Prijava korisnika:

Registracija novog korisnika

/ posjeta: 9644

Bibliobusna slu×ba

Bibliobus je prva mala putujuŠa knji×nica (kombi) u Hrvatskoj koja obilazi brdsko-planinska sela i zaselke KalniŔkoga prigorja i prostorno obuhvaŠa okolicu Grada Kri×evaca i opŠine Sv. Ivan Äabno, Sv. Petar Orehovec i Kalnik.  

Bibliobus nudi kvalitetnu i profesionalnu knji×niŔnu uslugu te toliko va×an pristup do izvora znanja i literature potrebne za informiranje, obrazovanje i podizanje kulturnog standarda ×ivljenja uopŠe.

Bibliobus, s jednom zaposlenom osobom koja je ujedno vozaŔ i knji×niŔar, obilazi 34 stajališta svaka dva tjedna (najŔešŠe kod osnovnih i podruŔnih škola), dva puta mjeseŔno po toŔno utvr­enom rasporedu.

 Iz foto arhive