Prijava korisnika:

Registracija novog korisnika

/ posjeta: 4786

Odjel nabave i obrade knjižnične građe

Nalazi se na prvom katu desno. Služba nabave i obrade obavlja poslove nabave knjižnične građe, sadržajne (signiranje, klasifikacija, predmetizacija,  izrada anotacija) i formalne (katalogizacija) obrade knjižnične građe, obavlja računalni unos i stvara kataložnu bazu podataka. Od 1990. godine kompjutorizirana je stručna obrada knjiga. Poslovanje se obavlja u računalnom programu Metel.win.