Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 1

Tražili ste: u autoru HRVATSKE marijanske pjesme; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 1

Tražili ste: u autoru HRVATSKE marijanske pjesme; grupirano po signaturi

ispis

8 - Znanost o jeziku i književnost

886.2 - Hrvatska književnost

1.

#alt

Hrvatske marijanske pjesme : izbor

Zagreb: Gral Široki ; Široki Brijeg: Gral, 2006.

886.2-1(082) HRVAT-1

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

1.

#alt #opis

Hrvatske marijanske pjesme: izbor / priredio Zdravko Kordić. - Zagreb: Gral Široki; Široki Brijeg: Gral, 2006. - 380 str.; 21 cm - 953-7360-00-8 (Zagre

udk:821.163.42-1(082); id broj:34554

K:

PAPA - HRVATSKA; HRVATSKA - OBITELJ; OBITELJ - SOCIJALNI NAUK CRKVE; BALOTA - MATE (1898. - 1963. ); BUNIĆ - VUČIĆ - IVAN (1592. - 1658. ); CESARIĆ - DOBRIŠA (1902. - 1980. ); CRIJEVIĆ - ILIJA (1463. - 1520. ); DIZDAR - MAK (1917. - 1971. ); DOMJANIĆ - DRAGUTIN (1875. - 1933. ); DRŽIĆ - DŽORE (1461. - 1501. ); GALOVIĆ - FRAN (1887. - 1914. ); KAŠTELAN - JURE (1919. - 1990. ); KATANČIĆ - MATIJA - PETAR (1750. - 1825. ); KOVAČIĆ - IVAN - GORAN (1913. - 1943. ); KRANJČEVIĆ - SILVIJE - STRAHIMIR (1865. - 1908; KRLEžA - MIROSLAV (1893. - 1981. ); LUCIĆ - HANIBAL (1485. - 1553. ); MARULIĆ - MARKO (1450. - 1524. ); MATOŠ - ANTUN - GUSTAV (1873. - 1914. ); MENČETIĆ - ŠIŠKO (1457. - 1527. ); MIHALIĆ - SLAVKO (1928. ); MIHANOVIĆ - ANTUN (1796. - 1861. ); NAZOR - VLADIMIR (1876. - 1949. ); NIKOLIĆ - VINKO (1912. - 1997. ); POLIĆ - KAMOV - JANKO (1886. - 1910. ); PRERADOVIĆ - PETAR (1818. - 1872. ); PUPAČIĆ - JOSIP (1928. - 1971. ); RANJINA - NIKŠA (1494. - 1582. ); SLAMNIG - PETAR (1930. - 2001. ); ŠENOA - AUGUST (1838. - 1881. ); ŠIMIĆ - ANTUN - BRANKO (1898. - 1925); ŠTOOS - PAVAO (1806. - 1862. ); TADIJANOVIĆ - DRAGUTIN (1905. ); UJEVIĆ - TIN (1891. - 1955. ); VETRANOVIĆ - MAVRO (1482? - 1576. ); VIDA - VIKTOR (1913. - 1960. ); VIDRIĆ - VLADIMIR (1875. - 1909. ); VRAZ - STANKO (1810. - 1851. ); ANTOLOGIJSKI IZBOR PJESAMA; PAPA - HRVATSKA; HRVATSKA - OBITELJ; OBITELJ - SOCIJALNI NAUK CRKVE; OBITELJ - SOCIJALNI NAUK CRKVE; DUHOVNE PJESME; MARIJANSKO PJESNIŠTVO; HRVATSKA DUHOVNA POEZIJA

#trilogija

#ntlUntitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz