Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 8

Tražili ste: u predmetnici INKUNABULE; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 8

Tražili ste: u predmetnici INKUNABULE; grupirano po signaturi

ispis

0 - Općenito

003 - Pismo. Znakovi. Simboli

1.

#alt

Hrvatska pisana kultura : izbor djela pisanih latinicom, glagoljicom i ćirilicom od VIII. do XXI. stoljeća

Križevci: VEDA, 2005.

003 BRATU hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

1.

#alt

Knjiga prikazuje dugu i plodnu tradiciju hrvatske pisane baštine od prvih kamenih odlomaka prema našim danima. Prvi svezak obuhvaća građu od 8. do 17. st., drugi od 18. do 21. stoljeća, treći od 8. do 21. Iz recenzija: ( ... Knjiga je napisana s iznimno dobrim poznavanjem temeljne faktografije . Rezultat je čitko i zanimljivo djelo i pouzdan priručnik rezultat je nastojanja da se pregledno i na jednom mjestu predstave najznačajniji tragovi hrvatske pisane kulture u povijesnoj vertikali u rasponu od trinaest stoljeća . Namijenjena je raznolikoj publici: intelektualcima, studentima, akademskoj zajednici u najširem smislu riječi. ), prof. dr. sc. Marko Samardžija, prof. dr. sc. Krešimir Nemec, dr. sc. Milan Mihaljević.

Hrvatska pisana kultura: izbor djela pisanih latinicom, glagoljicom i ćirilicom od VIII. do XXI. stoljeća / Josip Bratulić i Stjepan Damjanović. - Križevci: VEDA, 2005. - 3 sv. (359; 270; 285 str.) : ilustr.; 29 cm. - 953-96657-3-7

udk:003; ZZC; id broj:28590

K:

GLAGOLJICA; HRVATSKA PISMENOST; HRVATSKA - JEZIČNA POVIJEST; HRVATSKA JEZIKOSLOVNA KULTURNA BAŠTINA; GLAGOLJSKI RUKOPISI; GLAGOLJAŠI; GLAGOLJSKI SPOMENICI; HRVATSKI GLAGOLJSKI SPOMENICI; INKUNABULE; HRVATSKA PISANA KULTURA; RAZVOJ HRVATSKOG JEZIKA 16. - 17. STOLJEĆE; HRVATSKO TISKARSTVO; BAROKNI SLAVIZAM; HRVATSKA - SREDNJI VIJEK; HRVATSKA - HUMANIZAM I RENESANSA; HRVATSKA - BAROK; HRVATSKA - PISANA KULTURA; HRVATSKA KNJIŽEVNOST - POVIJEST; HRVATSKA KNJIŽEVNOST - RAZVOJ; PISANI SPOMENICI - HRVATSKA; ZZC

#trilogija

#ntl

2.

#alt

Ja slovo znajući govorim... : knjiga o hrvatskoj glagoljici

Zagreb: Erasmus naklada, 2008.

003 NAZOR jas

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

2.

#alt

Temeljem rezultata znanstvenih istra živanja domaćih i inozemnih stručnjaka u proučavanju glagoljice (o čemu svjedoči i popis literature), ova je knjiga prva koja i riječju i slikom otvara sva područja na kojima je hrvatska glagoljica bila u uporabi, dokumentira ih naj važnijim primjerima, nastojeći popularizirati i promicati rezultate znanosti.

Ja slovo znajući govorim...: knjiga o hrvatskoj glagoljici / Anica Nazor; priredili Srećko Lipovčan i Zlatko Rebernjak. - Zagreb: Erasmus naklada, 2008. - 160 str. : ilustr. u bojama; 28 cm. - (Posebna izdanja) - 978-953-6132-83-4

udk:003; id broj:41874

K:

GLAGOLJICA; HRVATSKOGLAGOLJSKI TEKSTOVI - STUDIJA; INKUNABULE; RIJEČKA TISKARA; SENJSKA TISKARA; TISKARE - HRVATSKA - POVIJEST

#trilogija

#ntl

3.

#alt

Nevidljiva tipografija : [Božji pečat i kristogram u hrvatskoglagoljskoj inkunabuli]

Roč: Katedra Čakavskog sabora Roč, 2012.

003 PAROF nev

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

3.

#alt #opis

Nevidljiva tipografija: [Božji pečat i kristogram u hrvatskoglagoljskoj inkunabuli] / Frane Paro. - Roč: Katedra Čakavskog sabora Roč, 2012. - 328 str. : ilustr. (pretežno u bojama); 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis) - 978-953-56994-0-8

udk:003(497.5); 655(497.5); id broj:53052

K:

GLAGOLJAŠKA TIPOGRAFIJA; INKUNABULE; INKUNABULE - HRVATSKA; BAROMIĆ - BLAŽ - SENJ - TISKARA; TISKARSTVO - 15. STOLJEĆE; TISKARI - 15. STOLJEĆE

#trilogija

#ntl

01 - Bibliografija

4.

#alt

Rijetkosti u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : katalog inkunabula i knjiga 16. stoljeća

Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2011.

01 RUNJAK rij

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

4.

#alt

Monografiju je objavljena povodom obilježavanja 150 godina postojanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Knjiga otkriva dosad u literaturi neevidentirani primjerak prvotisaka i knjiga tiskanih u XVI. stoljeću.

Rijetkosti u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: katalog inkunabula i knjiga 16. stoljeća / sastavila i bilješkama popratila Tamara Runjak; [prijevod na engleski jezik Gorka Radočaj]. - Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2011. - XXV, 645 str. : ilustr. u bojama; 25 cm. - (Izdanja Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ; sv. 10) - 978-953-154-954-7

udk:017.1(497.5); id broj:52274

K:

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI (ZAGREB) - KNJIŽNICA - GRAĐA; INKUNABULE - HRVATSKA; KNJIŽNIČNA GRAĐA - HRVATSKA - 16. ST. ; TISKARI - SREDNJI VIJEK; TISKARSTVO - SREDNJI VIJEK

#trilogija

#ntl

02 - Bibliotekarstvo

5.

#alt

Stara knjiga : bibliografska organizacija informacija

Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2007.

02 KATIĆ sta

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

5.

#alt #opis

Stara knjiga: bibliografska organizacija informacija / Tinka Katić. - Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2007. - 202 str. : ilustr.; 24 cm. - (Posebna izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva ; knj. 12) - 978-953-6001-40-8

udk:025; 09; id broj:39251

K:

STARA KNJIŽNIČNA GRAĐA - BIBLIOGRAFSKI OPIS; INKUNABULE; CINQUECENTINE; ISBD; PARIŠKA NAČELA; BIBLIOGRAFIJA; KATALOG

#trilogija

#ntl

6.

#alt

Cimelia Metropolitana : povijest i knjižno blago knjižnice Zagrebačke nadbiskupije

Zagreb: Institut za povijest umjetnosti: Prvostolni kaptol zagrebački, 2016.

02 MAGIĆ cim

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

6.

#alt #opis

Cimelia Metropolitana: povijest i knjižno blago knjižnice Zagrebačke nadbiskupije / Vladimir Magić, Milan Pelc, Mirna Abaffy; kazalo imena Aleksandra Vagnerfotografije Goran Vržina, Paolo Mofardin]. - Zagreb: Institut za povijest umjetnosti: Prvostolni kaptol zagrebački, 2016. - 273 str. : ilustr. (pretežno u bojama); 30 cm. - (Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti ; knj. 47) - 978-953-7875-176

udk:02; 76; id broj:61689

K:

KATEDRALNA KNJIŽNICA; METROPOLITANSKA KNJIŽNICA; MIKULIĆ - ALEKSANDAR - ZAGREBAČKI BISKUP (1688. - 1694. ); ŽELIŠČEVIĆ - STJEPAN (1694. - 1703. ); VRHOVAC - MAKSIMILIJAN (1787. - 1827. ); HAULIK - JURAJ (1837. - 1869. ); INKUNABULE; VALVASOROVA GRAFIČKA ZBIRKA; SREDNJOVJEKOVNI RUKOPISI; KNJIŽNICA BISKUPA ĐURE KOKŠE; BALIĆ - DAVOR; ZZC; ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA

#trilogija

#ntl

8 - Znanost o jeziku i književnost

808.62(091) - Povijest hrvatskog jezika

7.

#alt

Slovo iskona : staroslavenska i starohrvatska čitanka

Zagreb: Matica hrvatska, 2002.

808.62(091) DAMJA slo

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

7.

#alt

Stjepan Damjanović iskusni je sveučilišni nastavnik pa je tako i ova knjiga proizišla iz njegovoga dugogodišnjeg predavačkog iskustva kao i iz potrebe za knjigom koja bi nudila dobar izbor tekstova za učenje i proučavanje staroslavenskog i starohrvatskog jezika. Knjiga nudi veliki izbor preslika starih tekstova koji služe za vježbanje u čitanju, transliteriranju, transkribiranju, prevođenju i jezičnoj analizi. (KP)

Slovo iskona: staroslavenska i starohrvatska čitanka / Stjepan Damjanović. - Zagreb: Matica hrvatska, 2002. - 321 str. : ilustr.; 24 cm (Biblioteka Theoria) - 953-150-651-5

udk:808.62(091); id broj:28058

K:

GLAGOLJICA; GLAGOLJSKI RUKOPISI; GLAGOLJAŠI; GLAGOLJSKI SPOMENICI; HRVATSKI GLAGOLJSKI SPOMENICI; INKUNABULE; ĆIRILICA; STAROSLAVENSKA ČITANKA; STAROHRVATSKA ČITANKA; STAROSLAVENSKI SPISI

#trilogija

#ntl

Z - Zavičajna zbirka Crisiensia

ZZC - Zavičajna zbirka "Crisiensia"

8.

#alt

Tkalčić : godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije : broj 11 = Annales Societatis historicae archiepiscopatus zagrabiensis : Nr. XI

Zagreb: Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije "Tkalčić", 2007.

ZZC TKALČ 11/2007

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

8.

#alt #opis

Tkalčić: godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije: broj 11 = Annales Societatis historicae archiepiscopatus zagrabiensis: Nr. XI / [glavni urednik Stjepan Razum]. - Zagreb: Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije "Tkalčić", 2007. - 968 str. : ilustr.; 25 cm - ISSN 1331-3517

udk:27; 930.85(497.5); id broj:54104

K:

TKALČIĆ - IVAN KRSTITELJ; ZZC; KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA; KRIŽEVCI; ŠIMRAK - JANKO - KRIŽEVAČKI BISKUP; MOLITVENIK BRATOVŠTINE SV. BARBARE - BRDOVEC - 1678. ; KNJIŽNICA ISUSOVAČKOG ZAVODA - INKUNABULE; ISUSOVCI - ZAGREB

#trilogija

#ntlUntitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz