Prijava korisnika:

Registracija novog korisnika

/ posjeta: 5478

Dostava knjiga teÜko pokretnim osobama

Gradska knji×nica / u radno vrijeme Knji×nice

Našim Ŕlanovima koji su starije i slabije pokretne osobe ili osobe s tjelesnim ošteŠenjima nudimo moguŠnost dostave posu­enih knjiga na kuŠnu adresu na podruŔju grada!

Äelite li koristiti ovu moguŠnost, nazovite naš broj 682-646 (kuŠni 12).