X
/ posjeta: 26
Službeni dokumenti Knjižnice

Odluka o odredjivanju sluzbenika za informiranje

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja računa i njihove provjere i kontrole u Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“ Križevci

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće 2015.

Financijski izvještaj za 2015.

Strategija razvoja Knjižnice 2015. - 2019.

Financijski izvještaj za 2016. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Financijski plan Knjižnice za 2017. sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu

Plan nabave Gradske knjižnice za 2017. godinu

Odluka upravnog vijeća o cijenama Gradske knjižnice od 23. 5. 2017.

Odluka o ljetnom radnom vremenu Gradske knjižnice za 2017. godinu

Financijski izvještaj za 2017.

Bilješke uz financijsko izvješće za 2017. godinu

Pregled održanih sjednica Upravnog vijeća Gradske Knjižnice za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Plan nabave Gradske knjižnice za 2018. godinu

Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu

Program rada Gradske knjižnice za 2018. godinu

Program rada Gradske knjižnice za 2018. godinu

Obrazloženje uz prijedlog financijskog plana za 2018. godinu

Obavijest o zatvaranju žiro-računa - za web i za dobavljače i korisnike

Obavijest o prelasku poslovanja u sustav Riznice Grada Križevaca

Financijski plan prih.i rashod sa izvorima-2019-knjiznica -treca razina

Obrazloženje prijedloga programa rada i financijskog plana za 2019. godinu

Odluka o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana Gradske knjižnice Franjo Marković Križevci za 2018. godinu sa projekcijom na 2019. i 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Fnancijski izvještaj za 2018. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj za 2018. godinu (pdf)

Plan nabave Gradske knjižnice za 2019. godinu

Financijski plan prih.i rashod sa izvorima-2019-knjiznica -treca razina - prve izmjene

Plan nabave Gradske knjižnice za 2019. godinu - izmjene


 
 


Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIŽEVCI
Tel: 048/682-646; 048/270-129;
E-mail: knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr, gkfm.ozo@gmail.com
Ljetno radno vrijeme (srpanj - kolovoz): pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-14; sub: u srpnju i kolovozu ne radi
Radno vrijeme u ostalim mjesecima: pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-16; sub: svaka 1. i 3. u mj. 9-13