Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 65166

Tražili ste: ; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 65166

Tražili ste: ; grupirano po signaturi

ispis

8 - Znanost o jeziku i književnost

801.5 - Gramatika. Sintaksa

22501.

#alt

Engleska gramatika na dlanu : svezak 2

Zagreb: SysPrint, 2001.

801.5 BEKER eng 2

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22501.

#alt #opis

Engleska gramatika na dlanu: svezak 2 / Miroslav Beker. - Zagreb: SysPrint, 2001. - 275 str. : ilustr.; 24 cm. - 953-6786-60-5

udk:801.5; id broj:12478

K:

ENGLESKI JEZIK

#trilogija

#ntl

22502.

#alt

Unutarnja struktura odglagolskih imenica u hrvatskome jeziku

Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2008.

801.5 BIRTI unu

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22502.

#alt

U ovoj se knjizi pokušalo metodama generativne gramatike opisati jedno poglavlje iz morfologije hrvatskog jezika. Na tvorbu odglagolskih imenica primijenile su se metode distribuirane morfologije, generativnoga pristupa morfologiji, razvijenog u okviru minimalističke epohe. Knjiga je podijeljena u tri sadržajne cjeline: u prvoj su prikazane osnovne postavke generativne morfologije i distribuirane morfologije te posebno pristup takve teorije tvorbi riječi. Druga sadržajna cjelina obuhvaća opis sufiksa kojima se tvore odglagolske imenice u hrvatskome jeziku. Treća sadržajna cjelina obuhvaća primjenu tvorbenog modela distribuirane morfologije na odglagolske imenice u hrvatskome jeziku.

Unutarnja struktura odglagolskih imenica u hrvatskome jeziku / Matea Birtić. - Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2008. - 197 str. : ilustr.; 22 cm. - (Biblioteka Prinosi hrvatskomu jezikoslovlju ; knj. 11) - 978-953-6637-35-5

udk:81'36; id broj:43620

K:

IMENICE - TVORBA - HRVATSKI JEZIK; MORFOLOGIJA

#trilogija

#ntl

22503.

#alt

Gramatika hrvatskoga ili srpskog jezika : za više razrede narodnih osnovnih škola

Zagreb: Školska knjiga, 1954.

801.5 BRABE gra

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22503.

#alt #opis

Gramatika hrvatskoga ili srpskog jezika: za više razrede narodnih osnovnih škola / sastavio Ivan Brabec. - Zagreb: Školska knjiga, 1954. - 136 str. : ilustr.; 20 cm cm. -

udk:801.5; id broj:52504

K:

HRVATSKI JEZIK - GRAMATIKA

#trilogija

#ntl

22504.

#alt

Gramatika hrvatskoga ili srpskog jezika

Zagreb: Školska knjiga, 1952.

801.5 BRABE gra-1

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22504.

#alt #opis

Gramatika hrvatskoga ili srpskog jezika / sastavili Ivan Brabec, Mate Hraste, Sreten Živković. - Zagreb: Školska knjiga, 1952. - 296 str.; 24 cm. cm. -

udk:811.163.42'36(035); id broj:53694

K:

HRVATSKI JEZIK - GRAMATIKA - PRIRUČNIK

#trilogija

#ntl

22505.

#alt

Gramatika hrvatskoga ili srpskoga jezika za III. razred gimnazije

Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske, 1947.

801.5 BRABE gra-2

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22505.

#alt #opis

Gramatika hrvatskoga ili srpskoga jezika za III. razred gimnazije / Ivan Brabec, Mate Hraste, Sreten Živković. - Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske, 1947. - 234 str.; 20 cm

udk:811.163.42'36; id broj:53695

K:

GRAMATIKA

#trilogija

#ntl

22506.

#alt

Brodski jezikoslovci : djelomični pretisci gramatika Blaža Tadijanovića, Marijana Lanosovića i Ignjata A. Brlića s komentarima

Slavonski Brod: Matica hrvatska, 2003.

801.5 BRODS

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22506.

#alt

"Grad Slavonski Brod i brodsko područje dalo je mnogo uglednih,

poznatih i priznatih ljudi, znanstvenika, kulturnih djelatnika,

književnika, glazbenika, slikara, pjesnika. Ova knjiga želi

upoznati širu javnost sa starim hrvatskim jezikoslovcima koji su

svojim životom i radom vezani uz Slavonski Brod i brodsko

područje. Izbor je pao na trojicu gramatičara, dvojicu

franjevaca iz 18. stoljeća, Blaža Tadijanovića i Marijana

Lanosovića, te jednog brodskog trgovca, Ignjata Alojzija Brlića.

Knjiga "Brodski jezikoslovci" daje preslike izvornih tekstova

ovih autora da bi se čitatelj mogao upoznati ne samo s njihovim

slovopisom, nego i dobiti njihovu živu riječ." (iz predgovora)

(JČ)

Brodski jezikoslovci: djelomični pretisci gramatika Blaža Tadijanovića, Marijana Lanosovića i Ignjata A. Brlića s komentarima / priredila i predgovore napisala Ljiljana Kolenić. - Slavonski Brod: Matica hrvatska, 2003. - 334 str.; 24 cm (Biblioteka Brodska pisana riječ ; knj. 2) - 953-6842-03-3

udk:801.5; id broj:24040

K:

TADIJANOVIĆ - BLAŽ (1728. - 1797.); GRAMATIKA HRVATSKOG JEZIKA; BRLIĆ - IGNJAT; LANOSOVIĆ - MARIJAN

#trilogija

#ntl

22507.

#alt

Hrvatsko francuski jezični dodiri : [s rječnikom galicizama u hrvatskom standardnom jeziku]

Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2007.

801.5 DABOD hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22507.

#alt

Znanstvena monografija posvećena francuskim leksičkim elementima u Hrvatskoj donosi teorijski pregled problematike jezičnih dodira između Hrvatske i Francuske. Sadrži rječnik hrvatskih posuđenica iz francuskog jezika i popis stručne literature.

Hrvatsko francuski jezični dodiri: [s rječnikom galicizama u hrvatskom standardnom jeziku] / Ljuba Dabo Denegri. - Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2007. - 263 str.; 25 cm. - (Biblioteka Jezični priručnici) - 978-953-167-204-7

udk:81'36; id broj:39816

K:

JEZICI U KONTAKTU; HRVATSKI JEZIK; FRANCUSKI JEZIK; KONTAKTNA LINGVISTIKA; GALICIZMI - RJEČNIK; DVOJEZIČNOST; PROZODIJSKA OBILJEŽJA - HRVATSKI JEZIK; PROZODIJSKA OBILJEŽJA - FRANCUSKI JEZIK; STILISTIKA; MORFOLOŠKI SUSTAV; PREVEDENICE; GRAMATIKA

#trilogija

#ntl

22508.

#alt

Staroslavenski jezik

Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2003.

801.5 DAMJA sta

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22508.

#alt #opis

Staroslavenski jezik / Stjepan Damjanović. - 4. popravljeno i dop. izd. - Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2003. - 201 str.; 21 cm. - 953-169-095-2

udk:801.5; id broj:21180

K:

STAROSLAVENSKI

#trilogija

#ntl

22509.

#alt

Gramatika romskoga jezika = Gramatika e romane čhibaki

Zagreb: Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH ˝Kali Sara˝, 2012.

801.5 DEMIR gra

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22509.

#alt

Gramtika je rad dvoje autora profesora romskog jezika i kulture i u njoj su obuhvaćena sva glavna gramatička pitanja u romskom jeziku.

Gramatika romskoga jezika = Gramatika e romane čhibaki / Ljatif Demir, Nevsija Durmiš. - Zagreb: Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH ˝Kali Sara˝, 2012. - 118, 108 str.; 29 cm. - 978-953-55966-5-3

udk:81’36; id broj:64097

K:

ROMSKI JEZIK - GRAMATIKA; GRAMATIKA - ROMSKI JEZIK

#trilogija

#ntl

22510.

#alt

Gramatičko umijeće

Zagreb: Latina et Graeca, 1995.

801.5 DIONI gra

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22510.

#alt #opis

Gramatičko umijeće / priredio i preveo Dubravko Škiljan. - Zagreb: Latina et Graeca, 1995. - 399 str.; 20 cm (Biblioteka Latina et Graeca ; Knjiga XXXVIII.)

udk:801.5; id broj:4108

K:

ANTIKA

#trilogija

#ntl

22511.

#alt

Gramatika grčkoga jezika

Zagreb: Školska knjiga, 1983.

801.5 DUKAT gra

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22511.

#alt #opis

Gramatika grčkoga jezika / Zdeslav Dukat. - Zagreb: Školska knjiga, 1983. - 398 str.; 24 cm

udk:81'36; id broj:37943

K:

GRČKI JEZIK - GRAMATIKA

#trilogija

#ntl

22512.

#alt

Dvjesto latinskih glagola

Zagreb: Školska knjiga, 2001.

801.5 DVJES

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22512.

#alt #opis

Dvjesto latinskih glagola / priredila Margareta Gašparović. - Zagreb: Školska knjiga, 2001. - 230 str.; 19 cm. - 953-0-20477-9

udk:801.5; id broj:18099

K:

LATINSKI JEZIK

#trilogija

#ntl

22513.

#alt

Gramatika hrvatskoga jezika

Zagreb: Ex libris, 2002.

801.5 FLORS gra

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22513.

#alt #opis

Gramatika hrvatskoga jezika / Jos. Florschuetz. - Zagreb: Ex libris, 2002. - 4a271 str.; 22 cm (Hrvatska jezična baština.) - 953-6310-14-7

udk:801.5; id broj:15494

K:

HRVATSKI JEZIK

#trilogija

#ntl

22514.

#alt

Gramatika hrvatskoga ili srpskog jezika : za V. razred osnovne škole

Zagreb: Školska knjiga, 1959.

801.5 FROLI gra

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22514.

#alt #opis

Gramatika hrvatskoga ili srpskog jezika: za V. razred osnovne škole / sastavili Ivo Frol i Ivan Brabec. - X. neizmijenjeno izd. - Zagreb: Školska knjiga, 1959. - 100 str.; 20 cm cm. -

udk:801.5; id broj:52505

K:

HRVATSKI JEZIK - GRAMATIKA

#trilogija

#ntl

22515.

#alt

Gramatika engleskoga jezika struke

Zagreb: Školska knjiga, Učiteljski fakultet Sveučilišta, 2009.

801.5 GAČIĆ gra

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22515.

#alt #opis

Gramatika engleskoga jezika struke / Milica Gačić. - Zagreb: Školska knjiga, Učiteljski fakultet Sveučilišta, 2009. - 254 str.; 25 cm. - (Biblioteka Magistar ; knj. 5) - 978-953-0-40246-1 (Š

udk:801.5; id broj:43736

K:

ENGLESKI JEZIK - GRAMATIKA - UDŽBENIK

#trilogija

#ntl

22516.

#alt

Glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika

Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2007.

801.5 GLASO

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22516.

#alt #opis

Glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika / Stjepan Babić, Dalibor Brozović, Ivo Škarić, Stjepko Težak. - Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2007. - 597 str.; 24 cm. - (Biblioteka Jezični priručnici) (Velika hrvatska gramatika ; knj. 1) - 953-167-202-3

udk:811.163.42'36; id broj:34951

K:

HRVATSKI JEZIK - FONETIKA; HRVATSKI JEZIK - FONOLOGIJA; HRVATSKI JEZIK - MORFOLOGIJA

#trilogija

#ntl

22517.

#alt

Latinska gramatika

Zagreb: Školska knjiga, 1985.

801.5 GORTA lat

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22517.

#alt #opis

Latinska gramatika / sastavili Veljko Gortan, Oton Gorski, Pavao Pauš. - 7. izd. - Zagreb: Školska knjiga, 1985. - 365 str.; 24 cm

udk:801.5; id broj:37920

K:

LATINSKI JEZIK - GRAMATIKA

#trilogija

#ntl

22518.

#alt

Gramatika hrvatskoga književnog jezika

Zagreb: Školska knjiga, 1990.

801.5 GRAMA

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22518.

#alt #opis

Gramatika hrvatskoga književnog jezika / Eugenija Barić...(et al.). - 2. izd. - Zagreb: Školska knjiga, 1990. - 454 str.; 24 cm. - 86-03-99677-6

udk:801.5; id broj:1752

K:

BARIĆ - EUGENIJA; GRAMATIKA

#trilogija

#ntl

22519.

#alt

Never give up! : gramatika engleskoga jezika u kvizovima

Zagreb: Mozaik knjiga, 2012.

801.5 GROZD nev

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22519.

#alt #opis

Never give up!: gramatika engleskoga jezika u kvizovima / Dragana Grozdanić. - Zagreb: Mozaik knjiga, 2012. - 124 str. : ilustr; 24 cm - 978-953-14-1194-3

udk:801.5; id broj:53524

K:

ENGLESKI JEZIK

#trilogija

#ntl

22520.

#alt

Školska gramatika hrvatskoga jezika

Zagreb: Školska knjiga, 2017.

801.5 HAMSA ško

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22520.

#alt

Školska gramatika hrvatskoga jezika na jednostavan i sustavan način odgovara na najučestalija pitanja koja, učeći gramatičko gradivo, postavljaju učenici osnovnih i srednjih škola. Pomoću pitanja i odgovora gramatika daje uvid u gradivo iz tri temeljna područja: Glasovi, glasovne promjene, naglasci; Vrste i oblici riječi; Rečenica i rečenični dijelovi. Novo izdanje dopunjeno je novim poglavljima, a ostala su poglavlja proširena.

Školska gramatika hrvatskoga jezika / Sanda Ham. - 5. izmjenjeno izd. - Zagreb: Školska knjiga, 2017. - 179 str.; 25 cm - 9789530400450

udk:81’36; id broj:62597

K:

HRVATSKI JEZIK - GRAMATIKA - PRIRUČNICI

#trilogija

#ntl

22521.

#alt

Školska gramatika hrvatskoga jezika

Zagreb: Školska knjiga, 2002.

801.5 HAMSA ško

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22521.

#alt #opis

Školska gramatika hrvatskoga jezika / Sanda Ham. - Zagreb: Školska knjiga, 2002. - 168 str.; 24 cm. - 953-0-10584-3

udk:801.5; id broj:21370

K:

GRAMATIKA HRVATSKOGA JEZIKA

#trilogija

#ntl

22522.

#alt

Hrvatska gramatika

Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje; Jutarnji list, (2018?).

801.5 HRVAT

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22522.

#alt #opis

Hrvatska gramatika / autorice Lana Hudeček i Milica Mihaljević; ilustratori Josip Sršen, Sebastijan Čamagajevac. - Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje; Jutarnji list, (2018?). - 116 str. : ilustr., 19 cm. -

udk:81'36; id broj:62988

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

22523.

#alt

Hrvatska gramatika

Zagreb: Školska knjiga, 1995; 1997.

801.5 HRVAT

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22523.

#alt #opis

Hrvatska gramatika / Eugenija Barić, Mijo Lončarić, Dragica Malić.../et al./. - 2. prom. izd. - Zagreb: Školska knjiga, 1995; 1997. - 684 str.; 24 cm. - 953-0-40010-1

udk:801.5; id broj:4062

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

22524.

#alt

Hrvatska školska gramatika

Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2017.

801.5 HUDEČ hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22524.

#alt

Ovaj priručnik namijenjen je u prvome redu učenicima viših razreda osnovne škole i učenicima srednjih škola, ali bit će koristan i svima koji se služe hrvatskim standardnim jezikom kao kratak podsjetnik na njegova osnovna gramatička pravila. U njemu se usustavljuju gramatički sadržaji obuhvaćeni u nastavnome predmetu Hrvatski jezik od 1. do 8. razreda osnovne škole.

Hrvatska školska gramatika / Lana Hudeček, Milica Mihaljević; [ilustratori Josip Sršen, Sebastijan Čamagajevac]. - Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2017. - XIII, 180 str. : ilustr. u bojama; 21 cm + prilog ([3] presavijena lista) - 978-953-7967-66-6

udk:81’36; id broj:63195

K:

HRVATSKI JEZIK - GRAMATIKA - PRIRUČNICI

#trilogija

#ntl

22525.

#alt

Fonološki opisi hrvatskoga jezika : glasovi, slogovi, naglasci

Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2004.

801.5 JELAS fon

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22525.

#alt #opis

Fonološki opisi hrvatskoga jezika: glasovi, slogovi, naglasci / Zrinksa Jelaska. - Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2004. - 247 str.24 cm. - 953-169-096-0

udk:81'34; id broj:26318

K:

FONOLOGIJA

#trilogija

#ntl

22526.

#alt

Nacrt hrvatske slovnice : glasovi i oblici u povijesnom razvoju

Zagreb: Matica hrvatska, 1992.

801.5 JURIŠ nac 1

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22526.

#alt #opis

Nacrt hrvatske slovnice: glasovi i oblici u povijesnom razvoju / Blaž Jurišić; predgovor Dalibor Brozović. - Pretisak iz 1944. - Zagreb: Matica hrvatska, 1992. - XXII, 215 str.; 21 cm (Znanstvena knjižnica.) - 86-7807-016-1

udk:801.5; id broj:2444

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

22527.

#alt

Povijest hrvatske akcentuacije : fonetika

Zagreb: Matica hrvatska, 2015.

801.5 KAPOV pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22527.

#alt

Knjiga predstavlja prvu knjigu u povijesti hrvatske akcentologije koja služi dvostrukoj svrsi: to je istovremeno vrlo dobar uvod u (balto)slavensku akcentologiju kao takvu, i također, veoma detaljna, znanstveno utemeljena i odlično napisana rasprava o sitnijim pojavama u dijakroniji razvitka naglasnih sustava zapadnojužnoslavenskog dijelektaskog kontiniuma.

Povijest hrvatske akcentuacije: fonetika / Mate Kapović; [izrada karata Mihail Oslon ; indeksi Matija Mužek]. - Zagreb: Matica hrvatska, 2015. - 1046 str. : zemljop. crteži u bojama; 24 cm. - (Biblioteka Theoria. Novi niz) - 978-953-150-971-8

udk:81'36; id broj:60880

K:

FONETIKA; SLAVENSKI JEZICI - NAGLASNI SUSTAVI; INDOEUROPSKI JEZICI, SUVREMENI - VRSTE; DIJALEKTI - SLAVENSKI JEZICI; HRVATSKI JEZIK - NAGLASCI; STARI SLAVENSKI JEZICI - VRSTE; BALTIJSKI JEZICI - VRSTE; PRAJEZICI - POJAM; INDOEUROPSKI JEZICI - VRSTE; DIJALEKTI - HRVATSKA; AKCENTI - HRVATSKI JEZIK

#trilogija

#ntl

22528.

#alt

An Advanced Learner's English Grammar Workbook ; Vjekoslav Karlovčan.

Zagreb: Profil International, 2002.

801.5 KARLO ana

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22528.

#alt #opis

An Advanced Learner's English Grammar Workbook ; Vjekoslav Karlovčan. - Zagreb: Profil International, 2002. - 291 str.; 27 cm. - 953-200-516-1

udk:801.5=111; id broj:26842

K:

ENGLESKI JEZIK

#trilogija

#ntl

22529.

#alt

An Advanced Learner's English Grammar

Zagreb: Profil International, 2002.

801.5 KARLO ana

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22529.

#alt #opis

An Advanced Learner's English Grammar / Vjekoslav Karlovčan. - Zagreb: Profil International, 2002. - 336 str.; 21 cm. - 953-200-513-7

udk:801.5; id broj:13720

K:

ENGLESKI JEZIK; ENGLESKA GRAMATIKA

#trilogija

#ntl

22530.

#alt

A survey of english grammar: workbook

Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1991.

801.5 KARLO asu

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22530.

#alt #opis

A survey of english grammar: workbook / Vjekoslav Karlovčan. - Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1991. - bez pag.; 24 cm. - 86-401-0066-7

udk:801.5=111; id broj:27915

K:

ENGLESKI JEZIK

#trilogija

#ntl

22531.

#alt

Osnove ilirskoga jezika u dvije knjige

Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2002.

801.5 KAŠIĆ osn

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22531.

#alt #opis

Osnove ilirskoga jezika u dvije knjige / autor Bartol Kašić, Pažanin Družbe Isusove Bartol Kašić; prijevod s izvornika Sanja Perić Gavrančić. - Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2002. - 445 str.; 19 cm (Biblioteka Pretisci ; knj. 1.) - 953-6637-14-6

udk:801.5; id broj:20995

K:

HRVATSKI JEZIK; PRETISAK

#trilogija

#ntl

22532.

#alt

Sintaksa hrvatskoga književnog jezika : nacrt za gramatiku

Zagreb: JAZU [etc.], 1986.

801.5 KATIČ sin

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22532.

#alt #opis

Sintaksa hrvatskoga književnog jezika: nacrt za gramatiku / Radoslav Katičić. - Zagreb: JAZU [etc.], 1986. - 529 str.; 24 cm. - (Djela JAZU ; knj. 61)

udk:81'36; id broj:37921

K:

SINTAKSA - HRVATSKI JEZIK

#trilogija

#ntl

22533.

#alt

Riječi na granici punoznačnosti

Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2002.

801.5 KORDI rij

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22533.

#alt #opis

Riječi na granici punoznačnosti / Snježana Kordić. - Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2002. - 227 str.; 23 cm. - 953-169-073-1

udk:801.5; id broj:16664

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

22534.

#alt

Povijesna morfologija hrvatskoga jezika

Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2015.

801.5 KUZMI pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22534.

#alt

Gramatički priručnik obuhvaća pregled oblika promjenjivih vrsta riječi za čakavski, štokavski i kajkavski književni jezik, ali i tronarječni (hibridni) hrvatski književni jezik, pri čemu su kao temeljni izvor poslužili tekstovi od srednjega vijeka do sredine 18. stoljeća, odnosno do trenutka razvoja hrvatskoga standardnog jezika. Knjiga ne obuhvaća suvremene teorije, niti daje povijesni razvoj pojedinih oblika, već je praktične naravi i pruža uvid u bogatstvo starih oblika hrvatske pisane baštine.

Povijesna morfologija hrvatskoga jezika / Boris Kuzmić, Martina Kuzmić. - Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2015. - 167 str.; 24 cm - 978-953-169-320-2

udk:81'36; id broj:60877

K:

ŠTOKAVSKO NARJEČJE; KAJKAVSKO NARJEČJE; HRVATSKI JEZIK - MORFOLOGIJA - 18. ST. ; ČAKAVSKO NARJEČJE

#trilogija

#ntl

22535.

#alt

Fonetika

Zagreb: Ivor, 1995.

801.5 MALMB fon

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22535.

801.5 MALMB fon
#alt #opis

Fonetika / Bertil Malmberg; s francuskog prevela Marija Semenov. - Zagreb: Ivor, 1995. - 111 str. : ilustr.; 20 cm. - 953-6220-00-8

udk:801.5; id broj:8195

K:

FONETIKA

#trilogija

#ntl

22536.

#alt

Gramatika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika

Zagreb: Matica hrvatska, 1963.

801.5 MARET gra

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22536.

#alt #opis

Gramatika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika / Tomo Maretić; za štampu priredili Mate Hraste i Pavle Rogić. - 3., nepromijenjeno izd. - Zagreb: Matica hrvatska, 1963. - 688 str.; 25 cm

udk:801.5; id broj:37069

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

22537.

#alt

Mala talijanska gramatika

Split: Naklada Bošković, 2017.

801.5 MARIĆ mal

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22537.

#alt

Antonela Marić i Paula Jurišić priredile su Malu talijansku gramatiku namijenjenu svim uzrastima, od srednjoškolskog do studentskog, ali i drugima koji žele učiti talijanski jezik s odgovarajućim primjerima.

Upravo je dvojezičnost ono što je čini prikladnom za stalnu upotrebu kod učenja. Uključuje i pregled najčešćih nepravilnih glagola u talijanskom jeziku, a dizajnom i malim formatom je prilagođena praktičnoj nastavi.

Mala talijanska gramatika / Antonela Marić, Paula Jurišić. - Split: Naklada Bošković, 2017. - 84 str.; 19 cm. - (Mala talijanska biblioteka) - 978-953-263-389-4

udk:81’36; id broj:62503

K:

TALIJANSKI JEZIK - GRAMATIKA

#trilogija

#ntl

22538.

#alt

Uvod u jezičnu morfologiju

Zagreb: Disput, 2012.

801.5 MARKO uvo

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22538.

#alt

Ovaj sveučilišni udžbenik čine četiri cjeline. Prva obrađuje morfološke pojmove, druga je posvećena glavnim vrstama riječi u jezicima svijeta, treća analizira problematična morfološka pitanja, te novije morfološke teorije, dok se četvrta bavi univerzalnim ustrojem brojeva. Knjiga je namijenjena studentima hrvatskoga jezika i književnosti, te studentima ostalih filoloških i lingvističkih grupa.

Uvod u jezičnu morfologiju / Ivan Marković. - Zagreb: Disput, 2012. - XVII, 555 str.; 22 cm. - (Biblioteka Thesaurus ; knj. 6) - 978-953-260-154-1

udk:81’36; id broj:53096

K:

BROJEVI; GLAGOLI - OSNOVNI POJMOVI; IMENICE - OSNOVNI POJMOVI; JEZIČNA MORFOLOGIJA - UDŽBENIK; PRIDJEVI - OSNOVNI POJMOVI; ZAMJENICE - OSNOVNI POJMOVI

#trilogija

#ntl

22539.

#alt

Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika

Zagreb: Matica hrvatska, 2008.

801.5 MATAS por

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22539.

#alt

Rukopis Ranka Matasovića Poredbeno povijesna gramatika hrvatskoga jeziku sadržava povijest glasova i oblika suvremenoga hrvatskoga standardnoga jezika. Tu povijest autor prati uspoređujući njezin tijek i pojave s glasovima i oblicima u drugim indoeuropskim, posebice baltoslavenskim jezicima. To je prvi moderan prikaz hrvatskih glasova i oblika, prikaz koji prati fonološke i morfološke sustave, a ne samo izdvojene pojave. Za izgled ove knjige i za njezinu visoku razinu od presudnoga je značenja Matasovićevo izvrsno poznavanje metoda i dostignuća poredbenoga jezikoslovlja.

Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika / Ranko Matasović. - Zagreb: Matica hrvatska, 2008. - 364 str.; 25 cm. - (Biblioteka Theoria) - 953-150-840-7

udk:81’36; id broj:42328

K:

FONOLOGIJA - HRVATSKI JEZIK; FONOLOGIJA - HRVATSKI JEZIK; GRAMATIKA - HRVATSKI JEZIK; GRAMATIKA - HRVATSKI JEZIK; HRVATSKI JEZIK - HISTORIJSKA GRAMATIKA; HRVATSKI JEZIK - HISTORIJSKA GRAMATIKA; JUŽNOSLAVENSKI JEZICI; JUŽNOSLAVENSKI JEZICI; MORFOLOGIJA - HRVATSKI JEZIK; MORFOLOGIJA - HRVATSKI JEZIK; SLAVENSKI JEZICI; SLAVENSKI JEZICI

#trilogija

#ntl

22540.

#alt

Prijedlozi u hrvatskome jeziku : značenje, prostorni odnosi i konceptualizacija

Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2017.

801.5 MATOV pri

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22540.

#alt

Knjiga se sastoji od tri veće cjeline. U prvoj se cjelini o prijedlozima govori općenito, druga cjelina posvećena je teorijskim razmatranjima o značenju prijedloga te upoznavanju s temeljnim teorijskim pretpostavkama na kojima se temelji treća cjelina, a koja je središnji dio knjige i u kojoj je predstavljen značenjski utemeljen opis upotrebe prijedloga po, s, iz, bez, do, o, za, pod, pred i nad u hrvatskome jeziku.

Prijedlozi u hrvatskome jeziku: značenje, prostorni odnosi i konceptualizacija / Darko Matovac. - Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2017. - 295 str. : ilustr.; 24 cm - 978-953-169-325-7

udk:811.163.42'367.633; id broj:62356

K:

HRVATSKI JEZIK - PRIJEDLOZI

#trilogija

#ntl

22541.

#alt

Kleine Deutsche Grammatik

Zagreb: Školska knjiga, 1999.

801.5 MEDIĆ kle

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22541.

#alt #opis

Kleine Deutsche Grammatik / von Ivo Medić. - 21. Auflage. - Zagreb: Školska knjiga, 1999. - 227 str.; 24 cm. - 953-0-40304-6

udk:801.5; id broj:12880

K:

NJEMAČKI JEZIK - GRAMATIKA

#trilogija

#ntl

22542.

#alt

Jezik najstarijih hrvatskoglagoljskih rukopisa

Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada: Staroslavenski institut, 2018.

801.5 MIHAL jez

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22542.

#alt

Autor je sustavno opisao jezik svih hrvatskoglagoljskih fragmenata najstarijega razdoblja hrvatskoga glagoljaštva i usporedio ga s jezikom kanonskih crkvenoslavenskih spomenika kako bi utvrdio u kojoj su mjeri provedene jezične promjene.

Jezik najstarijih hrvatskoglagoljskih rukopisa / Milan Mihaljević. - Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada: Staroslavenski institut, 2018. - 177 str.; 24 cm - 9789531693691

udk:81’36; id broj:63922

K:

STAROSLAVENSKI JEZIK

#trilogija

#ntl

22543.

#alt

Slavenska poredbena gramatika : 1. dio : uvod i fonologija

Zagreb: Školska knjiga, 2002.

801.5 MIHALJ sla 1

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22543.

#alt #opis

Slavenska poredbena gramatika: 1. dio: uvod i fonologija / Milan Mihaljević. - Zagreb: Školska knjiga, 2002. - 242 str.; 21 cm. - 953-0-30225-8

udk:801.5; id broj:19076

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

22544.

#alt

Oblici nebrojivosti u hrvatskom jeziku

Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2004.

801.5 PETIM obl

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22544.

#alt #opis

Oblici nebrojivosti u hrvatskom jeziku / Mirko Peti. - Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2004. - 315 str.; 22 cm (Biblioteka Prinosi hrvatskomu jezikoslovlju ; knj. 7) - 953-6637-15-4

udk:801.5; id broj:28299

K:

HRVATSKI JEZIK; SEMANTIKA

#trilogija

#ntl

22545.

#alt

Što se i kako u jeziku broji : rasprave o semantici kategorije broja 7

Zagreb: Matica hrvatska, 2005.

801.5 PETIM što

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22545.

#alt #opis

Što se i kako u jeziku broji: rasprave o semantici kategorije broja 7 / Mirko Peti. - Zagreb: Matica hrvatska, 2005. - 313 str.; 18 cm. - (Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz ; kolo 11, knj. 64) - 953-150-724-4

udk:811.163.42'36; id broj:33548

K:

HRVATSKI JEZIK - KATEGORIJA BROJA; PLURALIA TANTUM; ETNICI; ETNONIMI; IMENA - JEZIČNA POJAVA

#trilogija

#ntl

22546.

#alt

Pregled gramatike ruskoga jezika : za više razrede srednjih škola = Očerk grammatiki russkogo jazyka: dlja starših klassov srednih škol

Zagreb: Školska knjiga, 1953.

801.5 POLJAN pre

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22546.

#alt #opis

Pregled gramatike ruskoga jezika: za više razrede srednjih škola = Očerk grammatiki russkogo jazyka: dlja starših klassov srednih škol / R.F.Poljanec. - Zagreb: Školska knjiga, 1953. - 203 str.; 20 cm. -

udk:801.5; id broj:45181

K:

RUSKI JEZIK - GRAMATIKA

#trilogija

#ntl

22547.

#alt

Ruska gramatika za svakoga = Russkaja grammatika dlja každogo

Zagreb: Školska knjiga, 2013.

801.5 POLJAN rus

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22547.

#alt

Gramatika je namijenjena svima onima koji uče, ili su nekada učili ruski jezik, kao podsjetnik u kojem će u sažetom obliku naći podatke o pojedinim jezičnim pojavama. Ta namjena knjige diktirala je njezin sadržaj i opseg te način obrade jezične građe.

Ruska gramatika za svakoga = Russkaja grammatika dlja každogo / Radoslav F. Poljanec. - [8. izmijenjeno izd.]. - Zagreb: Školska knjiga, 2013. - 226 str.; 24 cm - 953-0-40104-4

udk:801.5=161.1; id broj:55415

K:

RUSKI JEZIK - GRAMATIKA

#trilogija

#ntl

22548.

#alt

Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika : nacrti za gramatiku ; Stjepan Babić...<et al.>.

Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1991.

801.5 POVIJ

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22548.

#alt #opis

Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika: nacrti za gramatiku ; Stjepan Babić...<et al.>. - Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1991. - 743 str. : ilustr.; 25 cm (Djela Hrvatske akademije . Razred za fil. znanosti ; knj. 63.) - 86-407-0014-1

udk:801.5:808.62(091); id broj:2097

K:

HRVATSKA GRAMATIKA

#trilogija

#ntl

22549.

#alt

Gramatika u riječima i riječi u gramatici

Zagreb: Matica hrvatska, 2016.

801.5 PRANJ gra

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22549.

#alt

Nova knjiga ugledna jezikoslovca i sveučilišnoga profesora Ive Pranjkovića posvećena je razradi nekih kategorijalnih pitanja (poput onih vezanih za prostor, vrijeme, imperativnost), a potom i razradi gramatičkog ustrojstva promjenjivih vrsta riječi te gramatičkih i funkcionalnih svojstava pojedinih riječi u konkretnijim kontekstima i situacijama. Također, autor problematizira i neke stilističke aspekte porabe pojedinih riječi i pojedinih sintaktičkih jedinica vezanih uz stilske figure i biblijski stil, te uz stvaralaštvo pojedinih hrvatskih književnika, poput Silvija Strahimira Kranječevića i Antuna Branka Šimića.

Nastala na temelju bogate literature i višedesetljetnoga jezikoslovnog iskustva i rada, Pranjkovićeva knjiga donosi dvadeset i četiri pregledno koncipirana priloga (četiri su nastala u suatorstvu s Ladom Badurinom), pisana jasnim stilom i argumentacijom. Pristupačna raznovrsnim korisnicima koji uče ili poučavaju hrvatski jezik, Pranjkovićeva znanstvena monografija može poslužiti i kao sveučilišni priručnik.

Gramatika u riječima i riječi u gramatici / Ivo Pranjković. - Zagreb: Matica hrvatska, 2016. - 406 str.; 18 cm. - (Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz ; kolo 1, knj. 7) - 978-953-341-074-6

udk:811.163.42'36; 821.163.42.09-1; 81'38; id broj:61679

K:

HRVATSKO PJESNIŠTVO - JEZIK; PJESNIŠTVO - HRVATSKA - JEZIK; HRVATSKI JEZIK - GRAMATIKA

#trilogija

#ntl

22550.

#alt

Gramatičke graničnosti

Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2021.

801.5 PRANJ gra

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22550.

#alt

Knjiga se bavi raznolikim graničnim pojavnostima koje se na različite načine tiču gramatike hrvatskoga jezika, granicama između središnjih i perifernih pojavnosti u području gramatičkoga ustrojstva hrvatskoga jezika te posebno odnosa između gramatike i drugih jezikoslovnih disciplina, primjerice pragmatike. Sadrži priloge Jezik i granica / jezici i granice, O granicama između morfologije i sintakse, Središnje i periferno u gramatici hrvatskoga jezika, Gramatika i pragmatika, Vrste riječi: gramatikalizacija i pragmatikalizacija, Glagolski načini u složenim rečenicama, Gramatička svojstva glagola zbivanja, Iz kontrastivne sintakse hrvatskih narječja, Subordinirane strukture s veznikom što, O riječima nego, no, već, još i tek, „Male riječi“ orijentalnoga podrijetla u hrvatskome jeziku, Novotvorbe Josipa Stipana Relkovića, Imenički spojevi riječi u Dictionaru Jurja Habdelića, Gramatike hrvatskoga jezika šezdesetih i sedamdesetih godina 19. stoljeća s posebnim obzirom na Slovnicu hervatsku Adolfa Vebera Tkalčevića, O gramatici i pragmatici psovke te Stereotipi u vicevima. Već je i po naslovima priloga razvidno da je uglavnom riječ o graničnim pitanjima vezanim za gramatiku hrvatskoga jezika, koja su u pravilu teorijski i metodološki posebno relevantna, a donedavna nedostatno istražena.

Djelo je primarno namijenjeno kroatistima, ali i drugim jezikoslovcima odnosno filolozima, posebno polaznicima poslijediplomskih studija.

Gramatičke graničnosti / Ivo Pranjković. - Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2021. - 193 str.; 24 cm - 978-953-169-466-7

udk:811.163.42’36; id broj:70427

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl



Untitled Document

Sadržaj


Poredaj po



Prikaz