Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 65618

Tražili ste: ; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 65618

Tražili ste: ; grupirano po signaturi

ispis

8 - Znanost o jeziku i književnost

801.3(038) - Riječnici ostalih jezika

22501.

#alt

Hrvatsko engleski frazeološki rječnik

Zagreb: Školska knjiga, 2009.

801.3(038) BENDO hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22501.

#alt #opis

Hrvatsko engleski frazeološki rječnik / Ivana Bendow. - Zagreb: Školska knjiga, 2009. - 306 str.; 24 cm - 978-953-0-40242-3

udk:811.111’373.7’(038)=163.42; id broj:42318

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

22502.

#alt

Četverojezični rječnik prava Europske unije : engleski, hrvatski, francuski, njemački

Zagreb: HIDRA, 2003.

801.3(038) ČETVE

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22502.

#alt

Rječnik je u prvom redu namijenjen prevoditeljima pravne terminologije vezane uz Europsku zajednicu. Nastao je kao hrvatski prijevod češkoga Četverojezičnoga rječnika prava Europske unije. U njemu se iscrpno nastoji obuhvatiti leksik najvažnijih dokumenata primarnog zakonodavstva EU.

Četverojezični rječnik prava Europske unije: engleski, hrvatski, francuski, njemački / glavna urednica Maja Bratanić. - Zagreb: HIDRA, 2003. - 200 str.; 21 X 30 cm - 953-6430-49-5

udk:801.3(038) : 34 :327.39; id broj:32236

K:

EUROPSKA UNIJA - PRAVO - RJEČNIK

#trilogija

#ntl

22503.

#alt

Turcizmi : rječnik turskih, arapskih i perzijskih riječi u hrvatskom književnom jeziku i pučkom govoru s pregledom nove turske abecede i slovnice

Zagreb: Ex libris, 2010.

801.3(038) ESIHI tur

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22503.

#alt #opis

Turcizmi: rječnik turskih, arapskih i perzijskih riječi u hrvatskom književnom jeziku i pučkom govoru s pregledom nove turske abecede i slovnice / Ivan Esih. - [Pretisak]. - Zagreb: Ex libris, 2010. - 139 str.; 20 cm. - (Biblioteka Pretisci) - 978-953-284-041-4

udk:811.163.42'374; 09; id broj:47213

K:

HRVATSKI JEZIK - TURCIZMI; HRVATSKIJEZIK - PERZIJSKE RIJEČI; HRVATSKI JEZIK - ARAPSKI JEZIK

#trilogija

#ntl

22504.

#alt

Etimološki rječnik hrvatskoga jezika A NJ : 1. svezak

Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2016.

801.3(038) ETIMO

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22504.

#alt

Rad je na ovom rječniku jedan od autora, Ranko Matasović, započeo još prije gotovo deset godina. U početku je zamisao bila da se objavi novo izdanje Etimološkoga rječnika Petra Skoka, te je u suradnji s Dubravkom Ivšić i Dunjom Brozović Rončević izvršena njegova digitalizacija i započet je rad na reviziji Skokovih natuknica. Međutim, uskoro se pokazalo da Skokov rječnik nema smisla ponovno izdavati, jer zbog specifičnoga načina na koji su u njemu organizirane natuknice, kao i zbog obilja građe koju je vrlo teško provjeriti, svaku natuknicu zapravo treba napisati iznova. Stoga je odlučeno da se ide u izradu novog, autorskog rječnika, a autorskom se timu 2010. pridružio i Tijmen Pronk. Od tada je napisan najveći dio teksta ovoga rječnika, a rad na njemu bio je potpuno timski i kolegijalan.Mnoge su polazne etimologije revidirane ili posve promijenjene, i premda autori nisu uvijek imali u svemu podudarna mišljenja, redovito je konačna redakcija etimoloških natuknica bila rezultatom zajedničkoga promišljanja i dogovora. Ankica Čilaš Šimpraga nadopunila je mnoge natuknice dijalektnim oblicima, a Pavao Krmpotić u posljednjoj je fazi izrade rječnika provjerio i nadopunio neke natuknice.Ovaj rječnik ne može zamijeniti Skokov, a to ni ne pokušava učiniti. Svrha mu je i koncepcija, naime, posve različita. Skokov je rječnik zamišljen kao obuhvatni etimološki rječnik riječi posvjedočenih u srednjojužnoslavenskom dijalektnom kontinuumu, koji se u njegovo vrijeme pripisivao jeziku čiji je službeni naziv bio „hrvatski ili srpski“. Skok je u svojim istraživanjima obradio golemu jezičnu građu, ali konačnu redakciju rječnika nije stigao objaviti prije smrti, već je to učinio njegov učenik Valentin Putanec, organizirajući natuknice onako kako ih je nalazio na karticama Skokova rukopisa, s riječima objedinjenim po ne uvijek jasnim kriterijima. Stoga se Skokovim rječnikom nestručnjaku teško služiti, a i stručnjaku je teško bez indeksa. Uz to on sadržava mnoštvo riječi, oblika, pa i etimoloških zaključaka koje njegov autor nije prije objavljivanja stigao još jednom provjeriti. Osim toga, Petar Skok nije bio slavist ni indoeuropeist (premda je odlično poznavao slavističku i indoeuropeističku literaturu svojega vremena), već romanist, što je vidljivo i u odabiru građe i u razini obrade pojedinih riječi u njegovu rječniku. Stoga smo smatrali da je hrvatskomu jeziku danas potreban nov etimološki rječnik u kojem će građa biti organizirana i izložena onako kako je to uobičajeno u suvremenim etimološkim rječnicima slavenskih jezika (npr. u slovenskom etimološkom rječniku Marka Snoja), a obrada je usklađena sa spoznajama suvremene slavistike i indoeuropeistike. Iz toga našeg nastojanja slijedi i većina obilježja po kojima se naš rječnik razlikuje od rječnika našega velikog prethodnika.

Etimološki rječnik hrvatskoga jezika A NJ: 1. svezak / Ranko Matasović ... [et al.]; suradnici Ankica Čilaš Šimpraga, Pavao Krmpotić. - Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2016. - 729 str.; 25 cm. - 9789537967512

udk:81'374(038); id broj:62791

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

22505.

#alt

Etimološki rječnik hrvatskoga jezika O Ž : 2. svezak

Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2021.

801.3(038) ETIMO

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22505.

#alt

"Nastojali smo da drugi svezak slijedi koncepciju rječnika kakva je zacrtana u prvom svesku i objašnjena u njegovu predgovoru. Ondje je navedeno kako se služiti rječnikom, kakva je struktura natuknica, koja su bila vrela i korpus iz kojega su preuzete obrađene riječi, te kako su i zašto oni odabrani. U drugom smo svesku ipak uzeli u obzir neke kritike i savjete koje smo primili nakon objavljivanja prvoga sveska, ali tako da to ne utječe previše na strukturu i sadržaj natuknica. Najizrazitija se promjena sastoji u tome što je donekle smanjen broj glagola izvedenih prefiksima iz osnovnih glagola čije se etimologije iznose. To je učinjeno zbog toga što je malo komu potrebno objašnjavati da je, primjerice, glagol poskočiti izveden prefiksom po- iz glagola skočiti: korisnik će se rječnika zacijelo te etimologije i sam dosjetiti, a zatim pogledati etimologiju prefiksa (i prijedloga) po- i etimologiju osnovnoga glagola skočiti, koje se obje navode u posebnim natuknicama. Pri odabiru prefiksima izvedenih glagola koji se etimologiziraju držali smo se i dalje načela da treba uvrstiti one koji zbog podudarnosti u drugim slavenskim jezicima nedvojbeno imaju praslavensko podrijetlo, one koji su nastali kao kalkovi prema glagolima na drugim jezicima, kao i one kod kojih se značenje izvedenoga glagola znatno promijenilo, te nije predvidljivo iz značenja morfema od kojih je glagol sastavljen (primjerice, glagol pokušati se posebno navodi, iako je dublja etimologija navedena u natuknici uz glagol kušati)." Autori.

Etimološki rječnik hrvatskoga jezika O Ž: 2. svezak / Ranko Matasović ... [et al.]; suradnici Ankica Čilaš Šimpraga, Pavao Krmpotić. - Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2021. - 628 str.; 25 cm. - 9789537967857

udk:81'374(038); id broj:71623

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

22506.

#alt

Rromani ćhib e vakerpinaca = Romski sa izgovorom

Zagreb: Udruga Romski putevi, 2012.

801.3(038) HALIT rro

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22506.

#alt #opis

Rromani ćhib e vakerpinaca = Romski sa izgovorom / Bajram Haliti. - 3. dopunjeno izd. - Zagreb: Udruga Romski putevi, 2012. - 95 str.; 17 cm. - 978-953-99439-5-8

udk:81'374(038); =214.58; id broj:64098

K:

ROMSKI JEZIK - RJEČNIK

#trilogija

#ntl

22507.

#alt

Hrvatsko albanski rječnik = Fjalor kroatisht shqip

Zagreb: Školska knjiga, 2010.

801.3(038) HRVAT

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22507.

#alt #opis

Hrvatsko albanski rječnik = Fjalor kroatisht shqip / skupina autora. - Zagreb: Školska knjiga, 2010. - XI, 955 str.; 24 cm - 978-953-0-40936-1

udk:811.163.42=18(038); id broj:48393

K:

HRVATSKO - ALBANSKI RJEČNIK

#trilogija

#ntl

22508.

#alt

Hrvatsko ruski frazeološki rječnik : + kazalo hrvatskih i ruskih frazema

Zagreb: Knjigra, 2011.

801.3(038) HRVAT-1

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22508.

#alt #opis

Hrvatsko ruski frazeološki rječnik: + kazalo hrvatskih i ruskih frazema / Antica Menac ... [et al.]. - Zagreb: Knjigra, 2011. - 470 str.; 25 cm. - 978-953-7421-106

udk:811.163.42'373.7(038)=161.1; id broj:53980

K:

HRVATSKO - RUSKI FRAZEOLOŠKI RJEČNIK

#trilogija

#ntl

22509.

#alt

Hrvatsko englesko albanski rječnik poslovno administrativnog nazivlja = Fjalor kroatisht anglisht shqip i terminologjise afariste administrative

Zagreb: Školska knjiga, 2007.

801.3(038) IVIRV hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22509.

#alt #opis

Hrvatsko englesko albanski rječnik poslovno administrativnog nazivlja = Fjalor kroatisht anglisht shqip i terminologjise afariste administrative / Vladimir Ivir, Ilirjana Shehu. - Zagreb: Školska knjiga, 2007. - 816 str.; 24 cm - 978-953-0-40233-1

udk:811.163.42(038)=111=18:65; id broj:34369

K:

GOSPODARSKO POSLOVANJE - RJEČNIK

#trilogija

#ntl

22510.

#alt

Romano kroacijako thaj kroacijako romano alavari = Romsko hrvatski i hrvatsko romski rječnik

Zagreb: Odjel za orijentalistiku Hrvatskoga filološkog društva: ˝Kali Sara˝, Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH, 2008.

801.3(038) KAJTA rom

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22510.

#alt #opis

Romano kroacijako thaj kroacijako romano alavari = Romsko hrvatski i hrvatsko romski rječnik / Veljko Kajtazi. - Zagreb: Odjel za orijentalistiku Hrvatskoga filološkog društva: ˝Kali Sara˝, Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH, 2008. - 413 str.; 24 cm. - (Bibliotheka orientalica. Niz Priručnici ; knj. 1) - 978-953-96963-6-6

udk:811.214.58(038)=163.42; id broj:40248

K:

ROMSKO - HRVATSKI RJEČNIK; HRVATSKO - ROMSKI RJEČNIK

#trilogija

#ntl

22511.

#alt

Romano kroacijako thaj kroacijako romano alavari = Romsko hrvatski i hrvatsko romski rječnik

Zagreb: Odjel za orijentalistiku Hrvatskoga filološkog društva: ˝Kali Sara˝, Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH, 2008.

801.3(038) KAJTA rom

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22511.

#alt #opis

Romano kroacijako thaj kroacijako romano alavari = Romsko hrvatski i hrvatsko romski rječnik / Veljko Kajtazi. - Zagreb: Odjel za orijentalistiku Hrvatskoga filološkog društva: ˝Kali Sara˝, Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH, 2008. - 413 str.; 24 cm. - (Bibliotheka orientalica. Niz Priručnici ; knj. 1) - 978-953-96963-6-6

udk:81'374(038); id broj:64101

K:

ROMSKO - HRVATSKI RJEČNIK; HRVATSKO - ROMSKI RJEČNIK

#trilogija

#ntl

22512.

#alt

Rječnik stranih riječi : tuđice i posuđenice

Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1988.

801.3(038) KLAIĆ rje-1

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22512.

#alt #opis

Rječnik stranih riječi: tuđice i posuđenice / Bratoljub Klaić; priredio Željko Klaić. - Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1988. - 1456 str.; 24 cm

udk:801.3(038); id broj:42616

K:

STRANE RIJEČI

#trilogija

#ntl

22513.

#alt

Rečnik jezičnih nedoumica

Beograd: Nolit, 1987.

801.3(038) KLAJN reč

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22513.

#alt #opis

Rečnik jezičnih nedoumica / Ivan Klajn. - 2. prerađeno i dopunjeno izd. - Beograd: Nolit, 1987. - 158 str.; 21 cm. - (Biblioteka Odrednice)

udk:801.3(038); id broj:42612

K:

JEZIČNE NEDOUMICE

#trilogija

#ntl

22514.

#alt

Kao frazeološki rječnik : rječnik frazema s poredbenom česticom ˝kao˝

Sarajevo [etc.]: Synopsis [etc.], 2012.

801.3(038) MAHMU kao

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22514.

#alt

Rječnik je deskriptivni i formiran je na temelju korpusa suvremene bosanskohercegovačke književnosti, novina, kao i na govoru izvornih govornika - informatora. Sadrži samo poredbene frazeme s veznikom ˝kao˝ i navodi preko 600 najčešćih frazema.

Kao frazeološki rječnik: rječnik frazema s poredbenom česticom ˝kao˝ / Alisa Mahmutović. - Sarajevo [etc.]: Synopsis [etc.], 2012. - 191 str.; 21 cm - 978-953-7035-73-0

udk:801.3(038); id broj:54534

K:

FRAZEMI - RJEČNIK; BOSANSKOHERCEGOVAČKA KNJIŽEVNOST

#trilogija

#ntl

22515.

#alt

Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika

Zagreb: Školska knjiga, 1982.

801.3(038) MATEŠ fra

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22515.

#alt #opis

Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika / Josip Matešić. - Zagreb: Školska knjiga, 1982. - 808 str.; 25 cm

udk:81(038); id broj:40256

K:

FRAZEOLOŠKI RJEČNIK; RJEČNIK HRVATSKOG ILI SRPSKOG JEZIKA

#trilogija

#ntl

22516.

#alt

Hrvatsko rusko ukrajinski frazeološki rječnik

Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1993. (Zagreb: Tiskara Puljko).

801.3(038) MENAC hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22516.

#alt #opis

Hrvatsko rusko ukrajinski frazeološki rječnik / Antica Menac, Raisa I. [Ivanovna] Trostinska. - 2. izd. - Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1993. (Zagreb: Tiskara Puljko). - 140 str.; 24 cm. - (Serija Mali frazeološki rječnici ; knj. 9)

udk:801.3(038); id broj:54412

K:

FRAZEOLOŠKI RJEČNIK; UKRAJINSKI JEZIK - FRAZEOLOŠKI RJEČNIK; RUSKI JEZIK - FRAZEOLOŠKI RJEČNIK

#trilogija

#ntl

22517.

#alt

Hrvatski frazeološki rječnik

Zagreb: Naklada Ljevak, 2014.

801.3(038) MENAC hrv-1

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22517.

#alt #opis

Hrvatski frazeološki rječnik / Antica Menac, Željka Fink Arsovski, Radomir Venturin. - Zagreb: Naklada Ljevak, 2014. - 794 str.; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis) - 978-953-303-693-9

udk:801.3(038)=163.42; id broj:57183

K:

HRVATSKI JEZIK - FRAZEOLOGIJA - RJEČNIK; HRVATSKI FRAZEOLOŠKI RJEČNIK

#trilogija

#ntl

22518.

#alt

Rječnik Marulićeve Judite

Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2001.

801.3(038) MOGUŠ rje

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22518.

#alt #opis

Rječnik Marulićeve Judite / Milan Moguš. - Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2001. - 355 str.; 25 cm. - 953-6637-08-1

udk:801.3(038); id broj:13481

K:

MARULIĆ - MARKO (1450. - 1524. )

#trilogija

#ntl

22519.

#alt

Arapsko srpskohrvatski rječnik

Sarajevo: Izvršni odbor Udruženja Ilmije u SRBiH, 1973.

801.3(038) MUFTI ara

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22519.

#alt #opis

Arapsko srpskohrvatski rječnik / Teufik Muftić [rječnik pregledao i za štampu pripremio Abdurahman Hukić]. - Sarajevo: Izvršni odbor Udruženja Ilmije u SRBiH, 1973. - 2 sv. (XXVII, 3950 str.); 24 cm. -

udk:811.163.42(038)=411.21; (038)81; id broj:64786

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

22520.

#alt

Rječnik hrvatskosrpskoga književnog jezika.

Zagreb [etc.]: Matica hrvatska [etc.], 1967.

801.3(038) RJEČN

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22520.

#alt #opis

Rječnik hrvatskosrpskoga književnog jezika. - Zagreb [etc.]: Matica hrvatska [etc.], 1967. - 2 sv.; 25 cm

udk:801.3(038); id broj:42614

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

22521.

#alt

Rječnik hrvatskih animalističkih frazema

Zagreb: Školska knjiga, 2017.

801.3(038) RJEČN

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22521.

#alt

Rječnik hrvatskih animalističkih frazema prvi je takav rječnik u Hrvatskoj, a jedinstven je i inovativan i izvan granica Hrvatske jer frazeološke rječnike animalističkih frazema ne nalazimo gotovo nigdje u slavenskom svijetu. Obuhvaća oko 1400 animalističkih frazema - ustaljenih desemantiziranih sveza koje u svojem sastavu imaju najmanje jednu komponentu povezanu sa životinjom i životinjskim svijetom (naziv životinje, dio tijela, izvedenicu, naziv nastambe i sl.).

Rječnik hrvatskih animalističkih frazema / Ivana Vidović Bolt, Branka Barčot, Željka Fink Arsovski... [et al.]. - Zagreb: Školska knjiga, 2017. - 244 str.; 25 cm - 978-953-0-40044-3

udk:81(038); id broj:63542

K:

FRAZEOLOGIJA - HRVATSKI JEZIK

#trilogija

#ntl

22522.

#alt

Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika

Zagreb: JAZU, 1971-1973.

801.3(038) SKOKP eti

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22522.

#alt #opis

Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika / Petar Skok; uredili Mirko Deanović, Ljudevit Jonke ; priredio za tisak Valentin Putanec. - Zagreb: JAZU, 1971-1973. - 3 sv. (788; 700; 703 str.); 25 cm

udk:801.3(038); id broj:38396

K:

ETIMOLOGIJSKI RJEČNIK

#trilogija

#ntl

22523.

#alt

Peterojezični rječnik europeizama : kako se prevode hrvatske neprave srodnice na njemački, talijanski, francuski i engleski i druge jezične poteškoće

Zagreb: Šklska knjiga, 2010.

801.3(038) SPALA pet

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22523.

#alt #opis

Peterojezični rječnik europeizama: kako se prevode hrvatske neprave srodnice na njemački, talijanski, francuski i engleski i druge jezične poteškoće / Krsto Spalatin. - 2. prošireno i osuvremenjeno izd. - Zagreb: Šklska knjiga, 2010. - XXIV,857 str.; 25 cm. - 978-953-0-40912-5

udk:801.3; id broj:48380

K:

EUROPEIZMI - RJEČNIK; RJEČNIK EUROPEIZAMA

#trilogija

#ntl

22524.

#alt

Priručni rječnik : esperanto hrvatski ili srpski = esperanto kroatserba : posvortaro

Zagreb: Međunarodni centar za usluge u kulturi, 1987.

801.3(038) TIŠLJA pri

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22524.

#alt #opis

Priručni rječnik: esperanto hrvatski ili srpski = esperanto kroatserba: posvortaro / Zlatko Tišljar. - 7. izd. = 7-a eldono. - Zagreb: Međunarodni centar za usluge u kulturi, 1987. - 65 str.; 17 cm

udk:801.3; id broj:41248

K:

ESPERANTO - RJEČNIK

#trilogija

#ntl

22525.

#alt

Ukrains’ko horvats’kij slovnik

Kyiv: Nacional’na akademija nauk Ukrainy: Ukrains’kyj movno-informacijnyj fond, 2018.

801.3(038) VASIL ukr

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22525.

#alt

Ukrajinsko-hrvatski rječnik uređen je prema zahtjevima kratkih dvojezičnih rječnika te služi kao pomagalo prilikom prevođenja. Sadrži glavni jezični minimum ukrajinskog jezika (više od 25 000 riječi) te je prikladan i za raznovrsnu komunikaciju ukrajinskog i hrvatskog korisnika.

Ukrains’ko horvats’kij slovnik / L.[Ljudmila] Vasiljeva, O.[Ol’ga] Tkačuk, V. Čumak. - Kyiv: Nacional’na akademija nauk Ukrainy: Ukrains’kyj movno-informacijnyj fond, 2018. - 629 str.; 21 cm. - (Slovniki Ukraini) - 978-966-02-8279-7

udk:81’374=161.2=163.42; id broj:71689

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

22526.

#alt

Japansko hrvatski, hrvatsko japanski rječnik

Zagreb: Naklada Nediljko Dominović, 2006.

801.3(038) YAMAS jap

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22526.

#alt #opis

Japansko hrvatski, hrvatsko japanski rječnik / Hiroshi Yamasaki Vukelić. - Zagreb: Naklada Nediljko Dominović, 2006. - 604 str.; 16 cm. - (Dominović rječnici ; knj. 3) - 953-6006-65-0

udk:811.521(038)=163.42; id broj:35493

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

22527.

#alt

Hrvatsko novogrčki rječnik = Kroato neoelliniko lexiko

Zagreb: FF press: Filozofski fakultet Sveučilišta, 2020.

801.3(038) ZAFEI hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22527.

#alt

Prvi hrvatsko-novogrčki rječnik, sadrži 20.583 natuknice i podnatuknice uz koje su navedeni osnovni gramatički podatci. Uključene su i češće fraze i poslovice, a brojni primjeri olakšavaju razumijevanje i ispravnu uporabu. Rječnik sadrži i tumačenje te prijevod čestih akronima i kratica, a iscrpno se opisuje i izgovor obaju jezika.

Hrvatsko novogrčki rječnik = Kroato neoelliniko lexiko / Xanthi Zafeiraki, Leo Zuanović, Martin Muhek. - Zagreb: FF press: Filozofski fakultet Sveučilišta, 2020. - XXXIV, 343 str.; 24 cm - 978-953-175-792-8

udk:81(038); id broj:69838

K:

GRČKI JEZIK

#trilogija

#ntl

22528.

#alt

Hrvatsko latinski rječnik = Croatian Latin Dictionary ; priredio Milan Žepić.

Zagreb: Naklada Nediljko Dominović, 1993.

801.3(038) ŽEPIĆ hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22528.

#alt #opis

Hrvatsko latinski rječnik = Croatian Latin Dictionary ; priredio Milan Žepić. - Zagreb: Naklada Nediljko Dominović, 1993. - 450 str.; 17 cm (Pretisci hrvatskih rječnika ; knjiga 1.) - 953-6006-00-6

udk:801.3(038); id broj:8617

K:

LATINSKI RJEČNIK; PRETISAK

#trilogija

#ntl

22529.

#alt

Capitol's concise dictionary : from and to: English, Swedish, Dutch, German, French, Italian, Spanish, Croatian

Zagreb: Spektar ; Bologna: Capitol.

801.3(038)=00 CAPIT

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22529.

#alt #opis

Capitol's concise dictionary: from and to: English, Swedish, Dutch, German, French, Italian, Spanish, Croatian / hrvatski dio rječnika izradili Sunita Bujas, Željko Bujas. - Zagreb: Spektar; Bologna: Capitol. - 1188 str.; 32 cm. -

udk:811.163.42(038)=00; id broj:64787

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

22530.

#alt

Hrvatsko nizozemski rječnik = Woordenboek Kroatisch Nederlands

Amsterdam: Pegasus, 2013.

801.3(038)=112.5 LUČIĆ hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22530.

#alt #opis

Hrvatsko nizozemski rječnik = Woordenboek Kroatisch Nederlands / Radovan Lučić. - Amsterdam: Pegasus, 2013. - XLVIII, 596 str.; 25 cm. - 978-953-7954-16-1

udk:811.112.5(038)=163.42; id broj:57465

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

22531.

#alt

Hrvatsko poljski rječnik=Slownik chorwacko polski

Zagreb: Dominović, 2015.

801.3(038)=162.1 BENEŠ hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22531.

#alt #opis

Hrvatsko poljski rječnik=Slownik chorwacko polski / složio=uložyl Julije Benešić. - Zagreb: Dominović, 2015. - 1314 str.; 22 cm.-

udk:811.163.42=811.162.1; id broj:58909

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

22532.

#alt

Poljski jezik za putnika : vodič i džepni rječnik : hrvatsko poljski, poljsko hrvatski

Zagreb: Školska knjiga, 2008.

801.3(038)=162.1 JURČI pol

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22532.

#alt

Vodič se sastoji se od dvaju dijelova. U prvom su dijelu osnove poljske gramatike te izrazi i fraze koje trebate izgovarati ili ćete ih čuti u tipičnim situacijama na putovanju u stranoj zemlji, npr. pri carinskom pregledu, na hotelskoj recepciji, u restauraciji, u kupnji, kod liječnika itd. Osim toga, ovdje ćete naći savjete i korisne napomene važne za zemlju u koju putujete. U drugom su dijelu rječnici, i to hrvatsko-poljski i poljsko-hrvatski. Izbor riječi u rječnicima napravljen je s polazišta putnika: uvrštene su sve riječi koje bi putniku mogle ustrebati, odnosno koje bi mogao čuti ili pročitati na nekome javnome mjestu.

Poljski jezik za putnika: vodič i džepni rječnik: hrvatsko poljski, poljsko hrvatski / Mirjana Jurčić, Ana Mavar; prevela i priredila Ivana Vidović Bolt. - Zagreb: Školska knjiga, 2008. - IX, 200 str.; 15 cm - 953-0-40913-2

udk:801.3(038)=162.1; id broj:51679

K:

POLJSKI JEZIK

#trilogija

#ntl

22533.

#alt

Hrvaško slovenski, slovensko hrvaški slovar

Ljubljana: Modrijan, 2006.

801.3(038)=163.6 KAFOL hrv

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22533.

#alt #opis

Hrvaško slovenski, slovensko hrvaški slovar / Igor Kafol, Branka Mirjanić. - Ljubljana: Modrijan, 2006. - 568 str. : 18 cm. - (Slovarji založbe Modrijan) - 961-241-093-3

udk:811.163.6(038)=163.42; id broj:57463

K:

HRVATSKO - SLOVENSKI RJEČNIK; SLOVENSKO - HRVATSKI RJEČNIK

#trilogija

#ntl

22534.

#alt

Veliki suvremeni slovensko hrvatski i hrvatsko slovenski rječnik

Zagreb: Mozaik knjiga, 2014.

801.3(038)=163.6 PETIS vel

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22534.

#alt

Prvi rječnik ovog obujma od samostalnosti Slovenije i Hrvatske.

Ovaj praktičan i pregledan rječnik sadrži oko 30.000 rječničkih natuknica sa svake strane iz suvremenoga slovenskog i hrvatskog jezika. Za oprimjerenje i naglašavanje leksičkih jedinica korišteni su postojeći elektronski korpusi te višejezični i jednojezični rječnici. Gdje god je bilo važno, navedeni su parovi riječi istoga i bliskoga ili suprotnoga značenja (sinonimi i antonimi),kao i brojne uputnice kojima se čitateljeva pažnja dodatno usmjerava na riječi koje su po značenju povezane s riječi koju se objašnjava.

Posebno su označeni tzv. lažni prijatelji, tj. one riječi koje će govornik slovenskoga jezika prepoznati kao riječi svoga jezika u hrvatskom i pogrešno ih protumačiti, jer te riječi u hrvatskom ne znače isto što i u slovenskom i obratno.

Veliki suvremeni slovensko hrvatski i hrvatsko slovenski rječnik / Anita Peti Stantić. - Zagreb: Mozaik knjiga, 2014. - 1045 str.; 25 cm. - 978-953-14-1508-8

udk:811.163.6(038)=163.42; id broj:57464

K:

SLOVENSKO - HRVATSKI RJEČNIK; HRVATSKO - SLOVENSKI RJEČNIK

#trilogija

#ntl

22535.

#alt

Kiswahili kikroatia kamusi = Svahilsko hrvatski rječnik

Zagreb: Recedo, 2016. (Zagreb: Recedo).

801.3(038)=432.875 BOBAN kis

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22535.

#alt #opis

Kiswahili kikroatia kamusi = Svahilsko hrvatski rječnik / Vjekoslav Boban. - Zagreb: Recedo, 2016. (Zagreb: Recedo). - IX, 110, XXXI str.; 22 cm. - 978-953-57073-6-3

udk:811.432.875(038)=163.42; id broj:62354

K:

SVAHILSKI JEZIK

#trilogija

#ntl

22536.

#alt

HRVATSKO svahilski = kikroeshia kiswahili

Zagreb: Sanoma Magazines Zagreb, 2005.

801.3(038)=432.875 HRVAT

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22536.

#alt #opis

HRVATSKO svahilski = kikroeshia kiswahili / priredila i obradila Ksenija Husarek. - Zagreb: Sanoma Magazines Zagreb, 2005. - 35 str. : ilustr; 15 cm - 978-953-14-0642-0

udk:801.3(038)=432.875; id broj:59088

K:

SVAHILSKI JEZIK; KISWAHILI

#trilogija

#ntl

22537.

#alt

Grčko hrvatski ili srpski rječnik

Zagreb: Školska knjiga, 1983.

801.3(038)=495 GORSK grč

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22537.

#alt #opis

Grčko hrvatski ili srpski rječnik / na osnovi Žepić Krkljuševa rječnika 1. izd. priredili Oton Gorski i Niko Majnarić; 2. izd. priredio Milivoj Sironić. - 3. izd. - Zagreb: Školska knjiga, 1983. - 467 str.; 24 cm

udk:801.3(038)=495; id broj:42606

K:

GRČKO HRVATSKI RJEČNIK; GRČKI JEZIK

#trilogija

#ntl

22538.

#alt

Horvat magyar szotar

Budapest: Croatica, 2015.

801.3(038)=511.141 PRODA hor

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22538.

801.3(038)=511.141 PRODA hor
#alt #opis

Horvat magyar szotar / Prodan Agnes, Barics Erno. - Budapest: Croatica, 2015. - XI, 728 str.; 25 cm - 978-615-5239-51-9

udk:811.163.42(038)=511.141; id broj:60682

K:

RJEČNICI; MAĐARSKI JEZIK - RJEČNIK

#trilogija

#ntl

22539.

#alt

Temeljni tursko hrvatski rječnik = Temel tuerkce hirvatica soezluek

Zagreb: Ibis grafika, 2010.

801.3(038)=512.161 ISIKE tem

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22539.

#alt

Turski pripada turkijskoj grupi jezika, među kojima su turski jezik balkanskih Gagauza, gagauski i horasanski turski, uz dodatak osmanlijskog turskog. Porodica turkijskih jezika je podskupina oguskih jezika, koja je opet podskupina turkijskih jezika, za koje većina lingvista vjeruje da pripadaju jezičnoj skupini altajskih jezika. Turski se govori u Turskoj, a također ga govore manjine u 35 zemalja. Turski se naročito govori u zemljama koje su nekad (bilo potpuno ili djelomično) bile u sastavu Osmanlijskog carstva, kao što su Bugarska, Rumunjska, bivša Jugoslavija (naročito na lokalnoj razini u pokrajini Kosovo i Metohija u Srbiji), te u Makedoniji.

Temeljni tursko hrvatski rječnik = Temel tuerkce hirvatica soezluek / Mehmet Isiker. - Zagreb: Ibis grafika, 2010. - 220 str.; 21 cm - 978-953-6927-58-6

udk:801.3(038)=512.161; id broj:48216

K:

TURSKI JEZIK - RJEČNIK; TURSKO - HRVATSKI RJEČNIK

#trilogija

#ntl

22540.

#alt

Tursko hrvatski : hrvatsko turski rječnik

Zagreb: Naklada Nediljko Dominović, 2014.

801.3(038)=512.161 ISIKE tur

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22540.

#alt #opis

Tursko hrvatski: hrvatsko turski rječnik / Mehmet Işiker. - Zagreb: Naklada Nediljko Dominović, 2014. - 510 str.; 17 cm. - (Dominović rječnici ; knj. 4) - 978-953-7954-05-5

udk:811.512.161(038)=163.42; id broj:57462

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

22541.

#alt

Diccionario total de la lengua Espanola

Zagreb: Dominović, [2011?].

801.3(038)=60 DICCI

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22541.

#alt

Ovaj ilustrirani rječnik španjolskog jezika nudi sadržaje koji se rijetko pojavljuju u ostalim rječnicima. Crteži, fotografije, slike, enciklopedijski dodatci te Atlas i Knjižica zemalja čine ovaj rječnik iznimno korisnim pri učenju jezika i ostalih nastavnih sadržaja.

Diccionario total de la lengua Espanola / [direccion editorial Jordi Indurain Pons; dibujos Isabelle Arslanian... et. al]. - Zagreb: Dominović, [2011?]. - XIV, 1180 str. : ilustr. u bojama; 20 cm. - 978-953-6006-91-5

udk:811.134.2(038)=134.2; id broj:51728

K:

ŠPANJOLSKI JEZIK - RJEČNIK; RJEČNIK ŠPANJOLSKOG JEZIKA

#trilogija

#ntl

22542.

#alt

Španjolsko hrvatski, hrvatsko španjolski = Espanol croata, croata espanol : Univerzalni rječnik

Zagreb: Mozaik knjiga, 2004.

801.3(038)=60 ŠPANJO

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22542.

#alt #opis

Španjolsko hrvatski, hrvatsko španjolski = Espanol croata, croata espanol: Univerzalni rječnik / [priredila Spomenka Husar]. - Zagreb: Mozaik knjiga, 2004. - 319 str.; 15 cm (Biblioteka Lingua.) - 953-196-401-7

udk:03; id broj:26210

K:

RJEČNIK; ŠPANJOLSKI JEZIK

#trilogija

#ntl

22543.

#alt

Latinsko hrvatski rječnik za škole

Zagreb: Naprijed, 1987.

801.3(038)=87 LATIN

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22543.

#alt #opis

Latinsko hrvatski rječnik za škole / priredio Mirko Divković. - 4. izd - Zagreb: Naprijed, 1987. - 1161 str.; 25 cm. -

udk:801.3(038)=124; id broj:42607

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

22544.

#alt

Lexicon Latino Illyricum : svezak drugi : prijepis i obrada

Zagreb: ArTresor naklada, 2010.

801.3(038)=87 RITTE lex

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22544.

#alt #opis

Lexicon Latino Illyricum: svezak drugi: prijepis i obrada / Pavao Ritter Vitezović; rukopis kritički pročitale i rječnik upisale Zrnka Meštrović, Nada Vajs ; priredio i pogovor napisao Bojan Marotti. - Zagreb: ArTresor naklada, 2010. - CL, 513 str. : faks.; 25 cm. - (Oživljena baština ; knj. 4 ; sv. 2) - 978-953-6522-22-4

udk:81(038)=124=163.42; id broj:48434

K:

RITTER - VITEZOVIĆ - PAVAO (1652. - 1713. ); LEXICON LATINO - ILLYRICUM

#trilogija

#ntl

22545.

#alt

Latinsko hrvatski rječnik

Zagreb: Školska knjiga, 1991.

801.3(038)=87 ŽEPIĆ lat

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22545.

801.3(038)=87 ŽEPIĆ lat
#alt #opis

Latinsko hrvatski rječnik / Milan Žepić. - 8. i 11. izd. - Zagreb: Školska knjiga, 1991. - 326 str.; 24 cm. - 86-03-00370-X

udk:801.3(038)=124; id broj:3625

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

22546.

#alt

Novogrčko hrvatski praktični rječnik

Zagreb: Školska knjiga, 2013.

801.3(038)=877.4 CRNKO nov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22546.

#alt #opis

Novogrčko hrvatski praktični rječnik / Koraljka Crnković. - Zagreb: Školska knjiga, 2013. - 516 str.; 17 cm Praktični rječnik. - 978-953-0-40805-0

udk:801.3(038)=877.4; id broj:55418

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

22547.

#alt

Granda vortaro Esperanta kroata = Veliki rječnik esperantsko hrvatski

Zagreb: Hrvatski savez za esperanto ; Sveučilišna knjižara, 2008.

801.3(038)=92 BORČI gra

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22547.

#alt #opis

Granda vortaro Esperanta kroata = Veliki rječnik esperantsko hrvatski / Lucija Borčić; [suradnici Ivo Borovečki ... et al.]. - Zagreb: Hrvatski savez za esperanto; Sveučilišna knjižara, 2008. - 429 str.; 24 cm. - (Biblioteka Kapitalna izdanja) - 978-953-7015-44-2

udk:801.3(038)=92; id broj:45691

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

22548.

#alt

Veliki rječnik hrvatsko esperantski = Granda vortaro Kroata esperanta

Zagreb: Hrvatski savez za esperanto: Sveučilišna knjižara, 2009.

801.3(038)=92 BORČI vel

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22548.

#alt #opis

Veliki rječnik hrvatsko esperantski = Granda vortaro Kroata esperanta / Lucija Borčić; [suradnici Ivo Borovečki ... et al.]. - Zagreb: Hrvatski savez za esperanto: Sveučilišna knjižara, 2009. - 488 str.; 25 cm. - 978-953-7015-49-7

udk:801.3(038)=92; id broj:45690

K:

HRVATSKO - ESPERANTSKI RJEČNIK; ESPERANTO - RJEČNIK

#trilogija

#ntl

22549.

#alt

Esperanto kroata kaj kroata esperanta vortaro = Esperantsko hrvatski i hrvatsko esperantski rječnik : 10.000 vortoj

Đurđevac: Grafokom, 2004.

801.3(038)=92 ESPER

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22549.

#alt #opis

Esperanto kroata kaj kroata esperanta vortaro = Esperantsko hrvatski i hrvatsko esperantski rječnik: 10.000 vortoj / [Franjo Gruić...et al.]. - Đurđevac: Grafokom, 2004. - 186 str.; 17 cm - 953-96975-3-0

udk:801.3(038)=92; id broj:45694

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

22550.

#alt

Rečnik srpskohrvatsko esperantski = serbokroata esperanta vortaro

Beograd: Grafos, 1967.

801.3(038)=92 SEKELJ reč

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

22550.

#alt #opis

Rečnik srpskohrvatsko esperantski = serbokroata esperanta vortaro / Antonije Sekelj. - Beograd: Grafos, 1967. - 704 str.; 18 cm

udk:801.3(038)=92; id broj:42602

K:

ESPERANTO

#trilogija

#ntlUntitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz