Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 26

Tražili ste: u predmetnici KULTURNA POVIJEST - HRVATSKA; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 26

Tražili ste: u predmetnici KULTURNA POVIJEST - HRVATSKA; grupirano po signaturi

ispis

0 - Općenito

0 - Općenito

1.

#alt

Hrvatska pisana kultura : izbor djela pisanih latinicom, glagoljicom i ćirilicom od VIII. do XXI. stoljeća

Križevci: VEDA, 2005.

003 BRATU hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

1.

#alt

Knjiga prikazuje dugu i plodnu tradiciju hrvatske pisane baštine od prvih kamenih odlomaka prema našim danima. Prvi svezak obuhvaća građu od 8. do 17. st., drugi od 18. do 21. stoljeća, treći od 8. do 21. Iz recenzija: ( ... Knjiga je napisana s iznimno dobrim poznavanjem temeljne faktografije . Rezultat je čitko i zanimljivo djelo i pouzdan priručnik rezultat je nastojanja da se pregledno i na jednom mjestu predstave najznačajniji tragovi hrvatske pisane kulture u povijesnoj vertikali u rasponu od trinaest stoljeća . Namijenjena je raznolikoj publici: intelektualcima, studentima, akademskoj zajednici u najširem smislu riječi. ), prof. dr. sc. Marko Samardžija, prof. dr. sc. Krešimir Nemec, dr. sc. Milan Mihaljević.

Hrvatska pisana kultura: izbor djela pisanih latinicom, glagoljicom i ćirilicom od VIII. do XXI. stoljeća / Josip Bratulić i Stjepan Damjanović. - Križevci: VEDA, 2005. - 3 sv. (359; 270; 285 str.) : ilustr.; 29 cm. - 953-96657-3-7

udk:003; ZZC; id broj:28590

K:

GLAGOLJICA; HRVATSKA PISMENOST; HRVATSKA - JEZIČNA POVIJEST; HRVATSKA JEZIKOSLOVNA KULTURNA BAŠTINA; GLAGOLJSKI RUKOPISI; GLAGOLJAŠI; GLAGOLJSKI SPOMENICI; HRVATSKI GLAGOLJSKI SPOMENICI; INKUNABULE; HRVATSKA PISANA KULTURA; RAZVOJ HRVATSKOG JEZIKA 16. - 17. STOLJEĆE; HRVATSKO TISKARSTVO; BAROKNI SLAVIZAM; HRVATSKA - SREDNJI VIJEK; HRVATSKA - HUMANIZAM I RENESANSA; HRVATSKA - BAROK; HRVATSKA - PISANA KULTURA; HRVATSKA KNJIŽEVNOST - POVIJEST; HRVATSKA KNJIŽEVNOST - RAZVOJ; PISANI SPOMENICI - HRVATSKA; ZZC

#trilogija

#ntl

2.

#alt

Na tragu Barčeva mota da je povijest Matice hrvatske ujedno i povijest hrvatske kulture, pokrenut je prije par godina projekt četverosveščane Enciklopedije Matice hrvatske, jedinstvenog enciklopedističkog i leksikografskog djela koje obrađuje sva područja kulturnog, političkog, društvenog, znanstvenog i stvaralačkog života u »kojima se zbivalo i zbiva sve što je u nekoj vezi s Maticom: od nakladništva do jezične politike, od filozofije do odgojne i obrazovne prakse, od hrvatske književnosti do prijevodne literature - umjetničke i znanstvene« (I. Zidić).

Enciklopedija Matice hrvatske: iz književne, kulturne, društvene i političke povijesti Hrvatske: 1842 2014.: sv. 1. A G/ [glavni urednik Igor Zidić] ; [izvršna urednica Jelena Hekman] ; [urednik Ivica Matičević] ; [stručni suradnik Josi - Zagreb: Matica hrvatska, 2015. 815 str.: ilustr.; 27 cm - 953-341-014-2

udk:03; id broj:58926

K:

HRVATSKA - POVIJEST - 19/20. ST. - ENCIKLOPEDIJE; MATICA HRVATSKA (ZAGREB) - ENCIKLOPEDIJE; HRVATSKA - KULTURNA POVIJEST - 19/20. ST. - ENCIKLOPEDIJE

#trilogija

#ntl

3.

#alt

Hrvatski preporod I. : od godine 1790. do 1836 ; Hrvatski preporod II. : od godine 1836. do 1843.

Strmec Samoborski: Fortuna, 2011.

09 ŠURMI hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

3.

#alt #opis

Hrvatski preporod I.: od godine 1790. do 1836 ; Hrvatski preporod II.: od godine 1836. do 1843. / napisao Đuro Šurmin. - Pretisak 1. izd. - Strmec Samoborski: Fortuna, 2011. - 2 sv. u jednom (223, 44) (287, 40, [4] str) : ilustr., faks.; 23 cm. - (Biblioteka Hrvatska rara) - 978-953-7704-06-3

udk:09; 94(497.5)"1790/1836"; id broj:51725

K:

HRVATSKA - KULTURNA POVIJEST - 19. ST. ; HRVATSKA - POVIJEST - 1790. - 1868. ; HRVATSKI NARODNI PREPOROD - PRAVNO - POLITIČKE IDEJE; ZZC; VRHOVAC - MAKSIMILIJAN (1752. - 1827.); MIHANOVIĆ - ANTUN; "DANICA"; GAJ - LJUDEVIT; VRAZ - STANKO; MIKLOUŠIĆ - TOMA; JANDRIĆ - MATIJA; BREZOVAČKI - TITO; LOVRENČIĆ - JAKOB; KRISTIJANOVIĆ - IGNJAT

#trilogija

#ntl

2 - Religija

27 - Kršćanstvo

4.

#alt

Tkivo kulture: zbornik Franje Emanuela Hoška : u prigodi 65. obljetnice života

Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2006.

27 TKIVO

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

4.

#alt

Franjo Emanuel Hoško, svećenik i franjevac Hrvatske provincije sv. Ćirila i Metoda, dugogodišnji je profesor na ustanovama KBF-a u Zagrebu, na Visokoj bogoslovnoj školi u Rijeci, Povijesnom institutu, Katehetskom institutu te Institutu za teološku kulturu laika. Hoško se poglavito bavio istraživanjem franjevačkih visokih škola u Hrvatskoj i Mađarskoj te jozefinizmom u Crkvi među Hrvatima. Također je objavio mnoštvo publicističkih spisa. Preko 20 priloga zbornika, koji je izraz odanosti i poštovanja njegovih kolega s Teologije u Rijeci, potpisuju autori iz cijele Hrvatske, pa i inozemstva, a uglavnom nastoje biti na tragu Hoškovih povjesničarskih interesa. Među njima svakako treba istaknuti i Hoškovu bibliografiju.

Tkivo kulture: zbornik Franje Emanuela Hoška: u prigodi 65. obljetnice života / urednica Nela Veronika Gašpar. - Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2006. 472 str. : ilustr. u bojama; 25 cm. - (Teološki radovi ; knj. 49) - 953-11-0254-6

udk:272-7; id broj:36440

K:

KULTURNA POVIJEST - HRVATSKA; CRKVENA POVIJEST - HRVATSKA; HOŠKO, FRANJO EMANUEL

#trilogija

#ntl

3 - Društvene znanosti

32 - Politika

5.

#alt

Hrvati u Crnoj Gori : s posebnim osvrtom na Boku kotorsku i drugu polovicu XX. stoljeća

Rijeka [etc.]: Adamić [etc.], 2005.

32 PASIN hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

5.

#alt

Knjiga u prvom redu prikazuje demografski razvoj hrvatske populacije u Crnoj Gori, koristeći dostupne arhivske izvore.

Hrvati u Crnoj Gori: s posebnim osvrtom na Boku kotorsku i drugu polovicu XX. stoljeća / Milenko M. Pasinović. - Rijeka [etc.]: Adamić [etc.], 2005. - 46 str. : ilustr. pretežito u bojama; 22 cm - 953-219-201-8

udk:323; id broj:30115

K:

HRVATI - CRNA GORA - 20. ST. ; CRNA GORA - POVIJEST HRVATA; HRVATSKA KULTURNA DRUŠTVA - CRNA GORA

#trilogija

#ntl

39 - Etnologija. Etnografija. Narodni običaji. Folklor

6.

#alt

Šokci u povijesti, kulturi i književnosti

Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, 2008.

39 REMGO šok

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

6.

#alt #opis

Šokci u povijesti, kulturi i književnosti / Goran Rem i Vladimir Rem; [prijevod na engleski Ljerka Radoš]. - Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, 2008. - 204 str. : ilustr.; 24 cm. - 978-953-6456-92-5

udk:39(497.5):980.35; id broj:43840

K:

HRVATSKA KNJIŽEVNOST - ŠOKCI; HRVATSKI KNJIŽEVNICI - ŠOKCI; ŠOKCI - KULTURNA POVIJEST; ŠOKCI - PITANJE IDENTITETA

#trilogija

#ntl

7 - Umjetnost, glazba, sport

7.0 - Umjetnost općenito

7.

#alt

Hrvatska umjetnost : povijest i spomenici

Zagreb: Institut za povijest umjetnosti: Školska knjiga, 2010.

7.0 HRVAT

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

7.

#alt

Zastupljeni autori: Tihomila Težak-Gregl, Nenad Cambi, Vladimir Goss, Diana Vukičević-Samaržija, Anđelko Badurina, Andrej Žmegač, Milan Pelc, Katarina Horvat-Levaj, Mirjana Repanić-Braun, Vlasta Zajec, Radoslav Tomić, Zlatko Karač, Ratko Vučetić, Jagoda Marković, Marija Stagličić, Darja Radović Mahečić, Irena Kraševac, Željka Čorak, Tonko Maroević, Ivanka Reberski, Petar Prelog, Ljiljana Kolešnik, Sandra Križić Roban, Feđa Vukić.

Hrvatska umjetnost: povijest i spomenici / [glavni urednik Milan Pelc]. - Zagreb: Institut za povijest umjetnosti: Školska knjiga, 2010. - 765 str. : ilustr. u bojama; 30 cm - 978-953-6106-79-0

udk:7.0(497.5)(091); id broj:48392

K:

HRVATSKA UMJETNOST; KULTURNA BAŠTINA; HRVATSKA - POVIJEST UMJETNOSTI; HRVATSKA - SPOMENIČKA BAŠTINA; HRVATSKA - SPOMENICI; HRVATSKA - POVIJEST; HRVATSKA - ARHITEKTURA

#trilogija

#ntl

8.

#alt

Šezdesete u Hrvatskoj mit i stvarnost

Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt [etc.], 2018.

7.0 ŠEZDE

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

8.

#alt

Katalog izložbe ’Šezdesete u Hrvatskoj - Mit i stvarnost’ održane u zagrebačkom Muzeju za umjetnost i obrt od 26.04.2018. do 14.10.2018. godine donosi brojne reprodukcije izložaka i znanstvene tekstove renomiranih stručnjaka koji prate tematske cjeline izložbe: društveno-politički kontekst, svakodnevicu, likovne umjetnosti, grafički dizajn, industrijski dizajn, keramiku, arhitekturu, književnost, kazalište, film, fotografiju, ples, Muzički biennale Zagreb, glazbu, modu, modnu fotografiju, novine, televiziju...

Šezdesete u Hrvatskoj mit i stvarnost / [autori poglavlja u monografiji Miroslav Gašparović, Zvonko Maković...[et al.]; autori fotografija Branko Balić...[et al.] ; urednice Vesna Ledić, Adriana Prlić, Miroslava Vučić]. - Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt [etc.], 2018. - 448 str. : ilustr.; 30 cm. - 978-953-0-60089-8

udk:7.036; 316; (083.824); id broj:64736

K:

INDUSTRIJSKI DIZAJN - HRVATSKA; KERAMIKA - HRVATSKA; HRVATSKA - GLAZBA - 1960. - 1970. ; HRVATSKA UMJETNOST - 1960. - 1970. - IZLOŽBE; MODA - HRVATSKA; MUZIČKI BIENNALE - ZAGREB; HRVATSKA - KAZALIŠTE - 1960. - 1970. ; MODNA FOTOGRAFIJA - HRVATSKA; HRVATSKA - DIZAJN - 1960. - 1970. ; HRVATSKA - KULTURNA POVIJEST - 1960. - 1970. ; HRVATSKA - FILM - 1960. - 1970. ; PLES - PLESNA SCENA - HRVATSKA

#trilogija

#ntl

8 - Znanost o jeziku i književnost

89 - Istočne književnosti

9.

#alt

Budimpešta Zagreb : s povratnom kartom

Zagreb: Srednja Europa, 2014.

894.511-94 KISSC bud

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

9.

#alt

Ova je knjiga zbirka eseja i putopisnih crtica profesora mađarske književnosti na Sveučilištu u Zagrebu u prvim godinama nakon što je bio uveden studij mađarskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu.Autor u četrdesetak kratkih tekstova govori o raznim aspektima hrvatsko-mađarskih kulturnih odnosa, povijesti svakodnevice, kao i odnosima među pojedinim akterima hrvatsko-mađarske suradnje u prošlosti i danas.

Budimpešta Zagreb: s povratnom kartom / Csaba G. Kiss; prevela Kristina Katalinić. - Zagreb: Srednja Europa, 2014. - 222 str.; 21 cm - 978-953-6979-19-4

udk:821.511.141-9; 930.85(497.5); id broj:56711

K:

HRVATSKA : MAĐARSKA - KULTURNE I POVIJESNE VEZE; ZAGREB - KULTURNA POVIJEST

#trilogija

#ntl

9 - Povijest, zemljopis

930.85 - Kulturna povijest. Povijest civilizacije

10.

#alt

Kulturna historija Hrvatske : ideje ličnosti djela

Zagreb: Epoha, 1964.

930.85 ČRNJAZ kul

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

10.

#alt #opis

Kulturna historija Hrvatske: ideje ličnosti djela / Zvane Črnja. - Zagreb: Epoha, 1964. - 748 str. : ilustr.; 24 cm

udk:930.85; id broj:38390

K:

HRVATSKA - KULTURNA POVIJEST

#trilogija

#ntl

11.

#alt

Gladijadori : povijest svakodnevnog života u Hrvatskoj s pokojom turističkom preporukom

Zagreb: Recider projekt, 2019.

930.85 GLADI gla

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

11.

#alt

Kroz moderan pristup povijesti knjiga nam otkriva bogatstvo turističke ponude Hrvatske, ali i mnoštvo nepoznatih zanimljivosti iz svakodnevnog života na ovim prostorima.

Gladijadori: povijest svakodnevnog života u Hrvatskoj s pokojom turističkom preporukom / Luka Jakopčić ... [et al.]; [zemljovidi Ena Tomljanović]. - Zagreb: Recider projekt, 2019. - 303 str. : ilustr. u bojama, zemljop. crteži; 21 cm. - (Biblioteka Culsperience: Croatia to know; ; knj. 1) - 978-953-48823-0-6

udk:930.85; id broj:66725

K:

KULTURNA BAŠTINA - HRVATSKA; HRVATSKA - DRUŠTVENI ŽIVOT I OBIČAJI - POVIJEST; SVAKODNEVNI ŽIVOT - HRVATSKA - POVIJEST

#trilogija

#ntl

12.

#alt

Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost: svezak IV.: Moderna hrvatska kultura od preporoda do moderne (XIX. stoljeće)

Zagreb:Školska knjiga, 2009.

930.85 HRVAT

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

12.

#alt #opis

Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost: svezak IV.: Moderna hrvatska kultura od preporoda do moderne (XIX. stoljeće) / urednici Josip Bratulić ... [et al.]. - Zagreb:Školska knjiga, 2009. - 874 str. : ilustr., zemljop. crteži, faks. (pretežno u bojama), note. - 978-953-0-61299-0 (Š

udk:930.85; id broj:44953

K:

HRVATSKA - KULTURNA POVIJEST - 19. ST. - ZBORNIK

#trilogija

#ntl

13.

#alt

Hrvatska i Europa : kultura, znanost i umjetnost : sv. 2 : srednji vijek i renesansa (XIII XVI. stoljeće)

Zagreb: Školska knjiga, 2000.

930.85 HRVAT 2

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

13.

#alt #opis

Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost: sv. 2: srednji vijek i renesansa (XIII XVI. stoljeće) / uredio Eduard Hercigonja. - Zagreb: Školska knjiga, 2000. - 885 str. : ilustr.; 31 cdm. - 953-0-61521-3

udk:930.85; id broj:12042

K:

KULTURA - HRVATSKA; KULTURNA POVIJEST

#trilogija

#ntl

14.

#alt

Hrvatska i Europa : kultura, znanost i umjetnost : svezak I. : srednji vijek (VII XII. stoljeće) : rano doba hrvatske kulture.

Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1997.

930.85 HRVAT sv. 1

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

14.

#alt #opis

Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost: svezak I.: srednji vijek (VII XII. stoljeće): rano doba hrvatske kulture. - Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1997. - 632 str. : ilustr.; 31 cm (HAZU. Europski projekt.) - 953-174-074-5

udk:930.85; id broj:6929

K:

KULTURA - HRVATSKA; KULTURNA POVIJEST

#trilogija

#ntl

15.

#alt

Boristenu u pohode : helenske i indijske šetnje i teme : misli i pogledi

Zagreb: Matica hrvatska, 2008.

930.85 KATIČ bor

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

15.

#alt

U temeljima putopisnih i kulturno-povijesnih tekstova Radoslava Katičića o Grčkoj i Indiji leže, kako ih sam autor naziva, nestručna razmišljanja o značenju povijesti. Autorova povijesna svijest o značenju razlika i dodira između dviju kultura i njihova suočavanja, oprimjerena je brojnim, stilski izrazito obojenim refleksijama o fenomenima na koje autor nailazi na svojim putovanjima i u šetnjama, kako kroz stvarne prirodne i zemljopisne predjele tako i kroz mitska, povijesna i književna mjesta koja pripadaju duhovnomu nasljeđu dviju civilizacija.

Boristenu u pohode: helenske i indijske šetnje i teme: misli i pogledi / Radoslav Katičić. - Zagreb: Matica hrvatska, 2008. - 317 str.; 21 cm. - (Biblioteka Putopisna proza ; knj. 2) - 978-953-150-859-9

udk:830.85; id broj:42478

K:

AKROPOLA; DELOS; GRČKA - KULTURNA POVIJEST - ANTIKA; GRČKA - POVIJEST - ANTIKA; GRČKA KOLONIZACIJA; INDIJA - HRVATSKA KNJIŽEVNOST; INDIJA - KULTURNA POVIJEST - ANTIKA; OLIMPIJA - OLIMPIJSKE IGRE; SVETIŠTE - ARTEMIDA - DEMETRA

#trilogija

#ntl

16.

#alt

Iz galantnog stoljeća : (kulturnohistorijski fragmenti)

Zagreb: ˝Dora Krupićeva˝, 2008.

930.85 MATAS izg

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

16.

#alt #opis

Iz galantnog stoljeća: (kulturnohistorijski fragmenti) / Josip Matasović; priredila Teodora Shek Brnardić. - 2. prošireno izd. - Zagreb: ˝Dora Krupićeva˝, 2008. - 249 str. : ilustr.; 18 cm. - (Biblioteka Zvekir) - 978-953-6628-40-7

udk:930.85; id broj:38799

K:

HRVATSKA - KULTURNA POVIJEST - 17. - 18. ST.

#trilogija

#ntl

17.

#alt

Od Oktobra do otpora : mit o sovjetsko jugoslavenskome bratstvu u Hrvatskoj i Rusiji kroz književnost, karikaturu i film (1917.–1991.)

Zaprešić: Fraktura, 2018.

930.85 PERUŠ odo

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

17.

#alt

Još od Krležinog Izleta u Rusiju, relevantnog u europskim razmjerima, sve do potresnih 7000 dana u Sibiru Karla Štajnera, Rusija je bila važna tema hrvatskih pisaca 20. stoljeća. Ruska je kultura nedvojbeno imala snažan utjecaj na našu u vremenskom rasponu od 1917. do kraja 20. stoljeća, a knjiga Od Oktobra do otpora hrvatske rusistice Ivane Peruško Vindakijević donosi novi pogled na ovaj dvojaki odnos.

Od Oktobra do otpora: mit o sovjetsko jugoslavenskome bratstvu u Hrvatskoj i Rusiji kroz književnost, karikaturu i film (1917.–1991.) / Ivana Peruško Vindakijević. - Zaprešić: Fraktura, 2018. - 380 str. : ilustr. (pretežno u bojama); 24 cm. - (Biblioteka Platforma ; knj. 66) - 978-953-266-969-5

udk:930.85:82.09; id broj:63855

K:

SOCIJALIZAM U KNJIŽEVNOSTI; JUGOSLAVIJA - SSSR - ODNOSI; JUGOSLAVIJA - KULTURNA POVIJEST; RUSKA KNJIŽEVNOST - HRVATSKA KNJIŽEVNOST - KOMPARATIVNE STUDIJE; RUSIJA - JUGOSLAVIJA - KULTURA; SOCIJALIZAM - UMJETNOST; ŠTAJNER, KARLO

#trilogija

#ntl

18.

#alt

Ilirizam prije ilirizma

Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 2008.

930.85(497.5) BLAŽE ili

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

18.

930.85(497.5) BLAŽE ili
#alt

˝Pripremajući svoju prethodnu knjigu Vitezovićeva Hrvatska između stvarnosti i utopije, uvidjela sam da je, izuzev suvremenih političkih i kulturnih praksi, na formiranje kompleksne Vitezovićeve ideološke koncepcije morala utjecati i neka starija intelektualna tradicija, tragovi koji su se nazirali u dubljim slojevima njegova diskursa. Stoga sam odlučila upustiti se u istraživanje diskurzivne i, općenito, kulturne ˝pretpovijesti˝ Vitezovićeva pankroatizma. Očekivano, trag je vodio do kasnoga humanizma, iz čijega je kreativnog ozračja, uz ostale, kudikamo poznatije europske nacionalne ideologeme poput teutonizma i sarmatizma, izrastao i njihov (južno)slavenski pandan - ilirizam.˝

Ilirizam prije ilirizma / Zrinka Blažević. - Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 2008. - 399 str. : ilustr.; 24 cm. - (Biblioteka Dialogica Europea) - 953-212-299-2

udk:930.85(497.5); id broj:37277

K:

ILIRIZAM - STUDIJA; HRVATSKA - KULTURNA POVIJEST - 17. ST. ; ŠIŽGORIĆ, JURAJ; PRIBOJEVIĆ, VINKO; ORBINI, MAVRO; ZMAJEVIĆ, ANDRIJA; RATTKAY, JURAJ; VITEZOVIĆ, PAVAO RITTER; BRANKOVIĆ, ĐORĐE; BOHORIČ, ADAM; OHMUČEVIĆ, PETAR; GLAVINIĆ, FRANJO; RUSIĆ, MARTIN; MRNAVIĆ, IVAN TOMKO; PAŠTRIĆ, JERONIM

#trilogija

#ntl

94(497.5) - Povijest Hrvatske

19.

#alt

Ljudevit Gaj i ilirski pokret

Zagreb: Srednja Europa, 2016.

94(497.5) DESPA ljud

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

19.

#alt

Ovo je studija o Ljudevitu Gaju, hrvatskom narodnom preporodu i hrvatskoj povijesti početkom devetnaestog stoljeća. Autorica, američka povjesničarka Elinor Murray Despalatović, kroz analizu života i djela Ljudevita Gaja i Ilirskog pokreta, govori o buđenju nacionalizma u Banskoj Hrvatskoj i afirmaciji hrvatske nacionalne ideje, stavljajući sve u kontekst sociološko-političkih prilika prve polovice devetnaestog stoljeća. Studija se temelji na bogatoj izvornoj građi i historiografiji, a izvorno je objavljena na engleskom jeziku 1975. godine.

Ljudevit Gaj i ilirski pokret / Elinor Murray Despalatović; [prevela Nada Kralj Šercar]. - Zagreb: Srednja Europa, 2016. - VIII, 235 str.; 24 cm. - 978-953-7963-38-5

udk:94(497.5); id broj:60077

K:

HRVATSKA - POVIJEST - 19. ST. ; ILIRSKI POKRET - HRVATSKA; GAJ, LJUDEVIT, 1809 - 1872 - BIOGRAFIJE; HRVATSKA - KULTURNA POVIJEST - 19. ST. ; HRVATSKI NARODNI PREPOROD (1835. - 1845.)

#trilogija

#ntl

20.

#alt

Povijest i kultura Hrvata kroz 1000 godina : od velikih seoba do XVIII. stoljeća

Split: Knjigotisak, 2009.

94(497.5) HORVA pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

20.

#alt #opis

Povijest i kultura Hrvata kroz 1000 godina: od velikih seoba do XVIII. stoljeća / Josip Horvat. - Split: Knjigotisak, 2009. - 396 str. : ilustr.; 24 cm - 978-963-213-048-5

udk:94(497.5)˝.../18˝; 980.35(497.5)".../18"; id broj:45436

K:

HRVATSKA - KULTURNA POVIJEST; HRVATI - POVIJEST; HRVATI - KULTURA

#trilogija

#ntl

21.

#alt

Povijest i kultura Hrvata kroz 1000 godina : gospodarski i društveni razvitak u 18. i 19. stoljeću

Split: Knjigotisak, 2009.

94(497.5) HORVA pov-1

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

21.

#alt #opis

Povijest i kultura Hrvata kroz 1000 godina: gospodarski i društveni razvitak u 18. i 19. stoljeću / Josip Horvat. - Split: Knjigotisak, 2009. - 398 str. : ilustr.; 24 cm - 978-963-213-049-2

udk:94(497.5)˝17/18˝; 930.85(497.5)"17/18"; id broj:45437

K:

HRVATSKA - KULTURNA POVIJEST; HRVATSKA - GOSPODARSKI RAZVITAK - 18. I 19. ST. ; HRVATSKI - DRUŠTVENI RAZVITAK - 18. I 19. ST. ; HRVATI - POVIJEST; HRVATI - KULTURA; HRVATI - NARODNI PREPOROD

#trilogija

#ntl

22.

#alt

Hrvatska povijest u 20. stoljeću.

Zagreb: Leykam international , 2010 - .

94(497.5) HRVAT

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22.

#alt #opis

Hrvatska povijest u 20. stoljeću. - Zagreb: Leykam international , 2010 - . - sv.; 25 cm. - (Biblioteka Hrvatska povijest) - 953-7534-65-3

udk:94(497.5); id broj:65796

K:

DALMACIJA - POVIJEST; RIJEKA - POVIJEST - 1918/1947; NOB - RIJEKA; FAŠIZAM - ISTRA - 1918/1943; HRVATSKA - POVIJEST; ISTRA - POVIJEST - 1918/1947; ISTRA - POVIJEST; ZDRAVSTVENA SKRB - ISTRA - 1943/1947; RIJEKA - TALIJANSKA UPRAVA - 1918/1947; KULTURNA DJELATNOST - ISTRA - 1943/1947; NOB - ISTRA; ISTRA - TALIJANSKA OKUPACIJA; RIJEKA - POVIJEST; ŠKOLSTVO - ISTRA - 1943/1947

#trilogija

#ntl

23.

#alt

Hrvatski povijesni atlas

Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018.

94(497.5) HRVAT-1

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

23.

#alt

Hrvatski povijesni atlas je opće, sustavno i pregledno kartografsko tumačenje povijesne zaokruženosti hrvatskoga prostora. Ovo prvo izdanje se sastoji od 250 zemljovida te od pregleda prapovijesnih i povijesnih razdoblja do ranog srednjeg vijeka i hrvatske povijesti, prateći je do polovice XVI. stoljeća prema područnoj razdiobi, a od polovice XVI. stoljeća kao cjelinu s graničnom godinom 1918. Iza svakog povijesnog razdoblja se nalazi i kraći sažetak gospodarskoga i kulturnoga razvoja. Atlas sadrži političke i tematske povijesne zemljovide te grafičke priloge koji su svrstani kronološki.

Hrvatski povijesni atlas / [urednici Vlatka Dugački, Krešimir Regan; ilustracije Zrinka Panjkota ; kartografski urednik Tomislav Kaniški]. - 2. izd. - Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. - 1 atlas, 754 str. : u bojama; 28 cm. - (Niz posebnih izdanja) - 978-953-268-045-4

udk:94(497.5); id broj:64820

K:

ATLAS - POVIJEST - HRVATSKA; MEDICINA - HRVATSKA - POVIJEST; POVIJESNI ATLAS - HRVATSKA; HRVATSKA - KULTURNA POVIJEST; VJERSKA POVIJEST - HRVATSKA

#trilogija

#ntl

24.

#alt

Iščezla Hrvatska : jednom (ne)davno u Lijepoj Našoj...

Zagreb: Mozaik knjiga, 2019.

94(497.5) MATIĆ išč

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

24.

#alt

Sjećate li se popularnog Žućka – žutog tramvaja koji je vozio dubrovačkim ulicama? Jeste li zalazili u „Kulušić“ u vrijeme kad su ga posjećivali najpopularniji jugoslavenski bendovi? Jeste li ikad dobili dar za Dan dječje radosti? Jeste li čekali u redu za trajekt „Bodulka“? Kad ste zadnji put na izlet u Samobor putovali vlakom? Koju vam je ocjenu zaključila učiteljica „Domaćinstva“?...

Iščezla Hrvatska: jednom (ne)davno u Lijepoj Našoj... / Tomislav Matić. - Zagreb: Mozaik knjiga, 2019. - 320 str. : ilustr. u bojama; 31 cm - 978-953-14-2546-9

udk:94(497.5); 930.85(497.5); id broj:65787

K:

DAN DJEČJE RADOSTI; OPATIJSKI FESTIVAL - POVIJEST; PIJARISTI - BJELOVAR; GOVEDO TUR; HRVATSKA - KULTURNA BAŠTINA; HALUDOVO - HOTELSKI KOMPLEKS - MALINSKA; LAMARR - HEDY; TVORNICA GLINICE - OBROVAC; VULKAN - ZAGORJE - KAMENI VRH; KARANFIL - OTOK JABUKA; SPUŽVARSTVO - KRAPANJ; TEMPLARI - VRANA; VELI JOŽE - PLOVEĆA DIZALICA; DOMAĆINSTVO - ŠKOLSKI PREDMET; HRVATSKA - POVIJEST; KULTURNA BAŠTINA; KULUŠIĆ; MASONSKA LOŽA - OSIJEK; SINAGOGA - ZAGREB; TRAMVAJ - DUBROVNIK; TUNOLOV - BAKARSKI ZALJEV; TVORNICA TANINA - ŽUPANJA; AERODROM - BORONGAJ; KORALJSTVO - ZLARIN; SULEJMANOV MOST NA DRAVI; TROLEJBUS - RIJEKA - SPLIT; ŽUMBERAČKI USKOCI; BLUDILIŠTA - ZAGREB; KRALJ ALEKSANDAR ĐORĐEVIĆ - KIP U VARAŽDINU; PAVLINI - GARIĆ; SVILARSTVO - SLAVONIJA; TISKARA - NEDELIŠĆE; VARAŽDIN - GLAVNI GRAD; KRUNA HRVATSKIH KRALJEVA; PUSTINJACI - BRAČ; SAMOBORČEK; SANATORIJ BRESTOVAC - MEDVEDNICA; SVETAC - OTOK

#trilogija

#ntl

25.

#alt

Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja : hrvatske zemlje u kasnom srednjem vijeku

Zagreb: Matica hrvatska, 2019.

94(497.5) POVIJ

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

25.

#alt

Kasni srednji vijek period je obilježen suprotnostima i burnim događajima, istovremenim djelovanjem integracijskih i dezintegracijskih silnica. To je razdoblje u kojem dolazi do značajnih promjena na političkom planu, ali i u drugim aspektima života, razdoblje koje je bitno odredilo kasniji razvoj hrvatskog društva.

Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja: hrvatske zemlje u kasnom srednjem vijeku / urednica sveska Marija Karbić. - Zagreb: Matica hrvatska, 2019. - XV, 637 str. : ilustr.; 29 cm. - (Biblioteka Povijest Hrvata ; sv. 3) - 978-953-341-144-6

udk:94(497.5); id broj:65770

K:

HRVATSKA - GOSPODARSKA POVIJEST - SREDNJI VIJEK, KASNI; HRVATSKA - VOJNA POVIJEST - SREDNJI VIJEK, KASNI; HRVATSKA : OSMANSKO CARSTVO - 15/16. ST. ; HRVATSKA - POVIJEST - 1386. - 1527. ; HRVATSKA - DRUŠTVENA POVIJEST - SREDNJI VIJEK, KASNI; HRVATSKA - POVIJEST - SREDNJI VIJEK, KASNI; HRVATSKA - CRKVENA POVIJEST - SREDNJI VIJEK, KASNI; HRVATSKA - KULTURNA POVIJEST - SREDNJI VIJEK, KASNI

#trilogija

#ntl

26.

#alt

Nova zraka u europskom svjetlu : Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (oko 550 oko 1150)

Zagreb: Matica hrvatska, 2015.

94(497.5) POVIJ

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

26.

#alt #opis

Nova zraka u europskom svjetlu: Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (oko 550 oko 1150) / urednica sveska Zrinka Nikolić Jakus. - Zagreb: Matica hrvatska, 2015. - XXX, 655 str. : ilustr. (pretežno u bojama), zemljop. crteži u bojama, faks.; 29 cm. - (Biblioteka Povijest Hrvata ; sv. 1) - 9789531509428

udk:94(497.5); 930.85(497.5); id broj:60306

K:

HRVATI - POKRŠTAVANJE; HRVATSKA - POVIJEST - SREDNJI VIJEK; HRVATSKA - KULTURNA POVIJEST - SREDNJI VIJEK; HRVATSKA - CRKVENA POVIJEST - SREDNJI VIJEK; HRVATSKA - DRUŠTVENA POVIJEST - SREDNJI VIJEK

#trilogija

#ntlUntitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz