Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 14

Tražili ste: u predmetnici HRVATSKA - BAROK; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 14

Tražili ste: u predmetnici HRVATSKA - BAROK; grupirano po signaturi

ispis

0 - Općenito

003 - Pismo. Znakovi. Simboli

1.

#alt

Hrvatska pisana kultura : izbor djela pisanih latinicom, glagoljicom i ćirilicom od VIII. do XXI. stoljeća

Križevci: VEDA, 2005.

003 BRATU hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

1.

#alt

Knjiga prikazuje dugu i plodnu tradiciju hrvatske pisane baštine od prvih kamenih odlomaka prema našim danima. Prvi svezak obuhvaća građu od 8. do 17. st., drugi od 18. do 21. stoljeća, treći od 8. do 21. Iz recenzija: ( ... Knjiga je napisana s iznimno dobrim poznavanjem temeljne faktografije . Rezultat je čitko i zanimljivo djelo i pouzdan priručnik rezultat je nastojanja da se pregledno i na jednom mjestu predstave najznačajniji tragovi hrvatske pisane kulture u povijesnoj vertikali u rasponu od trinaest stoljeća . Namijenjena je raznolikoj publici: intelektualcima, studentima, akademskoj zajednici u najširem smislu riječi. ), prof. dr. sc. Marko Samardžija, prof. dr. sc. Krešimir Nemec, dr. sc. Milan Mihaljević.

Hrvatska pisana kultura: izbor djela pisanih latinicom, glagoljicom i ćirilicom od VIII. do XXI. stoljeća / Josip Bratulić i Stjepan Damjanović. - Križevci: VEDA, 2005. - 3 sv. (359; 270; 285 str.) : ilustr.; 29 cm. - 953-96657-3-7

udk:003; ZZC; id broj:28590

K:

GLAGOLJICA; HRVATSKA PISMENOST; HRVATSKA - JEZIČNA POVIJEST; HRVATSKA JEZIKOSLOVNA KULTURNA BAŠTINA; GLAGOLJSKI RUKOPISI; GLAGOLJAŠI; GLAGOLJSKI SPOMENICI; HRVATSKI GLAGOLJSKI SPOMENICI; INKUNABULE; HRVATSKA PISANA KULTURA; RAZVOJ HRVATSKOG JEZIKA 16. - 17. STOLJEĆE; HRVATSKO TISKARSTVO; BAROKNI SLAVIZAM; HRVATSKA - SREDNJI VIJEK; HRVATSKA - HUMANIZAM I RENESANSA; HRVATSKA - BAROK; HRVATSKA - PISANA KULTURA; HRVATSKA KNJIŽEVNOST - POVIJEST; HRVATSKA KNJIŽEVNOST - RAZVOJ; PISANI SPOMENICI - HRVATSKA; ZZC

#trilogija

#ntl

7 - Umjetnost, glazba, sport

7.0 - Umjetnost općenito

2.

#alt

Između gotike i baroka <elektronička građa> : umjetnost kontinentalnog dijela Hrvatske od oko 1500. do oko 1700.

Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2011.

7.0(0.034) HORVA izm

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

2.

#alt #opis

Između gotike i baroka <elektronička građa>: umjetnost kontinentalnog dijela Hrvatske od oko 1500. do oko 1700. / Anđela Horvat; [prijevod na njemački Doris Baričević ; izrada registara Đurđica Cvitanović]. - Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2011. - 1 optički disk : ilustr.; 12 cm. - (Biblioteka digitalnih izdanja DPUH. Antologijska djela hrvatske povijesti umjetnosti ; 1) - 978-953-6089-22-2

udk:7.0(091)(0.034); id broj:54466

K:

BAROK - HRVATSKA UMJETNOST; GOTIKA - HRVATSKA UMJETNOST; RENESANSA - HRVATSKA UMJETNOST; ELEKTRONIČKA KNJIGA

#trilogija

#ntl

3.

#alt

Studije iz povijesti umjetnosti renesanse i baroka [Elektronička građa]

Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2014.

7.0(086.82) STUDI

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

3.

#alt

CD-e sadrži tekstove iz različite stručne periodike s (uglavnom) tematikom hrvatske barokne i renesansne arhitekture.

Studije iz povijesti umjetnosti renesanse i baroka [Elektronička građa] / Vladimir Marković. - Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2014. - 1 optički disk (CD-ROM) : ilustr.; 12 cm. - (CD-ROM. Biblioteka digitalnih izdanja DPUH. Povijesnoumjetničke studije ; 2) - 978-953-6089-32-1

udk:7.034(497.5); id broj:62862

K:

CRKVA SV. BLAŽA - VODNJAN; GRAFIKE - DUBROVNIK; POVIJEST UMJETNOSTI; RENESANSA - UMJETNOST; ARHITEKTURA - HRVATSKA; CRKVA SV. EUFEMIJE - ROVINJ; ZIDNE SLIKE - DUBROVNIK - 17. - 18. ST. ; BAROK - HRVATSKA UMJETNOST; CRKVE - HRVATSKA - 17. - 18. ST. ; ŠTAFELAJNO SLIKARSTVO - DUBROVNIK

#trilogija

#ntl

72 - Arhitektura

4.

#alt

Barokna sakralna arhitektura Đakovačko osječke nadbiskupije

Zagreb: ArTresor naklada: Institut za povijest umjetnosti, 2018.

72 TURKA bar

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

4.

#alt

Cilj istraživanja koje je prethodilo ovoj knjizi bio je istražiti uvjete i načine prihvaćanja baroknog stila na području istočne Hrvatske, odnosno teritorija koji je danas pod crkvenom nadležnošću Đakovačko-osječke nadbiskupije. Budući da tamošnja sakralna arhitektura prve polovine 18. stoljeća pokazuje tipološke i oblikovne razlike u odnosu na istovremenu arhitekturu na drugim područjima kontinentalne Hrvatske, namjera je bila utvrditi ishodišta novog stila.

Knjiga interpretira narudžbu, povijest gradnje, tipologiju i stil gotovo trideset baroknih crkava zbog čega će čitatelji doznati mnogo o jednom važnom, a donedavna zanemarenom segmentu naše povijesne, kulturne i graditeljske baštine.

Barokna sakralna arhitektura Đakovačko osječke nadbiskupije / Margareta Turkalj Podmanicki; [fotografije Paolo Mofardin]. - Zagreb: ArTresor naklada: Institut za povijest umjetnosti, 2018. - 319 str. : ilustr. u bojama; 30 cm. - (Arhitekton ; knj. 2. Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti ; knj. 52) - 978-953-8012-33-4

udk:72; id broj:66147

K:

BAROK - ARHITEKTURA - ĐAKOVAČKO - OSJEČKA NADBISKUPIJA; SAKRALNA ARHITEKTURA - BAROK - HRVATSKA

#trilogija

#ntl

73 - Kiparstvo i srodne umjetnosti

5.

#alt

Barokno kiparstvo sjeverne Hrvatske

Zagreb: Školska knjiga: Institut za povijest umjetnosti, 2008.

73 BARIČ bar

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

5.

#alt #opis

Barokno kiparstvo sjeverne Hrvatske / Doris Baričević; [fotografije Milan Drmić ... et al.] ; prijevod sažetka Doris Baričević. - Zagreb: Školska knjiga: Institut za povijest umjetnosti, 2008. - 488 str. : ilustr. u bojama; 31 cm. - (Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti ; 30) - 978-953-0-61279-2

udk:73(497.5):ZZC; id broj:39814

K:

BAROK - KIPARSTVO; KIPARSTVO - BAROK; ALTENBACH, IVAN JAKOB (KIPAR); ACKERMANN, HANS LUDWIG (KIPAR); BAROKNO KIPARSTVO - SJEVERNA HRVATSKA; PITTNER, IVAN (KIPAR); ROSEMBERGER, IVAN ADAM (KIPAR); HOHENBURGER, IGNACIJE (KIPAR); KIPARSTVO - BAROK - ZAGREB; KAUTZ, CLAUDIUS (KIPAR); WEINACHT, JOSIP (KIPAR); GERUB, JOSIP (KIPAR); BAROK - KIPARSTVO; KIPARSTVO - BAROK; ALTENBACH, IVAN JAKOB (KIPAR); ACKERMANN, HANS LUDWIG (KIPAR); BAROKNO KIPARSTVO - SJEVERNA HRVATSKA; PITTNER, IVAN (KIPAR); ROSEMBERGER, IVAN ADAM (KIPAR); HOHENBURGER, IGNACIJE (KIPAR); KIPARSTVO - BAROK - ZAGREB; KAUTZ, CLAUDIUS (KIPAR); WEINACHT, JOSIP (KIPAR); GERUB, JOSIP (KIPAR); KRIŽEVCI; ZZC; SVETI PETAR ČVRSTEC

#trilogija

#ntl

75 - Slikarstvo

6.

#alt

Ivan Krstitelj Ranger

Zagreb: INA, 2004.

75 RANGE iva

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

6.

#alt

Monografija posvećena majstoru slikanja na žbuci Ivanu Krstitelju Rangeru koji pripada najznačajnijim slikarima hrvatskog baroka. Na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku detaljno su predstavljeni sakralni objekti s djelima Rangera, a tu su i njegovi životopisi te katalog njegovih djela.

Njegov rad nalazi se i u Zavjetnoj kapeli Marije Koruške u Križevcima.

Ivan Krstitelj Ranger / Ivo Pervan, Marija Mirković. - Zagreb: INA, 2004. - 267 str. : ilustr. u bojama; 34 cm - 953-7049-19-1

udk:75; id broj:31120

K:

ZIDNO SLIKARSTVO - HRVATSKA - 18. ST. ; RANGER, IVAN; SLIKARSTVO - HRVATSKI BAROK

#trilogija

#ntl

8 - Znanost o jeziku i književnost

82(091) - Povijest književnosti

7.

#alt

Pjesnikinje starog Dubrovnika : od sredine XVI do svršetka XVIII stoljeća u kulturnoj sredini svoga vremena

Zagreb: JAZU, Odjel za suvremenu književnost, 1970.

82(091) MARKO pje

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

7.

#alt #opis

Pjesnikinje starog Dubrovnika: od sredine XVI do svršetka XVIII stoljeća u kulturnoj sredini svoga vremena / Zdenka Marković. - Zagreb: JAZU, Odjel za suvremenu književnost, 1970. - 408 str., LIX str. s tablama : ilustr.; 21 cm

udk:821.163.42-1(091); id broj:37773

K:

KNJIŽEVNI ESEJI; ESEJ; ZUZORIĆ,C. - STR. 57 - 111; HRVATSKA KNJIŽEVNOST - POEZIJA; POEZIJA - DUBROVNIK - 16. - 18. ST. ; KNJIŽEVNOST - RENESANSA; KNJIŽEVNOST - BAROK; BUNIĆ - JULIJA; BUNIĆ - NADA; ZUZORIĆ - CVIJETA; DIMITROVIĆ - MARIJA; BOGAŠINOVIĆ - LUKRECIJA; BOŠKOVIĆ - ANICA; DUBROVNIK - ŽENSKI DUMANSKI MANASTIRI

#trilogija

#ntl

8.

#alt

Poetika manirizma

Zagreb: "August Cesarec", 1988.

82(091) PAVLI poe

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

8.

#alt

Knjiga je nastala kao posljedica autorova književnom poviješću i zanimanja za hrvatski književni barok. Analizirani su pojedini elementi djela Držića, Hektorovića, Zoranića i Vetranovića te uloga baroka i manirizma u njihovim djelima.

Poetika manirizma / Pavao Pavličić. - Zagreb: "August Cesarec", 1988. - 261 str.; 20 cm. - (Kritika-kultura-komunikacija)

udk:82(091); id broj:37729

K:

BAROK - HRVATSKA KNJIŽEVNOST; MANIRIZAM - HRVATSKA KNJIŽEVNOST

#trilogija

#ntl

82.09 - Književna kritika. Prikazi

9.

#alt

Stari pisci hrvatski i njihove poetike

Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2007.

82.09 FALIŠ sta

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

9.

#alt #opis

Stari pisci hrvatski i njihove poetike / Dunja Fališevac. - 2, prošireno izd. - Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2007. - 335 str.; 24 cm. - 953-169-156-7

udk:821.163.42.09"04/17"; id broj:35948

K:

HRVATSKA KNJIŽEVNOST - 11. - 18. ST. ; MARULIĆ, MARKO; KATANČIĆ, MATIJA PETAR; GUNDULIĆ, IVAN; ZORANIĆ, PETAR; VETRANOVIĆ, MAVRO; KAČIĆ MIOŠIĆ, ANDRIJA; RELJKOVIĆ, MATIJA ANTUN; LUCIĆ, HANIBAL; CRKVENA PRIKAZANJA; POKLAD I KORIZMA - MARULIĆ,M. ; PILIGRIN - VETRANOVIĆ, M. ; BUNIĆ, JAKOV; PLANINE - ZORANIĆ, P. ; CONCETTO - BAROK; OSMAN - GUNDULIĆ, I. ; JESENSKI PLODOVI - KATANČIĆ, M. P.

#trilogija

#ntl

10.

#alt

Od ljubavi do nostalgije : ogledi o hrvatskoj književnosti

Zagreb: Matica hrvatska, 2015.

82.09 LACHM odlj

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

10.

#alt #opis

Od ljubavi do nostalgije: ogledi o hrvatskoj književnosti / Renate Lachmann; s njemačkoga preveo Davor Beganović. - Zagreb: Matica hrvatska, 2015. - 523 str.; 20 cm. - (Biblioteka Inozemni kroatisti. Novi niz ; knj. 1) - 978-953-150-994-7(tv

udk:821.163.42.09; id broj:58080

K:

UGREŠIĆ, DUBRAVKA; BUNIĆ - IVAN; ANDRIĆ, IVO; BOGDANOVIĆ, BOGDAN; BAROK - HRVATSKA KNJIŽEVNOST; DUBROVNIK - HRVATSKA KNJIŽEVNOST; TRIBUSON, GORAN; KNJIŽEVNOST - HRVATSKA - DUBROVNIK

#trilogija

#ntl

11.

#alt

Poj željno! : iskazivanje i poimanje emocija u hrvatskoj pisanoj kulturi srednjega i ranoga novoga vijeka

Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2012.

82.09 POJŽE

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

11.

#alt

Zbornik radova u kojem je prikupljeno devet jezikoslovnih i književnoznanstvenih tekstova posvećenih iskazivanju i poimanju emocija u hrvatskoj pisanoj kulturi u rasponu od srednjeg vijeka do 18. stoljeća. Svaki od autora iz različite perspektive promatra i proučava emocije, te ih istražuje u hrvatskom, crkvenoslavenskom i i latinskom korpusu. Slijedom toga, svaki članak ima svoju bibliografiju. Zastupljeni autori: Tijmen Pronk, Vida Vukoja, Kristina Štrkalj Despot, Josip Vučković, Sanja Perić Gavrančić, Amir Kapetanović, Davor Dukić, Neven Jovanović, Milovan Tatarin.

Poj željno!: iskazivanje i poimanje emocija u hrvatskoj pisanoj kulturi srednjega i ranoga novoga vijeka / urednik Amir Kapetanović. - Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2012. - IX, 323 str. : ilustr.; 23 cm. - (Biblioteka Znanstveni zbornici ; knj. 4) - 953-6637-66-9

udk:82.09; id broj:55888

K:

CRKVENA PRIKAZANJA - HRVATSKA KNJIŽEVNOST; EMOCIJE - HRVATSKA KNJIŽEVNOST - NOVI VIJEK; EMOCIJE - HRVATSKI JEZIK - NOVI VIJEK; EMOCIJE - KNJIŽEVNE TEME I MOTIVI; HRVATSKA EPSKA POEZIJA - BAROK; HRVATSKA POEZIJA - SREDNJI VIJEK; HRVATSKI JEZIK - ETIMOLOGIJA; KULTURA, PISANA - POVIJEST - IZRAŽAVANJE EMOCIJA; MARULIĆ, MARKO, 1450 - 1524; PASKALIĆ, LUDOVIK, CA 1500 - 1551

#trilogija

#ntl

Z - Zavičajna zbirka Crisiensia

ZZC - Zavičajna zbirka "Crisiensia"

12.

#alt

Križevački kipar Stjepan Szever(in) najznačajniji predstavnik pokrajinskog baroka u sjevernoj Hrvatskoj [Likovna galer?a Gradskog muzeja Križevci, 22. 7. – 4. 9. 2021.]

Križevci: Gradski muzej Križevci, 2021.

ZZC KRIŽE

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

12.

#alt #opis

Križevački kipar Stjepan Szever(in) najznačajniji predstavnik pokrajinskog baroka u sjevernoj Hrvatskoj [Likovna galer?a Gradskog muzeja Križevci, 22. 7. – 4. 9. 2021.] / [autori tekstova Zdenko Balog ... [et al.]; fotografije Zdenko Bal - Križevci: Gradski muzej Križevci, 2021. - 96 str. : ilustr.; 24 cm. - 9789538291159

udk:73; id broj:70387

K:

ZZC; KRIŽEVCI; BAROKNO KIPARSTVO - HRVATSKA; SEVER - STJEPAN - KIPAR; SAKRALNA UMJETNOST - HRVATSKA

#trilogija

#ntl

13.

#alt

Projekt Od svagdana do blagdana može samo djelomično popuniti prazninu u poznavanju hrvatskog baroka u srednjoeuropskom kontekstu; njemu naime nije cilj da ocrta kronološki i stilsko-morfoloski njegov razvoj između, otprilike, 1600. i 1800. godine, već da muzeološkim metodama i sredstvima rekonstruira pojedine segmente kulturnih i socijalnih milieua koji u naznačenom razdoblju jasno pokazuju neke specifičnosti, ali i međusobnu povezanost hrvatskog i europskog duhovnog prostora.

Sudbinu baroka u Hrvatskoj određuje, između ostalog, posebni geopolitički i geocivilizacijski položaj hrvatskih zemalja u 17. i 18. stoljeću. U razdoblju između renesanse i klasicizma na hrvatskom tlu prelamaju se dva politička i civilizacijska entiteta: Mediteran i Srednja Europa. Međutim, pored tih dominirajućih kulturnih zona postoje i sekundarni kulturni krugovi koji uzajamno pojačavaju ili oslabljuju utjecaje: panonski, subalpski, bizantski i islamski.

Od svagdana do blagdana = From everyday to holidays: barok u Hrvatskoj = baroque in Croatia: [kultura življenja u 17. i 18. stoljeću u Hrvatskoj = cultural life of 17th and 18th century in Croatia]: Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 25. - Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt; 1993 (Zagreb: Kerschoffset). - 463 str. : ilustr. (djelomice u bojama); 30 cm. - 86-7459-017-9

udk:7.0; 7.034.7; 930.85; id broj:71056

K:

HRVATSKA - BAROK; BAROK; UMJETNOST; ZZC; ZAKMARDI - IVAN

#trilogija

#ntl

14.

#alt

Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin : 21 = Papers of the Institute for Scientific Research Work in Varaždin : 21

Zagreb ; Varaždin: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2013.

ZZC RADOV-2

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

14.

#alt #opis

Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin: 21 = Papers of the Institute for Scientific Research Work in Varaždin: 21 / [glavni i odgovorni urednik Miroslav Šicel]. - Zagreb; Varaždin: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2013. - 284 str. : ilustr. u bojama; 24 cm (Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin ; 21) - 0352-9509

udk:08; 78(497.5); id broj:55171

K:

VARAŽDINSKE BAROKNE VEČERI - DISKOGRAFIJA; STARA GLAZBA; BAROKNA GLAZBA; VARAŽDINSKE BAROKNE VEČERI - KLUB MECENA; HRVATSKA GLAZBENA BAŠTINA

#trilogija

#ntlUntitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz