X
/ posjeta: 60
Predavanje - Izazovi suvremenih obitelji
25.05.2022.

Organizator: Podru×nica Obiteljskog centra CZSS-a

Poštovani, srdaŔno Vas pozivamo u srijedu 25. svibnja 2022. godine u 13 sati u Multimedijsku dvoranu Gradske knji×nice „Franjo MarkoviŠ“ Kri×evci gdje Še se u suradnji s Podru×nicom Obiteljskog centra CZSS-a odr×ati predavanje Izazovi suvremenih obitelji.

Predavanje Še odr×ati Silvija ╚aviŠ, profesorica psihologije i predstojnica Podru×nice Obiteljski centar Centra za socijalnu skrb Koprivnica i Jelena Jug, diplomirana socijalna radnica zaposlena u Podru×nici Obiteljski centar.

U predavanju pod nazivom “Izazovi suvremene obitelji” osvrnut Še se na neke teme vezane uz obitelj u 21. stoljeŠu – trendove, oblike, tradicionalnu obitelj i sadašnje obitelji, o Ŕemu ovisi razlika izme­u ova dva oblika obitelji, uloge oŔeva i majki te izazove u partnerskim odnosima i izazove u odgoju.

Kratko Še se dotaknuti i udomiteljske obitelji – s obzirom na to da je motivacija Obiteljskog centra i potaknuti zainteresirane da se jave kao potencijalni udomitelji. Kroz predavanje predstavit Še se Obiteljski centar, zaposlenici, usluge koje pru×aju, gdje se nalaze, pozivi na suradnju s obrazovnim i socijalnim ustanovama te planovi za buduŠnost.

Veselimo se vašem dolasku!

 
 


Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIÄEVCI
Tel: 048/682-646; 048/270-129;
E-mail: knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr, gkfm.ozo@gmail.com
Ljetno radno vrijeme (srpanj - kolovoz): pon, uto: 13-19; sri, Ŕet, pet: 08-14; sub: u srpnju i kolovozu ne radi
Radno vrijeme u ostalim mjesecima: pon, uto: 13-19; sri, Ŕet, pet: 08-16; sub: svaka 1. i 3. u mj. 9-13