X
/ posjeta: 1824
Akti i dokumenti knjižnice

Akti i pravilnici Knjižnice

Statut Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci

Pravilnik o radu

Pravilnik o plaćama

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe

Izmjene i dopune pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe

Pravilnik o zaštiti knjižnične građe

Pravilnik o zaštiti knjižnične građe Križevci

Pravila za korištenje osobnih računala i neknjižne građe

Pravilnik o zaštiti od požara

Zakon o knjižnicama (NN 105/97NN 5/98NN 104/00NN 69/09)

Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99)

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)

Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)

Pravilnik o korištenju prostora Knjižnice

Pravilnik o jednostavnoj nabavi knjižnica

---

Zaštita osobnih podataka

Obrazac za povlačenje privole

Katalog informacija Gradske knjiznice Franjo Markovic Krizevci

Zahtjev za pristup informacijama

Službeni dokumenti

Odluka o odredjivanju sluzbenika za informiranje

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja računa i njihove provjere i kontrole u Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“ Križevci

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće 2015.

Financijski izvještaj za 2015.

Strategija razvoja Knjižnice 2015. - 2019.

Financijski izvještaj za 2016. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Financijski plan Knjižnice za 2017. sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu

Plan nabave Knjižnice za 2017.

Odluka upravnog vijeća o cijenama Knjižnice od 23. 5. 2017.

Odluka o ljetnom radnom vremenu Knjižnice za 2017. godinu

Financijski izvještaj za 2017.

Bilješke uz financijsko izvješće za 2017. godinu

Pregled održanih sjednica Upravnog vijeća Gradske Knjižnice za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Plan nabave knjižnice za 2018. godinu

Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu

Program rada Gradske knjižnice za 2018. godinu

Program rada Gradske knjižnice za 2018. godinu

Obrazloženje uz prijedlog financijskog plana za 2018. godinu

Obavijest o zatvaranju žiro-računa - za web i za dobavljače i korisnike

Obavijest o prelasku poslovanja u sustav Riznice Grada Križevaca

Financijski plan prih.i rashod sa izvorima-2019-knjiznica -treca razina

Obrazloženje prijedloga programa rada i financijskog plana za 2019. godinu

Odluka o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana Gradske knjižnice Franjo Marković Križevci za 2018. g. sa projekcijom na 2019. i 2020. g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu


 
 


Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIŽEVCI
Tel: 048/682-646; 048/270-129;
E-mail: knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr, gkfm.ozo@gmail.com
Ljetno radno vrijeme (srpanj - kolovoz): pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-14; sub: u srpnju i kolovozu ne radi
Radno vrijeme u ostalim mjesecima: pon, uto: 13-19; sri, čet, pet: 08-16; sub: svaka 1. i 3. u mj. 9-13