Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 14

Tražili ste: u predmetnici BIOETIKA; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 14

Tražili ste: u predmetnici BIOETIKA; grupirano po signaturi

ispis

0 - Općenito

01 - Bibliografija

1.

#alt

Bibliografija o bioetici u Hrvatskoj (1996. 2006.) : diplomski rad

Križevci: Vlast. naklada, 2007.

01 KANTA bib

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

1.

#alt #opis

Bibliografija o bioetici u Hrvatskoj (1996. 2006.): diplomski rad / Sandra Kantar; mentor prof. dr. sc. Daniela Živković - Križevci: Vlast. naklada, 2007. - 35 str.; 30 cm

udk:01; 17; ZZC; id broj:35414

K:

BIOETIKA; BIBLIOGRAFIJE - RAZVOJ; BIOETIKA - STRUČNA BIBLIOGRAFIJA; ZZC; KANTAR - SANDRA; DIPLOMSKI RAD; KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

1 - Humanistićke znanosti

17 - Etika. Moral

2.

#alt

Čovjek i priroda : prilog određivanju odnosa

Zagreb: Pergamena, 2013.

17 ČOVJ

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

2.

#alt #opis

Čovjek i priroda: prilog određivanju odnosa / Tomislav Krznar (ur.). - Zagreb: Pergamena, 2013. - 405 str.; 25 cm. - (Biblioteka Bioetika / Pergamena ; knj. 25) - 978-953-6576-50-0

udk:17; 504; id broj:54839

K:

BIOETIKA - ZBORNIK; EKOLOŠKA ETIKA - ZBORNIK

#trilogija

#ntl

3.

#alt

Bioetički aspekti reproduktivnog zdravlja

Zagreb: V.B.Z., 2005.

17 FILIP bio

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

3.

#alt

Knjiga daje uvid u povijest bioetike, razmatra religijska gledišta te opisuje medicinske i etičke probleme iz područja perinatalne medicine te govori o pravnim gledištima ove problematike.

Bioetički aspekti reproduktivnog zdravlja / Dobri Filipče, Ante Klobučar, Vladimir Kambovski; s makedonskoga preveo Borislav Pavlovski. - prerađeno i dopunjeno izd. - Zagreb: V.B.Z., 2005. - 88 str.; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja) - 953-201-542-6

udk:17:613; id broj:34655

K:

BIOETIKA - POVIJEST; REPRODUKCIJSKO ZDRAVLJE - BIOETIČKO GLEDIŠ; KLONIRANJE - ZABRANA - PROTOKOL; REPRODUKCIJSKO ZDRAVLJE - RELIGIJSKO GLEDI

#trilogija

#ntl

4.

#alt

Izazovi bioetike : zbornik radova

Zagreb: Pergamena, 2000.

17 IZAZO

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

4.

#alt #opis

Izazovi bioetike: zbornik radova / urednik Ante Čović. - Zagreb: Pergamena, 2000. - 366 str.; 23 cm (Biblioteka Bioetika ; knj. 4.) - 953-6576-09-0

udk:17:61; id broj:10613

K:

BIOETIKA

#trilogija

#ntl

5.

#alt

Bioetika

Zagreb: Glas koncila, 2001.

17 MATUL bio

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

5.

17 MATUL bio
#alt #opis

Bioetika / Tonči Matulić. - Zagreb: Glas koncila, 2001. - 539 str.; 25 cm (Biblioteka Tertium Millennium ; knj. 1.) - 953-6258-19-6

udk:17:614; id broj:12344

K:

BIOETIKA

#trilogija

#ntl

6.

#alt

Medicinsko prevrednovanje etičkih granica : svetost života prikliještena između autonomije i tehnicizma

Zagreb: Glas Koncila, 2006.

17 MATUL med

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

6.

#alt #opis

Medicinsko prevrednovanje etičkih granica: svetost života prikliještena između autonomije i tehnicizma / Tonči Matulić. - Zagreb: Glas Koncila, 2006. - 66 str.; 24 cm. - (Vodič kroz bioetiku ; 3) - 953-241-056-2

udk:179:61:241.1; id broj:31975

K:

BIOETIKA - TEOLOŠKO GLEDIŠTE; MEDICINSKA ETIKA - TEOLOŠKO GLEDIŠTE; PRAVO NA ŽIVOT - BIOETIČKO GLEDIŠTE

#trilogija

#ntl

7.

#alt

Oblikovanje identiteta bioetičke discipline : etička svijest odgovornosti za opstanak u budućnosti

Zagreb: Glas Koncila, 2006.

17 MATUL obl

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

7.

#alt #opis

Oblikovanje identiteta bioetičke discipline: etička svijest odgovornosti za opstanak u budućnosti / Tonči Matulić. - Zagreb: Glas Koncila, 2006. - 78 str.; 24 cm. - (Vodič kroz bioetiku ; 1) - 953-241-054-6

udk:179:61:241.1; id broj:31976

K:

BIOETIKA - STUDIJA; BIOETIKA - TEOLOŠKO GLEDIŠTE

#trilogija

#ntl

8.

#alt

Život u ljudskim rukama : nova biologija i biotehničko revolucioniranje života

Zagreb: Glas Koncila, 2006.

17 MATUL živ

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

8.

#alt #opis

Život u ljudskim rukama: nova biologija i biotehničko revolucioniranje života / Tonči Matulić. - Zagreb: Glas Koncila, 2006. - 80 str.; 24 cm. - (Vodič kroz bioetiku ; 2) - 953-241-055-4

udk:179:61:577.2:241.1; id broj:31974

K:

BIOETIKA - STUDIJA; GENETIČKO INŽENJERSTVO - ETIČKO GLEDIŠTE; EMBRIOLOGIJA ČOVJEKA - MORALNO GLEDIŠTE

#trilogija

#ntl

9.

#alt

Bioetika

Sarajevo: Svjetlo riječi, 2005.

17 VALJAN bio

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

9.

17 VALJAN bio
#alt #opis

Bioetika / Velimir Valjan. - Sarajevo: Svjetlo riječi, 2005. - 386 str.; 24 cm. - 9958-741-29-6

udk:17; id broj:28478

K:

DROGA; DUHAN; LJUDSKO TIJELO; OVISNOSTI; SPOLNOST; HIV - VIRUS; BIOETIKA; EUTANAZIJA; PRENATALNA DIJAGNOSTIKA; ALKOHOL; GENETIČKI INŽENJERING; UMJETNA OPLODNJA

#trilogija

#ntl

3 - Društvene znanosti

316 - Sociologija

10.

#alt

Bioetička ekumena : odgovornost za život susvijeta

Zagreb: Pergamena, 2007.

316 CIFRI bio

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

10.

#alt

U knjizi je pet radova koji se bave problematikom odnosa prema životu - pojedinca, društva, civilizacije i njegovo razumijevanje u sklopu zajednice života u uvjetima globalizacije koja vodi kulturnoj i biotičkoj homogenizaciji.

Bioetička ekumena: odgovornost za život susvijeta / Ivan Cifrić. - Zagreb: Pergamena, 2007. - 279 str. : graf. prikazi; 23 cm. - (Biblioteka Bioetika ; knj. 12) - 978-953-6576-29-6

udk:316:504:179; id broj:36454

K:

BIOETIČKA PITANJA - SOCIOLOGIJA; ODGOVORNOST - ŽIVOT - ISTRAŽIVANJE; ODRŽIVI RAZVOJ - DRUŠTVO; BIOETIKA - MODERNO DRUŠTVO; BIOETIKA - POSTMODERNO DRUŠTVO; BIOETIČKI DISKURS - HRVATSKA; PRAVO NA ŽIVOT - SOCIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE

#trilogija

#ntl

11.

#alt

Rasipanje budućnosti : kritika mita napretka i cinizma rasipanja

Zagreb: Alinea, 2003.

316 NOVAL ras

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

11.

#alt #opis

Rasipanje budućnosti: kritika mita napretka i cinizma rasipanja / Fahrudin Novalić. - Zagreb: Alinea, 2003. - 176 str.; 23 cm (Biblioteka Socijalna ekologija; I. kolo, 1. knjiga.) - 953-180-108-8

udk:316; id broj:21923

K:

EKOLOGIJA; POTROŠAČKO DRUŠTVO; SOCIJALNI RAZVOJ; DISKRIMINACIJA; BIOETIKA

#trilogija

#ntl

12.

#alt

Ideologija i biologija

Zagreb: Sveučilišna knjižara, 2002.

316 ŠVOBT ide

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

12.

#alt #opis

Ideologija i biologija / Tvrtko Švob. - Zagreb: Sveučilišna knjižara, 2002. - 158 str.; 24 cm. - 953-7015-03-3

udk:316:57; id broj:18190

K:

FUTUROLOGIJA; RASIZAM; TELEOLOGIJA; BIOETIKA; KREACIONIZAM; SOCIJALDARVINIZAM; EUGENIKA; SEKSIZAM; BIHEVIORIZAM

#trilogija

#ntl

34 - Pravo

13.

#alt

Medicinski pomognuto začeće : pravo i etika

Zagreb: Organizator, 1997.

34 ŠIMON med

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

13.

#alt #opis

Medicinski pomognuto začeće: pravo i etika / Dubravka Šimonović. - Zagreb: Organizator, 1997. - 399 str.; 24 cm (Biblioteka Pravo ; 14.) - 953-6007-32-0

udk:34:614; id broj:8198

K:

ZAČEĆE; OPLODNJA; POMOGNUTA OPLODNJA; PROKREACIJA; LJUDSKI EMBRIJ; PRAVO NA ŽIVOT; LJUDSKA PRAVA I BIOETIKA; ETIČKI ODBORI; HELSINŠKA DEKLARACIJA; DAR ŽIVOTA (DONUM VITAE); KONVENCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA I BIOMEDIC

#trilogija

#ntl

6 - Primjenjene znanosti

614 - Javno zdravstvo. Zaštita od nesreća

14.

#alt

Sestrinska profesija u svjetlu bioetičkog pluriperspektivizma

Zagreb: Pergamena: Hrvatska komora medicinskih sestara, 2011.

614 KALAU ses

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

14.

#alt

Sestrinstvo kao autonomna profesija je novijega datuma, no njegova povijest svjedoči u prilog autentičnom zvanju, tj. karizmatskom pozivu sui generis za njegovanje bolesnika, činjenica koja je sačinjavala samu srž sestrinske prakse. Autorica pokušava utvrditi vrijednosnu supstanciju sestrinske prakse u svrhu definiranja temelja etike sestrinstva. Tu vrijednosnu supstanciju autorica istražuje u značenju medicinske ili zdravstvene skrbi. Iako je koncept medicinske skrbi višeznačan i višedimenzionalan, autorica zagovara integraciju svih vrijednosnih aspekata različitih značenja medicinske skrbi u jednu jedinstvenu cjelinu kao realnom i neupitnom vrijednosnom temelju profesionalne etike sestrinstva. Dakle, sestrinska praksa skrbi za bolesnika bitno uvjetuje artikulaciju profesionalne etike sestrinstva.

Sestrinska profesija u svjetlu bioetičkog pluriperspektivizma / Sonja Kalauz. - Zagreb: Pergamena: Hrvatska komora medicinskih sestara, 2011. - 293 str.; 25 cm. - (Bioetika ; knj. 20) - 978-953-6576-44-9 (P

udk:614; 174; id broj:48875

K:

ETIKA - SESTRINSTVO; SESTRINSTVO - BIOETIKA; SESTRINSTVO - POVIJESNI RAZVOJ; SESTRINSTVO - PROFESIONALNA ETIKA; SESTRINSKA PRAKSA

#trilogija

#ntlUntitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz