Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci Ekatalog - Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Rezultata: 65198

Tražili ste: ; grupirano po signaturi

sadržaj poredaj po

Rezultata: 65198

Tražili ste: ; grupirano po signaturi

ispis

Z - Zavičajna zbirka Crisiensia

ZZC - Zavičajna zbirka "Crisiensia"

64501.

#alt

Elementi pedagogije osnovne škole : (Osnovna škola: pojava, razvoj, perspektive).

Zagreb: (s.n.), 1989.

ZZC PUŽEV ele

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64501.

#alt #opis

Elementi pedagogije osnovne škole: (Osnovna škola: pojava, razvoj, perspektive). - Zagreb: (s.n.), 1989. -

udk:37; id broj:20014

K:

PEDAGOGIJA; KRIŽEVCI; ZZC

#trilogija

#ntl

64502.

#alt

Našim Križevcima

Križevci: Ogranak Matice hrvatske, 2017.

ZZC PUŽEV naš

K: /B:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64502.

#alt

"Autor prof. dr.sc. Valentin Puževski zaljubljenik je u svoj grad, u svoje Križevce. To je pokazao dosadašnjim cjelokupnim radom kojem, nema sumne, pripada i tekst Mojim Križevcima. Tekst je nastao u autorovom ranom razdoblju istraživanja povijesti Križevaca (60. godine 20. st.) kao grada te njegovih osobnosti kao što je školstvo. Vjerojatno mu je ta povezanost i zaljubljenost u prosvjetu, školstvo i učiteljsku misiju i odredila životni put-put učitelja i znanstvenika.

Autor u tekstu Mojim Križevcima prikazuje mnoge relevantne činjenice o postanku i razvoju Križevaca. Grad Križevce čine one vrijednosti - crkvene i svjetovne, među kojima školstvo ima nesumnjivo važno mjesto - koje su pridonijele prepoznatljivosti Grada. U cjelokupnom tekstu, iako to autor eksplicite ne kazuje, možemo iščitati njegovu plemenitu i odgojnu po(r)uku - da bismo gradili bolji grad, prostor u kojem živimo, dobru školu i budućnost potrebno je poznavati i uvažavati vlastitu prošlost i osobe koji su je stvarali.

Razumljivo je da se križevačko školstvo snažno razvijalo poslije 60-ih godina 20. st. ali daljni razvoj nije predmetom ove studije, ali je stoga izazov i zadaća drugih istraživača i autora, a u studiji će naćivažan oslonac i ključne poticaje. Stoga preporučujem da se studija objavi i na taj način spoznaje o povijesti grada Križevaca i njegovu školstvu približe širem krugu čitatelja."

prof. dr. sc. Vladimir Strugar

Našim Križevcima / Valentin Puževski; urednica Renata Husinec. - Križevci: Ogranak Matice hrvatske, 2017. - 110 str. : ilustr. u bojama; 25 cm. - (Škrinja, Knjižnica Matice hrvatske, Ogranak Križevci ; sv. 14) - 9789536298327

udk:930.85(497.5); 008(497.5); id broj:63057

K: /B:

ŠKOLSTVO; ZZC; KRIŽEVCI; HUSINEC - RENATA; BALOG - ZDENKO; STRUGAR - VLADIMIR

#trilogija

#ntl

64503.

#alt

Organizacija rada Osnovne eksperimentalne škole Jordanovac : umnoženo kao rukopis

Zagreb: Osnovna eksperimentalna škola Jordanovac, 1963.

ZZC PUŽEV org

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64503.

#alt #opis

Organizacija rada Osnovne eksperimentalne škole Jordanovac: umnoženo kao rukopis / Valentin Puževski. - Zagreb: Osnovna eksperimentalna škola Jordanovac, 1963. - 27 str.; 19 cm. -

udk::37; id broj:6413

K:

NASTAVA; ŠKOLA; EKSPERIMENTALNA ŠKOLA

#trilogija

#ntl

64504.

#alt

Prema školi otvorenih vrata : (prilog školskoj pedagogiji)

Zagreb: Spektar, 1987.

ZZC PUŽEV pre

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64504.

#alt #opis

Prema školi otvorenih vrata: (prilog školskoj pedagogiji) / Valentin Puževski. - Zagreb: Spektar, 1987. -

udk:37; id broj:19765

K:

PEDAGOGIJA; PUŽEVSKI - VALENTIN; ORGANIZACIJA ŠKOLE; ORGANIZACIJA; ŠKOLSKA PEDAGOGIJA; KRIŽEVCI; ZZC

#trilogija

#ntl

64505.

#alt

Produženi boravak učenika u školi : umnoženo kao rukopis

Zagreb: Osnovna eksperimentalna škola Jordanovac, 1964.

ZZC PUŽEV pro

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64505.

#alt #opis

Produženi boravak učenika u školi: umnoženo kao rukopis / Valentin Puževski. - Zagreb: Osnovna eksperimentalna škola Jordanovac, 1964. - 29 str.; 19 cm. -

udk::37; id broj:6412

K:

ŠKOLA

#trilogija

#ntl

64506.

#alt

Skica za povijest križevačkih škola

Križevci: Vlast. naklada, 1984.

ZZC PUŽEV ski

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64506.

#alt

Prof. Valentin Puževski je ovaj rukopis - opis razvitka školstva u Križevcima - napisao u vrijeme svoga rada na Učiteljskoj školi u Križevcima (1952.-1961.). Pisan u doba studiranja pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu šezdesetih godina dvadesetog stoljeća i danas je aktualan kao građa i eventualni vodič za one koji će se prihvatiti detaljne obrade razvoja institucionalnog odgoja u našem gradu bogatom školskom i pedagoškom tradicijom.

Radu su priložene 4 table s 11 crno-bijelih fotografija grada iz šezdesetih godina.

Skica za povijest križevačkih škola / Valentin Puževski. - Križevci: Vlast. naklada, 1984. - 80 str.; 29 cm + 4 table sa c/b fotografijama

udk:37(091); id broj:35416

K:

KRIŽEVCI - RAZVOJ ŠKOLSTVA; KRIŽEVCI - UČITELJSKA ŠKOLA; HRVATSKA - PRVI ŠKOLSKI ZAKON

#trilogija

#ntl

64507.

#alt

Škola otvorenih vrata

Jastrebarsko: Naklada Slap, 2002.

ZZC PUŽEV ško

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64507.

#alt #opis

Škola otvorenih vrata / Valentin Puževski; uredio Antun Mijatović. - Jastrebarsko: Naklada Slap, 2002. - 337 str.; 22 cm (Pedagogija.) - 953-191-192-4

udk:37; id broj:18287

K:

KRIŽEVCI; ZZC; PEDAGOGIJA; ŠKOLSKA PEDAGOGIJA

#trilogija

#ntl

64508.

#alt

Tebi, učitelju : prinosi Školskoj pedagogiji

Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2016.

ZZC PUŽEV teb

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64508.

#alt

U prvom dijelu knjige autori daju povijesni prikaz pedagogije i školstva u Hrvatskoj od prvih godina poslije Drugog svjetskog rata do naših dana s posebnim osvrtom na razvojna obilježja osnovne škole.

U drugom su dijelu knjige prikazi jedanaest knjiga većinom stranih autora koje su nastale poslije 90-ih godina 20. stoljeća i tematski su povezani s prvim dijelom. U njima autori proučavaju promjene u školstvu na koje utječu spoznajne znanosti, suvremena tehnologija, globalizacija i dr.

Tebi, učitelju: prinosi Školskoj pedagogiji / Valentin Puževski, Vladimir Strugar. - Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2016. - 215 str. : ilustr. u bojama; 24 cm - 9789536134854

udk:37.013; id broj:63051

K:

RODITELJI; ZNANJE; NASTAVA; KURIKUL; HUMANA ŠKOLA; KVALITETNA ŠKOLA; OSNOVNO ŠKOLSTVO - HRVATSKA; ZZC; KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

64509.

#alt

Topografija kulturnih spomenika grada Križevci

Križevci: Vlast. naklada, 1952.

ZZC PUŽEV top

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64509.

#alt

Potaknut privrženošću rodnom kraju, autor u ovom rukopisu obrađuje objekte kulturne baštine koji daju svojevrsnu karakterističnu vizuru našem gradu - crkvusv. Križa, najstariju građevinu Križevaca, gradsku tvrđu, crkvu sv. Ane, grkokatoličku katedralu, kapelu sv. Ladislava, sv. Roka, kip sv. Florijana, crkvu Majke Božje Koruške, staru sabornicu, kuću Karas, staru županijsku zgradu, kuću Kiepach...

Topografija kulturnih spomenika grada Križevci / Valentin Puževski. - Križevci: Vlast. naklada, 1952. - 27 str.; 30 cm + dodatak - fotografije sakralnih objekata

udk:72; id broj:35418

K:

KRIŽEVCI - KULTURNI SPOMENICI; SAKRALNI SPOMENICI; KRIŽEVCI - SPOMENIČKA BAŠTINA

#trilogija

#ntl

64510.

#alt

Quorum : časopis za književnost, godina II, broj 4/5.

Zagreb: RZ RK SSOH, 1986.

ZZC QUORU

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64510.

#alt #opis

Quorum: časopis za književnost, godina II, broj 4/5. - Zagreb: RZ RK SSOH, 1986. - 266 str.; 20 cm. -

udk:05; id broj:20963

K:

ZZC; KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

64511.

#alt

Poviest carstva rimskoga : drugi dio: od Pertinaxa do smrti Theodosijeve

Zagreb: Matica hrvatska, 1889.

ZZC RABAR pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64511.

#alt #opis

Poviest carstva rimskoga: drugi dio: od Pertinaxa do smrti Theodosijeve / Ivan Rabar. - Zagreb: Matica hrvatska, 1889. - 376 str.; 20 cm (Svjetska poviest ; knjiga četvrta, drugi dio.)

udk::931/939; id broj:10322

K:

RIMSKO CARSTVO

#trilogija

#ntl

64512.

#alt

Poviest najnovijega vremena od godine 1815. do godine 1878 : sa kazalom imena i stvari

Zagreb, Matica hrvatska, 1898.

ZZC RABAR pov-1

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64512.

#alt #opis

Poviest najnovijega vremena od godine 1815. do godine 1878: sa kazalom imena i stvari / po najboljih piscih napisao Ivan Rabar. - Zagreb, Matica hrvatska, 1898. - 527 str.; 22 cm. - (Svjetska poviest ; knj. 12)

udk:94; id broj:45064

K:

ZZC; KRIŽEVCI; TISKARA GUST. NEUBERG

#trilogija

#ntl

64513.

#alt

Život i djela Franje Račkoga

Zagreb: JAZU, 1895.

ZZC RAČKI smi

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64513.

#alt #opis

Život i djela Franje Račkoga / napisao Tade Smičiklas. - Zagreb: JAZU, 1895. - 219 str.; 20 cm (Djela Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti ; knjiga 15.)

udk:929; id broj:4636

K:

#predmetnice

#trilogija

#ntl

64514.

#alt

Bolesti trsa ili vinove loze. : I. Trsna medljika. II. Trsna plijesan. III. Crni rak ili palež.

Zagreb: Hrvatsko društvo za pučku prosvjetu, 1908.

ZZC RADIĆ bol

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64514.

#alt #opis

Bolesti trsa ili vinove loze.: I. Trsna medljika. II. Trsna plijesan. III. Crni rak ili palež. / predavao u mnogim hrvatskim mjestima Ivan pl. Radić. - Zagreb: Hrvatsko društvo za pučku prosvjetu, 1908. - 64 str. : ilustr.; 15 cm (Pučka predavanja ; sv. 4)

udk:632; id broj:56556

K:

ZZC; RADIĆ, IVAN - PROFESOR - KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

64515.

#alt

Jagoda : njezin uzgoj i upotreba

Zagreb: Kr. banska uprava Savske banovine, 1936.

ZZC RADIĆ jag

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64515.

#alt #opis

Jagoda: njezin uzgoj i upotreba / napisao Ivan Radić. - Zagreb: Kr. banska uprava Savske banovine, 1936. - 51 str. : ilustr.; 23 cm (Poljoprivredna knjižnica ; sv. 13.)

udk::634; id broj:10936

K:

JAGODA

#trilogija

#ntl

64516.

#alt

Pouka u gospodarstvu za učiteljske škole : II dio : voćarstvo, vinogradarstvo, pivničarstvo i povrćarstvo

Zagreb: Kr.Hr.-Slav.-Dal. zem vlade, 1914.

ZZC RADIĆ pou 2

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64516.

#alt #opis

Pouka u gospodarstvu za učiteljske škole: II dio: voćarstvo, vinogradarstvo, pivničarstvo i povrćarstvo / Ivan Radić. - Zagreb: Kr.Hr.-Slav.-Dal. zem vlade, 1914. - 307 str. : ilustr.; 22 cm. -

udk:634; id broj:3972

K:

KRIŽEVCI; ZZC

#trilogija

#ntl

64517.

#alt

Voćarstvo i povrćarstvo : Pouka u gospodarstvu za učiteljske i gosp. škole, pa za voćare i vrtlare

Zagreb: Narodna knjižnica, 1924.

ZZC RADIĆ pov

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64517.

#alt #opis

Voćarstvo i povrćarstvo: Pouka u gospodarstvu za učiteljske i gosp. škole, pa za voćare i vrtlare / Ivan Radić. - 2. izd. - Zagreb: Narodna knjižnica, 1924. - 143 str : ilustr.; 25 cm. -

udk::634.8; id broj:3970

K:

KRIŽEVCI; ZZC

#trilogija

#ntl

64518.

#alt

Vino : od trsa do trošidbe : svezak 3. i 4.

Zagreb: Hrvatska tiskara, (s.a.).

ZZC RADIĆ vin

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64518.

#alt #opis

Vino: od trsa do trošidbe: svezak 3. i 4. / obradio po najnovijim iskustvima Ivan pl. Radić, profesor Kr. višeg gospodarskog učilišta u Križevcu. - Zagreb: Hrvatska tiskara, (s.a.). - 356 str. : ilustr.; 19 cm

udk:634; id broj:44530

K:

VINO; ZZC; KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

64519.

#alt

Pouka u gospodarstvu za učiteljske i gospodarske škole kao i za vinogradare : vinogradrstvo i pivničarstvo

Zagreb: Narodna knjižnica, 1923.

ZZC RADIĆ vin

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64519.

#alt #opis

Pouka u gospodarstvu za učiteljske i gospodarske škole kao i za vinogradare: vinogradrstvo i pivničarstvo / Ivan Radić. - Zagreb: Narodna knjižnica, 1923. - 131 str. : ilustr.; 24 cm. -

udk:820-3; id broj:14318

K:

PIVNIČARSTVO; VINOGRADARSTVO

#trilogija

#ntl

64520.

#alt

Vino : od trsa do trošidbe

Zagreb: Vlastita naklada, 1910.

ZZC RADIĆ vin 1

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64520.

#alt #opis

Vino: od trsa do trošidbe / obradio po vlastitom i ponajnovijim iskustvima Ivan Radić; uz sudjelovanje Milutnia Urbani a. - Zagreb: Vlastita naklada, 1910. - 80 str. : ilustr.; 19 cm. -

udk:634; id broj:62628

K:

ZZC; KRIŽEVCI; VINO

#trilogija

#ntl

64521.

#alt

Vino : od trsa do trošidbe : svezak 2

Zagreb: [oko 1910.](Zagreb: Tiskara Hrvatske stranke prava).

ZZC RADIĆ vin 2

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64521.

#alt #opis

Vino: od trsa do trošidbe: svezak 2 / obradio po najnovijim iskustvima Ivan Radić. - Zagreb: [oko 1910.](Zagreb: Tiskara Hrvatske stranke prava). - 164 str. : ilustr.; 19 cm. -

udk:634; id broj:20363

K:

VINO; KRIŽEVCI; ZZC

#trilogija

#ntl

64522.

#alt

Voćarstvo

Staro Čiče: Tipomat, 1997.

ZZC RADIĆ voć

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64522.

ZZC RADIĆ voć
#alt #opis

Voćarstvo / napisao Ivan Radić. - pretisak. - Staro Čiče: Tipomat, 1997. - 144 str. : ilustr.; 17 cm (Biblioteka Pretisak.) - 953-6585-00-6

udk::634; id broj:8981

K:

PRETISAK; VOĆARSTVO

#trilogija

#ntl

64523.

#alt

Voćarstvo : po najboljim vrelima i vlastitom iskustvu

Križevci: Tisak i naklada Knjižare Gust. Neuberg, 1909.

ZZC RADIĆ voć

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64523.

#alt #opis

Voćarstvo: po najboljim vrelima i vlastitom iskustvu / Ivan Radić. - 2.popr., nadop.izd. - Križevci: Tisak i naklada Knjižare Gust. Neuberg, 1909. - 380 str. : ilustr.; 24 cm. -

udk:634; id broj:4394

K:

KRIŽEVCI; ZZC

#trilogija

#ntl

64524.

#alt

Voćarstvo : po najboljim vrelima i po vlastitom izkustvu sa 312 naravno predočenih i u sadržaj utisnutih slika

Križevci: Tisak i naklada Knjižare Gust. Neuberg, 1898.

ZZC RADIĆ voć

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64524.

#alt #opis

Voćarstvo: po najboljim vrelima i po vlastitom izkustvu sa 312 naravno predočenih i u sadržaj utisnutih slika / Ivan Radić. - Križevci: Tisak i naklada Knjižare Gust. Neuberg, 1898. - 336 str. : ilustr.; 23 cm. -

udk:634; id broj:3667

K:

KRIŽEVCI; ZZC

#trilogija

#ntl

64525.

#alt

Voće i njegova upotreba po najboljim vrelima i vlastitom iskustvu

Zagreb: Društvo Svetojeronimsko, 1905.

ZZC RADIĆ voć

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64525.

#alt #opis

Voće i njegova upotreba po najboljim vrelima i vlastitom iskustvu / napisao Ivan Radić. - Zagreb: Društvo Svetojeronimsko, 1905. - 207 str. : ilustr.; 22 cm (Pučka knjižnica ; knjiga 142.)

udk:634; id broj:3432

K:

ZZC; KRIŽEVCI; VOĆE

#trilogija

#ntl

64526.

#alt

Djavo u čovjeku

Zagreb: Tiskara Merkantile (Gj. Jutriša i Sedmak), [1931].

ZZC RADIG dja

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64526.

#alt #opis

Djavo u čovjeku / Raymond Radiguet; [prevela s francuskog St. Purec]. - Zagreb: Tiskara Merkantile (Gj. Jutriša i Sedmak), [1931]. - 92 str.; 20 cm. - (Tisuću najljepših novela ; sv. 36)

udk:821.133.1-32; id broj:69561

K:

ZZC; KRIŽEVCI; WIESNER - LJUBO (1885. - 1951.)

#trilogija

#ntl

64527.

#alt

Radišu Bog pomaže : pripovijetka po F. Hofmannu

Zagreb: Tisak i naklada Knjižare L. Hartmana (St. Kugli), (s.a.).

ZZC RADIŠ

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64527.

#alt #opis

Radišu Bog pomaže: pripovijetka po F. Hofmannu / za hrvatsku mladež priredio Josip Ciganović. - Zagreb: Tisak i naklada Knjižare L. Hartmana (St. Kugli), (s.a.). - 116 str. : ilustr.; 21 cm

udk:821.163.42-3; id broj:48719

K:

KRIŽEVCI; ŽIG; ZZC

#trilogija

#ntl

64528.

#alt

Rad Jugoslavenske akademije : knjiga I. Rad Jugoslavenske akademije : knjiga II.

Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera), 1867, 1868.

ZZC RADJU knj. 1-2

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64528.

#alt #opis

Rad Jugoslavenske akademije: knjiga I. Rad Jugoslavenske akademije: knjiga II. - Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera), 1867, 1868. - 2 sv. (276; 248 str.) : ilustr.; 22 cm. -

udk:09; id broj:2807

K:

VUKOTINOVIĆ - LJUDEVIT (1813. - 1893.); ZZC; KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

64529.

#alt

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : knjiga XI.

Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera), 1870.

ZZC RADJU knj. 11

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64529.

#alt #opis

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: knjiga XI. - Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera), 1870. - 274 str.; 22 cm. -

udk::05; id broj:5026

K:

NARODNI OBIČAJI; VUKOTINOVIĆ - LJUDEVIT (1813. - 1893.); ŠLOSER - JOSIP KRASOSLAV

#trilogija

#ntl

64530.

#alt

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : knjiga XI. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : knjiga XII.

Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera), 1870 -.

ZZC RADJU knj. 11-12

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64530.

#alt #opis

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: knjiga XI. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: knjiga XII. - Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera), 1870 -. - 2 sv.(274; 233 str.); 22 cm. -

udk:09; id broj:2810

K:

KALNIK; VUKOTINOVIĆ - LJUDEVIT (1813. - 1893.); ŠLOSER - JOSIP KRASOSLAV

#trilogija

#ntl

64531.

#alt

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : knjiga XIII. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : knjiga XIV.

Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera), 1870 187.

ZZC RADJU knj. 13-14

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64531.

#alt #opis

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: knjiga XIII. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: knjiga XIV. - Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera), 1870 187. - 2 sv. (242; 228 str.) : ilustr.; 22 c. -

udk:09; id broj:2811

K:

VUKOTINOVIĆ - LJUDEVIT (1813. - 1893.); ŠLOSER - JOSIP KRASOSLAV

#trilogija

#ntl

64532.

#alt

Rad jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : knjiga XV. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : knjiga XVI.

Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera), 1871.

ZZC RADJU knj. 15-16

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64532.

#alt #opis

Rad jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: knjiga XV. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: knjiga XVI. - Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera), 1871. - 2 sv. (231; 230 str.); 22 cm. -

udk:09; id broj:2812

K:

VUKOTINOVIĆ - LJUDEVIT (1813. - 1893.)

#trilogija

#ntl

64533.

#alt

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : knjiga XIX. Rad Jugoslavenske akademije znanosti : knjiga XIX.

Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera), 1872.

ZZC RADJU knj. 19-20

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64533.

#alt #opis

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: knjiga XIX. Rad Jugoslavenske akademije znanosti: knjiga XIX. - Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera), 1872. - 2 sv. (208; 237 str.) : ilustr.; 22 cm. -

udk:09; id broj:2813

K:

VUKOTINOVIĆ - LJUDEVIT (1813. - 1893.)

#trilogija

#ntl

64534.

#alt

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : knjiga XXI.

Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera), 1872.

ZZC RADJU knj. 21

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64534.

#alt #opis

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: knjiga XXI. - Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera), 1872. - 211 str.; 22 cm. -

udk::05; id broj:5027

K:

ŠLOSER - JOSIP KRASOSLAV

#trilogija

#ntl

64535.

#alt

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : knjiga XXI. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : knjiga 22.

Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera), 1872; 1873.

ZZC RADJU knj. 21-22

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64535.

#alt #opis

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: knjiga XXI. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: knjiga 22. - Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera), 1872; 1873. - 2 sv. (211; 257 str.) : ilustr.; 22 cm. -

udk:09; id broj:2814

K:

VUKOTINOVIĆ - LJUDEVIT (1813. - 1893.); ŠLOSER - JOSIP

#trilogija

#ntl

64536.

#alt

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : knjiga XXII.

Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera), 1873.

ZZC RADJU knj. 22

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64536.

#alt #opis

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: knjiga XXII. - Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera), 1873. - 257, /4/ str. : ilustr.; 22 cm. -

udk::05; id broj:5029

K:

TKALČEVIĆ - ADOLFO - VEBER (1825. - 1889.); VUKOTINOVIĆ - LJUDEVIT (1813. - 1893.)

#trilogija

#ntl

64537.

#alt

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : knjiga XXIII.

Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera), 1873.

ZZC RADJU knj. 23

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64537.

#alt #opis

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: knjiga XXIII. - Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera), 1873. - 223, V str. : ilustr.; 22 cm. -

udk::05; id broj:5034

K:

BOSNA; PANONIJA; VUKOTINOVIĆ - LJUDEVIT (1813. - 1893.)

#trilogija

#ntl

64538.

#alt

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : [knjiga 290]

Zagreb: JAZU, 1952.

ZZC RADJU knj. 290

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64538.

#alt #opis

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: [knjiga 290] / [urednik Petar Skok]. - Zagreb: JAZU, 1952. - 230 str. : ilustr.; 24 cm. - (Odjel za filologiju ; knj. 3 (literarno-historijska))

udk:82.09:05; id broj:55734

K:

ZZC; VUKOTINOVIĆ - LJUDEVIT - NOVELE; BOGOVIĆ - MIRKO - NOVELE; BARAC - ANTUN - HRVATSKA NOVELA

#trilogija

#ntl

64539.

#alt

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : knjiga XXXV.

Zagreb: Knjižarnica Lavoslava Hartmana, 1876.

ZZC RADJU knj. 35

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64539.

#alt #opis

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: knjiga XXXV. - Zagreb: Knjižarnica Lavoslava Hartmana, 1876. - 186, 74 str.; 22 cm. -

udk::05; id broj:5033

K:

TKALČIĆ - IVAN; VUKOTINOVIĆ - LJUDEVIT (1813. - 1893.)

#trilogija

#ntl

64540.

#alt

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : [360]

Zagreb: Izdavački zavod JAZU, 1971.

ZZC RADJU knj. 360

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64540.

#alt #opis

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: [360] / [urednik Andre Mohorovičić]. - Zagreb: Izdavački zavod JAZU, 1971. - 200 str., [107] listova s tablama : ilustr.; 32 cm. - (Odjel za likovne umjetnosti ; knj. VI.)

udk:726(497.5); 05; ZZC; id broj:55752

K:

ZZC; MOHOROVIČIĆ - ANDRE; ARHITEKTURA - HRVATSKA; KIPARSTVO - HRVATSKA; DALMATINSKI KIPARI I GRADITELJI - DO 15. ST. ; MLETAČKI KIPARI I GRADITELJI - DO 15. ST. ; VOĆIN - GOTIČKA CRKVA; GRAD KRK - ANTIČKE TERME; GRAD KRK - ANTIČKI ORATORIJ; GRAD KRK - STAROKRŠĆANSKA BAZILIKA; ISTRA - SLAVENSKA CESTA; SENJ - ARHITEKTONSKI SPOMENICI; SENJ - SAKRALNA ARHITEKTURA; KRK - SV. KVIRIN - KATEDRALA; LOZICA - IVAN - SKULPTURA; MARTINŠČINA - CRKVA SV. MARTINA - GOTIČKE FRESKE; GLIPTIKA - MUZEJ SLAVONIJE; SLIKA - BOGORODICA S DJETETOM - CAVTAT; HRVATSKA - SAKRALNO SLIKARSTVO

#trilogija

#ntl

64541.

#alt

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : knjiga XLIV.

Zagreb: Knjižarnica Lavoslava Hartmana, 1878.

ZZC RADJU knj. 44

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64541.

#alt #opis

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: knjiga XLIV. - Zagreb: Knjižarnica Lavoslava Hartmana, 1878. - 228 str.; 22 cm. -

udk::05; id broj:5036

K:

BOTANIKA; NOVOSLAVENSKI JEZICI; VUKOTINOVIĆ - LJUDEVIT (1813. - 1893.)

#trilogija

#ntl

64542.

#alt

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : knjiga XLVI.

Zagreb: Knjižarnica Lavoslava Hartmana, 1879.

ZZC RADJU knj. 46

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64542.

#alt #opis

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: knjiga XLVI. - Zagreb: Knjižarnica Lavoslava Hartmana, 1879. - 280 str.; 22 cm. -

udk::05; id broj:5030

K:

MARKOVIĆ - FRANJO (1845. - 1914.)

#trilogija

#ntl

64543.

#alt

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : knjiga XLVII.

Zagreb: Knjižarnica Lavoslava Hartmana, 1879.

ZZC RADJU knj. 47

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64543.

#alt #opis

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: knjiga XLVII. - Zagreb: Knjižarnica Lavoslava Hartmana, 1879. - 248 str.; 22 cm. -

udk::05; id broj:5031

K:

MARKOVIĆ - FRANJO (1845. - 1914.); NARODNE PJESME

#trilogija

#ntl

64544.

#alt

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : knjiga V. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : knjiga VI.

Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera), 1868 l86.

ZZC RADJU knj. 5-6

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64544.

#alt #opis

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: knjiga V. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: knjiga VI. - Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera), 1868 l86. - 2 sv. (252; 246 str.) : ilustr.; 22 cm. -

udk:09; id broj:2808

K:

VUKOTINOVIĆ - LJUDEVIT (1813. - 1893.)

#trilogija

#ntl

64545.

#alt

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : knj. 66 : matematičko prirodoslovni razred.

Zagreb: Knjižarnica Jug. akademije L. Hartmana, 1883.

ZZC RADJU knj. 66

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64545.

#alt #opis

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: knj. 66: matematičko prirodoslovni razred. - Zagreb: Knjižarnica Jug. akademije L. Hartmana, 1883. - 111 str.; 23 cm. -

udk:58(497.5); ZZC; id broj:54681

K:

VUKOTINOVIĆ - LJUDEVIT - BOTANIKA; ZZC

#trilogija

#ntl

64546.

#alt

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : knj. 67 : razredi filologičko historički i filosofičko juridički.

Zagreb: Knjižarnica Jug. akademije L. Hartmana, 1883.

ZZC RADJU knj. 67

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64546.

#alt #opis

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: knj. 67: razredi filologičko historički i filosofičko juridički. - Zagreb: Knjižarnica Jug. akademije L. Hartmana, 1883. - 220 str.; 24 cm. -

udk:09; id broj:23016

K:

MARKOVIĆ - FRANJO (1845. - 1914.); ZZC; KRIŽEVCI

#trilogija

#ntl

64547.

#alt

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : knjiga VII. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : knjiga VIII.

Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera), 1869 -.

ZZC RADJU knj. 7-8

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64547.

#alt #opis

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: knjiga VII. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: knjiga VIII. - Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera), 1869 -. - 2 sv. (266; 220 str.) : ilustr.; 22 cm. -

udk:09; id broj:2809

K:

VUKOTINOVIĆ - LJUDEVIT (1813. - 1893.)

#trilogija

#ntl

64548.

#alt

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. : knjiga II.

Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera), 1868.

ZZC RADJU knj.2

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64548.

#alt #opis

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.: knjiga II. - Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera), 1868. - 248 str. : ilustr.; 22 cm. -

udk:09; id broj:56586

K:

VUKOTINOVIĆ, LJUDEVIT (1813. - 1893.); RAČKI, FRANJO; ZZC

#trilogija

#ntl

64549.

#alt

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : knjiga XXX.

Zagreb: Knjižarnica Lavoslava Hartmana, 1875.

ZZC RADJU knj.30

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64549.

#alt #opis

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: knjiga XXX. - Zagreb: Knjižarnica Lavoslava Hartmana, 1875. - 220 str. : ilustr.; 22 cm. -

udk:05; id broj:48769

K:

ZZC; KRIŽEVCI; RAČKI - FRANJO

#trilogija

#ntl

64550.

#alt

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : knjiga XXXI.

Zagreb: Knjižarnica Lavoslava Hartmana, 1875.

ZZC RADJU knj.31

K:

Inventarni broj: #invent_br

#datum_posudba

#datum_vracanja

#dana_kasni_tekst

#ntl

64550.

#alt #opis

Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: knjiga XXXI. - Zagreb: Knjižarnica Lavoslava Hartmana, 1875. - 252 str. : ilustr.; 22 cm. -

udk:05; id broj:48771

K:

ZZC; KRIŽEVCI; VUKOTINOVIĆ - LJUDEVIT

#trilogija

#ntlUntitled Document

Sadržaj


Poredaj poPrikaz