X
/ posjeta: 2143
Akti i dokumenti knjižnice

Akti i pravilnici Knjižnice

Statut Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci

Pravilnik o radu

Pravilnik o plaćama

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe

Izmjene i dopune pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe

Pravilnik o zaštiti knjižnične građe

Pravilnik o zaštiti knjižnične građe Križevci

Pravila za korištenje osobnih računala i neknjižne građe

Pravilnik o zaštiti od požara

Zakon o knjižnicama (NN 105/97NN 5/98NN 104/00NN 69/09)

Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99)

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)

Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)

Pravilnik o korištenju prostora Knjižnice

Pravilnik o jednostavnoj nabavi knjižnica

---

Zaštita osobnih podataka

Obrazac za povlačenje privole

Katalog informacija Gradske knjiznice Franjo Markovic Krizevci

Zahtjev za pristup informacijama

Službeni dokumenti

Odluka o odredjivanju sluzbenika za informiranje

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja računa i njihove provjere i kontrole u Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“ Križevci

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće 2015.

Financijski izvještaj za 2015.

Strategija razvoja Knjižnice 2015. - 2019.

Financijski izvještaj za 2016. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Financijski plan Knjižnice za 2017. sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu

Plan nabave Gradske knjižnice za 2017. godinu

Odluka upravnog vijeća o cijenama Gradske knjižnice od 23. 5. 2017.

Odluka o ljetnom radnom vremenu Gradske knjižnice za 2017. godinu

Financijski izvještaj za 2017.

Bilješke uz financijsko izvješće za 2017. godinu

Pregled održanih sjednica Upravnog vijeća Gradske Knjižnice za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Plan nabave Gradske knjižnice za 2018. godinu

Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu

Program rada Gradske knjižnice za 2018. godinu

Program rada Gradske knjižnice za 2018. godinu

Obrazloženje uz prijedlog financijskog plana za 2018. godinu

Obavijest o zatvaranju žiro-računa - za web i za dobavljače i korisnike

Obavijest o prelasku poslovanja u sustav Riznice Grada Križevaca

Financijski plan prih.i rashod sa izvorima-2019-knjiznica -treca razina

Obrazloženje prijedloga programa rada i financijskog plana za 2019. godinu

Odluka o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana Gradske knjižnice Franjo Marković Križevci za 2018. godinu sa projekcijom na 2019. i 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Fnancijski izvještaj za 2018. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj za 2018. godinu (pdf)

Plan nabave Gradske knjižnice za 2019. godinu


 
 


Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIŽEVCI
Tel: 048/682-646; 048/270-129;
E-mail: knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr, gkfm.ozo@gmail.com
Ljetno radno vrijeme (srpanj - kolovoz): pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-14; sub: u srpnju i kolovozu ne radi
Radno vrijeme u ostalim mjesecima: pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-16; sub: svaka 1. i 3. u mj. 9-13