X
/ posjeta: 378
Mikro:bitovi i BOSON setovi u knji×nici

U Gradsku knji×nicu „Franjo MarkoviŠ“ Kri×evci, u sklopu projekta  Digitalni gra­anin, stigli su BOSON setovi dodataka za micro:bit. 

***

PoŔetkom ove godine Gradska knji×nica „Franjo MarkoviŠ“ Kri×evci prikljuŔila se projektu Digitalni gra­anin u okviru STEAM revolucije u organizaciji Instituta za razvoj i inovativnost mladih.

Ovim se projektom ×eli omoguŠiti knji×nicama da postanu centri za razvijanje digitalnih tehnologija, te se ×eli pomoŠi gra­anima da se bolje suoŔe s današnjim izazovima i tr×ištem rada i pomoŠi im da prevladaju strah od novih tehnologija. 

Mikro:bitove i BOSON setove mo×ete posuditi za rad kod kuŠe na 21 dan (s moguŠnošŠu produljenja).


Više o projektu:

Croatian Makers

- Microbit.org (upute za korištenje micro:bit )

Primjeri za rad s Boson setom za micro:bit

 

 

 
 


Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIÄEVCI
Tel: 048/682-646; 048/270-129;
E-mail: knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr, gkfm.ozo@gmail.com
Radno vrijeme: pon, uto: 13-19; sri, Ŕet, pet: 08-14; sub: ne radi o daljnjeg