Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 7

Tražili ste: u predmetnici NACIONALNO PITANJE - HRVATI; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 7

Tražili ste: u predmetnici NACIONALNO PITANJE - HRVATI; grupirano po signaturi

ispis

3 - Društvene znanosti

323 - Unutrašnja politika

1.

#alt

Nikada više Jugoslavija : intelektualci i hrvatsko nacionalno pitanje : (1929. – 1945.)

Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2017.

323 KLJAIĆ nik

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

1.

#alt

Knjiga “Nikad više Jugoslavija – Intelektualci i hrvatsko nacionalno pitanje (1929.-1945.)” sadrži 436 stranica podijeljenih na sedam poglavlja – podvojena nacija, antemurale christianitatis protiv narodnoga jedinstva, izbjegavajući kapitalizam i komunizam, marksizam, konac liberalizma, hrvatsko pitanje u ratu i Jugoslavija od Ravne gore do Jajca. Na kraju su objavljeni sažetak na engleskom jeziku, literatura, kratice i kazalo imena.

Nikada više Jugoslavija: intelektualci i hrvatsko nacionalno pitanje: (1929. – 1945.) / Stipe Kljaić. - Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2017. - 436 str. : ilustr.; 25 cm. - (Biblioteka Hrvatska povjesnica. Monografije i studije ; III/78) - 978-953-7840-69-3

udk:323(497.5); id broj:65062

K:

INTELEKTUALCI - POLITIČKA AKTIVNOST; HRVATSKO NACIONALNO PITANJE; HRVATI - PODRIJETLO

#trilogija

#ntl

2.

#alt

Rasprava o izgradnji moderne hrvatske nacije : nacija i nacionalni identitet

Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest, 2006.

323 KORUN ras

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

2.

#alt #opis

Rasprava o izgradnji moderne hrvatske nacije: nacija i nacionalni identitet / Petar Korunić. - Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest, 2006. - 456 str.; 25 cm. - (Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. Studije ; knj. 8) - 953-6659-23-9

udk:323.1"18/19"; id broj:31093

K:

HRVATI - NACIONALNI IDENTITET; HRVATSKA - NACIONALNO PITANJE; HRVATI - POVIJEST

#trilogija

#ntl

3.

#alt

Etnonacionalizam i rat u Hrvatskoj : teorijski aspekti i istraživanja međunacionalnih odnosa u lokalnim zajednicama

Zagreb: Plejada, 2010.

323.1(497.5) BABIĆ etn

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

3.

#alt

Autor razrađuje teorijske aspekte etničkih odnosa i analizira koliko je etnonacionalizam pridonio urušavanju međunacionalnih odnosa između Hrvata i Srba u ratu u Hrvatskoj 1991.-1995. na mikrosocijalnoj razini te mogućnosti njihove obnove u novim okolnostima poslijeratne Hrvatske. Uzima se u obzir sve moguće čimbenike tih odnosa (povijet, politika, društvo, gospodarstvo),posebno imajući na umu socijalna obiljžja stanovništva.

Etnonacionalizam i rat u Hrvatskoj: teorijski aspekti i istraživanja međunacionalnih odnosa u lokalnim zajednicama / Dragutin Babić. - Zagreb: Plejada, 2010. - 325 str.; 24 cm (Biblioteka Argumenti) - 978-953-56047-5-4

udk:323.1(497.5); id broj:50224

K:

ETNONACIONALIZAM; HRVATI - SRBI - SUŽIVOT; HRVATSKA - NACIONALNO PITANJE; ETNOPSIHOLOGIJA

#trilogija

#ntl

4.

#alt

Na rubu revolucije : studenti ’71.

Zagreb: Profil international, 2007.

323.1(497.5) PONOŠ nar

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

4.

#alt

Knjiga Na rubu revolucije – studenti ’71. Tihomira Ponoša prva je knjiga koja cjelovito obrađuje fenomen hrvatskih studenata i njihove uloge u Hrvatskom proljeću. Studenti su, uz reformno krilo Saveza komunista i Maticu hrvatsku, bili jedan od tri stupa Hrvatskog proljeća. Knjiga daje i širi politički kontekst studentskih zbivanja – od Osmog kongresa SKJ 1964. g., preko rušenja Rankovića 1966. g., Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog jezika iz 1967. g., studentskih gibanja 1968. g., međunarodnih odnosa i položaja SFRJ pa sve do sloma u Karađorđevu. U žarištu je interesa ipak jedna po svemu izuzetna generacija studenata u Hrvatskoj, a glavni protagonisti tih dramatičnih zbivanja (Dražen Budiša, Ivan Zvonimir Čičak…) progovaraju i u ovoj knjizi.

Na rubu revolucije: studenti ’71. / Tihomir Ponoš. - Zagreb: Profil international, 2007. - 219 str. : ilustr.; 24 cm - 978-953-12-0560-3

udk:323.1; id broj:36322

K:

HRVATSKO PROLJEĆE (1971.) - STUDIJA; NACIONALNO PITANJE - HRVATI - 1971. ; STUDENTSKI POKRETI

#trilogija

#ntl

9 - Povijest, zemljopis

94 - Povijest srednjeg i novog vijeka

5.

#alt

Hrvati u bosanskohercegovačkom društvu : ljudi, krajolici, vremena

Zagreb: Tipex: Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta ; Sarajevo: HKD Napredak, 2005.

94 IVANO hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

5.

#alt

Studija migracijskih kretanja i strukture hrvatskog stanovništva u BIH prema etničkoj i vjerskoj pripadnosti, zanimanju, obrazovanju, prostornom razmještaju te naseljskoj pripadnosti (selo-grad). Težište studije je na razdoblju od prvog modernog popisa u BIH iz 1879. godine pa do zadnjeg jugoslavenskog popisa 1991.godine.

Hrvati u bosanskohercegovačkom društvu: ljudi, krajolici, vremena / Vesna Ivanović; zemljovide izradili Nikola Badanković...et al. ; graf. prilozi Krunoslav Kičinbači...et al. ; fotografije Jadran Adamović...et al. - Zagreb: Tipex: Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta; Sarajevo: HKD Napredak, 2005. - 175 str. : ilustr., graf. prikazi (pretežno u bojama); 29 cm. - (Biblioteka Triplex confinium ; 2) - 9958-840-26-X

udk:94:32; id broj:35004

K:

HRVATI - NACIONALNO PITANJE; HRVATI - BOSNA I HERCEGOVINA

#trilogija

#ntl

949.71 - Povijest Jugoslavije (do 1990)

6.

#alt

Francuska i hrvatsko pitanje 1914. 1929.

Zagreb: Dom i svijet, 2005.

949.71 KOVAČ fra

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

6.

#alt #opis

Francuska i hrvatsko pitanje 1914. 1929. / Miro Kovač. - Zagreb: Dom i svijet, 2005. - 363 str.; 21 cm. - (Biblioteka Povjesnica) - 953-238-003-5

udk:94(497.1):32; id broj:32555

K:

HRVATSKA - POLITIČKE VEZE - FRANCUSKA; NACIONALNO PITANJE - HRVATI; KRALJEVINA SHS - POVIJEST 1918. - 1929. ; NACIONALNO PITANJE - HRVATI - HABSBURŠKA MONARHIJA

#trilogija

#ntl

7.

#alt

Južnoslavensko pitanje i svjetski rat : pregledan prikaz cjelokupnoga problema : s tri zemljovida

Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar: Školska knjiga, 2021.

949.71 PILAR juž

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

7.

#alt

Dr. Ivo Pilar (1874. – 1933.) bez ikakve dvojbe najlucidnije je pero hrvatske političke publicistike prve polovine dvadesetoga stoljeća. Pod pseudonimom L. v. Südland objavio je u Beču ratne 1918. godine djelo Die südslawische Frage und der Weltkrieg: Übersichtliche Darstellung des Gesamt-Problems/Južnoslavensko pitanje i svjetski rat: Pregledan prikaz cjelokupnoga problema. Knjiga je sintetski prikaz političke i vjersko-kulturne povijesti Hrvata, ali i drugih susjednih naroda – Grka/Bizantinaca, Vlaha, Romana/Talijana, Turaka, Mađara, Nijemaca i Srba – s naglaskom na geopolitičke, vjerske, sociološko-antropološke i etnopsihološke čimbenike koji presudno određuju hrvatsko-srpski spor i razgolićuju rusko-srpski imperijalizam u srednjoeuropskom i imaginarnom balkanskom prostoru. Iako je knjiga napisana još za postojanja Austro-Ugarske Monarhije njezine ideje daleko nadilaze monarhijski okvir dajući mu nov sadržaj i dublji smisao.Pilarova je geopolitička vizija obuhvaćala zemlje i narode na uspravnici od Baltika i Jadrana do Crnoga mora s ciljem njihova organiziranja u „bedem protiv prodora ekspanzionistički pohlepnoga Orijenta“ („Treći Rim“). Zbog minucioznih političkih, etničkih, religijskih i nacionalnih raščlambi i geopolitičkih uvida koje je iznio u knjizi, Pilar je desetljećima prešućivan i neargumentirano napadan od političko-ideoloških protivnika koji su nastupali s pozicija „svesrpstva“ i jugoslavenstva. Unatoč svemu, činjenice su stale na njegovu stranu jer „imaju to neugodno svojstvo, da postoje i dalje bez obzira na to, da li ih se priznaje ili ne.“ (Pilar)

Južnoslavensko pitanje i svjetski rat: pregledan prikaz cjelokupnoga problema: s tri zemljovida / Ivo Pilar; s njemačkoga preveo Dalibor Joler. - Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar: Školska knjiga, 2021. - X; 654 str. : zemljop. karte; 25 cm. - (Biblioteka Pilar ; knj. 2) - 978-953-0-60090-4

udk:94(497.1); 94(497.5); 327; id broj:71200

K:

HRVATSKA - POVIJEST - DO 1918. ; JUŽNOSLAVENSKO PITANJE; BALKANSKI SLAVENI - NASTANAK; JUŽNI SLAVENI I AUSTRO - UGARSKA; KATOLIČANSTVO I PRAVOSLAVLJE; BOGUMILSTVO; BOSNA I HERCEGOVINA - POVIJEST - DO 1918. ; HRVATI - NACIONALNO PITANJE - DO 1918. ; SRBIJA - POVIJEST - DO 1918.

#trilogija

#ntlUntitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz