Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 347

Tražili ste: u predmetnici HRVATSKA - POVIJEST; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 347

Tražili ste: u predmetnici HRVATSKA - POVIJEST; grupirano po signaturi

ispis

str:

8 - Znanost o jeziku i književnost

82(091) - Povijest književnosti

151.

#alt

Povijest hrvatske književnosti do narodnog preporoda

Zagreb: Matica hrvatska, 1961.

82(091) KOMBO pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

151.

#alt #opis

Povijest hrvatske književnosti do narodnog preporoda / Mihovil Kombol. - 2. izd. - Zagreb: Matica hrvatska, 1961. - 481 str.; 25 cm

udk:821.163.42(091); id broj:34177

K:

HRVATSKA KNJIŽEVNOST - POVIJEST

#trilogija

#ntl

152.

#alt

Poetika i politika kulture nakon 1910. godine : zbornik radova XIII. sa znanstvenog skupa održanog od 30. rujna do 1. listopada 2010. godine u Splitu.

Split: Književni krug: Zagreb: Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 2011.

82(091) KOMPA-1

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

152.

#alt #opis

Poetika i politika kulture nakon 1910. godine: zbornik radova XIII. sa znanstvenog skupa održanog od 30. rujna do 1. listopada 2010. godine u Splitu. - Split: Književni krug: Zagreb: Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 2011. - 431 str.; 24 cm. - (Biblioteka Knjiga Mediterana ; 67) - 978-953-163-361-1

udk:82(091); id broj:51520

K:

HRVATSKA KNJIŽEVNOST - ZBORNIK; HRVATSKA KNJIZEVNOST - KOMPARATIVNA POVIJEST

#trilogija

#ntl

153.

#alt

U krilu vile Latinke : rasprave o hrvatskom humanizmu

Zagreb: Ex libris, 2015.

82(091) NOVAK ukr

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

153.

#alt

Izabrane rasprave o hrvatskom humanizmu Darka Novakovića, dijelom objavljenih u znanstvenoj i stručnoj periodici u proteklih desetak godina, veliki su prinos u otkrivanju i tumačenju hrvatskoga latiniteta i kroatistike uopće. Rasprave u ovom izboru otkrivaju nam dotad nepoznate autore ili donose kritičku analizu o dotad nepoznatim rukopisima koje je i osobno otkrio u svjetskim ili domaćim arhivima i knjižnicama, među kojima su, primjerice, Glasgowski stihovi ili De navigatione / O plovidbi Benedikta Kotruljevića. U ovom izdanju konačno autorovi vrijedni rezultati dugogodišnjih istraživanja postaju dostupni široj hrvatskoj kulturnoj, stručnoj i kritičkoj javnosti.

U krilu vile Latinke: rasprave o hrvatskom humanizmu / Darko Novaković. - Zagreb: Ex libris, 2015. - 335 str. : ilustr., faks. pretisci; 24 cm. - (Hrvatska književna baština : građa za povijest hrvatskoga latiniteta ; knj. 3) - 978-953-284-083-4

udk:821.163.42(091); 821.163.42.09; id broj:58100

K:

HRVATSKI LATINIZAM - POVIJEST; HRVATSKA KNJIŽEVNOST - HUMANIZAM; BARTUČEVIĆ, JERONIM; ČESMIČKI, IVAN; BUNIĆ, JAKOV - "OTMICA KERBERA"; KOTRULJEVIĆ, BENEDIKT - "O PLOVIDBI"; PIR, DIDAK (KOEN, ISAIA); SANNAZARO, JACOP; ŠIŽGORIĆ, JURAJ; VRANČIĆ, ANTUN; VRANČIĆ, FAUST; VALLARESSO, MAFFEO - ZADARSKI NADBISKUP; ŠTAFILIĆ, IVAN - "DE BELLO ET PACE"; HRVATSKI HUMANIZAM

#trilogija

#ntl

154.

#alt

"Začinjavci", štioci i pregaoci : vlastite snage i njemačke pobude u hrvatskoj književnosti

Zagreb: NZ MH, 1977.

82(091) PEDER zač

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

154.

#alt #opis

"Začinjavci", štioci i pregaoci: vlastite snage i njemačke pobude u hrvatskoj književnosti / Ivan Pederin. - Zagreb: NZ MH, 1977. - 383 str.; 20 cm. - (Knjižnica studija i monografija o hrvatskoj kulturnoj baštini)

udk:821.163.42(091); id broj:44231

K:

"ZAČINJAVCI" - HRVATSKA KNJIŽEVNOST; POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI; FRANJO TRENK - KNJIŽEVNI MIT; BREIER - EDUARD - POVIJESNI ROMAN; KRANJČEVIĆ - SILVIJE STRAHIMIR

#trilogija

#ntl

155.

#alt

Povijest hrvatske književnosti : knjiga 1 : usmena i pučka književnost

Zagreb: Liber: Mladost, [1978.]

82(091) POVIJ 1

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

155.

#alt #opis

Povijest hrvatske književnosti: knjiga 1: usmena i pučka književnost / napisale Maja Bošković Stulli i Divna Zečević; [uredili Slavko Goldstein ... [et al.] . - Zagreb: Liber: Mladost, [1978.] - 661 str : ilustr.; 24 cm. - (Biblioteka Povijesti)

udk:821.163.42(091); id broj:37812

K:

HRVATSKA KNJIŽEVNOST - POVIJEST; USMENA KNJIŽEVNOST; PUČKA KNJIŽEVNOST; HRVATSKA KNJIŽEVNOST - POVIJEST; USMENA KNJIŽEVNOST; PUČKA KNJIŽEVNOST

#trilogija

#ntl

156.

#alt

Povijest hrvatske književnosti : knjiga 2 : srednjovjekovna književnost

Zagreb: Liber: Mladost, [1975.]

82(091) POVIJ 2

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

156.

#alt #opis

Povijest hrvatske književnosti: knjiga 2: srednjovjekovna književnost / napisao Eduard Hercigonja; [uredili Slavko Goldstein ... [et al.] . - Zagreb: Liber: Mladost, [1975.] - 482 str : ilustr.; 24 cm. - (Biblioteka Povijesti)

udk:821.163.42(091); id broj:37813

K:

HRVATSKA KNJIŽEVNOST - POVIJEST; SREDNJOVJEKOVNA KNJIŽEVNOST

#trilogija

#ntl

157.

#alt

Povijest hrvatske književnosti : knjiga 3 : od renesanse do prosvjetiteljstva

Zagreb: Liber: Mladost, [1974.]

82(091) POVIJ 3

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

157.

#alt #opis

Povijest hrvatske književnosti: knjiga 3: od renesanse do prosvjetiteljstva / napisali Marin Franičević [et al.]; [uredili Slavko Goldstein ... [et al.] . - Zagreb: Liber: Mladost, [1974.] - 398 str : ilustr.; 24 cm. - (Biblioteka Povijesti)

udk:821.163.42(091); id broj:37814

K:

HRVATSKA KNJIŽEVNOST - POVIJEST; KNJIŽEVNOST RENESANSE; KNJIŽEVNOST PROSVJETITELJSTVA; HRVATSKA KNJIŽEVNOST - 17. ST.

#trilogija

#ntl

158.

#alt

Povijest hrvatske književnosti : knjiga 4 : ilirizam ; realizam

Zagreb: Liber: Mladost, [1975.]

82(091) POVIJ 4

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

158.

#alt #opis

Povijest hrvatske književnosti: knjiga 4: ilirizam ; realizam / napisali Milorad Živančević, Ivo Frangeš; [uredili Slavko Goldstein ... [et al.] . - Zagreb: Liber: Mladost, [1975.] - 502 str : ilustr.; 24 cm. - (Biblioteka Povijesti)

udk:821.163.42(091); id broj:37815

K:

HRVATSKA KNJIŽEVNOST - POVIJEST; REALIZAM; ILIRIZAM

#trilogija

#ntl

159.

#alt

Povijest hrvatske književnosti : knjiga 5 : književnost moderne

Zagreb: Liber: Mladost, [1978.]

82(091) POVIJ 5

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

159.

#alt #opis

Povijest hrvatske književnosti: knjiga 5: književnost moderne / napisao Miroslav Šicel; [uredili Slavko Goldstein ... [et al.] . - Zagreb: Liber: Mladost, [1978.] - 374 str : ilustr.; 24 cm. - (Biblioteka Povijesti)

udk:821.163.42(091); id broj:37816

K:

HRVATSKA KNJIŽEVNOST - POVIJEST; KNJIŽEVNOST MODERNE; ČASOPISI; KAZALIŠTE; KRITIKA; NOVELA; ROMAN; LIRIKA; DRAMSKA KNJIŽEVNOST

#trilogija

#ntl

160.

#alt

Hrvatska drama XIX. stoljeća : Zagreb 1929.

Zagreb: Ex libris, 2019.

82(091) ŠKAVI hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

160.

#alt #opis

Hrvatska drama XIX. stoljeća: Zagreb 1929. / Josip J. Škavić. - Zagreb: Ex libris, 2019. - 493 str.; 20 cm. - (Biblioteka Ex libris) - 978-953-284-153-4

udk:821.163.42(091); id broj:65395

K:

DRAMA - HRVATSKA - ROMANTIZAM; ZAGREBAČKO KAZALIŠTE - POVIJEST; DRAMA - HRVATSKA - 19. ST.

#trilogija

#ntl

161.

#alt

Pisac i autoritet : bit autorstva i sustav autorizacije vjerskih knjiga u 18. stoljeću

Zagreb: Naklada Ljevak, 2010.

82(091) VELAG pis

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

161.

#alt

Korištenjem moderne teorijske literature za analizu položaja sjevernohrvatskih pisaca vjerskih djela iz 18. st., autor propituje položaj autora u zadanom prostornom i povijesnom kontekstu. Iako je vjerska književnost bila dominantna u tom razdoblju, nikada joj nije pridavana veća pozornost, pa je tako središte postalo marginom i obrnuto: pisci koji su bili u matici su marginalizirani, a oni koji su stvarali marginalna djela kanonizirani su u povijestima hrvatske književnosti.

Pisac i autoritet: bit autorstva i sustav autorizacije vjerskih knjiga u 18. stoljeću / Zoran Velagić. - Zagreb: Naklada Ljevak, 2010. - 231 str.; 24 cm. - (Bibliotheca Academica) - 978-953-303-233-7

udk:82(091)"17"; 808.1; id broj:46983

K:

AUTORSKO DJELO - PRAVNO GLEDIŠTE; AUTORSTVO - POVIJEST; CENZURA - KNJIŽEVNOST; HRVATSKA RELIGIOZNA KNJIŽEVNOST - 18. ST.

#trilogija

#ntl

82.09 - Književna kritika. Prikazi

162.

#alt

Pisma iz renesanse : poetika poslanice u stihu u hrvatskoj književnosti 15. i 16. stoljeća

Zagreb: Školska knjiga, 2016.

82.09 BREZA pis

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

162.

#alt

Književnoteorijska analiza i interpretacija poslanice u stihu, pjesničke vrste koju su stvorili antički rimski pjesnici, a hrvatski je pjesnici humanizma i renesanse nastavili razvijati, središte je zanimanja Dubravke Brezak-Stamać, autorice prve cjelovite znanstvene studije o mpjesničkim poslanicama hrvatskih pisaca 15. i 16. stoljeća.

Pisma iz renesanse: poetika poslanice u stihu u hrvatskoj književnosti 15. i 16. stoljeća / Dubravka Brezak Stamać. - Zagreb: Školska knjiga, 2016. - 256 str.; 24 cm - 978-953-0-60973-0

udk:821.163.42.09; 821.124(091); id broj:61103

K:

POSLANICE - KNJIŽEVNOST; EPISTOLOGRAFIJA - TEME - KLASIFIKACIJA; PISMO - HRVATSKA KNJIŽEVNOST; RIMSKA KNJIŽEVNOST - POVIJEST; RENESANSA - HRVATSKA KNJIŽEVNOST

#trilogija

#ntl

163.

#alt

Dani Hvarskog kazališta : Putovanje, lutanje i bijeg u hrvatskoj književnosti i kazalištu

Zagreb ; Split: HAZU: Književni krug, 2010.

82.09 DANIH-3

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

163.

#alt #opis

Dani Hvarskog kazališta: Putovanje, lutanje i bijeg u hrvatskoj književnosti i kazalištu / [uredništvo Nikola Batušić ... et al.]. - Zagreb; Split: HAZU: Književni krug, 2010. - 389 str.; 20 cm - 978-953-163-336-9

udk:82.09; 792; id broj:45767

K:

HRVATSKA KNJIŽEVNOST; HRVATSKO KAZALIŠTE - POVIJEST

#trilogija

#ntl

164.

#alt

Dani Hvarskoga kazališta : nazbilj i nahvao : etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i kazalištu od Marina Držića do današnjih dana : u čast 500 objetnice rođenja Marina Držića

Zagreb ; Split: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti: Književni krug, 2009.

82.09 DANIH-4

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

164.

#alt

Dani Hvarskog kazališta su književno-znanstvena i scenska manifestacija, koja se održava svake godine u gradu Hvaru, u organizaciji HAZU (njegova Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe), Književnog kruga Split, Hvarskog pučkog kazališta i Poglavarstva Grada Hvara. Utemeljeni su 1974. godine. Tematski se bavi hrvatskom književnošću i kazalištem. Trajanje im je obično manje od tjedan dana. U svom programu, Dani Hvarskog kazališta imaju dramski dio programa i znanstveni skup. Dramskom dijelu programa ima hrvatske autore predstava. Mjesta izvođenja su staro Hvarskom kazalištu, na otvorenom ili nekoj drugoj lokaciji. Središnji događaj svakih dana je znanstveni skup na neku unaprijed zadanu temu iz hrvatske književnosti, a svake godine tema je druga. Glede činjenice da na tim skupovima sudjeluju i inozemni znanstvenici, ova manifestacija ima i međunarodni karakter. Izlaganja se objavljuju u zborniku „Dani Hvarskog kazališta”.

Dani Hvarskoga kazališta: nazbilj i nahvao: etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i kazalištu od Marina Držića do današnjih dana: u čast 500 objetnice rođenja Marina Držića / [uredništvo knjige Nikola Batušić ... et al.]. - Zagreb; Split: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti: Književni krug, 2009. - 341 str. : ilustr.; 20 cm. - (Građa i rasprave o Hrvatskoj književnosti i kazalištu ; knj. 35) - 978-953-163-314-7

udk:821.163.42.09; id broj:42397

K:

HRVATSKA KNJIŽEVNOST - POVIJEST; HRVATSKO KAZALIŠTE - POVIJEST; DRŽIĆ - MARIN; OGRIZOVIĆ - MILAN

#trilogija

#ntl

165.

#alt

Dani Hvarskog kazališta : pamćenje, sjećanje, zaborav u hrvatskoj književnosti i kazalištu

Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Split: Književni krug, 2011.

82.09 DANIH-5

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

165.

#alt #opis

Dani Hvarskog kazališta: pamćenje, sjećanje, zaborav u hrvatskoj književnosti i kazalištu / [uredništvo Marko Fotez ... et al.]. - Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Split: Književni krug, 2011. - 408 str.; 20 cm. - 978-953-163-352-9

udk:82.09; 792(497.5); id broj:51146

K:

HRVATSKA KNJIŽEVNOST - POVIJEST; HRVATSKO KAZALIŠTE - POVIJEST; HRVATSKA DRAMA; ŠOLJAN - ANTUN; KANAVELIĆ - PETAR - "MUKA GOSPODINA NAŠEGA JEZUSA ISUKRSTA"; SLAMNIG - IVAN; BEGOVIĆ - MILAN; ŠNAJDER - SLOBODAN - FAUST

#trilogija

#ntl

166.

#alt

Baština starih hrvatskih pisaca

Split: MH, 1971.

82.09 FISKO baš

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

166.

#alt #opis

Baština starih hrvatskih pisaca / Cvitko Fisković. - Split: MH, 1971. - 2 sv. (331; 285 str.) : ilustr.; 18 cm. - (Biblioteka suvremenih pisaca ; 40-41)

udk:82.09; id broj:41451

K:

POVIJEST KNJIŽEVNOSTI - HRVATSKA; MARULIĆ,M. - BIOGRAFIJA - STR. 91 - 126(I. ; HEKTOROVIĆ,P. - I UMJETN. - STR. 139 - 175; LUCIĆ,H. - LJETNIKOVAC - STR. 184 - 248(I. ; ZORANIĆ,P. - HORTIKUL. - STR. 293 - 303(I. ; DRŽIĆ,M. - I LIK. UMJET. - STR. 5 - 32(II. ); SPLIT - STARA KAZAL. - STR. 168 - 208(II. ); STULIĆ,V. - STR. 212 - 229(II. )

#trilogija

#ntl

167.

#alt

Književnost i Hrvatski katolički pokret : (1900. 1945.) : teorijske i programske odrednice, književna politika i organizacijska struktura

Zagreb: Alfa, 2005.

82.09 LONČA knji

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

167.

#alt

Autor detaljno obrađuje smjer koji je trajao tijekom prve polovice 20. stoljeća u hrvatskoj književnosti i nazvan je "hrvatska katolička književnost".

Književnost i Hrvatski katolički pokret: (1900. 1945.): teorijske i programske odrednice, književna politika i organizacijska struktura / Vladimir Lončarević. - Zagreb: Alfa, 2005. - 515 str.; 21 cm. - (Scientiae et artes) - 953-168-627-0

udk:821.163.42.09; id broj:32633

K:

HRVATSKI KATOLIČKI POKRET - DJELOVANJE; HRVATSKA KNJIŽEVNOST - POVIJEST; KATOLICIZAM - HRVATSKA KNJIŽEVNOST; HRVATSKA KNJIŽEVNOST - POVIJEST (1900. - 1945. ); HRVATSKI KATOLIČKI POKRET - DJELOVANJE; HRVATSKA PROSVJETA (ČASOPIS); KATOLICIZAM - HRVATSKA KNJIŽEVNOST

#trilogija

#ntl

168.

#alt

Poj željno! : iskazivanje i poimanje emocija u hrvatskoj pisanoj kulturi srednjega i ranoga novoga vijeka

Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2012.

82.09 POJŽE

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

168.

#alt

Zbornik radova u kojem je prikupljeno devet jezikoslovnih i književnoznanstvenih tekstova posvećenih iskazivanju i poimanju emocija u hrvatskoj pisanoj kulturi u rasponu od srednjeg vijeka do 18. stoljeća. Svaki od autora iz različite perspektive promatra i proučava emocije, te ih istražuje u hrvatskom, crkvenoslavenskom i i latinskom korpusu. Slijedom toga, svaki članak ima svoju bibliografiju. Zastupljeni autori: Tijmen Pronk, Vida Vukoja, Kristina Štrkalj Despot, Josip Vučković, Sanja Perić Gavrančić, Amir Kapetanović, Davor Dukić, Neven Jovanović, Milovan Tatarin.

Poj željno!: iskazivanje i poimanje emocija u hrvatskoj pisanoj kulturi srednjega i ranoga novoga vijeka / urednik Amir Kapetanović. - Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2012. - IX, 323 str. : ilustr.; 23 cm. - (Biblioteka Znanstveni zbornici ; knj. 4) - 953-6637-66-9

udk:82.09; id broj:55888

K:

CRKVENA PRIKAZANJA - HRVATSKA KNJIŽEVNOST; EMOCIJE - HRVATSKA KNJIŽEVNOST - NOVI VIJEK; EMOCIJE - HRVATSKI JEZIK - NOVI VIJEK; EMOCIJE - KNJIŽEVNE TEME I MOTIVI; HRVATSKA EPSKA POEZIJA - BAROK; HRVATSKA POEZIJA - SREDNJI VIJEK; HRVATSKI JEZIK - ETIMOLOGIJA; KULTURA, PISANA - POVIJEST - IZRAŽAVANJE EMOCIJA; MARULIĆ, MARKO, 1450 - 1524; PASKALIĆ, LUDOVIK, CA 1500 - 1551

#trilogija

#ntl

169.

#alt

Tragovi, otisci i lica

Zagreb: Altagama, 2009.

82.09 STAMA tra

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

169.

#alt #opis

Tragovi, otisci i lica / Ante Stamać. - Zagreb: Altagama, 2009. - 356 str.; 22 cm. - (Biblioteka 21. stoljeće) - 978-953-6934-42-3

udk:821.163.42.09˝19˝; id broj:43491

K:

HRVATSKA KNJIŽEVNOST - 20. ST. ; HRVATSKO PJESNIŠTVO - POVIJEST; DRAŠKOVIĆ - JANKO; NAZOR - VLADIMIR; KRLEŽA - MIROSLAV; ŠIMIĆ - ANTUN - BRANKO; MAĐER - MIROSLAV SLAVKO; LADAN - TOMISLAV; KUŠAN - IVAN; BOŠNJAK - BRANIMIR; GLAVAŠEVIĆ - SINIŠA

#trilogija

#ntl

886.2 - Hrvatska književnost

170.

#alt

Tomislav I, II : (prvi kralj Hrvata) veliki roman iz hrvatske prošlosti

Zagreb: HKD sv. Ćirila i Metoda, 1990.

886.2-3 BANOV tom 1,2

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

170.

#alt #opis

Tomislav I, II: (prvi kralj Hrvata) veliki roman iz hrvatske prošlosti / Josip Banovac; za tisak priredio Ivan Kunović. - ponovljeno izdanje. - Zagreb: HKD sv. Ćirila i Metoda, 1990. - 2 sv.(363, 382); 19 cm. -

udk:886.2-3; id broj:768

K:

HRVATSKA - POVIJEST; HRVATSKO KNJIŽEVNO DRUŠTVO; KRALJ TOMISLAV; HRVATSKI KRALJEVI

#trilogija

#ntl

886.2-9 - Hrvatski memoari, književni putopisi i dnevnici

171.

#alt

"Istina mora izaći van..." : sjećanja i zapisi prvog ministra unutarnjih poslova neovisne Hrvatske

Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 2009.

886.2-94 BOLJKO ist

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

171.

#alt

Sjećanja i zapisi prvog ministra unutarnjih poslova neovisne Hrvatske, političara, policajca i pravnika... knjiga Josipa Boljkovca važan je prilog rekonstrukciji najnovije hrvatske političke povijesti i društvene stvarnosti. U Boljkovčevom burnom životu zrcale se tri razdoblja: antifašizam i sudjelovanje u NOB-u, vođenje Karlovca u razdoblju socijalističke izgradnje te uloga i aktivnost u stvaranju moderne suverene i neovisne hrvatske države 1991. O svakom od njih Boljkovac govori otvoreno i angažirano - s temeljnom mišlju da se o svemu treba izreći istinu. S ovom knjigom dobili smo priču autentičnog sudionika brojnih događaja, spremnog da kaže svoju istinu.

"Istina mora izaći van...": sjećanja i zapisi prvog ministra unutarnjih poslova neovisne Hrvatske / Josip Boljkovac; priredio Željko Krušelj. - Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 2009. - 419 str. : ilustr.; 24 cm - 978-953-212-389-0

udk:821.163.42-94; id broj:43647

K:

HRVATSKA POLITIČKA POVIJEST; BOLJKOVAC - JOSIP; DNEVNICI

#trilogija

#ntl

172.

#alt

Blijeda sjećanja : autobio filmografija

Zagreb: Durieux, 2010.

886.2-94 PINTE bli

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

172.

#alt

U knjizi ˝Blijeda sjećanja˝ Pinter piše o djetinjstvu, ulasku u svijet filma, snimanju svojih brojnih filmova...U uvodu ˝Blijedih sjećanja˝ Pinter tvrdi da je imao velik otpor prema pisanju biografije. Bez razloga. Njegova su sjećanja vrlo čitka, šarmantna i nadasve zanimljiva što i nije čudno jer je Pinter sve do smrti 2008. godine bio živa legenda hrvatskog i ne samo hrvatskog filma. U svom radu koji je trajao šest desetljeća, pred Pinterovu su kameru stali mnogi glumački velikani prošlog stoljeća, od Orsona Wallesa i Franca Nera, do Richarda Burtona i Maxa von Sydowa.

Blijeda sjećanja: autobio filmografija / Tomislav Pinter. - Zagreb: Durieux, 2010. - 335 str. : ilustr.; 21 cm. - 978-953-188-315-3

udk:821.163.42-94; id broj:51426

K:

FILM - POVIJEST - HRVATSKA - 1960/2005. ; FILM - POVIJEST - JUGOSLAVIJA - 1960/1990. ; PINTER - TOMISLAV - SNIMATELJ - 1926. - 2008. - AUTOBIOGRAFIJA

#trilogija

#ntl

173.

#alt

Prokletstvo historije

Zagreb: Školska knjiga, 1984.

886.2-94 TRNSK pro

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

173.

#alt #opis

Prokletstvo historije / Mladen Trnski. - Zagreb: Školska knjiga, 1984. - 322 str. : ilustr.; 25 cm. -

udk:886.2-94; id broj:24143

K:

HRVATSKA PROŠLOST; ROMANSIRANA POVIJEST; HRVATSKA POVIJEST - PRIPOVIJETKE

#trilogija

#ntl

894.5 - Madžarska književnost

174.

#alt

Budimpešta Zagreb : s povratnom kartom

Zagreb: Srednja Europa, 2014.

894.511-94 KISSC bud

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

174.

#alt

Ova je knjiga zbirka eseja i putopisnih crtica profesora mađarske književnosti na Sveučilištu u Zagrebu u prvim godinama nakon što je bio uveden studij mađarskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu.

Autor u četrdesetak kratkih tekstova govori o raznim aspektima hrvatsko-mađarskih kulturnih odnosa, povijesti svakodnevice, kao i odnosima među pojedinim akterima hrvatsko-mađarske suradnje u prošlosti i danas.

Budimpešta Zagreb: s povratnom kartom / Csaba G. Kiss; prevela Kristina Katalinić. - Zagreb: Srednja Europa, 2014. - 222 str.; 21 cm - 978-953-6979-19-4

udk:821.511.141-9; 930.85(497.5); id broj:56711

K:

HRVATSKA : MAĐARSKA - KULTURNE I POVIJESNE VEZE; ZAGREB - KULTURNA POVIJEST

#trilogija

#ntl

9 - Povijest, zemljopis

929 - Biografije

175.

#alt

Acta Keglevichiana : annorum 1322. 1527. : najstarije isprave porodice Keglevića do boja na Muhačkom polju

Zagreb: Porfirogenet, 2010.

929 KLAIĆ act

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

175.

#alt #opis

Acta Keglevichiana: annorum 1322. 1527.: najstarije isprave porodice Keglevića do boja na Muhačkom polju / Vjekoslav Klaić. - Zagreb: Porfirogenet, 2010. - 367 str. : ilustr.; 20 cm. - (Biblioteka Cherca Flvmen ; knj. 2) - 978-953-56198-0-2

udk:929; 94(497.5)"1322/1527"; id broj:48619

K:

HRVATSKA - POVIJEST; PORODICA KEGLEVIĆ; KEGLEVIĆ - PLEMIĆKA OBITELJ - DOKUMENTI

#trilogija

#ntl

176.

#alt

Naše žene : leksikon znamenitih žena Hrvatske od X. do XX. stoljeća

Zagreb: Naklada Jurčić, 2016.

929(031) BORŠI naš

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

176.

#alt #opis

Naše žene: leksikon znamenitih žena Hrvatske od X. do XX. stoljeća / Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman. - Zagreb: Naklada Jurčić, 2016. - 187 str.; 23 cm. - (Biblioteka Novum Organum ; knj. 3) - 9789532450804

udk:03; 92; id broj:60314

K:

ŽENE U POVIJESTI - HRVATSKA - LEKSIKON; HRVATSKA - ZNAMENITE ŽENE

#trilogija

#ntl

177.

#alt

Povijest hrvatskoga grba : hrvatski grb u mijenama hrvatske povijesti od 14. do početka 21. stoljeća

Zagreb: Školska knjiga, 2011.

929.6 PEIĆČ pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

177.

#alt #opis

Povijest hrvatskoga grba: hrvatski grb u mijenama hrvatske povijesti od 14. do početka 21. stoljeća / Dubravka Peić Čaldarović, Nikša Stančić. - Zagreb: Školska knjiga, 2011. - 315 str. : ilustr. u bojama; 29 cm. - 978-953-0-61285-3

udk:929.6(497.5)(091); id broj:51410

K:

GRBOVI - POVIJEST; HRVATSKA - DRŽAVNI SIMBOLI - POVIJEST; HRVATSKA DRŽAVNA HERALDIKA - 20. ST. ; HRVATSKI GRB; PEČATNJAK - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA - 19. ST. ; ZZC

#trilogija

#ntl

178.

#alt

Troplet : najstariji hrvatski simbol

Melbourne: vlast. nakl., 2004.

929.6 ŽITOM tro

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

178.

#alt

Troplet je prastari ukras kojeg nalazimo kod mnogih starih civilizacija, a ova mala brošura vodi nas kroz povijest tog ukrasa na najstarijim spomenicima hrvatske prošlosti.

Troplet: najstariji hrvatski simbol / Ivan Žitomirac. - Melbourne: vlast. nakl., 2004. - 36 str. : ilustr.; 21 cm

udk:929.6; id broj:30523

K:

TROPLET - HRVATSKA; SIMBOLI - HRVATSKI VLADARI; HRVATSKA - VLADARI - SIMBOLI; ZASTAVE - HRVATSKA - POVIJEST; HERALDIKA; GRBOVI - PLETERNA ORNAMENTIKA

#trilogija

#ntl

179.

#alt

Grbovi gradova u Republici Hrvatskoj

Zagreb: Mozaik knjiga, 2009.

929.6(497.5) KEKEZ grb

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

179.

#alt

U uvodnom dijelu knjiga objašnjava pojam i značenje grba i heraldike te pojam grada. U nastavku donosi povijesni pregled heraldike i njezinih pravila te objašnjenje hrvatskih povijesnih grbova, uključujući i grb Republike Hrvatske. U knjizi se nalazi i kratak opis s objašnjenjem svih 127 naselja u Republici Hrvatskoj koji imaju status grada.

Grbovi gradova u Republici Hrvatskoj / [tekst Hrvoje Kekez; pripremio i prilagodio crteže grbova Željko Heimer]. - Zagreb: Mozaik knjiga, 2009. - 80 str. : ilustr. u bojama; 18 cm - 978-953-14-0621-5

udk:929.6(497.5); id broj:43310

K:

GRADOVI - GRBOVI - HRVATSKA; GRBOVI - POVIJEST - HRVATSKA; HERALDIKA - GRBOSLOVLJE - POVIJEST

#trilogija

#ntl

929.5/929.9 - Genealogija. Heraldika. Plemstvo. Titule. Zastave.

180.

#alt

Hrvatski grbovi : geneza simbolika povijest

Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, 2021.

929.5/929.9 BOŽIĆ hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

180.

#alt

Riječ je o znanstvenome djelu koje se u širokom vremenskom i tematskom rasponu bavi nastankom, uporabom i simbolikom niza hrvatskih zemaljskih grbova od 13. do početka 17. stoljeća. Obradba teme oslanja se i nadovezuje na recentna monografska djela o povijesti hrvatskog grbovlja, a znanstveni diskurs na metodološka dostignuća suvremene svjetske heraldike. Djelo stoga ima obilježja sinteze dosadašnjih spoznaja, ali – što je još važnije – uključuje i problematizira respektabilan broj do danas u nacionalnoj historiografiji nepoznatih starijih svjedočanstava o grbovima hrvatskih zemalja i njihovih vladara. U razjašnjavanju brojnih otvorenih pitanja vodilo se računa o razlikama u naravi pojedinih nositelja heraldičkog sadržaja, od kovanog novca i pečata, preko pomorskih karata, putopisa i portulana, crteža, grafika, zidnih oslika i kamenih spomenika, sve do usustavljenih korpusa grbova u specijaliziranom mediju – grbovnicima. Zamišljeni kako kompendij heraldičkog znanja, povijesni su grbovnici istodobno i prvorazredni dokumenti o „slici svijeta“ svojstvenoj njihovim tvorcima i ambijentima u kojima su nastajali. Temu ove knjige čine intrigantnom i aktualnom s jedne strane upravo trajnost davno nastalih heraldičkih motiva, a s druge strane činjenice da su im se značenje i simbolički sadržaj tijekom povijesti mijenjali. Osim na genezu, pozornost dvojice autora usmjerena je stoga i na evoluciju poimanja i „uporabe“ grbova hrvatskih zemalja kao znakova i kao simbola nacionalnog i državnog identiteta, od ranomodernog sve do suvremenog doba. Ukratko, u ovoj knjizi po prvi put se iznose cjelovita i relevantna historiografska i heradlička tumačenja geneze, uporabe i simbolike svih hrvatskih povijesnih grbova i njihovih heraldičkih likova.

Hrvatski grbovi: geneza simbolika povijest / Mate Božić, Stjepan Ćosić. - Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, 2021. - 239 str. : ilustr.; 27 cm. - 978-953-7964-92-4

udk:929; 929.5/.7; id broj:69635

K:

HERALDIKA; GRBOVI - POVIJEST - HRVATSKA

#trilogija

#ntl

930.85 - Kulturna povijest. Povijest civilizacije

181.

#alt

Kulturna historija Hrvatske : ideje ličnosti djela

Zagreb: Epoha, 1964.

930.85 ČRNJAZ kul

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

181.

#alt #opis

Kulturna historija Hrvatske: ideje ličnosti djela / Zvane Črnja. - Zagreb: Epoha, 1964. - 748 str. : ilustr.; 24 cm

udk:930.85; id broj:38390

K:

HRVATSKA - KULTURNA POVIJEST

#trilogija

#ntl

182.

#alt

Gladijadori : povijest svakodnevnog života u Hrvatskoj s pokojom turističkom preporukom

Zagreb: Recider projekt, 2019.

930.85 GLADI gla

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

182.

#alt

Kroz moderan pristup povijesti knjiga nam otkriva bogatstvo turističke ponude Hrvatske, ali i mnoštvo nepoznatih zanimljivosti iz svakodnevnog života na ovim prostorima.

Gladijadori: povijest svakodnevnog života u Hrvatskoj s pokojom turističkom preporukom / Luka Jakopčić ... [et al.]; [zemljovidi Ena Tomljanović]. - Zagreb: Recider projekt, 2019. - 303 str. : ilustr. u bojama, zemljop. crteži; 21 cm. - (Biblioteka Culsperience: Croatia to know; ; knj. 1) - 978-953-48823-0-6

udk:930.85; id broj:66725

K:

KULTURNA BAŠTINA - HRVATSKA; HRVATSKA - DRUŠTVENI ŽIVOT I OBIČAJI - POVIJEST; SVAKODNEVNI ŽIVOT - HRVATSKA - POVIJEST

#trilogija

#ntl

183.

#alt

Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost: svezak IV.: Moderna hrvatska kultura od preporoda do moderne (XIX. stoljeće)

Zagreb:Školska knjiga, 2009.

930.85 HRVAT

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

183.

#alt #opis

Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost: svezak IV.: Moderna hrvatska kultura od preporoda do moderne (XIX. stoljeće) / urednici Josip Bratulić ... [et al.]. - Zagreb:Školska knjiga, 2009. - 874 str. : ilustr., zemljop. crteži, faks. (pretežno u bojama), note. - 978-953-0-61299-0 (Š

udk:930.85; id broj:44953

K:

HRVATSKA - KULTURNA POVIJEST - 19. ST. - ZBORNIK

#trilogija

#ntl

184.

#alt

Hrvatska i Europa : kultura, znanost i umjetnost : sv. 2 : srednji vijek i renesansa (XIII XVI. stoljeće)

Zagreb: Školska knjiga, 2000.

930.85 HRVAT 2

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

184.

#alt #opis

Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost: sv. 2: srednji vijek i renesansa (XIII XVI. stoljeće) / uredio Eduard Hercigonja. - Zagreb: Školska knjiga, 2000. - 885 str. : ilustr.; 31 cdm. - 953-0-61521-3

udk:930.85; id broj:12042

K:

KULTURA - HRVATSKA; KULTURNA POVIJEST

#trilogija

#ntl

185.

#alt

Hrvatska i Europa : kultura, znanost i umjetnost : svezak I. : srednji vijek (VII XII. stoljeće) : rano doba hrvatske kulture.

Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1997.

930.85 HRVAT sv. 1

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

185.

#alt #opis

Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost: svezak I.: srednji vijek (VII XII. stoljeće): rano doba hrvatske kulture. - Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1997. - 632 str. : ilustr.; 31 cm (HAZU. Europski projekt.) - 953-174-074-5

udk:930.85; id broj:6929

K:

KULTURA - HRVATSKA; KULTURNA POVIJEST

#trilogija

#ntl

186.

#alt

Boristenu u pohode : helenske i indijske šetnje i teme : misli i pogledi

Zagreb: Matica hrvatska, 2008.

930.85 KATIČ bor

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

186.

#alt

U temeljima putopisnih i kulturno-povijesnih tekstova Radoslava Katičića o Grčkoj i Indiji leže, kako ih sam autor naziva, nestručna razmišljanja o značenju povijesti. Autorova povijesna svijest o značenju razlika i dodira između dviju kultura i njihova suočavanja, oprimjerena je brojnim, stilski izrazito obojenim refleksijama o fenomenima na koje autor nailazi na svojim putovanjima i u šetnjama, kako kroz stvarne prirodne i zemljopisne predjele tako i kroz mitska, povijesna i književna mjesta koja pripadaju duhovnomu nasljeđu dviju civilizacija.

Boristenu u pohode: helenske i indijske šetnje i teme: misli i pogledi / Radoslav Katičić. - Zagreb: Matica hrvatska, 2008. - 317 str.; 21 cm. - (Biblioteka Putopisna proza ; knj. 2) - 978-953-150-859-9

udk:830.85; id broj:42478

K:

AKROPOLA; DELOS; GRČKA - KULTURNA POVIJEST - ANTIKA; GRČKA - POVIJEST - ANTIKA; GRČKA KOLONIZACIJA; INDIJA - HRVATSKA KNJIŽEVNOST; INDIJA - KULTURNA POVIJEST - ANTIKA; OLIMPIJA - OLIMPIJSKE IGRE; SVETIŠTE - ARTEMIDA - DEMETRA

#trilogija

#ntl

187.

#alt

Iz galantnog stoljeća : (kulturnohistorijski fragmenti)

Zagreb: ˝Dora Krupićeva˝, 2008.

930.85 MATAS izg

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

187.

#alt #opis

Iz galantnog stoljeća: (kulturnohistorijski fragmenti) / Josip Matasović; priredila Teodora Shek Brnardić. - 2. prošireno izd. - Zagreb: ˝Dora Krupićeva˝, 2008. - 249 str. : ilustr.; 18 cm. - (Biblioteka Zvekir) - 978-953-6628-40-7

udk:930.85; id broj:38799

K:

HRVATSKA - KULTURNA POVIJEST - 17. - 18. ST.

#trilogija

#ntl

188.

#alt

Od Oktobra do otpora : mit o sovjetsko jugoslavenskome bratstvu u Hrvatskoj i Rusiji kroz književnost, karikaturu i film (1917.–1991.)

Zaprešić: Fraktura, 2018.

930.85 PERUŠ odo

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

188.

#alt

Još od Krležinog Izleta u Rusiju, relevantnog u europskim razmjerima, sve do potresnih 7000 dana u Sibiru Karla Štajnera, Rusija je bila važna tema hrvatskih pisaca 20. stoljeća. Ruska je kultura nedvojbeno imala snažan utjecaj na našu u vremenskom rasponu od 1917. do kraja 20. stoljeća, a knjiga Od Oktobra do otpora hrvatske rusistice Ivane Peruško Vindakijević donosi novi pogled na ovaj dvojaki odnos.

Od Oktobra do otpora: mit o sovjetsko jugoslavenskome bratstvu u Hrvatskoj i Rusiji kroz književnost, karikaturu i film (1917.–1991.) / Ivana Peruško Vindakijević. - Zaprešić: Fraktura, 2018. - 380 str. : ilustr. (pretežno u bojama); 24 cm. - (Biblioteka Platforma ; knj. 66) - 978-953-266-969-5

udk:930.85:82.09; id broj:63855

K:

SOCIJALIZAM U KNJIŽEVNOSTI; JUGOSLAVIJA - SSSR - ODNOSI; JUGOSLAVIJA - KULTURNA POVIJEST; RUSKA KNJIŽEVNOST - HRVATSKA KNJIŽEVNOST - KOMPARATIVNE STUDIJE; RUSIJA - JUGOSLAVIJA - KULTURA; SOCIJALIZAM - UMJETNOST; ŠTAJNER, KARLO

#trilogija

#ntl

189.

#alt

Ilirizam prije ilirizma

Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 2008.

930.85(497.5) BLAŽE ili

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

189.

930.85(497.5) BLAŽE ili
#alt

˝Pripremajući svoju prethodnu knjigu Vitezovićeva Hrvatska između stvarnosti i utopije, uvidjela sam da je, izuzev suvremenih političkih i kulturnih praksi, na formiranje kompleksne Vitezovićeve ideološke koncepcije morala utjecati i neka starija intelektualna tradicija, tragovi koji su se nazirali u dubljim slojevima njegova diskursa. Stoga sam odlučila upustiti se u istraživanje diskurzivne i, općenito, kulturne ˝pretpovijesti˝ Vitezovićeva pankroatizma. Očekivano, trag je vodio do kasnoga humanizma, iz čijega je kreativnog ozračja, uz ostale, kudikamo poznatije europske nacionalne ideologeme poput teutonizma i sarmatizma, izrastao i njihov (južno)slavenski pandan - ilirizam.˝

Ilirizam prije ilirizma / Zrinka Blažević. - Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 2008. - 399 str. : ilustr.; 24 cm. - (Biblioteka Dialogica Europea) - 953-212-299-2

udk:930.85(497.5); id broj:37277

K:

ILIRIZAM - STUDIJA; HRVATSKA - KULTURNA POVIJEST - 17. ST. ; ŠIŽGORIĆ, JURAJ; PRIBOJEVIĆ, VINKO; ORBINI, MAVRO; ZMAJEVIĆ, ANDRIJA; RATTKAY, JURAJ; VITEZOVIĆ, PAVAO RITTER; BRANKOVIĆ, ĐORĐE; BOHORIČ, ADAM; OHMUČEVIĆ, PETAR; GLAVINIĆ, FRANJO; RUSIĆ, MARTIN; MRNAVIĆ, IVAN TOMKO; PAŠTRIĆ, JERONIM

#trilogija

#ntl

190.

#alt

Iz riznice hrvatske povijesti i kulture

Zagreb: Školska knjiga, 1996.

930.85(497.5) MIJAT izr

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

190.

#alt #opis

Iz riznice hrvatske povijesti i kulture / Anđelko Mijatović. - Zagreb: Školska knjiga, 1996. - 560 str. : ilustr.; 24 cm. - 953-0-61340-7

udk:930.85(497.5); id broj:5495

K:

DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA; HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI; HRVATSKA - POVIJEST; ILIRSKA ČITAONICA; KALNIK; KIŠPATIĆ - MIJO; KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA; KRIŽEVAČKA BISKUPIJA; KRIŽEVCI; MARKOVIĆ - FRANJO (1845. - 1914. ); NEMČIĆ - ANTUN (1813. - 1849. ); RUBIDO - ERDOEDY - SIDONIJA (1819 - 1884); SMIČIKLAS - TADE (1843. - 1914. ); SVETI MARKO KRIŽEVČANIN; VUKOTINOVIĆ - LJUDEVIT (1813. - 1893. ); KRIŽEVAČKA KAPETANIJA; KRIŽEVAČKA PUKOVNIJA

#trilogija

#ntl

191.

#alt

Hrvatska Italija : stoljetne veze : povijest, književnost, likovne umjetnosti = Croazia Italia : i rapporti nei secoli: storia, letteratura, arti figurative

Zagreb: Društvo hrvatskih književnika, 1997.

930.85=50 HRVAT

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

191.

#alt #opis

Hrvatska Italija: stoljetne veze: povijest, književnost, likovne umjetnosti = Croazia Italia: i rapporti nei secoli: storia, letteratura, arti figurative / priredila Natka Badurina. - Zagreb: Društvo hrvatskih književnika, 1997. - 526 str. : ilustr.; 23 cm (Most/The Bridge. The Relations Library. Bilingual Edition 1/1997.)

udk:930.85:82.091; id broj:7083

K:

HRVATSKA - KNJIŽEVNOST; HRVATSKA - POVIJEST; ITALIJA; KLASICIZAM; KRŠĆANSTVO; MLEČANI; VENECIJA; TALIJANSKA UMJETNOST

#trilogija

#ntl

94 - Povijest srednjeg i novog vijeka

192.

#alt

Povijest Europe : od prapovijesti do 21. stoljeća

Varaždin: Stanek, 2020.

94 BLACK pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

192.

#alt

Europska povijest je nasilna, dramatična i iznimno kontradiktorna. Kontinent je svjedočio razornim bitkama, usponu i padu carstava, neuračunljivim vladarima i religijskim ratovima, ali i kulturnim buđenjima, sjajnim izumima i postignućima, i ideološkim pokretima koji su promijenili svijet. Autor Jeremy Black kreće na putovanje kroz golema prostranstva europske povijesti, istražujući događaje tako različite kao pad Rimskog Carstva, širenje Crne smrti i Francuska revolucija. Okuplja raznolike niti povijesti u jasnom i konciznom narativu, od rađanja minojske civilizacije do tragedije dva svjetska rata.

Povijest Europe: od prapovijesti do 21. stoljeća / Jeremy Black; [prijevod s engleskog Nebojša Buđanovac]. - Varaždin: Stanek, 2020. - 288 str. : ilustr., zemljop. crteži; 28 cm - 978-953-8130-19-9

udk:94(4); id broj:68155

K:

EUROPA - POVIJEST; HRVATSKA - POVIJEST

#trilogija

#ntl

193.

#alt

Povijest svijeta : ilustrirana ; urednica Ivanka Borovac ; preveo s engleskoga Damir Biličić.

Zagreb: Mozaik knjiga, 2005.

94 POVIJ

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

193.

#alt #opis

Povijest svijeta: ilustrirana ; urednica Ivanka Borovac ; preveo s engleskoga Damir Biličić. - novo, prošir. izd. - Zagreb: Mozaik knjiga, 2005. - 400 str. : ilustr.; 28 cm. - 953-196-543-9

udk:94; id broj:28510

K:

HRVATSKA - POVIJEST; NACIONALIZAM; OTKRIĆA; POVIJEST CIVILIZACIJA; POVIJEST SVIJETA; VLADARI - SVIJET; VELIKA CARSTVA; STARI SVIJET; VJERSKI SVJETOVI; OSVAJAČI; SVIJET U RATU

#trilogija

#ntl

194.

#alt

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : knjiga 311

Zagreb: JAZU, 1957.

94 RADJU knj.311

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

194.

#alt #opis

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: knjiga 311 / urednik Grga Novak. - Zagreb: JAZU, 1957. - 477 str. : ilustr.; 24 cm (Odjel za filozofiju i društvene nauke ; knj. VII)

udk:94(08); 05; id broj:55843

K:

VLAČIĆ, MATIJA; BREČEVO; POVIJEST - KRALJEVINA JUGOSLAVIJA; POVIJEST - JUGOSLAVIJA; POVIJEST - HRVATSKA - KNEZ BORNA

#trilogija

#ntl

195.

#alt

Jadranski dragulji : povijesni dokumenti o Dževheru Sikilliju (Blažu Vodopiću), osnivaču Kaira i sveučilišta El Ezher i o drugim Slavenima u muslimanskom svijetu i muslimanima u Hrvatskoj

Zagreb: Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, 2015.

94(3/9) OMERB jad

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

195.

#alt

Autor se bavi neistraženim zanimljivim povijesnim vezama i odnosima Hrvata i drugih Slavena sa muslimanima u muslimanskom svijetu i muslimanima u Hrvatskoj. istražuje i prilično nepoznat i misteriozan život i podrijetlo Dževhera Sikilije (Blaža Vodopića), osnivača Kaira i sveučilišta El-Ezher koji je najvjerojatnije hrvatskog podrijetla.

Jadranski dragulji: povijesni dokumenti o Dževheru Sikilliju (Blažu Vodopiću), osnivaču Kaira i sveučilišta El Ezher i o drugim Slavenima u muslimanskom svijetu i muslimanima u Hrvatskoj / Ševko Omerbašić. - Zagreb: Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, 2015. - 367 str. : ilustr. u bojama; 25 cm - 978-953-6330-43-0

udk:94(3/9):929; id broj:59765

K:

DŽEVHER SIKILLI; EL - EZHER - SVEUČILIŠTE; VODOPIĆ, BLAŽ; ISLAM - POVIJEST; MUSLIMANI - HRVATSKA

#trilogija

#ntl

94(497.5) - Povijest Hrvatske

196.

#alt

Hrvatstvo i katolička kulturna obnova : članci i studije

Zagreb: Glas Koncila, 2011.

94(497.5) ANDRI hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

196.

#alt #opis

Hrvatstvo i katolička kulturna obnova: članci i studije / Josip Andrić; [priredio i predgovor napisao Vladimir Lončarević]. - Zagreb: Glas Koncila, 2011. - 327 str.; 18 cm. - (Biblioteka Hrvatska katolička baština 20. stoljeća ; knj. 18) - 978-953-241-319-9

udk:94(497.5)"1527/1918"; id broj:53417

K:

ANDRIĆ - JOSIP; KNJIŽEVNIK; HRVATSKI KATOLIČKI POKRET; KATOLICIZAM - HRVATSKA KNJIŽEVNOST; KNJIŽEVNA KRITIKA; HRVATSKA - POLITIČKA POVIJEST - 1868. - 1918. ; HRVATSKA - POLITIČKA POVIJEST - 1918. - 1941.

#trilogija

#ntl

197.

#alt

Pregled hrvatske povijesti

Split: Orbis, 1994.

94(497.5) ANTOLJ pre

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

197.

#alt #opis

Pregled hrvatske povijesti / Stjepan Antoljak. - 2. dop. izd. - Split: Orbis, 1994. - 248 str.,(40) str. s tablama; 23 cm. - 953-6044-01-3

udk:94(497.5); id broj:6180

K:

HRVATSKA - POVIJEST

#trilogija

#ntl

198.

#alt

Hrvatska moderna povijest

Zagreb: Golden marketing, 1999.

94(497.5) BILAN hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

198.

#alt #opis

Hrvatska moderna povijest / Dušan Bilandžić. - Zagreb: Golden marketing, 1999. - 836 str.; 24 cm. - 953-6168-50-2

udk:94(497.5):32; id broj:9341

K:

DOMOVINSKI RAT; DRUGI SVJETSKI RAT; HRVATSKA - POVIJEST; JUGOSLAVIJA; KRALJEVINA SHS; SAMOSTALNA HRVATSKA

#trilogija

#ntl

199.

#alt

Hrvatska povijest srednjeg vijeka

Zagreb: Školska knjiga, 2006.

94(497.5) BUDAK hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

199.

#alt

Knjiga okuplja građu za novi studijski program preddiplomskog studija povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i predstavlja spoj dviju knjiga koje su autori ranije napisali.

Hrvatska povijest srednjeg vijeka / Neven Budak, Tomislav Raukar. - Zagreb: Školska knjiga, 2006. - 448 str. : ilustr.; 24 cm - 953-0-30713-6

udk:94(497.5); id broj:32016

K:

HRVATSKA - POVIJEST - UDŽBENIK; SREDNJI VIJEK - POVIJEST - HRVATSKA

#trilogija

#ntl

200.

#alt

Hrvatska i Slavonija u ranome novom vijeku

Zagreb: Lekyam international: Barbat, 2007.

94(497.5) BUDAK hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

200.

#alt #opis

Hrvatska i Slavonija u ranome novom vijeku / Neven Budak; kartografija Ivan Jurković. - Zagreb: Lekyam international: Barbat, 2007. - 250 str. : ilustr.; 25 cm. - (Biblioteka Hrvatska povijest. Hrvatska povijest u ranome novom vijeku ; sv.1) - 953-7534-01-1

udk:94(497.5); id broj:37743

K:

HRVATSKA - POVIJEST - SREDNJI VIJEK

#trilogija

#ntl

str:Untitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz