X
/ posjeta: 221
Od izvornika do prijevoda
15.10.2020. - 09.11.2020.

Organizator: DruÜtvo hrvatskih knji×evnih prevodilaca

U knji×nici je u povodu Mjeseca hrvatske knjige postavljena izlo×ba Od izvornika do prijevoda - 14. godišnja izlo×ba Društva hrvatskih knji×evnih prevodilaca

Izlo×bu je Še biti postavljena do 9. studenoga i moguŠe ju je razgledati u radno vrijeme knji×nice. 

 

Izlo×bom se predstavljaju neke od najzanimljivijih knjiga prevedenih na hrvatski jezik u protekloj godini.

Izlo×eni su prijevodi knjiga s trinaest svjetskih jezika. Pojedini plakati prikazuju naslovnicu knjige, prevoditeljevu biografiju te usporedbu odabranih stranica u izvorniku i prijevodu. Svaki je prijevod popraŠen kratkom bilješkom prevoditelja o izazovima i osobitostima na koje je naišao prilikom rada.

Cilj izlo×be jest poveŠati vidljivost knji×evnog prevo­enja kao umjetniŔke djelatnosti i kulturne medijacije te Še tako nakon Zagreba, Karlovca i Kri×evaca izlo×ba obiŠi knji×nice diljem zemlje.

 
 


Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIÄEVCI
Tel: 048/682-646; 048/270-129;
E-mail: knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr, gkfm.ozo@gmail.com
Ljetno radno vrijeme (srpanj - kolovoz): pon, uto: 13-19; sri, Ŕet, pet: 08-14; sub: u srpnju i kolovozu ne radi
Radno vrijeme u ostalim mjesecima: pon, uto: 13-19; sri, Ŕet, pet: 08-16; sub: svaka 1. i 3. u mj. 9-13