Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 8

Tražili ste: u predmetnici HERALDIKA; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 8

Tražili ste: u predmetnici HERALDIKA; grupirano po signaturi

ispis

0 - Općenito

03 - Opće enciklopedije. Leksikoni. Priručnici

1.

#alt

The World Book Encyclopedia : H : Volume 9.

London: World Book International, 1994.

03=20 THEWO sv. 9

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

1.

#alt #opis

The World Book Encyclopedia: H: Volume 9. - London: World Book International, 1994. - 418 str. : ilustr.; 26 cm. - 0-7166-6694-4

udk:03=20; id broj:5550

K:

HENDIKEPIRANE OSOBE; HERALDIKA; LJUDSKO TIJELO

#trilogija

#ntl

1 - Humanistićke znanosti

17 - Etika. Moral

2.

#alt

Kulturna zoologija : što je životinja čovjeku i što je čovjek životinji

Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2009.

17 VISKO kul

K: /B:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

2.

#alt

Kulturna zoologija čitalački je zalogaj i orijentir za nove generacije raspravljača i aktivista na području odnosa životinje i čovjeka, ali i za sve one koji su temelje animalistike i kulturne zoologije stjecali i promišljali proučavajući autorov klasik Životinja i čovjek, knjigu danas kultnog statusa i neizmjerne kulturne i teorijske vrijednosti. Položaj životinje u kulturi i društvu upoznajemo kroz eseje o odnosu životinje i jezika, političke teorije i ideologije, antropomorfizmu, lovu, zoo-vrtovima, industriji hrane, životinjama koje imaju posebna značenja u našoj kulturi, kućnim ljubimcima, odnosu životinje i djeteta, životinjama u filmu, pravnoj regulativi i mnogim drugim važnim temama.

Kulturna zoologija: što je životinja čovjeku i što je čovjek životinji / Nikola Visković. - Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2009. - 429 str. : ilustr.; 20 cm. - (Cafe noir) - 978-953-222-304-0

udk:17; id broj:40708

K: /B:

KULTURNA ZOOLOGIJA - STUDIJA; PRAVA ŽIVOTINJA - ETIČKO - PRAVNO GLEDIŠTE; EKOETIKA - STUDIJA; ŽIVOTINJE - BIBLIJA - KUR’AN; ŽIVOTINJE - JEZIK - POLITIKA; ŽIVOTINJE - HERALDIKA; LOV; DOMESTIKACIJA - UDOMAĆIVANJE ŽIVOTINJA; ZOO VRTOVI; EQUUS CABALLUS - KONJ; GMAZOVI - ZMIJE; PAS - MAČKA - ČOVJEK - KUĆNI LJUBIMCI; ŽIVOTINJA - DIJETE; ZAŠTITA ŽIVOTINJA - UDRUGE - UDRUŽENJA; DEKLARACIJA O PRAVIMA ŽIVOTINJA; ANTROPOMORFIZAM - ZOOMORFIZAM; FANTASTIČNE ŽIVOTINJE - JEDNOROG - KENTAUR

#trilogija

#ntl

9 - Povijest, zemljopis

929 - Biografije

3.

#alt

Hrvatski grb : Grbovi hrvatskih zemalja

Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1990.

929.5 GRAKA hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

3.

#alt #opis

Hrvatski grb: Grbovi hrvatskih zemalja / Marijan M. Grakalić. - Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1990. - 126 str.; 20 cm (Knjižnica "Znamen".) - 86-401-0069-1

udk:929.5; id broj:577

K:

HERALDIKA; HRVATSKI GRB

#trilogija

#ntl

4.

#alt

Grb i zastava Republike Hrvatske

Zagreb: Leykam international, 2008.

929.6 HEIME grb

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

4.

#alt

Ideja za ovu knjigu nastala je kad je autor za potrebe proučavanja grbova i zastava trebao nacrtati hrvatski grb i zastavu što je moguće točnije i što vjernije zakonski propisanom originalu. Ustav u svim svojim inačicama od 1990. godine pitanje grba i zastave rješava vrlo općenito, a iako Zakon detaljno opisuje i grb i zastavu, nije ni približno jednoznačan i jasan da bi samo na osnovi teksta omogućio nesporan crtež. Crteži koji su objavljeni uz taj zakon u službenim izvorima u pravilu su malih dimenzija i relativno loše kvalitete pa oneomogućuju jednoznačnu interpretaciju grafičkih elemenata tih osnovnih državnih simbola.

Grb i zastava Republike Hrvatske / Željko Heimer. - Zagreb: Leykam international, 2008. - 195 str. : ilustr.; 27 cm. - (Biblioteka Grbovi i zastave) - 978-953-7534-12-7

udk:929.6; id broj:37821

K:

HERALDIKA; GRBOVI; ZASTAVE

#trilogija

#ntl

5.

#alt

Povijest hrvatskoga grba : hrvatski grb u mijenama hrvatske povijesti od 14. do početka 21. stoljeća

Zagreb: Školska knjiga, 2011.

929.6 PEIĆČ pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

5.

#alt #opis

Povijest hrvatskoga grba: hrvatski grb u mijenama hrvatske povijesti od 14. do početka 21. stoljeća / Dubravka Peić Čaldarović, Nikša Stančić. - Zagreb: Školska knjiga, 2011. - 315 str. : ilustr. u bojama; 29 cm. - 978-953-0-61285-3

udk:929.6(497.5)(091); id broj:51410

K:

GRBOVI - POVIJEST; HRVATSKA - DRŽAVNI SIMBOLI - POVIJEST; HRVATSKA DRŽAVNA HERALDIKA - 20. ST. ; HRVATSKI GRB; PEČATNJAK - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA - 19. ST. ; ZZC

#trilogija

#ntl

6.

#alt

Troplet : najstariji hrvatski simbol

Melbourne: vlast. nakl., 2004.

929.6 ŽITOM tro

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

6.

#alt

Troplet je prastari ukras kojeg nalazimo kod mnogih starih civilizacija, a ova mala brošura vodi nas kroz povijest tog ukrasa na najstarijim spomenicima hrvatske prošlosti.

Troplet: najstariji hrvatski simbol / Ivan Žitomirac. - Melbourne: vlast. nakl., 2004. - 36 str. : ilustr.; 21 cm

udk:929.6; id broj:30523

K:

TROPLET - HRVATSKA; SIMBOLI - HRVATSKI VLADARI; HRVATSKA - VLADARI - SIMBOLI; ZASTAVE - HRVATSKA - POVIJEST; HERALDIKA; GRBOVI - PLETERNA ORNAMENTIKA

#trilogija

#ntl

7.

#alt

Grbovi gradova u Republici Hrvatskoj

Zagreb: Mozaik knjiga, 2009.

929.6(497.5) KEKEZ grb

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

7.

#alt

U uvodnom dijelu knjiga objašnjava pojam i značenje grba i heraldike te pojam grada. U nastavku donosi povijesni pregled heraldike i njezinih pravila te objašnjenje hrvatskih povijesnih grbova, uključujući i grb Republike Hrvatske. U knjizi se nalazi i kratak opis s objašnjenjem svih 127 naselja u Republici Hrvatskoj koji imaju status grada.

Grbovi gradova u Republici Hrvatskoj / [tekst Hrvoje Kekez; pripremio i prilagodio crteže grbova Željko Heimer]. - Zagreb: Mozaik knjiga, 2009. - 80 str. : ilustr. u bojama; 18 cm - 978-953-14-0621-5

udk:929.6(497.5); id broj:43310

K:

GRADOVI - GRBOVI - HRVATSKA; GRBOVI - POVIJEST - HRVATSKA; HERALDIKA - GRBOSLOVLJE - POVIJEST

#trilogija

#ntl

929.5/929.9 - Genealogija. Heraldika. Plemstvo. Titule. Zastave.

8.

#alt

Hrvatski grbovi : geneza simbolika povijest

Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, 2021.

929.5/929.9 BOŽIĆ hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

8.

#alt

Riječ je o znanstvenome djelu koje se u širokom vremenskom i tematskom rasponu bavi nastankom, uporabom i simbolikom niza hrvatskih zemaljskih grbova od 13. do početka 17. stoljeća. Obradba teme oslanja se i nadovezuje na recentna monografska djela o povijesti hrvatskog grbovlja, a znanstveni diskurs na metodološka dostignuća suvremene svjetske heraldike. Djelo stoga ima obilježja sinteze dosadašnjih spoznaja, ali – što je još važnije – uključuje i problematizira respektabilan broj do danas u nacionalnoj historiografiji nepoznatih starijih svjedočanstava o grbovima hrvatskih zemalja i njihovih vladara. U razjašnjavanju brojnih otvorenih pitanja vodilo se računa o razlikama u naravi pojedinih nositelja heraldičkog sadržaja, od kovanog novca i pečata, preko pomorskih karata, putopisa i portulana, crteža, grafika, zidnih oslika i kamenih spomenika, sve do usustavljenih korpusa grbova u specijaliziranom mediju – grbovnicima. Zamišljeni kako kompendij heraldičkog znanja, povijesni su grbovnici istodobno i prvorazredni dokumenti o „slici svijeta“ svojstvenoj njihovim tvorcima i ambijentima u kojima su nastajali. Temu ove knjige čine intrigantnom i aktualnom s jedne strane upravo trajnost davno nastalih heraldičkih motiva, a s druge strane činjenice da su im se značenje i simbolički sadržaj tijekom povijesti mijenjali. Osim na genezu, pozornost dvojice autora usmjerena je stoga i na evoluciju poimanja i „uporabe“ grbova hrvatskih zemalja kao znakova i kao simbola nacionalnog i državnog identiteta, od ranomodernog sve do suvremenog doba. Ukratko, u ovoj knjizi po prvi put se iznose cjelovita i relevantna historiografska i heradlička tumačenja geneze, uporabe i simbolike svih hrvatskih povijesnih grbova i njihovih heraldičkih likova.

Hrvatski grbovi: geneza simbolika povijest / Mate Božić, Stjepan Ćosić. - Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, 2021. - 239 str. : ilustr.; 27 cm. - 978-953-7964-92-4

udk:929; 929.5/.7; id broj:69635

K:

HERALDIKA; GRBOVI - POVIJEST - HRVATSKA

#trilogija

#ntlUntitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz