Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 7

Tražili ste: u predmetnici SEMINARSKI RAD; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 7

Tražili ste: u predmetnici SEMINARSKI RAD; grupirano po signaturi

ispis

0 - Općenito

001 - Znanost i znanje općenito

1.

#alt

Priručnik za metodologiju istraživačkog rada u društvenim istraživanjima : kako osmisliti, provesti i opisati znanstveno i stručno istraživanje

Zagreb: M.E.P., 2011.

001 TKALA pri

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

1.

#alt #opis

Priručnik za metodologiju istraživačkog rada u društvenim istraživanjima: kako osmisliti, provesti i opisati znanstveno i stručno istraživanje / Ana Tkalac Verčić, Dubravka Sinčić Ćorić, Nina Pološki Vokić. - 2. izd. - Zagreb: M.E.P., 2011. - VII, 226 str.; 20 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis) - 978-953-6807-53-6

udk:001.8; id broj:54162

K:

ANALIZA SADRŽAJA - POJAM; DIPLOMSKI RAD; DOKTORSKA DISERTACIJA; ISTRAŽIVANJE - VRSTE; MAGISTARSKI RAD; OBRADA PODATAKA - ANALIZA; PRIKUPLJANJE PODATAKA - METODE; SEMINARSKI RAD; SPECIJALISTIČKI POSLIJEDIPLOMSKI RAD; STRUČNI ČLANAK; STRUČNI RADOVI - OSNOVNI POJMOVI; VARIJABLE - VRSTE - DRUŠTVENE ZNANOSTI; ZNANSTVENI ČLANAK; ZNANSTVENI RADOVI - OSNOVNI POJMOVI; ISTRAŽIVAČKI RAD - DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

#trilogija

#ntl

8 - Znanost o jeziku i književnost

82.08 - Stilistika

2.

#alt

Akademsko pismo : strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente

Zagreb: Naklada Ljevak, 2011.

82.08 ORAIĆ aka

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

2.

#alt

Knjiga Dubravke Oraić Tolić ˝Akademsko pismo: Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente˝ priručnik je za pisanje akademske proze (od seminarskih radova do doktorske disertacije) kakav u domaćoj humanistici do sada nismo imali. Osim sadržajne iscrpnosti i logičke strukturiranosti knjigu krasi izražajna jasnoća i primjenjivost. Brojnim primjerima, jasnim i jednostavnim razjašnjenjima i grafičkim isticanjima autorica daje odgovor ili savjet za rješenje mnogih problema, od izražajnih konvencija znanstvenoga diskursa do citatnih stilova i mehanike teksta. Autorica ne zaboravlja ni suptilnije probleme znanstvenoga rada poput kolebanja oko izbora teme i početnoga ’straha od bjeline papira’, racionalne organizacije istraživanja te strategija ’ranoga pisanja’ i sustavne provjere završne verzije teksta.

Akademsko pismo: strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente / Dubravka Oraić Tolić. - Zagreb: Naklada Ljevak, 2011. - 681 str. : ilustr.; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis) (Bibliotheca acade - 978-953-303-357-0

udk:82.08; 001; id broj:50749

K:

RETORIKA; ZNANOST - POVIJEST; ZNANSTVENA KOMUNIKACIJA - RETORIKA; AKADEMSKA PROZA; SEMINARSKI RADOVI - PISANJE; DOKTORSKE DISERTACIJE - PISANJE; STRUČNI RADOVI - PISANJE; ZNANSTVENI RADOVI - PISANJE

#trilogija

#ntl

Z - Zavičajna zbirka Crisiensia

ZZC - Zavičajna zbirka "Crisiensia"

3.

#alt

Biblioteka grkokatoličke biskupije u Križevcima

Zagreb: Vlastita autorova naklada, 1996.

ZZC ČEPEK bib

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

3.

#alt #opis

Biblioteka grkokatoličke biskupije u Križevcima / Suzana Čepek; mentor Jadranka Lasić Lazić. - Zagreb: Vlastita autorova naklada, 1996. - 36 str. : ilustr.; 30 cm

udk:02; id broj:35421

K:

KNJIŽNICA GRKOKATOLIČKE BISKUPIJE; GRKOKATOLIČKA BISKUPIJA - KNJIŽNICA; SEMINARSKI RAD

#trilogija

#ntl

4.

#alt

Franjo Marković na izvorima narodne riječi

Zagreb: Vlastita naklada, 1995.

ZZC ČEPEK fra

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

4.

#alt

Za ovaj seminarski rad izrađen na Filozofskom fakultetu u akademskoj godini 1995./1996. autorica je nagrađena Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu.

Franjo Marković na izvorima narodne riječi / Suzana Čepek; mentor Josip Kekez. - Zagreb: Vlastita naklada, 1995. - 40 str. : ilustr.; 30 cm

udk:82.09:398.5; id broj:35420

K:

MARKOVIĆ - FRANJO - ŽIVOT I DJELO; MARKOVIĆ - FRANJO - BALADE I ROMANCE; MARKOVIŽ - FRANJO - EPSKE PJESME; MARKOVIĆ FRANJO I NARODNA KNJIŽEVNOST; USMENA KNJIŽEVNOST; SEMINARSKI RAD

#trilogija

#ntl

5.

#alt

Govor u Križevcima : seminarski rad iz kolegija Hrvatska dijalektologija

Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta, 1996.

ZZC ČEPEK gov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

5.

#alt #opis

Govor u Križevcima: seminarski rad iz kolegija Hrvatska dijalektologija / Suzana Čepek; mentor Mira Menac Mihalić. - Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta, 1996. - 42 str.; 30 cm. -

udk:81'28; id broj:45203

K:

KRIŽEVCI; ZZC; SEMINARSKI RAD

#trilogija

#ntl

6.

#alt

Usmena književnost u djelima Antuna Nemčića : seminarski rad

Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta, 1992.

ZZC MIJAČ usm

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

6.

#alt #opis

Usmena književnost u djelima Antuna Nemčića: seminarski rad / Danijela Mijač. - Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta, 1992. - 34 str.; 30 cm. -

udk:ZZC; 821.163.42-8; id broj:45201

K:

KRIŽEVCI; ZZC; NEMČIĆ - ANTUN; SEMINARSKI RAD

#trilogija

#ntl

7.

#alt

Usmena književnost križevačkog sela Erdovec : seminarski rad iz kolegija Usmena književnost

Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta, 1992.

ZZC PICIG usm

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

7.

#alt #opis

Usmena književnost križevačkog sela Erdovec: seminarski rad iz kolegija Usmena književnost / Tanja Picig. - Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta, 1992. - 98 str.; 30 cm. -

udk:ZZC; 82-91; id broj:45202

K:

SEMINARSKI RAD; KRIŽEVCI; ZZC; ERDOVEC - SELO

#trilogija

#ntlUntitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz