Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 1

Tražili ste: u predmetnici JAVNA KULTURA - POJAM; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 1

Tražili ste: u predmetnici JAVNA KULTURA - POJAM; grupirano po signaturi

ispis

3 - Društvene znanosti

316 - Sociologija

1.

#alt

Lica kulture

Zagreb: Izdanja Antibarbarus, 2007.

316 KATUN lic

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

1.

#alt

Oslanjajući se na definiciju kulturne politike kao sredstva ukupne državne politike u kulturi, te na tipologiju njezinih razvojnih promjena od kraja Drugog svjetskog rata do danas, Katunarić opisuje institucionalne i simboličke kulturne obrasce odnosno kulturnu politiku u državnom socijalizmu i u suvremenoj Hrvatskoj.U državnom socijalizmu kulturna politika prošla je nekoliko stupnjeva, od kojih je najsloženiji bio model samoupravljanja koji je zaoštrio dualizam između “mekih” i “tvrdih” resursa moći. Ciljevi se razlikuju od prijašnje kulturne politike, prvi put se spominju politički pluralizam, privatizacija vlasništva, autonomija kulturnog stvaralaštva.

Lica kulture / Vjeran Katunarić. - Zagreb: Izdanja Antibarbarus, 2007. - 473 str. : graf. prikazi; 24 cm. - (Biblioteka Antibarbarus) - 978-953-249-045-9

udk:316.7:008; id broj:38024

K:

KULTURA - ZNAČENJE; KULTURNA POLITIKA - EUROPA; SUKOBI - KULTURA - BIVŠA JUGOSLAVIJA; KULTURA - HRVATSKA; JAVNA KULTURA - POJAM

#trilogija

#ntlUntitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz