Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 26

Tražili ste: u autoru SOLAR, Milivoj; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 26

Tražili ste: u autoru SOLAR, Milivoj; grupirano po signaturi

ispis

3 - Društvene znanosti

316 - Sociologija

1.

#alt

Osnovi marksističke nauke o društvu

Zagreb: Naprijed, 1962.

316 SOLAR osn

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

1.

#alt #opis

Osnovi marksističke nauke o društvu / Milivoj Solar. - Zagreb: Naprijed, 1962. - 248 str.; 22 cm

udk:316.256; id broj:46766

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

8 - Znanost o jeziku i književnost

8 - Znanost o jeziku i književnost

2.

#alt

Književni leksikon : pisci, djela, pojmovi

Zagreb: Matica hrvatska, 2007.

82(03) SOLAR knj

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

2.

#alt #opis

Književni leksikon: pisci, djela, pojmovi / Milivoj Solar. - Zagreb: Matica hrvatska, 2007. - 421 str.; 22 cm. - (Rječnici / Leksikoni) - 978-953-150-780-6

udk:82(03); id broj:36166

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

3.

#alt

Književni leksikon : pisci, djela, pojmovi

Zagreb: Matica hrvatska, 2011.

82(03) SOLAR knji

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

3.

#alt

Već duže vremena postoji među hrvatskim učenicima, studentima i svim ljubiteljima književnosti želja da se na jednome mjestu pruži s jedne strane temeljno, a s druge strane, koliko je moguće, i cjelovito znanje o književnosti. Solarov izbor pisaca, djela i književnih pojmova utemeljen je na autorovu višedesetljetnome teorijskom radu, praćenju tekuće literature, dobru poznavanju nastavnih programa i šire prihvaćenih sudova hrvatske znanosti o književnosti te na praktičnom, predavačkom iskustvu na području književne znanosti, a izveden je pomoću dobro poznata solarovskog principa da se i najsloženiji teorijski pojmovi dadu predočiti i objasniti jednostavnim, običnim jezikom.

Književni leksikon: pisci, djela, pojmovi / Milivoj Solar. - 2. prošireno izd. - Zagreb: Matica hrvatska, 2011. - 541 str.; 25 cm. - (Biblioteka Rječnici/leksikoni) - 978-953-150-868-1

udk:82(03); id broj:53044

K:

KNJIŽEVNOST - LEKSIKON

#trilogija

#ntl

4.

#alt

Rječnik književnoga nazivlja

Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga, 2006.

82(038) SOLAR rje

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

4.

#alt #opis

Rječnik književnoga nazivlja / Milivoj Solar. - Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga, 2006. - 327 str.; 24 cm. - (Izabrana djela ; knj. 4) - 953-212-262-1

udk:82.0(038); id broj:33112

K:

KNJIŽEVNI POJMOVI - RJEČNIK; KNJIŽEVNI POJMOVI; LEKSIKON; KNJIŽEVNO NAZIVLJE

#trilogija

#ntl

82(091) - Povijest književnosti

5.

#alt

Povijest svjetske književnosti : kratki pregled

Zagreb: Golden marketing, 2003.

82(091) SOLAR pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

5.

#alt #opis

Povijest svjetske književnosti: kratki pregled / Milivoj Solar. - Zagreb: Golden marketing, 2003. - 350 str.; 25 cm. - 953-212-034-3

udk:82(091); id broj:21385

K:

SVJETSKA KNJIŽEVNOST

#trilogija

#ntl

6.

#alt

Suvremena svjetska književnost

Zagreb: Školska knjiga, 1997.

82(091) SOLAR suv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

6.

#alt #opis

Suvremena svjetska književnost / Milivoj Solar. - 1. (3. prerađeno i dop.) izd. - Zagreb: Školska knjiga, 1997. - 360 str.; 20 cm. - 953-0-50704-6

udk:82(091); id broj:7141

K:

AVANGARDA; DRAMA; EGZISTENCIJALIZAM; ESEJI; FILM; KAZALIŠTE; KRIMINALISTIČKI ROMAN; MODERNIZAM; NADREALIZAM; POSTMODERNIZAM; POVIJESNI ROMAN; REALIZAM; ROMAN; ROMANTIZAM; STRUKTURALIZAM; EKSPRESIONIZAM; TRIVIJALNA KNJIŽEVNOST; ZABAVNA KNJIŽEVNOST; ZNANSTVENO - FANTASTIČNA KNJIŽEVNOST; PROZA; SKANDINAVSKA DRAMA; CRNAČKA POEZIJA; SUVREMENA DRAMA

#trilogija

#ntl

7.

#alt

Suvremena svjetska književnost

Zagreb: Školska knjiga, 1982.

82(091) SOLAR suv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

7.

#alt #opis

Suvremena svjetska književnost / Milivoj Solar. - Zagreb: Školska knjiga, 1982. - 263 str.; 20 cm. -

udk:82(091); id broj:11540

K:

AVANGARDA; DRAMA; EGZISTENCIJALIZAM; ESEJI; FILM; KAZALIŠTE; KRIMINALISTIČKI ROMAN; MODERNIZAM; NADREALIZAM; POSTMODERNIZAM; POVIJESNI ROMAN; REALIZAM; ROMAN; ROMANTIZAM; STRUKTURALIZAM; EKSPRESIONIZAM; TRIVIJALNA KNJIŽEVNOST; ZABAVNA KNJIŽEVNOST; ZNANSTVENO - FANTASTIČNA KNJIŽEVNOST; PROZA; SKANDINAVSKA DRAMA; CRNAČKA POEZIJA; SUVREMENA DRAMA

#trilogija

#ntl

82.01 - Teorija i estetika književnosti

8.

#alt

Edipova braća i sinovi : predavanja o mitu, mitskoj svijesti i mitskom jeziku

Zagreb: Naprijed, 1998.

82.01 SOLAR edi

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

8.

#alt #opis

Edipova braća i sinovi: predavanja o mitu, mitskoj svijesti i mitskom jeziku / Milivoj Solar. - Zagreb: Naprijed, 1998. - 246 str.; 20 cm (Suvremeni pisci Hrvatski.) - 953-178-090-0

udk:82.01; id broj:7509

K:

MIT; MITOVI

#trilogija

#ntl

9.

#alt

Filozofija književnosti

Zagreb: SNL, 1985.

82.01 SOLAR fil

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

9.

#alt #opis

Filozofija književnosti / Milivoj Solar. - Zagreb: SNL, 1985. - 359 str.; 24 cm. - (Biblioteka znanstvenih radova)

udk:82.01; id broj:41375

K:

FILOZOFIJA KNJIŽEVNOSTI

#trilogija

#ntl

10.

#alt

Granice znanosti o književnosti : izabrani ogledi

Zagreb: Naklada Pavičić, 2000.

82.01 SOLAR gra

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

10.

#alt #opis

Granice znanosti o književnosti: izabrani ogledi / Milivoj Solar. - Zagreb: Naklada Pavičić, 2000. - 316 str.; 20 cm (Znanstvena biblioteka.) - 953-6308-17-7

udk:82.01; id broj:12185

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

11.

#alt

Ideja i priča

Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 2004.

82.01 SOLAR ide

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

11.

82.01 SOLAR ide
#alt #opis

Ideja i priča / Milivoj Solar. - Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 2004. - 406 str.; 23 cm (Izabrana djela ; knjiga 1.) - 953-212-185-4

udk:82.01; id broj:27244

K:

UMJETNIČKA PROZA; ANALIZA KNJIŽEVNOG DJELA; TEORIJA PROZE

#trilogija

#ntl

12.

#alt

Književnost : vrlo kratak uvod u njezinu teoriju, povijest i kritiku

Zagreb: Politička kultura, 2014.

82.01 SOLAR knji

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

12.

#alt #opis

Književnost: vrlo kratak uvod u njezinu teoriju, povijest i kritiku / Milivoj Solar. - Zagreb: Politička kultura, 2014. - 224 str.; 21 cm. - (Biblioteka Minerva) - 978-953-258-087-7

udk:82.01; 82.09; id broj:56882

K:

KNJIŽEVNOST I PSIHOANALIZA; KNJIŽEVNOST - IZVORI I TEMELJI; POVIJEST KNJIŽEVNOSTI; KNJIŽEVNA KRITIKA; KNJIŽEVNOST - RAZVOJ; KNJIŽEVNOST - PODJELA; TEORIJA KNJIŽEVNOSTI

#trilogija

#ntl

13.

#alt

Poetika apsurda i poetika paradoksa : eseji o modernoj i postmodernoj književnosti

Zagreb: Politička kultura, 2015.

82.01 SOLAR poe

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

13.

#alt #opis

Poetika apsurda i poetika paradoksa: eseji o modernoj i postmodernoj književnosti / Milivoj Solar. - Zagreb: Politička kultura, 2015. - 242 str.; 24 cm. - (Biblioteka Universitas) - 978-953-258-097-6

udk:82.01; 82.09; id broj:58024

K:

KNJIŽEVNA TEORIJA; POSTMODERNA - KNJIŽEVNOST; CONRAD, JOSEPH - "SRCE TAME"; RILKE, RAINER MARIA; KAFKA, FRANZ - "PROCES"; BLGAKOV, MIHAIL - "MAJSTOR I MARGARITA"; ORWELL, GEORGE - "1984. "; BORGES, JORGE LUIS - "ALEPH"

#trilogija

#ntl

14.

#alt

Predavanja o lošem ukusu : obrana estetičkoga uma

Zagreb: Politička kultura, 2004.

82.01 SOLAR pre

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

14.

#alt #opis

Predavanja o lošem ukusu: obrana estetičkoga uma / Milivoj Solar. - Zagreb: Politička kultura, 2004. - 167 str.; 20 cm (Biblioteka Ideje) - 953-6213-63-X

udk:82:111.852; id broj:26926

K:

MIT; PREDAVANJA; IRONIJA; KRITIKA - KNJIŽEVNOST; INTERPRETACIJA; UKUS

#trilogija

#ntl

15.

#alt

Roman i mit : književnost ideologija mitologija

Zagreb: "August Cesarec", 1988.

82.01 SOLAR rom

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

15.

#alt #opis

Roman i mit: književnost ideologija mitologija / Milivoj Solar. - Zagreb: "August Cesarec", 1988. - 158 str.; 20 cm. - (Kritika Kultura Komunikacija)

udk:82.01; id broj:38038

K:

MITOLOGIJA; ROMAN I MITOLOGIJA; TEORIJE MITA; MITSKA PRIČA

#trilogija

#ntl

16.

#alt

Teorija književnosti

Zagreb: Školska knjiga, 1981.

82.01 SOLAR teo

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

16.

#alt #opis

Teorija književnosti / Milivoj Solar. - 6. neizmijenjeno izd. - Zagreb: Školska knjiga, 1981. - 263 str.; 20 cm. -

udk:82.01; id broj:12254

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

17.

#alt

Teorija književnosti

Zagreb: Školska knjiga, 1987.

82.01 SOLAR teo

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

17.

#alt #opis

Teorija književnosti / Milivoj Solar. - 11. izd. - Zagreb: Školska knjiga, 1987. - 279 str.; 20 cm

udk:82.01; id broj:32505

K:

ANALIZA KNJIŽEVNOG DJELA; STILISTIKA; KLASIFIKACIJA KNJIŽEVNOSTI; KNJIŽEVNI RODOVI; KNJIŽEVNE VRSTE; METODOLOGIJA PROUČAVANJA KNJIŽEVNOSTI

#trilogija

#ntl

18.

#alt

Uvod u filozofiju književnosti

Zagreb: Studentski centar Sveučilišta, 1978.

82.01 SOLAR uvo

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

18.

#alt #opis

Uvod u filozofiju književnosti / Milivoj Solar. - Zagreb: Studentski centar Sveučilišta, 1978. - 168 str.; 24 cm (Biblioteka ; 26.)

udk:82.01; id broj:3651

K:

FILOZOFIJA KNJIŽEVNOSTI

#trilogija

#ntl

19.

#alt

Uvod u filozofiju književnosti

Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 2004.

82.01 SOLAR uvo

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

19.

#alt #opis

Uvod u filozofiju književnosti / Milivoj Solar. - Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 2004. - 399 str.; 23 cm (Izabrana djela ; knjiga 2.) - 953-212-193-5

udk:82.01:1; id broj:27245

K:

FILOZOFIJA KNJIŽEVNOSTI; ZNANOST O KNJIŽEVNOSTI

#trilogija

#ntl

20.

#alt

Vježbe tumačenja : interpretacije lirskih pjesama

Zagreb: Matica hrvatska, 1997.

82.01 SOLAR vje

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

20.

#alt #opis

Vježbe tumačenja: interpretacije lirskih pjesama / Milivoj Solar. - Zagreb: Matica hrvatska, 1997. - 145 str.; 18 cm (Mala knjižnica Matice hrvatske; kolo 6, knj. 33.) - 953-150-107-6

udk:82.01; id broj:8975

K:

LIRIKA

#trilogija

#ntl

82.09 - Književna kritika. Prikazi

21.

#alt

Interpretacije

Zagreb: Politička kultura, 2016.

82.09 SOLAR int

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

21.

82.09 SOLAR int
#alt #opis

Interpretacije / Milivoj Solar. - Zagreb: Politička kultura, 2016. - 256 str.; 24 cm. - (Biblioteka Univesitas) - 978-953-258-096-9

udk:82.09; id broj:61291

K:

MODERNIZAM; POSTMODERNA; KNJIŽEVNA INTERPRETACIJA

#trilogija

#ntl

22.

#alt

Književna kritika i filozofija književnosti

Zagreb: Školska knjiga, 1976.

82.09 SOLAR knji

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22.

#alt #opis

Književna kritika i filozofija književnosti / Milivoj Solar. - Zagreb: Školska knjiga, 1976. - 199 str.; 20 cm. - (Biblioteka Suvremena misao)

udk:82.09; id broj:41367

K:

KNJIŽEVNA KRITIKA; FILOZOFIJA KNJIŽEVNOSTI

#trilogija

#ntl

23.

#alt

Kritika relativizma ukusa : predavanja o ukusu, moralu i poetici

Zagreb: Matica hrvatska, 2011.

82.09 SOLAR kri

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

23.

#alt #opis

Kritika relativizma ukusa: predavanja o ukusu, moralu i poetici / Milivoj Solar. - Zagreb: Matica hrvatska, 2011. - 311 str.; 18 cm. - (Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz ; kolo 1 ; knj. 1) - 978-953-150-917-6

udk:82.09; 821.163.42-4; id broj:51496

K:

ESTETIKA - ESEJI I STUDIJE; KNJIGE I ČITANJE; KNJIŽEVNA INTERPRETACIJA - ESEJI I STUDIJE; KNJIŽEVNA TEORIJA - ESEJI I STUDIJE; KNJIŽEVNI UKUS - ESEJI I STUDIJE; MIT - TEORIJE; TRAČ - KARAKTERISTIKE; TRIVIJALNA KNJIŽEVNOST - ESEJI I STUDIJE

#trilogija

#ntl

886.2-4 - Hrvatski esej

24.

#alt

Nakon smrti Sancha Panze : eseji i predavanja o postmodernizmu

Zagreb: Naklada Ljevak, 2009.

886.2-4 SOLAR nak

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

24.

#alt

Solarov rad već je generacijama formativan za način koji hrvatska kulturna zajednica pristupa književnosti, ali i kulturnoj proizvodnji u najširem u, pa čitati Solara, zapravo, podrazumijeva refleksiju o trenutnom stanju hrvatske kulture. Njegova nova knjiga temelji se na trima predavanjima: o lošoj književnosti, o retorici i mitologiji postmoderne i o postmodernoj kao okviru za književnu komunikaciju. Autorova odluka da tekstove i opet ponudi kao niz predavanja svjedoči o potrebi da ta refleksija zadrži dijaloški naboj - da zadrži i naglasak otvorenosti karakterističnu za Solara, i kao pisca brojnih studija o dodirima književnosti i filozofije, i kao nezaboravnog profesora. (Tatjana Jukić)

Nakon smrti Sancha Panze: eseji i predavanja o postmodernizmu / Milivoj Solar. - Zagreb: Naklada Ljevak, 2009. - 414 str.; 24 cm. - (Biblioteka Razotkrivanja) - 978-953-303-120-0

udk:821.163.42-4; id broj:43802

K:

MITOLOGIJA - MIT - KNJIŽEVNOST; POSTMODERNA - KNIŽEVNA KOMUNIKACIJA; POSTMODERNA - KNJIŽEVNOST; TRIVIJALNA KNJIŽEVNOST; ESEJI

#trilogija

#ntl

25.

#alt

Smrt Sancha Panze i drugi eseji

Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga, 2006.

886.2-4 SOLAR smr

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

25.

#alt

U knjizi su sabrani eseji napisani u razdoblju od 1966. do 1987. koje je autor najprije objavio u različitim književnim časopisima. Nekoliko ih je uvršteno i kasnije objavljene knjige, Teorija proze i Granice znanosti o književnosti.

Smrt Sancha Panze i drugi eseji / Milivoj Solar. - Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga, 2006. - 311 str. :; 24 cm - 953-212-233-8

udk:821-163.42-4; id broj:33110

K:

SUVREMENI ROMAN; GALOVIĆ, FRAN; ANDRIĆ, IVO; STRUKTURALIZAM - KNJIŽEVNOST; KNJIŽEVNOST - NASTAVA; KNJIŽEVNO DJELO - RAZUMIJEVANJE

#trilogija

#ntl

26.

#alt

Smrt Sancha Panze : ogledi o književnosti

Zagreb: NZ MH, 1981.

886.2-4 SOLAR smr-1

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

26.

#alt #opis

Smrt Sancha Panze: ogledi o književnosti / Milivoj Solar. - Zagreb: NZ MH, 1981. - 238 str.; 19 cm. - (Biblioteka Znak)

udk:821.163.42-4; id broj:38039

K:

KNJIŽEVNI ESEJI; ESEJ; GALOVIĆ,F. - STR. 120 - 128; ANDRIĆ,I. - RANA DJELA - STR. 129 - 159; STRUKTURALIZAM - JAMESON - STR. 192 - 206; GALOVIĆ - FRAN (1887. - 1914. )

#trilogija

#ntlUntitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz