Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 10

Tražili ste: u predmetnici ZNANSTVENI SKUP; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 10

Tražili ste: u predmetnici ZNANSTVENI SKUP; grupirano po signaturi

ispis

3 - Društvene znanosti

316 - Sociologija

1.

#alt

Sjećanja žena žrtava nacizma i nedemokratskih režima

Zagreb: Centar za ženske studije, 2009.

316 SJEĆA

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

1.

#alt #opis

Sjećanja žena žrtava nacizma i nedemokratskih režima / uredila Sandra Prlenda. - Zagreb: Centar za ženske studije, 2009. - 98 str.; 20 cm. - 978-953-6955-27-5

udk:316-055.2(041); 343.4; id broj:47072

K:

ZNANSTVENI SKUP; NACIZAM - ŽRVE - ŽENE; NEDEMOKRATSKI REŽIMI; DRUGI SVJETSKI RAT; HOLOKAUST - ŽENSKA PERSPEKTIVA

#trilogija

#ntl

8 - Znanost o jeziku i književnost

801 - Opća lingvistika. Filologija

2.

#alt

X. [Deseti] međunarodni kroatistički znanstveni skup : [zbornik radova]; Pečuh, 2012.

Pečuh: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2012.

801(08) MEĐUN

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

2.

#alt #opis

X. [Deseti] međunarodni kroatistički znanstveni skup: [zbornik radova]; Pečuh, 2012. / [uredio Stjepan Blažetin]. . - Pečuh: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2012. - 414 str.; 24 cm - 978-963-88818-4-7

udk:811.163.42(08); id broj:54649

K:

KROATISTIČKI ZNANSTVENI SKUP - PEČUH; DRŽIĆ - MARIN; HRVATI - MAĐARSKA; ZUZORIĆ - CVIJETA; MARKOVIĆ - FRANJO - CVIJETA ZUZORIĆ; MAĐARSKA - DVOJEZIČNI NATPISI; INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA - NEOLOGIZMI - MAĐARSKI JEZIK - HRVATSKI JEZIK; KAŠIĆ - GRAMATIKA - PADEŽNI SUSTAV; POMURSKI KAJKAVSKI GOVOR; BOKA KOTORSKA - GORNJA LASTVA - GOVOR HRVATA; HRVATSKA PREZIMENA - PEČUH; KOZARAC - JOSIP - SLAVONSKA ŠUMA; FRANKOVIĆ - ĐURO - USMENO NARODNO STVARALAŠTVO HRVATA - MAĐARSKA; INOZEMSTVO - HRVATSKA NASTAVA; BUDIMPEŠTA - OPĆA ZEMALJSKA IZLOŽBA - 1885. ; VOJVODINA - HRVATSKI JEZIK I PISMO - UPORABA; HRVATSKO UPRAVNO USTROJSTVO - 1848. - 1918.

#trilogija

#ntl

82.09 - Književna kritika. Prikazi

3.

#alt

IX. [Deveti] međunarodni kroatistički znanstveni skup : [zbornik radova]; Pečuh, 2010.

Pečuh: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2010.

82.09 MEĐUN

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

3.

#alt #opis

IX. [Deveti] međunarodni kroatistički znanstveni skup: [zbornik radova]; Pečuh, 2010. / [uredio Stjepan Blažetin]. - Pečuh: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2010. - 374 str.; 24 cm - 978-963-88818-2-3

udk:821.163.42.09(08); id broj:53306

K:

KROATISTIČKI ZNANSTVENI SKUP - PEČUH; DRŽIĆ - MARIN; MARINKOVIĆ - RANKO; BREZOVAČKI - TITUŠ; HRVATI - MAĐARSKA - PJESNIŠTVO; HRVATSKA MARITIMNA FRAZEOLOGIJA; POMURSKI HRVATI - ONOMASTIKA; BENEŠIĆ - ANTE; LEHMANN - MIRKO; SLAVIĆ - ANTON; FRAZEOLOGIJA

#trilogija

#ntl

Z - Zavičajna zbirka Crisiensia

ZZC - Zavičajna zbirka "Crisiensia"

4.

#alt

[Dani Franje Markovića ... et al.]

[Križevci]: [s.n.], [2014-2015].

ZZC DANI

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

4.

#alt #opis

[Dani Franje Markovića ... et al.] / [Ivan Peklić ... et al.]. - [Križevci]: [s.n.], [2014-2015]. - 1 CD-ROM; trajanje oko 450 min. -

udk:929; 821.163.42.09; id broj:69225

K:

ZZC; KRIŽEVCI; MARKOVIĆ - FRANJO (1845. - 1914. ); DANI FRANJE MARKOVIĆA - ZNANSTVENI SKUP; PEKLIĆ - IVAN

#trilogija

#ntl

5.

#alt

#ntl

5.

#alt #opis

Đurđevački pijesci: geneza, stanje i perspektive: zbornik radova sa znanstvenog skupa = Đurđevac sandsgenesis, state and futureproceedings of the scientific symposium, Đurđevac, 29. – 30. lipnja/June 2017.] / [urednici zbornika Dragutin F - Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2019. - XII, 405 str. : ilustr. (pretežno u bojama), graf. prikazi u bojama, zemljop. crteži u bojama; 25 cm. - 9789533472829

udk:553.62; 502.2; id broj:67053

K:

BAŠIĆ - FERDO; KRIŽEVCI; ZZC; PEKLIĆ - IVAN; ZNANSTVENI SKUP; NEMČIĆ - JUREC - JASNA; SREČEC - SINIŠA; ERHATIĆ - RENATA; PAPIĆ - BOGADI - VALENTINA; HREBAK - TOMISLAV

#trilogija

#ntl

6.

#alt

Stjepan Kranjčić : život i djelo

Zagreb: Glas Koncila, 2009.

ZZC STJEP-1

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

6.

#alt

Zbornik radova o dr. Stjepanu Kranjčiću nastao je kao plod znanstvenoga skupa »Život i djelo Stjepana Kranjčića« koji je u sklopu Godine dr. Stjepana Kranjčića održan 5. travnja 2008. u Križevcima.

U knjizi su sakupljeni radovi sa znanstvenog skupa o dr. Stjepanu Kranjčiću, križevačkom župniku, (Petrijanec,1918. - Rim,1968.), održanog u Križevcima 5. travnja 2008. g., i izlaganja s okruglog stola o aktualizaciji Kranjčićeva života i djela održanog u Križevcima, 7. svibnja 2008. godine. Autori ovog zbornika, prvenstveno znanstvenici: povjesničari, crkveni povjesničari, teolozi, profesori, komunikolozi i drugi stručnjaci, (ima ih 17-tero), predstavili su povijesne, kulturne, političke i druge okolnosti u kojima je Kranjčić živio i djelovao, brojne pojedinosti iz njegove biografije, pisanu ostavštinu i duhovni doprinos te aktualizaciju Kranjčićeva života i djela danas. Svi ti tekstovi oslikavaju život i djelo dr. Stjepana Kranjčića, križevačkog župnika "na tragu svetosti".

Stjepan Kranjčić: život i djelo / [urednik Ivan Miklenić, prijevod na engleski Renata Husinec i Marina Metelko]. - Zagreb: Glas Koncila, 2009. - 388 str. : ilustr.; 25 cm. - 978-953-241-177-5

udk:27; ZZC; id broj:42754

K:

SVEĆENICI; KRANJČIĆ - STJEPAN - ŽIVOT I DJELO; ZZC; KRIŽEVCI; PEKLIĆ - IVAN; HUSINEC - RENATA; ŠKVORC - ĐURO; MIKLENIĆ - IVAN; BARAN - TANJA; KRANJČIĆ - STJEPAN - ZNANSTVENI SKUP - KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

7.

#alt

110 [Sto deset] godina Hrvatske seljačke stranke : knjižica sažetaka : znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Križevci, 11. 12. travnja 2014.]

Križevci: Povijesno društvo Križevci, 2014.

ZZC STODE

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

7.

#alt #opis

110 [Sto deset] godina Hrvatske seljačke stranke: knjižica sažetaka: znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Križevci, 11. 12. travnja 2014.] / [organizator Povijesno društvo Križevci; urednici Hrvoje Petrić i Đuro Škvorc]. - Križevci: Povijesno društvo Križevci, 2014. - 84 str.; 21 cm. - 978-953-58041-0-9

udk:329(497.5)(091); id broj:56073

K:

POLITIČKE STRANKE; HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - 110 GODINA; HSS - KRIŽEVCI - ZNANSTVENI SKUP; ŠKVORC - ĐURO; HRG - BRANKO; BOGDANOVIĆ - TOMISLAV; BASARIČEK - ĐURO; PEKLIĆ - IVAN; KRIŽEVCI - POVIJEST; MAČEK - VLATKO; ZZC

#trilogija

#ntl

8.

#alt

110 [Sto deset] godina Hrvatske seljačke stranke : zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Križevci, 11. 12. travnja 2014.]

Zagreb: Matica hrvatska, 2015.

ZZC STODE

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

8.

#alt #opis

110 [Sto deset] godina Hrvatske seljačke stranke: zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Križevci, 11. 12. travnja 2014.] / glavna urednicia Romana Horvat]. - Zagreb: Matica hrvatska, 2015. - 635 str.; 24 cm. - 978-953-341-064-7

udk:329(497.5)(091); id broj:58901

K:

POLITIČKE STRANKE; HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - 110 GODINA; HSS - KRIŽEVCI - ZNANSTVENI SKUP; ŠKVORC - ĐURO; HRG - BRANKO; PEKLIĆ - IVAN; KRIŽEVCI - POVIJEST; MAČEK - VLATKO; ČATAJ - BORIS; PETRIĆ - HRVOJE; ŠADEK - VLADIMIR; MIROŠEVIĆ - FRANKO; ZVONAR - IVICA; LEČEK - SUZANA; CIPEK - TIHOMIR

#trilogija

#ntl

9.

#alt

Tkalčić : godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije : broj 12 = Annales Societatis historicae archiepiscopatus zagrabiensis : Nr. XII

Zagreb: Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije "Tkalčić", 2008.

ZZC TKALČ 12/2008

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

9.

#alt #opis

Tkalčić: godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije: broj 12 = Annales Societatis historicae archiepiscopatus zagrabiensis: Nr. XII / [glavni urednik Stjepan Razum]. - Zagreb: Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije "Tkalčić", 2008. - 790 str. : ilustr.; 25 cm - ISSN 1331-3517

udk:27; 930.85(497.5); id broj:54105

K:

TKALČIĆ - IVAN KRSTITELJ; ZZC; KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA; KRIŽEVCI; KRIŽEVAČKA PUKOVNIJA; KRIŽEVAČKI DEKANAT; 1. ZNANSTVENI SKUP O STJEPANU KRANJČIĆU - IZVJEŠĆE; OBERŠKI - JANKO; STEPINAC - ALOJZIJE - KARDINAL; ZAGORKA - MARIJA - JURIĆ; ZAGREBAČKO SJEMENIŠTE - 18. ST.

#trilogija

#ntl

10.

#alt

Život i djelo Franje Markovića : (Križevci, 26. VII. 1845 Zagreb, 15.IX.1914) :(znanstveni skup), Križevci, 7. studenoga 2014., Velika vijećnica Grada Križevaca

Križevci: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU Koprivničko-križevačke županije, Ogranak Matice hrvatske ; Zagreb: Društvo hrvatskih književnika, 2014.

ZZC ŽIVOT-2

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

10.

#alt #opis

Život i djelo Franje Markovića: (Križevci, 26. VII. 1845 Zagreb, 15.IX.1914):(znanstveni skup), Križevci, 7. studenoga 2014., Velika vijećnica Grada Križevaca / programsku knjižicu priredili Renata Husinec i Stjepan Sučić. - Križevci: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU Koprivničko-križevačke županije, Ogranak Matice hrvatske; Zagreb: Društvo hrvatskih književnika, 2014. - 48 str. : ilustr. u bojama; 21 cm. - 978-953-6298-24-2

udk:821.163.42.09; 1; ZZC; id broj:56880

K:

MARKOVIĆ, FRANJO - ZNANSTVENI SKUP - KRIŽEVCI; ZZC; MARKOVIĆ, FRANJO - ŽIVOT I DJELO; PEKLIĆ, IVAN; HUSINEC, RENATA; BLAGEC, OZREN; BOROŠAK - MARIJANOVIĆ, JELENA; MILAS, PETAR

#trilogija

#ntlUntitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz