Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 9

Tražili ste: u predmetnici HRVATSKI LATINIZAM; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 9

Tražili ste: u predmetnici HRVATSKI LATINIZAM; grupirano po signaturi

ispis

1 - Humanistićke znanosti

1(091) - Povijest filozofije

1.

#alt

Zlato i srebro hrvatskoga renesansnog humanizma i latinizma

Zagreb: vlast. nakl., 2010.

1(091) ČVRLJA zla

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

1.

#alt #opis

Zlato i srebro hrvatskoga renesansnog humanizma i latinizma / Krešimir Čvrljak. - Zagreb: vlast. nakl., 2010. - 562 str.; 22 cm - 978-953-56188-0-5

udk:1(091); id broj:45385

K:

HRVATSKI RENESANSNI HUMANIZAM; HRVATSKI LATINIZAM; KUKULJEVIĆ - SAKCINSKI - IVAN; VRANČIĆ - ANTUN

#trilogija

#ntl

8 - Znanost o jeziku i književnost

82(091) - Povijest književnosti

2.

#alt

U krilu vile Latinke : rasprave o hrvatskom humanizmu

Zagreb: Ex libris, 2015.

82(091) NOVAK ukr

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

2.

#alt

Izabrane rasprave o hrvatskom humanizmu Darka Novakovića, dijelom objavljenih u znanstvenoj i stručnoj periodici u proteklih desetak godina, veliki su prinos u otkrivanju i tumačenju hrvatskoga latiniteta i kroatistike uopće. Rasprave u ovom izboru otkrivaju nam dotad nepoznate autore ili donose kritičku analizu o dotad nepoznatim rukopisima koje je i osobno otkrio u svjetskim ili domaćim arhivima i knjižnicama, među kojima su, primjerice, Glasgowski stihovi ili De navigatione / O plovidbi Benedikta Kotruljevića. U ovom izdanju konačno autorovi vrijedni rezultati dugogodišnjih istraživanja postaju dostupni široj hrvatskoj kulturnoj, stručnoj i kritičkoj javnosti.

U krilu vile Latinke: rasprave o hrvatskom humanizmu / Darko Novaković. - Zagreb: Ex libris, 2015. - 335 str. : ilustr., faks. pretisci; 24 cm. - (Hrvatska književna baština : građa za povijest hrvatskoga latiniteta ; knj. 3) - 978-953-284-083-4

udk:821.163.42(091); 821.163.42.09; id broj:58100

K:

HRVATSKI LATINIZAM - POVIJEST; HRVATSKA KNJIŽEVNOST - HUMANIZAM; BARTUČEVIĆ, JERONIM; ČESMIČKI, IVAN; BUNIĆ, JAKOV - "OTMICA KERBERA"; KOTRULJEVIĆ, BENEDIKT - "O PLOVIDBI"; PIR, DIDAK (KOEN, ISAIA); SANNAZARO, JACOP; ŠIŽGORIĆ, JURAJ; VRANČIĆ, ANTUN; VRANČIĆ, FAUST; VALLARESSO, MAFFEO - ZADARSKI NADBISKUP; ŠTAFILIĆ, IVAN - "DE BELLO ET PACE"; HRVATSKI HUMANIZAM

#trilogija

#ntl

3.

#alt

Horacije u dubrovačkom pjesništvu 18. i 19. stoljeća : (isječak iz povijesti hrvatskog latinizama)

Zagreb: Biakova, 2011.

82(091) VRATO hor

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

3.

#alt #opis

Horacije u dubrovačkom pjesništvu 18. i 19. stoljeća: (isječak iz povijesti hrvatskog latinizama) / Vladimir Vratović; [kazala osobnih i zemljopisnih imena izradio Ivan Bekavac Basić]. - 2. izd. - Zagreb: Biakova, 2011. - 176 str. : ilustr.; 21 cm - 978-953-6497-55-3

udk:821.163.42(091); id broj:50908

K:

DUBROVNIK - KNJIŽEVNI ŽIVOT - 18. ST. ; DUBROVNIK - KNJIŽEVNI ŽIVOT - 19. ST. ; HORATIUS FLACCUS, QUINTUS - PRIJEVODI - HRVATSKI JEZIK; HRVATSKA KNJIŽEVNOST; HRVATSKI LATINIZAM - 18. ST. ; HRVATSKI LATINIZAM - 19. ST.

#trilogija

#ntl

4.

#alt

Croatian and Hungarian Latinity in the Sixteenth Century

Zagreb: P.E.N. Croatian Centre, 1993.

82(091)=20 BIRNB cro

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

4.

#alt #opis

Croatian and Hungarian Latinity in the Sixteenth Century / Marianna D. Birnbaum. - Zagreb: P.E.N. Croatian Centre, 1993. - 554 str.; 19 cm (Most/The Bridge.)

udk:82(091)=20; id broj:2967

K:

HRVATSKI LATINIZAM; MAĐARSKI LATINIZAM

#trilogija

#ntl

82.09 - Književna kritika. Prikazi

5.

#alt

Via virtutis = Put vrline : epigramatski opus Rajmunda Kunića

Zagreb: Ex libris, 2015.

82.09 BRATI via

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

5.

#alt

Opsežna i zahtjevna obrada Irene Bratičević epigramatskog opusa Rajmunda Kunića (Dubrovnik, 1719 – Rim, 1794), koji je za sobom ostavio brojne epigrame čija je sudbina dugo bila neistražena. Autorica nastoji rasvijetliti njihovu sudbinu poslije Kunićeve smrti uz iscrpnu analizu. Naime, Kunićevi autografi imali su za ono doba neuobičajenu sudbinu: završili su u njegovu rodnome gradu što nije bila autorova želja. Riječ je o približno 3600 latinskih epigrama s kojima u povijesti hrvatskoga latinizma nema usporedbe. Već i taj podatak bio je više nego dovoljan poticaj za nastanak ovoga rukopisa, pogotovu što je Kunić i u svoje vrijeme uživao ugled vrsnoga epigramatičara. Opsežnost ovog rukopisa bila je nužnost, jer se prvi put objavljuju svi sačuvani epigrami što ovo izdanje čini osobito vrijednim.

Via virtutis = Put vrline: epigramatski opus Rajmunda Kunića / Irena Bratičević. - Zagreb: Ex libris, 2015. - 534 str. : ilustr.; 24 cm. - (Hrvatska književna baština : građa za povijest hrvatskoga latiniteta ; knj. 2, sv. 1) - 978-953-284-084-1

udk:821.163.42.09; id broj:58096

K:

HRVATSKI LATINIZAM - 18. ST. ; KUNIĆ, RAJMUND - 1719. /1794. - EPIGRAMI

#trilogija

#ntl

6.

#alt

Ogledi o hrvatskoj književnosti latinskoga izraza

Zagreb: Biakova, 2012.

82.09 VRATO ogl

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

6.

#alt #opis

Ogledi o hrvatskoj književnosti latinskoga izraza / Vladimir Vratović. - Zagreb: Biakova, 2012. - 212 str. : ilustr.; 22 cm. - 9789536497577

udk:821.163.42.09; 821.124(497.5).09; id broj:52790

K:

HRVATSKI LATINIZAM - ESEJI I STUDIJE; LATINITET

#trilogija

#ntl

886.2 - Hrvatska književnost

7.

#alt

Epistolae metricae

Split: Književni krug, 2019.

886.2-6 VITEZ epi

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

7.

#alt #opis

Epistolae metricae / ediderunt Violeta Moretti et Gorana Stepanić. - Split: Književni krug, 2019. - 567 str.; 24 cm. - (Niz Kritička izdanja ; 3) - 978-953-163-476-2

udk:821.163.42-6; 821.163.42-6=124; id broj:66842

K:

HRVATSKI LATINIZAM

#trilogija

#ntl

= - Knjige na stranim jezicima

=20 - Knjige na Engleskom jeziku

8.

#alt

Croatian Latinity and the Mediterranean Constant

Zagreb: Croatian P.E.N. Centre, 1993.

=20 VRATO cro

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

8.

#alt #opis

Croatian Latinity and the Mediterranean Constant / Vladimir Vratović. - Zagreb: Croatian P.E.N. Centre, 1993. - 123 str.; 19 cm (Most/The Bridge.)

udk:=20:82(091); id broj:2972

K:

HRVATSKI LATINIZAM; MEDITERAN

#trilogija

#ntl

Z - Zavičajna zbirka Crisiensia

ZZC - Zavičajna zbirka "Crisiensia"

9.

#alt

Etički nauk Marka Marulića

Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije, 2016 . ([Sveti Ivan Zelina]: Tiskara Zelina).

ZZC BALIĆ eti

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

9.

#alt #opis

Etički nauk Marka Marulića / Davor Balić; izvršni urednik Ivan Peklić; prevoditeljica sažetaka Valentina Papić Bogadi. - Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije, 2016 . ([Sveti Ivan Zelina]: Tiskara Zelina). - IX, 529 str : faks.; 24 cm. - 978-953-347-135-8

udk:17(497.5); 821.163.42.09(497.5); 821.124(497.5); id broj:61251

K:

HRVATSKA KATOLIČKA KNJIŽEVNOST; ZZC; KRIŽEVCI; HRVATSKI LATINIZAM; KNJIŽEVNOST - ETIKA; PAPIĆ BOGADI - VALENTINA; PEKLIĆ - IVAN; MRNJAVČIĆ - SONJA

#trilogija

#ntlUntitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz