržava izniman sastav rijetkih, ugroženih i/ili endemičnih svojta i/ili vegetacije visokog botaničkog značenja˝. Pokazuju iznimno botaničko bogatstvo, osobit sastav vrsta i staništa. Vrijednost im prelazi državne granice jer takva područja uključuju međunarodni interes da se pronađu i uspješno zaštite. Na njihovo očuvanje obvezuju međunarodne konvencije, nerijetko domaće zakonodavstvo, a to je i moralna obveza svakoga svjesnog pojedinca, dionika prostora, osobito onih koji donose utjecajne mjere i odluke.U Hrvatskoj je ustanovljeno 94 botanički važnih područja, s ukupnom površinom od 9543 km2, što pokriva 16,86% ukupnoga kopnenog državnog teritorija, i sva su obrađena u ovoj knjizi.

Botanički važna područja Hrvatske / uredili T. Nikolić, J. Topić, N. Vuković. - Zagreb: Školska knjiga: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010. - 529 str. : ilustr. u bojama; 24 cm - 978-953-0-61925-8

udk:58(497.5); id broj:46721

K:

BOTANIKA - STANIŠTA - HRVATSKA; CRNI JARKI - PODRAVINA; ČAMBINA - PODRAVINA; ĐURĐEVAČKI PESKI - PODRAVINA; KALNIČKO - GORJE - KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA; LEGRAD - PODRAVINA; ZZC; KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

59 - Zoologija

66.

#alt

Leptiri Hrvatske : prilozi istraživanju biološke i stanišne raznolikosti faune lepidoptera Hrvatske

Križevci: Veda, 2009.

595.7 KRANJ lep

K: /B:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

66.

#alt

Knjiga "Leptiri Hrvatske", dr. sc. Radovana Kranjčeva, predstavlja nam dio velikog carstva kukaca, onaj dio koji obuhvaća leptire kao organizme koji žive na kopnu te se ističu sposobnošću letenja, organizme koji svojim bojama i ljepotom krila zadive i one koji ih manje poznaju. Autor je tijekom 20 i više godina prikupljao veliku zbirku leptira s više od 850 vrsta zabilježenih na obroncima Kalnika, Bilogore i u Podravini. Autor je knjigu podijelio na uvodnu studiju o prilagodbi u borbi za opstanak, prirodnim neprijateljima leptira, značaju i zaštiti leptira, zanimljivostima iz svijeta leptira te prikaz metamorfoze 52 vrste danjih i 54 vrste noćnih leptira te njihovih staništa i nalazišta. Svaki čitatelj, bio on stručnjak ili laik, beskrajno će uživati u listanju ove knjige koja nam otkriva čudesno bogatstvo prirode i ujedno nas upozorava na važnost njezine zaštite i očuvanja za buduće generacije.

Leptiri Hrvatske: prilozi istraživanju biološke i stanišne raznolikosti faune lepidoptera Hrvatske / Radovan Kranjčev. - Križevci: Veda, 2009. - 256 str. : ilustr.; 29 cm - 978-953-96657-8-2

udk:595.7; ZZC; id broj:40809

K: /B:

LEPTIRI; ZZC; KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

6 - Primjenjene znanosti

614 - Javno zdravstvo. Zaštita od nesreća

67.

#alt

Iz povijesti zdravstva Bjelovara

Zagreb, Bjelovar: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad, 2015.

614(091) HABEK izp

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

67.

#alt

U knjizi je autor dao širi opis stanja zdravstva i zdravstvene regulative u Habsburškoj Monarhiji, o metodama liječenja u 18. i 19. stoljeću i demografskim i socijalnim zbivanjima u Varaždinskom generalatu te potom, što je središnji dio knjige, opisuje povijest zdravstva u Bjelovaru. Opširno i dokumentirano prikazuje utemeljenje prve bjelovarske bolnice i zdravstveno osoblje, podatke o bolničkom pobolu i pomoru, bjelovarskim ljekarnicima i ljekarništvu, bjelovarskim primaljama i primaljstvu, bjelovarskom zubarstvu, djelovanju časnih sestara milosrdnica od 1884. godine, ustrojstvu zdravstvene službe Varaždinske (bjelovarske) 16. pukovnije i vojno zdravstvena zbivanja u Bjelovaru tijekom I. svjetskog rata kao i djelovanju Županijske bolnice u Bjelovaru u tome vremenu.

Iz povijesti zdravstva Bjelovara / Dubravko Habek; [prijevod [sažetka] na engleski jezik Gorka Radočaj]. - Zagreb, Bjelovar: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad, 2015. - 404 str. : ilustr. u bojama; 28 cm. - (Posebna izdanja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru ; knj. 5) - 953-154-221-0

udk:614(497.5)(091); ZZC; id broj:58902

K:

ZDRAVSTVO - BJELOVAR - POVIJESNI PREGLED; ZZC KRIŽEVCI; KRIŽEVAČKA PUKOVNIJA; VOJNE BOLNICE - POVIJEST; BOLNICE - HABSBURŠKA MONARHIJA

#trilogija

#ntl

68.

#alt

Četiri stoljeća javnoga zdravstva i biomedicine u Hrvatskoj [mala zemlja duge medicinske tradicije u globalnoj medicini 21. stoljeća]

Zagreb: Medicinska naklada: Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, 2007.

614(497.5) VITAL čet

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

68.

#alt #opis

Četiri stoljeća javnoga zdravstva i biomedicine u Hrvatskoj [mala zemlja duge medicinske tradicije u globalnoj medicini 21. stoljeća] / Branko Vitale i suradnici. - Zagreb: Medicinska naklada: Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, 2007. - XXI, 483 str. : ilustr. u bojama; 28 cm. - (Biblioteka Monografije / Medicinska naklada, Zagreb) - 978-953-176-335-6

udk:614(497.5); ZZC; id broj:48801

K:

BIOMEDICINA; JAVNO ZDRAVSTVO - HRVATSKA; KRIŽEVCI; ZZC; KERN - FERDO; BAKTERIOLOŠKI ZAVOD - KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

615 - Farmacija. Farmakologija. Terapeutika.

69.

#alt

Enciklopedija alternative : tko je tko u alternativnoj medicini.

Zagreb: Karla, 1997.

615 ENCIK

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

69.

#alt #opis

Enciklopedija alternative: tko je tko u alternativnoj medicini. - Zagreb: Karla, 1997. - 159 str. : ilustr.; 24 cm. -

udk:615.8; ZZC; id broj:21880

K:

ALTERNATIVNA MEDICINA; KUŠEC - EMIL; KOMLJENOVIĆ - TIHOMIR; BLAŽEKOVIĆ - ZDENKA - ĐURĐICA; KRIŽEVCI; ZZC

#trilogija

#ntl

619 - Veterinarska medicina

70.

#alt

Bruceloza

Zagreb: Medicinska naklada: Hrvatski veterinarski institut, 2015.

619 CVETN bru

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

70.

#alt

Unatoč, značajnim pomacima u znanosti, tehnologiji i gospodarskim dosezima u 20. i 21. stoljeću, bruceloza je i dalje vrlo rasprostranjena i poprilično zanemarena bolest u mnogim područjima svijeta. Ubraja se u najopasnije i najraširenije bolesti koje se prenose s životinja na ljude.

Bruceloza / Željko Cvetnić. - Zagreb: Medicinska naklada: Hrvatski veterinarski institut, 2015. - XIII, 273 str. : ilustr. u bojama; 25 cm. - (Biblioteka Udžbenici i priručnici) - 978-953-176-726-2

udk:619; 636; id broj:60268

K:

ZZC

#trilogija

#ntl

631 - Poljoprivreda općenito

71.

#alt

Temelji uzgoja bilja = Principles of Agronomy

Sarajevo ; Zagreb: Synopsis, 2010.

631 BAŠIĆ tem

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

71.

#alt #opis

Temelji uzgoja bilja = Principles of Agronomy / Ferdo Bašić, Nevenko Herceg; [prijevod [sažetka] na engleski jezik Jozo Kraljević]. - Sarajevo; Zagreb: Synopsis, 2010. - 454 str. : ilustr. u bojama; 25 cm. - 978-9958-690-73-0

udk:631(075.8); 633; ZZC; id broj:54840

K:

BILJKE - UZGOJ - UDŽBENIK; BAŠIĆ - FERDO; KRIŽEVCI; ZZC

#trilogija

#ntl

72.

#alt

Hrvatska poljoprivreda na raskrižju : (nacionalno izvješće Republike Hrvatske)

Zagreb: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske, 1997.

631 HRVAT-1

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

72.

#alt #opis

Hrvatska poljoprivreda na raskrižju: (nacionalno izvješće Republike Hrvatske) / [urednik Ferdo Bašić]. - Zagreb: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske, 1997. 324 str. : ilustr. (djelomice u bojama), [3] lista s tablama; 24 cm. - 953-966-20-1-1

udk:631(497.5)(063); ZZC; id broj:48985

K:

POLJOPRIVREDA - HRVATSKA; ZZC; GAGRO - MIRKO; POLJOPRIVREDNI INSTITUT - KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

73.

#alt

Antropogena erozija tla

Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 2015.

631 KISIĆ ant

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

73.

#alt #opis

Antropogena erozija tla / Ivica Kisić; [autori fotografija Ivica Kisić ... et al.]. - Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 2015. 275 str. : ilustr. u bojama; graf. prikazi; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet) - 978-953-7878399

udk:631.4(075.8); ZZC; id broj:60659

K:

ANTROPOGENA TLA; PEDOLOGIJA; ZZC; KRIŽEVCI; POLJOPRIVREDNI INSTITUT KRIŽEVCI; BAŠIĆ - FERDO

#trilogija

#ntl

74.

#alt

Sanacija onečišćenog tla

Zagreb: Agronomski fakultet, 2012.

631 KISIĆ san

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

74.

#alt

Knjiga je u prvom redu namijenjena studentima agronomije, šumarstva i srodnih fakulteta jer je koncipirana kao sveučilišni udžbenik, ali je ujedno i vrijedan izvor informacija i suvremenih spoznaja za sve one koji se već bave ili ih zanima problematika onečišćenja i pitanje zaštite okoliša i sanacije onečišćenoga tla.

Podijeljena je u tri glavna poglavlja a, uz iscrpan znanstveno utemeljen tekstualni dio, obogaćena je s više od dvjesto slika iz područja ekologije i tla te s više od 70 tablica.

Sanacija onečišćenog tla / Ivica Kisić; [autori slika Josip Žepanec ... et al.]. - Zagreb: Agronomski fakultet, 2012. - 276 str. : ilustr. (pretežno u bojama); 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis) - 953-6135-91-2

udk:631; 504; ZZC; id broj:55912

K:

TLO - ONEČIŠĆENJE - UDŽBENIK; TLO - SANACIJA - UDŽBENIK; ZZC; KRIŽEVCI; POLJOPRIVREDNI INSTITUT KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

75.

#alt

Uvod u ekološku poljoprivredu

Zagreb: Agronomski fakultet Sveučilišta, 2013.

631 KISIĆ uvo

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

75.

#alt

Ovaj zanimljiv udžbenik obuhvaća 11 poglavlja koja obuhvaćaju slijedeće teme:

Temeljne značajke poljoprivrede, Općenito o ekologiji, Povijest razvoja ekološke poljoprivrede, Biološko-dinamička poljoprivreda, Permakultura, Gnojiva i gnojidba tla u ekološkoj poljoprivredi, Plodored, Suzbijanje biljnih nametnika ekološki prihvatljivim zahvatima, Mjesto i uloga ekološke poljoprivrede u ublažavanju klimatskih promjena, Kontrola i označavanje ekoloških proizvoda, e Ekološka poljoprivreda danas u svijetu.

Uvod u ekološku poljoprivredu / Ivica Kisić; [autori slika Sladja Kisić ... et al.]. - Zagreb: Agronomski fakultet Sveučilišta, 2013. - 340 str. : ilustr. u bojama; 24 cm - 953-6135-52-3

udk:631; ZZC; id broj:55913

K:

EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA - UDŽBENIK; ZZC; KRIŽEVCI; POLJOPRIVREDNI INSTITUT KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

65 - Poslovanje i organizacija industrije, trgovine i prometa

76.

#alt

Pošta sjeverozapadne Hrvatske

Zagreb: Hrvatske pošte ; Varaždin: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod..., 2002.

656 POŠTA

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

76.

#alt #opis

Pošta sjeverozapadne Hrvatske / [glavni i odgovorni urednik Andrej Hozjan; prijevod Ana Milaković...et al.]. - Zagreb: Hrvatske pošte; Varaždin: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod..., 2002. - 258 str.; 29 cm - 953-154-539-1

udk:656(091)(497.5); ZZC; id broj:55166

K:

POŠTANSKI PROMET - HRVATSKA - POVIJEST; KRIŽEVCI - POŠTA; OBAVIJESTI - PRIJENOS - POVIJEST; ZZC; SJEVEROZAPADNA HRVATSKA - POŠTANSKA DJELATNOST

#trilogija

#ntl

681.3 - Računala. Programi i programiranje

77.

#alt

Izrada web aplikacija: priručnik za polaznike.

Osijek: Pučko otvoreno učilište Vinkovci, 2014.

681.3 IZRAD

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

77.

#alt #opis

Izrada web aplikacija: priručnik za polaznike. - Osijek: Pučko otvoreno učilište Vinkovci, 2014. - 106 str. : ilustr.; 24 cm (Step upit education.

udk:004.42; ZZC; id broj:64018

K:

WEB STRANICE; PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI; ZZC; PHP - SKRIPTNI JEZIK

#trilogija

#ntl

78.

#alt

Izrada Joomla web stranice: zbirka zadataka.

Osijek: Pučko otvoreno učilište Vinkovci, 2014.

681.3 IZRAD

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

78.

#alt #opis

Izrada Joomla web stranice: zbirka zadataka. - Osijek: Pučko otvoreno učilište Vinkovci, 2014. - 79 str. : ilustr.; 24 cm (Step upit education.

udk:004.42; ZZC; id broj:64017

K:

JOOMLA; WEB STRANICE; PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI; ZZC; KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

79.

#alt

Izrada web aplikacija: zbirka zadataka.

Osijek: Pučko otvoreno učilište Vinkovci, 2014.

681.3 IZRAD-1

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

79.

#alt #opis

Izrada web aplikacija: zbirka zadataka. - Osijek: Pučko otvoreno učilište Vinkovci, 2014. - 78 str. : ilustr.; 24 cm (Step upit education.

udk:004.42; ZZC; id broj:64019

K:

PHP - OSNOVE; WEB STRANICE; KRIŽEVCI; ZZC; PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

80.

#alt

Joomla: priručnik za polaznike.

Osijek: Pučko otvoreno učilište Vinkovci, 2014.

681.3 JOOML

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

80.

#alt

Priručnik za rad u Joomla.

Joomla: priručnik za polaznike. - Osijek: Pučko otvoreno učilište Vinkovci, 2014. - 190 str. : ilustr.; 24 cm (Step upit education.

udk:004.42; ZZC; id broj:64016

K:

WEB STRANICE; SISTEMI ZA UPRAVLJANJE SADRŽAJEM - PRIRUČNICI; CMS; PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI; KRIŽEVCI; ZZC

#trilogija

#ntl

81.

#alt

Osnove web dizajna: priručnik za polaznike.

Osijek: Pučko otvoreno učilište Vinkovci, 2014.

681.3 OSNOV

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

81.

#alt #opis

Osnove web dizajna: priručnik za polaznike. - Osijek: Pučko otvoreno učilište Vinkovci, 2014. - 200 str. : ilustr.; 24 cm (Step upit education.

udk:004.42; ZZC; id broj:64020

K:

WEB STRANICE; ZZC; KRIŽEVCI; PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI; HTML; CSS; JAVASCRIPT; JQUERY

#trilogija

#ntl

82.

#alt

Osnove web dizajna: zbirka zadataka.

Osijek: Pučko otvoreno učilište Vinkovci, 2014.

681.3 OSNOV-1

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

82.

#alt #opis

Osnove web dizajna: zbirka zadataka. - Osijek: Pučko otvoreno učilište Vinkovci, 2014. - 169 str. : ilustr.; 24 cm (Step upit education.

udk:004.42; ZZC; id broj:64021

K:

ZZC; KRIŽEVCI; PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI; HTML; CSS; JAVASCRIPT; JQUERY

#trilogija

#ntl

7 - Umjetnost, glazba, sport

7 - Umjetnost, glazba, sport

83.

#alt

Historicizam u Hrvatskoj : knjiga I i II

Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt, 2000.

7(497.5) HISTO 1,2

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

83.

#alt #opis

Historicizam u Hrvatskoj: knjiga I i II / koncepcija i znanstveno vodstvo Vladimir Maleković. - Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt, 2000. - 2 sv. (455; 466-839 str.) : ilustr.; 30 cm. -

udk:7(497.5); ZZC; id broj:21384

K:

GOSPODARSKO - ŠUMARSKO UČILIŠTE; GRKOKATOLIČKA KATEDRALA PRESVETOG TROJST; KRŠNJAVI - IZIDOR; MARKOVIĆ - FRANJO (1845. - 1914.); VUKOTINOVIĆ - LJUDEVIT (1813. - 1893.); CRKVA SV. ANE; HISTORICIZAM; GRKOKATOLIČKA BISKUPIJA; GUNDRUM - ORIOVČANIN - FRAN (1856. - 1919.); MEDALJE; JURAJ - AUGUSTIN; SINAGOGA - KRIŽEVCI; VIŠA PUČKA ŠKOLA; BOLLE - HERMAN; KAŠTEL LOVREČIN; ZZC; KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

84.

#alt

Ekspresionizam i hrvatsko slikarstvo : Umjetnički paviljon u Zagrebu, 3.4.1980 4.5.1980.

Zagreb: Umjetnički paviljon, [1980].

7.0 EKSPR

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

84.

#alt #opis

Ekspresionizam i hrvatsko slikarstvo: Umjetnički paviljon u Zagrebu, 3.4.1980 4.5.1980. / [izbor izložaka, predgovor, katalog djela, biografije i bibliografija Vladimir Maleković, urednik Lea Ukrainčik, fotografije Mitja Koman]. - Zagreb: Umjetnički paviljon, [1980]. - [158] str. : ilustr.; 24 cm

udk:7.03; 061.4; id broj:66433

K:

EKSPRESIONIZAM - HRVATSKA; ZZC; KRIŽEVCI; DETONI - MARIJAN (1905. - 1981.)

#trilogija

#ntl

85.

#alt

Izazov moderne: Zagreb – Beč oko 1900. [slikarstvo, kiparstvo i arhitektura zagrebačke i bečke secesije : Galerija Klovićevi dvori, Zagreb 9. veljače – 7. svibnja 2017.]

Zagreb: Galerija Klovićevi dvori, 2017.

7.0 IZAZOV

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

85.

#alt #opis

Izazov moderne: Zagreb – Beč oko 1900. [slikarstvo, kiparstvo i arhitektura zagrebačke i bečke secesije: Galerija Klovićevi dvori, Zagreb 9. veljače – 7. svibnja 2017.] / [autori tekstova Darija Alujević ... [et al.]; prijevod s njemačkog - Zagreb: Galerija Klovićevi dvori, 2017. - 320 str. : ilustr. (djelomice u bojama), faks.; 28 cm. - 978-953-271-101-1

udk:7.036:069.9(083.824); id broj:61688

K:

MODERNA UMJETNOST; SECESIJA - BEČ; ZAGREB:BEČ - KULTURNI UTJECAJI - 1898/1913; MODERNA UMJETNOST - AUSTRIJA; SECESIJA - ZAGREB; KATALOG IZLOŽBE; ZZC; KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

86.

#alt

Moderna galerija : katalog

Zagreb: Moderna galerija, 1987.

7.0 MODER

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

86.

#alt #opis

Moderna galerija: katalog / [urednik Željko Grum; fotografije Mitja Koman]. - Zagreb: Moderna galerija, 1987. - 253 str. : ilustr.; 24 cm. -

udk:7.0(497.5); ZZC; id broj:48921

K:

MODERNA GALERIJA ZAGREB; BUKOVAC - VLAHO; CSIKOS - SESSIA - BELA; RAŠKAJ - SLAVA; MEŠTROVIĆ - IVAN; HEGEDUŠIĆ - KRSTO; DETONI - MARIJAN; ZZC

#trilogija

#ntl

87.

#alt

Četiri stoljeća europske umjetnosti : 800. 1200. : pogled s jugoistoka

Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 2010.

7.0(091) GOSSV čet

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

87.

#alt

Sažetak desetljetnih istraživanja ranije srednjovjekovne umjetnosti, usredotočen na tri ključna segmenta autorova rada: karolinšku arhitekturu i umjetnost na istočnom Jadranu, pojavu romaničke skulpture uz poseban osvrt na romaničko kiparstvo u Hrvatskoj i romaničku umjetnost Karpatske kotline s najnovijim rezultatima istraživanja u njezinom hrvatskom dijelu.

U novoj Europi bez granica povijest umjetnosti koja prestaje na Rajni, gornjem Dunavu i zapadnoj obali Jadrana nema više nikakva smisla niti opravdanja, smatra autor, te pogled s jugoistoka treba uvažiti kao neizbježnu sastavnicu razumijevanja opće europske kulture, kako nekoć tako i sada.

Četiri stoljeća europske umjetnosti: 800. 1200.: pogled s jugoistoka / Vladimir P. Goss. - Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 2010. - 291 str. : ilustr.; 27 cm. - 978-953-212-394-4

udk:7.0(091); ZZC; id broj:47533

K:

KAROLINŠKA ARHITEKTURA - ISTOČNI JADRAN; PREDROMANIKA - HRVATSKA UMJETNOST; ROMANIKA - HRVATSKO KIPARSTVO; ROMANIKA - SKULPTURA - HRVATSKA; GLOGOVNICA; APATOVAC; ZZC; KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

71 - Uređivanje prostora. Urbanizam.

88.

#alt

Zanemarena baština : prostorne strukture sela u Hrvatskoj

Zagreb: Srednja Europa, 2018.

71 KRANJ zan

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

88.

#alt

Knjiga želi ponuditi odgovor na pitanje koliko je u Hrvatskoj stvarno prisutna planski osmišljena prostorna struktura sela i jesmo li dovoljno svjesni koliko je ona važna kao prostorni identitet i baština. U knjizi je prepoznato gotovo 230 sela čija je prostorna struktura planski osmišljavana i/ili mijenjana.

Zanemarena baština: prostorne strukture sela u Hrvatskoj / Jasenka Kranjčević. - Zagreb: Srednja Europa, 2018. - XI, 202 str. : ilustr. u bojama; 24 X 25 cm - 9789537963699

udk:71(497.5); 72(497.5); id broj:63877

K:

KRANJČEVIĆ - JASENKA; ZZC; KRIŽEVCI; KOLAREC

#trilogija

#ntl

73 - Kiparstvo i srodne umjetnosti

89.

#alt

Barokno kiparstvo sjeverne Hrvatske

Zagreb: Školska knjiga: Institut za povijest umjetnosti, 2008.

73 BARIČ bar

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

89.

#alt #opis

Barokno kiparstvo sjeverne Hrvatske / Doris Baričević; [fotografije Milan Drmić ... et al.] ; prijevod sažetka Doris Baričević. - Zagreb: Školska knjiga: Institut za povijest umjetnosti, 2008. - 488 str. : ilustr. u bojama; 31 cm. - (Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti ; 30) - 978-953-0-61279-2

udk:73(497.5):ZZC; id broj:39814

K:

BAROK - KIPARSTVO; KIPARSTVO - BAROK; ALTENBACH, IVAN JAKOB (KIPAR); ACKERMANN, HANS LUDWIG (KIPAR); BAROKNO KIPARSTVO - SJEVERNA HRVATSKA; PITTNER, IVAN (KIPAR); ROSEMBERGER, IVAN ADAM (KIPAR); HOHENBURGER, IGNACIJE (KIPAR); KIPARSTVO - BAROK - ZAGREB; KAUTZ, CLAUDIUS (KIPAR); WEINACHT, JOSIP (KIPAR); GERUB, JOSIP (KIPAR); BAROK - KIPARSTVO; KIPARSTVO - BAROK; ALTENBACH, IVAN JAKOB (KIPAR); ACKERMANN, HANS LUDWIG (KIPAR); BAROKNO KIPARSTVO - SJEVERNA HRVATSKA; PITTNER, IVAN (KIPAR); ROSEMBERGER, IVAN ADAM (KIPAR); HOHENBURGER, IGNACIJE (KIPAR); KIPARSTVO - BAROK - ZAGREB; KAUTZ, CLAUDIUS (KIPAR); WEINACHT, JOSIP (KIPAR); GERUB, JOSIP (KIPAR); KRIŽEVCI; ZZC; SVETI PETAR ČVRSTEC

#trilogija

#ntl

75 - Slikarstvo

90.

#alt

Friščić Ivo

Zagreb: Globus, 1982.

75 FRIŠČ mal

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

90.

#alt #opis

Friščić Ivo / Vladimir Maleković. - Zagreb: Globus, 1982. - 180 str., ilustr.; 30 cm. -

udk:75; ZZC; id broj:1899

K:

MALEKOVIĆ - VLADIMIR; KRIŽEVCI; ZZC

#trilogija

#ntl

78 - Glazba

91.

#alt

Hrvatski punk i novi val : 1976 1987

Solin: vlast. nakl., 2011.

78 BARIĆ hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

91.

#alt

Knjiga ’’Hrvatski punk i novi val 1976-1987’’ je studija o fenomenu hrvatskog punka i novog vala ’70-tih i ’80-tih. Knjiga ima oko 370 stranica (uključujući 16 stranica u koloru), sadrži preko 540 fotografija, 125 biografija bendova, 175 recenzija, plakata i memorabilija, službene i demo diskografije bendova, intervjue s tadašnjim akterima hr. punka i novog vala...

Hrvatski punk i novi val: 1976 1987 / Vinko Barić. - Solin: vlast. nakl., 2011. - 343 str. : ilustr.; 23 cm. - (Edicija Sonic rider) - 978-953-56605-0-7

udk:78(497.5); ZZC; id broj:53053

K:

NOVI VAL; PUNK - HRVATSKA - 1976. - 1987. ; ZZC; STIDLJIVA LJUBIČICA - GLAZBENA GRUPA; HAPP - RENATO; GLAZBA - HRVATSKA

#trilogija

#ntl

92.

#alt

Hrvatski tamburaški brevijar = The Croatian Tambura Breviary = Kroatisches Tambura brevier = Le breviaire croate du tambura

Zagreb: Udruga za promicanje hrvatske kulture i baštine Šokadija, 2011.

78 FERIĆ hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

92.

#alt

Od Iloka, preko Osijeka, Podravine, Zagreba, Like, Primorja pa sve do Dubrovnika, na oko 500 stranica i s više od 1500 fotografija i preslika dokumenata, ispričana je tamburaška povijest i povijest tamburaštva među Hrvatima na svim kontinentima.

Hrvatski tamburaški brevijar = The Croatian Tambura Breviary = Kroatisches Tambura brevier = Le breviaire croate du tambura / Mihael Ferić - Zagreb: Udruga za promicanje hrvatske kulture i baštine Šokadija, 2011. - 491 str. : ilustr. u bojama; 29 cm - 953-97416-4-5

udk:78(497.5)(091); ZZC; id broj:52047

K:

GLAZBA ZA TAMBURICU; LEOPOLD, SINIŠA; RAKIJAŠ, BRANKO; STAHULJAK, MILAN; STAHULJAK, VLADIMIR; TAMBURA - VRSTE; TAMBURAŠKI ORKESTRI - KRIŽEVCI; TAMBURAŠKI ORKESTRI; TAMBURICA - POVIJEST; KRIŽEVAČKI TAMBURAŠI; ZZC; KRIŽEVCI; GLAZBENA ŠKOLA "ALBERTA ŠTRIGE"

#trilogija

#ntl

93.

#alt

B side of my mind <audio CD>

Zagreb: Aquarius records, 2008.

78(086.76) BSIDE

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

93.

#alt

"B-Side Of My Mind", glazbeni album s jedanaest pjesama križevačkog izvođača i autora Luke Belanija, komotno se može staviti uz bok sličnim britanskim ili američkim albumima, i prema načinu realizacije i prema autorskim dometima. Album je snimljen u zagrebačkom studiju Morris, a tehnički obrađen u studiju Sterling Sound u New Yorku, u rukama poznatog Grega Calbija koji je radio i na albumima Boba Dylana, Johna Mayera, Antonyja & The Johnsonsa i mnogih drugih. Prema riječima nekih kritičara, Belanijeva glazba može se usporeditii s Jacobom Dylanom i njegovim pratećim Wallflowersima. "Belanijev "B-Side Of My Mind" imao je tu sreću da od početka do kraja bude podvrgnut vrhunskom tretmanu; u dvije pjesme kao gost je povučeno prisutan jazz/blues gitarist Freddie J. Cooper iz Philadelphije, a produkcija Belanija i Marka Rundeka, koji je i bubnjar na albumu, primjereno je istaknula sve glavne adute glazbe mladog kantautora." - preuzeto s www.križevci.info Glazbeni kritičar Zlatko Gall komentira (preuzeto iz Slobodne Dalmacije): "Ne bude li baš iznenađenja u jesenskoj sezoni, pobjednik u porinovskoj kategoriji najboljeg debitantskog albuma već danas je poznat: Luka Belani."

B side of my mind <audio CD> / Luka Belani. - Zagreb: Aquarius records, 2008. - 1 optički disk. - (audio CD) - CD 249-09

udk:78(086.76); ZZC; id broj:43023

K:

AUDIO CD; BELANI - LUKA; ZZC; KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

791.43 - Film

94.

#alt

Svećenikova djeca <igrani film>

Zagreb: Continental film, 2013.

791.43(086.82) SVEĆE

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

94.

#alt

Nova komedija Vinka Brešana koja prati mladog svećenika, Don Fabijana i njegove inovativne pokušaje rješenja problema niskog nataliteta u Dalmaciji.

Radnja komedije Svećenikova djeca odvija se na dalmatinskom otoku. Mladi svećenik Don Fabijan počinje bušiti zapakirane kondome ne bi li povećao natalitet u mjestu. Zbog toga se udružuje s prostodušnim trafikantom i pomahnitalim apotekarom te oni zajedno potajno ukidaju svu kontracepciju na otoku. Nakon početnih uspjeha, mnogih poroda i vjenčanja, stvari se počinju komplicirati te naposljetku na otok dolazi čak i biskup, a Don Fabijan se vrlo brzo nađe u bezizlaznoj situaciji.

Svećenikova djeca <igrani film> / Vinko Brešan; dizajn zvuka Fano Homen. - Zagreb: Continental film, 2013. - 1 optički disk; 93 min. - (DVD.) - DVC0986

udk:791.43(086.82); ZZC; id broj:54916

K:

IGRANI FILM; KOMEDIJA; MIKIĆ - KREŠIMIR; BUTIJER - NIKŠA; ŠKARIČIĆ - MARIJA; KUEHN - DRAŽEN; HOMEN - FRANO; ZZC; KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

792 - Kazalište

95.

#alt

Ivo Raić hrvatski i europski glumac i redatelj

Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2018.

792 BOGNE ivo

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

95.

#alt #opis

Ivo Raić hrvatski i europski glumac i redatelj / Antonija Bogner Šaban. - Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2018. - 478 str. : ilustr.; 25 cm. - (Posebna izdanja HAZU) - 9789533471976

udk:792; 929; id broj:63918

K:

ZZC; BREYER - MIRKO; DEMETAR - DIMITRIJA; VAVRA - NINA

#trilogija

#ntl

96.

#alt

Tito Strozzi : svjetla i sjene jednog glumačkog puta

Zagreb: Prometej, 2004.

792 GERTN tit

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

96.

#alt #opis

Tito Strozzi: svjetla i sjene jednog glumačkog puta / Eliza Gerner. - Zagreb: Prometej, 2004. - 341 str.; 21 cm. - (Biblioteka Liber memorabilium) - 953-6460-38-6

udk:792:92:ZZC; id broj:30153

K:

STROZZI - TITO - ŽIVOT I DJELO; HRVATSKA - KAZALIŠTE; MARKOVIĆ - FRANJO (1845. - 1914.); VAVRA - NINA; KRIŽEVCI; ZZC

#trilogija

#ntl

796/799 - Sport. Sportski ribolov

97.

#alt

Olimpizam u Hrvatskoj

Zagreb: Libera editio, 2007.

796 JAJČE oli

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

97.

#alt

Po prvi puta u Hrvatskoj objavljena je knjiga koja daje kompletni pregled razvoja olimpizma u našoj zemlji. Knjiga sadrži jedinstvenu bazu podataka s više od 700 biografija hrvatskih sportaša koji su nastupali na Olimpijskim igrama od 1920. do 2006. Sastoji od tri dijela : Olimpizam u Hrvatskoj, Biografije hrvatskih olimpijaca i Rezultati hrvatskih sportaša koji su nastupili na ljetnim i zimskim Olimpijskim igrama od 1920. do 2006.

Olimpizam u Hrvatskoj / Zdenko Jajčević. - Zagreb: Libera editio, 2007. - 312 str. : ilustr.(djelomice u bojama); 25 cm - 978-953-98471-9-5

udk:796(497.5)(091); ZZC; id broj:42786

K:

HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR; OLIMPIJSKE IGRE - HRVATSKA; OLIMPIZAM; ZORKO - BRANKO; ZZC; KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

98.

#alt

Biciklistički vodič : Središnja Hrvatska, Slavonija, Baranja i zapadni Srijem

Zagreb: Mozaik knjiga, 2017.

796(497.5) MIŠĆI bic

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

98.

#alt

Prvi put u Hrvatskoj na jednom mjestu ovaj sveobuhvatni i nadasve informativni biciklističko-turistički vodič donosi:

- detaljne opise 40 biciklističkih ruta (25 ruta u Središnjoj Hrvatskoj i 15 ruta u Slavoniji, Baranji i zapadnom Srijemu) u čak 13 panonskih županija

- pregledne karte s iscrtanim visinskim profilom, kratkim tehničkim opisom rute, jasno izraženim smjerom vožnje, mogućnostima skretanja s rute i piktogramima koji upućuju na najvažnije sadržaje u prostoru

- zanimljive tekstove o usputnim turističkim atrakcijama

- vrhunske fotografije prostora koji je obuhvaćen pojedinom rutom

- korisne internetske stranice o znamenitostima i preporučljivom smještaju.

Biciklistički vodič: Središnja Hrvatska, Slavonija, Baranja i zapadni Srijem / Lidija Vrečar Mišćin, Robert Rigo. - Zagreb: Mozaik knjiga, 2017. - 280 str. : ilustr. u bojama; 24 cm. - 978-953-14-2133-1

udk:796(497.5); ZZC; id broj:61560

K:

BICIKLIZAM - VODIČ; BICIKLISTIČKE STAZE; BJELOVAR - BICIKLISTIČKE STAZE; KALNIK; KRIŽEVCI; ZZC

#trilogija

#ntl

99.

#alt

Hrvatsko planinarstvo u 1000 slika : jubilarno izdanje povodom 140. obljetnice hrvatskog planinarstva

Zagreb: Hrvatski planinarski savez, 2014.

796.5 POLJAK hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

99.

#alt

Željko Poljak i Alan Čaplar autori su fotomonografije ˝Hrvatsko planinarstvo u 1000 slika˝. Vođeni mišlju da slika govori više od tisuću riječi, u prigodi 140. obljetnice hrvatskog planinarstva, prikupili su tisuću slika i kroz njih slikovito ispričati priču o razvitku i dosezima hrvatskog planinarstva.’

Hrvatsko planinarstvo u 1000 slika: jubilarno izdanje povodom 140. obljetnice hrvatskog planinarstva / Željko Poljak i Alan Čaplar. - Zagreb: Hrvatski planinarski savez, 2014. - 424 str. : ilustr.; 29 cm - 978-953-6914-50-0

udk:796.5(497.5); ZZC; id broj:57883

K:

ALPINIZAM - EKSPEDICIJE; GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA - OSNIVANJE; HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO - OSNIVANJE; ORIJENTACIJA - PLANINE; PLANINARSKE UDRUGE - HRVATSKA; PLANINARSTVO - HRVATSKA; PLANINE - HRVATSKA; SPORTSKO PENJANJE - POČECI - HRVATSKA; ZAŠTITA PRIRODE - PLANINARI; ČASOPIS "HRVATSKI PLANINAR" - MARKOVIĆ, FRANJO; KALNIK; ZZC

#trilogija

#ntl

100.

#alt

Panonske planine : planinarski vodič : najatraktivniji izleti u hrvatske planine : [deset] 10 odabranih izleta za svaku obitelj i za sve uzraste

Zagreb: Mozaik knjiga, 2014.

796.5(036) ČAPLA pan

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

100.

#alt #opis

Panonske planine: planinarski vodič: najatraktivniji izleti u hrvatske planine: [deset] 10 odabranih izleta za svaku obitelj i za sve uzraste / [tekst, fotografije i zemljovidi] Alan Čaplar. - Zagreb: Mozaik knjiga, 2014. - 64 str. : ilustr. u bojama; 21 cm. - 978-953-14-1616-0

udk:796.5(497.5)(036); ZZC; id broj:57644

K:

PLANINARSTVO; PLANINARSKI VODIČ; PANONSKE PLANINE; KALNIK; ZZC; SVETA GERA; JAPETIĆ; OŠTRC; MEDVEDGRAD; SLJEME; STRAHINJŠČICA; RAVNA GORA; IVANŠČICA; PAPUK

#trilogija

#ntlUntitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz