Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 10

Tražili ste: u autoru TATARIN, Milovan; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 10

Tražili ste: u autoru TATARIN, Milovan; grupirano po signaturi

ispis

8 - Znanost o jeziku i književnost

82.09 - Književna kritika. Prikazi

1.

#alt

Bludnica i svetica : starohrvatska legenda o Mariji Egipćanki

Zagreb: Naklada Ljevak, 2003.

82.09 TATAR blu

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

1.

#alt #opis

Bludnica i svetica: starohrvatska legenda o Mariji Egipćanki / Milovan Tatarin. - Zagreb: Naklada Ljevak, 2003. - 494 str.; 23 cm (Biblioteka Razotkrivanja.) - 953-178-595-3

udk:821.163.42-9; id broj:24725

K:

ŽENA; MARIJA EGIPĆANKA; HAGIOGRAFSKA POEMA

#trilogija

#ntl

2.

#alt

Čudan ti je animao čovjek : rasprave o Marinu Držiću

Zagreb ; Dubrovnik: HAZU: Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2011.

82.09 TATAR čud

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

2.

#alt #opis

Čudan ti je animao čovjek: rasprave o Marinu Držiću / Milovan Tatarin; [prevoditelj sažetaka Marija Omazić]. - Zagreb; Dubrovnik: HAZU: Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2011. - 310 str.; 24 cm. - (Posebna izdanja. Serija Monografije ; knj. 31) - 978-953-154-946-2

udk:821.163.42.09; id broj:52272

K:

DRŽIĆ - MARIN - BIOGRAFSKI PRILOZI; DRŽIĆ - MARIN - DRAME - KRONOLOGIJA; DRŽIĆ - MARIN - DUNDO MAROJE - OGLED; DRŽIĆ - MARIN - HISTORIOGRAFIJA; DRŽIĆ - JERONIM; DRŽIĆ - MARIN - GRIŽULA; DRŽIĆ - MARIN - TRIPČE DE UTOLČE

#trilogija

#ntl

3.

#alt

Feniks : život i djelo Nikolice Bunića

Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 2004.

82.09 TATAR fen

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

3.

#alt #opis

Feniks: život i djelo Nikolice Bunića / Milovan Tatarin. - Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 2004. - 285 str. : ilustr.; 20 cm (Biblioteka Astrolab ; knj. 4) - 953-185-091-7

udk:82.09; id broj:29460

K:

STARIJA HRVATSKA KNJIŽEVNOST; BUNIĆ VUČIĆEVIĆ - NIKOLICA

#trilogija

#ntl

4.

#alt

Kućni prijatelj : ogledi o suvremenoj hrvatskoj prozi

Zagreb: Mozaik knjiga, 2004.

82.09 TATAR kuć

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

4.

#alt #opis

Kućni prijatelj: ogledi o suvremenoj hrvatskoj prozi / Milovan Tatarin. - Zagreb: Mozaik knjiga, 2004. - 217 str. : ilustr.; 19 cm (Biblioteka Mozaik ; knj. 39.) - 953-196-300-2

udk:821.163.42.09; id broj:24504

K:

MATANOVIĆ - JULIJANA; TATARIN - MILOVAN; GAVRAN - MIRO; PAVLIČIĆ - PAVAO (1946. ); PILIĆ - SANJA (1954. ); TOMČIĆ - SLAVICA; MRZLJAK - ANĐELKO; DUKA - GORAN; HULJIĆ - VJEKOSLAVA; ŠOVAGOVIĆ - DESPOT - ANJA

#trilogija

#ntl

5.

#alt

Na korist i zabavu Slavonaca : rasprave i prilozi slavonskoj književnoj kulturi 18. i početka 19. stoljeća

Zagreb: Matica hrvatska, 2018.

82.09 TATAR nak

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

5.

#alt

˝Milovan Tatarin bavi se i slabije poznatim tekstovima, najvećim dijelom upravo slavonskim kalendarima te, što je osobito važno i zbog čega je ova knjiga izuzetno vrijedna i kao knjiga književne građe, donosi mnoštvo književnih tekstova koji dosad nisu bili dostupni osim u svojim izvornim tiskanim oblicima iz 18. ili početka 19. stoljeća.˝ D.Dukić

Na korist i zabavu Slavonaca: rasprave i prilozi slavonskoj književnoj kulturi 18. i početka 19. stoljeća / Milovan Tatarin. - Zagreb: Matica hrvatska, 2018. - 814 str.; 22 cm. - (Biblioteka Tragovi) - 9789533411057

udk:821.163.42.09; id broj:65073

K:

HRVATSKA KNJIŽEVNOST U 19. STOLJEĆU; HRVATSKA KNJIŽEVNOST U 18 STOLJEĆU; HRVATSKA PUČKA KNJIŽEVNOST U SLAVONIJI

#trilogija

#ntl

6.

#alt

Zaboravljena Oliva : rasprave o hrvatskoj nabožnoj književnosti 18. stoljeća

Zagreb: Matica hrvatska, 1999.

82.09 TATAR zab

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

6.

#alt #opis

Zaboravljena Oliva: rasprave o hrvatskoj nabožnoj književnosti 18. stoljeća / Milovan Tatarin. - Zagreb: Matica hrvatska, 1999. - 253 str.; 18 cm (Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz: kolo IX ; knj. 49.) - 953-150-193-9

udk:82.09; id broj:12690

K:

NABOŽNA KNJIŽEVNOST

#trilogija

#ntl

886.2 - Hrvatska književnost

7.

#alt

Stara hrvatska drama

Zagreb: Znanje, 2003.

886.2-2 STARA

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

7.

#alt #opis

Stara hrvatska drama / priredio Milovan Tatarin. - Zagreb: Znanje, 2003. - 517 str.; 21 cm. - 953-195-357-0

udk:886.2-2; id broj:21614

K:

MUKA SVETE MARGARITE - HANIBAL LUCIĆ; ROBINJA - MARIN DRŽIĆ; ROBINJA - HANIBAL LUCIĆ; MUKA SVETE MARGARITE; NOVELA OD STANCA - MARIN DRŽIĆ; DUNDO MAROJE - MARIN DRŽIĆ; SKUP - MARIN DRŽIĆ; DUBRAVKA - IVAN GUNDULIĆ; MATIJAŠ GRABANCIJAŠ DIJAK - TITUŠ BREZOVAČKI

#trilogija

#ntl

8.

#alt

Ljubavi nebeske, ljubavi zemaljske : prilozi hrvatskoj nabožnoj književnosti 18. stoljeća

Zagreb: Disput, 2007.

886.2-8 TATAR lju

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

8.

#alt

Ovom knjigom Milovan Tatarin daje važan doprinos našoj književnopovijesnoj znanosti jer se bavi slabo poznatim ili nepoznatim tekstovima hrvatske književnosti. Njegove su teme: Plač Gospin i muka Isukrstova u slavonskoj nabožnoj knjizi 18. stoljeća, Hagiografski spjev o svetoj Olivi Antuna Josipa Knezovića, Epilij Nikole Marčija o svetoj Mariji Egipćanki, Jedna latinična verzija legende o svetoj Mariji Egipćanki i njezin talijanski izvor, Metastazijev Giuseppe riconosciuto u Slavoniji, Dijarij Antuna Josipa Turkovića, osječkoga župnika, Sjećanje na Antuna Kanižlića u vrijeme hrvatskoga narodnog preporoda. Knjiga je strukturirana od uvodnih rasprava i transkripcija analiziranih tekstova, pri čemu u uvodnim raspravama autor pristupačnim znanstvenim stilom pomno raščlanjuje svaki tekst i sažeto obavještava o najvažnijim njegovim značajkama. Rasprave privlače zanimljivošću – posebno tekst o ˝zaboravljenoj˝ Olivi te propitivanje i tumačenje prožimanja autobiografskoga i historiografskoga diskurza u Dijariju A. J. Turkovića. Posebno treba naglasiti da Tatarin sve analizirane književne tekstove transkribira, što je preduvjet književnopovijesnoga istraživanja baštine koja nije objavljena. Na taj način naime pruža jezikoslovcima i povjesničarima hrvatskoga jezika bogatu građu za proučavanje štokavskoga književnoga jezika 18. stoljeća, koja se do sada u jezičnopovijesnim analizama nije uzimala u obzir. Amir Kapetanović

Ljubavi nebeske, ljubavi zemaljske: prilozi hrvatskoj nabožnoj književnosti 18. stoljeća / Milovan Tatarin. - Zagreb: Disput, 2007. - 446 str. : ilustr.; 24 cm. - 978-953-260-037-7

udk:821.163.42-8; id broj:38259

K:

HRVATSKA RELIGIOZNA KNJIŽEVNOST - 18. ST. ; KNEZOVIĆ, ANTUN JOSIP - SPJEV; MARČI, NIKOLA - EPILIJ; TURKOVIĆ, ANTUN JOSIP - OSJEČKI ŽUPNIK; KANIŽLIĆ, ANTUN; GIUSEPPE RICONOSCIUTO - SLAVONIJA; MARIJA EGIPĆANKA - KNJIŽEVNA TEMA; SVETA OLIVA - KNJIŽEVNA TEMA; PLAČ GOSPIN - KNJIŽEVNA TEMA; MUKA ISUKRSTOVA - KNJIŽEVNA TEMA

#trilogija

#ntl

886.2-4 - Hrvatski esej

9.

#alt

Povijest, istina, prašina : skeptički ogledi

Zagreb: Znanje, 2002.

886.2-4 TATAR pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

9.

#alt #opis

Povijest, istina, prašina: skeptički ogledi / Milovan Tatarin. - Zagreb: Znanje, 2002. - 179 str.; 20 cm (Biblioteka itd... ; knj. 181.) - 953-195-24-2

udk:886.2-4; id broj:14122

K:

BREŠAN - IVO

#trilogija

#ntl

9 - Povijest, zemljopis

930.85 - Kulturna povijest. Povijest civilizacije

10.

#alt

Zvijezda baruna Beckersa : sentimentalna povijest Nutarnjega grada

Zagreb: Matica hrvatska, 2019.

930.85 TATAR zvi

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

10.

#alt

Djelo ugledna osječkog povjesničara književnosti i sveučilišnog profesora Milovana Tatarina, jedinstvena je knjigu priča o znamenitoj osječkoj Tvrđi, koju autor naziva rjeđe korištenim povijesnim i slikovitim imenom Nutarnji grad. Milovan Tatarin napisao je knjigu utemeljenu na povijesnim izvorima, pri čemu je lakune u arhivskim dokumentima (gradskim protokolima, franjevačkim i isusovačkim kronikama, korespondenciji povijesnih uglednika i sl.) upotpunio fikcionalnim narativom.

Zvijezda baruna Beckersa: sentimentalna povijest Nutarnjega grada / Milovan Tatarin. - Zagreb: Matica hrvatska, 2019. - 799 str.; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Matica hrvatska) - 978-953-341-162-0

udk:930.85(497.5); id broj:66665

K:

OSIJEK - KULTURNA POVIJEST - 17/18. ST. ; OSIJEK - TVRĐA - POVIJEST

#trilogija

#ntlUntitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz