X
/ posjeta: 4075
Povezivanje Multimedijskog kulturnog centra u okviru prekogranične suradnje

 

Networking the Multimedia Cultural Center in Support of Cross-Border Cooperation

Acronym: NMCCSCBC

Application Form ID: HUHR/1001/2.2.3/0004

Voditelj projekta: Marjana Janeš-Žulj

 

Gradska knjižnica „Franjo Marković“ Križevci glavni je korisnik projekta Povezivanje multimedijskog kulturnog centra u okviru prekogranične suradnje, u okviru programa prekogranične suradnje IPA Mađarska-Hrvatska.

Projekt se provodi u suradnji s mađarskim partnerom ''Hrvatski klub Augusta Šenoe'' iz Pečuha te uz potporu pridruženog partnera Grada Križevaca.

Projekt se provodi u razdoblju od 1. prosinca 2011. do 30. srpnja 2013. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 109.202,20 EUR, od čega proračun Gradske knjižnice iznosi 68.014,00 EUR. Od ukupne vrijednosti projekta 85% sufinancira Europska unija kroz IPA program, dok preostalih 15% osiguravaju projektni partneri.

Glavni cilj projekta je razvoj hrvatsko-mađarske kulturne suradnje kroz uspostavu i opremanje multimedijskih kulturnih centara.

Glavni ciljevi:

Promocija i primjena dvojezičnosti u komunikacijskim alatima i medijima na pograničnom području s ciljem promocije socijalnog povezivanja kroz zajedničke aktivnosti koje će pomoći u olakšavanju socijalne komunikacije u pograničnom području.

Predstavljanje različitih kulturno-umjetničkih aktivnosti s ciljem upoznavanja kulturnih sličnosti i uvažavanja kulturnih različitosti u prilogu aktivnih socijalnih veza između građana i kulturnih organizacija.

Popularizacija obrazovnih aktivnosti na oba jezika u svrhu znanja i učenja jezika.

Posebni ciljevi:

Osnivanje Zajednice udruga u kulturi u Križevcima.

Unaprjeđenje suradnje između projektnih partnera na područjima kulturnih i obrazovnih aktivnosti.

Opremanje Multimedijskog centra za različite kulturne aktivnosti.

Jačanje prekograničnog partnerstva za daljnji razvoj inicijativa.

Umrežavanje organizacija za kulturu mladih s pograničnih područja.

Izdavanje informacija o ključnim aktivnostima i izazovima u prekograničnoj suradnji.

Razmjena obrazovnih i kulturnih iskustava i djelovanja u prekograničnom području.

Olakšavanje suživota manjina u pograničnim područjima.

Aktivnosti u sklopu projekta:

 1. Priprema projektne administracije i menadžmenta
 2. Planiranje aktivnosti informiranja i promidžbe
 3. Prvi sastanak
 4. Uspostava menadžerskih procedura
 5. Oblikovanje internetske stranice
 6. Osmišljavanje brošura, logotipa i letaka
 7. Opremanje multimedijalne dvorane za uspostavu Multimedijskog centra
 8. Osnivanje Zajednice udruga u kulturi
 9. Početak inicijative za povezivanjem organizacija kulture
 10. Odabir književnih djela koja će se prevesti
 11. Organizacija jezičnih tečajeva u obje države
 12. Uvođenje dvojezičnosti u sredstva komunikacije
 13. Izdavanje dvomjesečnog dvojezičnog časopisa s temama iz pograničnog područja
 14. Organizacija izložbe
 15. Organizacija glazbene večeri
 16. Organizacija književne večeri
 17. Konferencija za novinare
 18. Priprema završnog izvještaja i izvještaja o procjeni projekta

SAŽETAK PROJEKTA

U svrhu promocije zajedničke suradnje na području kulture i znanosti, projektni partneri motivirani su razviti partnerstva u području kulturne i znanstvene suradnje. Suživot u pograničnim područjima neizbježno određuje da je za potrebe komunikacije nužno poduprijeti tendenciju dvojezičnosti u najširem mogućem obliku. Taj proces najviše služi ljudima za bolje razumijevanje u pograničnim područjima s ciljem potpore lakše i snažnije ekonomske suradnje.

Projektni partneri potaknut će razmjenu dvojezičnih informacijskih materijala na prekograničnom području, promovirati i potaknuti izdavanje znanstvenih, literarnih i umjetničkih radova i publikacija, organiziranje koncerata, kazališnih predstava i ostalih izložba i događanja, kao i njihovih autora. Partneri će također promicati oba jezika na pograničnom području kako bi se umanjilo ustezanje partnera za suradnjom s obje strane granice i kako bi se stvorila šira regija otvorena posjetiteljima te olakšala razmjena kulturnih dobara. Oni će nastojati usmjeravati suradnju na lokalnoj razini. Povezivanjem organizacija mladih olakšat će se, proširiti i ojačati veze na području kulture i znanosti.

Osnovni je cilj projekta primjena dvojezičnosti i predstavljanje raznih kulturno-umjetničkih i obrazovnih aktivnosti, sve sa svrhom promidžbe obaju jezika u pograničnom području, poticanjem različitih programa i usluga u području kulture, umjetnosti i obrazovanja putem kojih se sudionici mogu izraziti, družiti i obrazovati. Projekt će započeti prekograničnu suradnju u aktivnostima koje mogu unaprijediti znanje i obrazovanje, kao i olakšati svakodnevni oblik komunikacije manjina koristeći se njihovim jezikom u nekim komunikacijskim alatima. Ovaj će projekt omogućiti educiranje o kulturnom naslijeđu i jezicima, pružajući informacije o kulturnim i obrazovnim temama kroz časopis. Osnovni kulturalni uvjet za suradnju i međusobni utjecaj jest sposobnost međusobne komunikacije. Dvojezičnost olakšava komunikaciju u pograničnim područjima omogućavajući druženje ljudi. Projektom se potiče dvojezičnost kao kulturalnu vrijednost i sredstvo konkurentnosti pojedinaca u pograničnoj regiji. Ove aktivnosti su mali, ali važni koraci u osiguravanju jednakih mogućnosti u multietničkoj zajednici.

Ciljane su skupine projekta mladi ljudi, građani, učitelji, studenti, državni službenici i ostali u Križevcima i okolici te u Pečuhu, koji su zainteresirani za sudjelovanje u projektnim aktivnostima sa svrhom razmjene i unapređenja kulturalnog i umjetničkog znanja i iskustava. Također, predstavnici lokalnih vlasti, državni službenici i mediji sudjelovat će u nekim projektnim aktivnostima, a predstavnici medija u procesu promidžbe projektnih aktivnosti. Talentirani mladi ljudi iz obje države moći će se predstaviti kroz aktivnosti Multimedijalnog centra. Nadalje, kazališne skupine, književni stručnjaci, učitelji, glazbene skupine i slikari predstavit će svoja istraživanja i umjetničke radove u sklopu planiranih aktivnosti Multimedijskog kulturnog centra putem prekograničnog povezivanja.

Multimedijski kulturni centar (u daljnjem tekstu MMC) zamišljen je kao mjesto orijentirano obrazovanju šire zajednice u prekograničnom području i osnivanju prekograničnih partnerstva s ciljem unapređenja suradnje između projektnih partnera na području kulturnih i obrazovnih aktivnosti kako bi se ojačale i produbile kulturne veze. Umreženi MMC također će djelovati kao izvor za informacije, razmjene stručnosti i njegovanje javnih debata o postignućima i izazovima u prekograničnoj suradnji. Glavni su ciljevi MMC-a unapređivanje dvojezičnosti, kulturnih aktivnosti, poticanje umjetničke kreativnosti, prijevoda književnih djela, njegovanje suradnje u kulturi na prekograničnom području, ohrabrivanje prekogranične filmske i glazbene proizvodnje, jezična edukacija, promicanje povezivanja organizacija mladih na području kulture i umjetnosti prekograničnog područja kroz potporu njihovih aktivnosti te organizacijom programa i događanja koji promiču kulturno i multimedijsko stvaralaštvo. Sve to vodi jačanju posebnih hrvatsko-mađarskih prekograničnih veza, ojačava dugoročnu suradnju između dviju zemalja u pograničnom području te unaprjeđuje bolje međukulturalno razumijevanje učenjem jezika, trajnim informiranjem i upotrebom prevedenih komunikacijskih prometnih znakova i natpisa. Prekogranična suradnja među partnerima potpomagat će suradnju među ljudima, a i ustanovama, upućujući na sličnosti i uvažavajući razlike između dviju država.


 
 


Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIŽEVCI
Tel: 048/682-646; 048/270-129;
E-mail: knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr, gkfm.ozo@gmail.com
Ljetno radno vrijeme (srpanj - kolovoz): pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-14; sub: u srpnju i kolovozu ne radi
Radno vrijeme u ostalim mjesecima: pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-16; sub: svaka 1. i 3. u mj. 9-13